سخنرانی؛انسان شناسی تجربه/ افق انتظار و تجربه زنده، بررسی موردی هنر و ادبیات گیلکی

۰۸ تیر ۱۳۹۲ | ۱۶:۱۳ کد : ۶۵۳۱ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۱۱
انسان شناسی تجربه؛ افق انتظار و تجربه زنده، بررسی موردی هنر و ادبیات گیلکی موضوع سخنرانی مشترک دکتر علیرضا حسن زاده و دکتر سمیه کریمی است که یکشنبه 15 تیرماه 1392 از ساعت 14 تا 16 در سالن اندیشه برگزار می شود.حضور در این سخنرانی برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است .

 چکیده سخنرانی :

آیا مخاطبان آثار هنری فاقد عاملیت بوده و افق چشمداشت  آنان شکلی ثابت،  فاقد پویایی و بدون تغییر دارد؟ اثر هنری در چرخه ورود به فضای عمومی، مورد بحث ، داوری، قبول یا عدم قبول قرار می گیرد و مخاطب بر پایه روابط  و موقعیت  میان متنی خود به ارزیابی اثر یاد شده می پردازد. رهیافت های انسان شناسی در مطالعه تجربه و مفاهیمی که پیشنهاد می نماید، یکی از راه های درک رابطه میان تولید کننده و مولفان آثار قومی و مخاطبان این آثار در میان اقوام ایرانی است. هنر قومی در ایران، هنری برآمده از نگرش روشنفکری است  که در آن مخاطب و افق چشمداشت او چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که موضوع یاد شده  یکی از مباحث مهمی است که با مفهوم و واقعیت "هویت" پیوند می یابد و با احساس و نگرش اقوام ایرانی ربط  دارد. در این تحقیق، محققان انسان شناس کوشیده اند تا با بررسی هنر و ادبیات قومی در نزد مردم یکی از نواحی ایران ، افق چشمداشت و  تجربه و درک هنر و ادبیات قومی را به بحث بگذارند .

نظر شما :