سخنرانی علیرضا حسن زاده با عنوان اتحاد غربی، افتراق شرقی رویکردی انتقادی به ابعاد شناختی مفهوم میراث ناملموس در ایران

۲۰ مهر ۱۳۹۲ | ۱۵:۵۲ کد : ۶۷۶۴ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۱۲۰

سخنرانی علیرضا حسن زاده با عنوان اتحاد غربی، افتراق شرقی رویکردی انتقادی به ابعاد شناختی مفهوم میراث ناملموس در ایران

21 مهر 1392 - ساعت 14 - 16

سالن اندیشه

علیرضا حسن زاده دانش آموخته دکترای مردم شناسی از دانشگاه گوته آلمان، و عضو هیئت علمی و معاون پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی است. از وی تاکنون کتاب هایی چون افسانه زندگان، زن و فرهنگ، مردم شناسی ایرانی، خوراک و فرهنگ، اشک آب، و ترجمه مردم شناسی ورزش منتشر شده است. در این سخنرانی وی به بررسی انتقادی ابعاد شناختی مفهوم میراث ناملموس بر اساس رویکرد مردم شناسی پسا استعماری در ایران می پردازد.( ۱ )

نظر شما :