سخنرانی دکتر لسانی فشارکی؛مقایسه ترتیبی با تفسیر موضوعی

۳۱ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۸:۲۰ کد : ۳۰۶۴ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۶۳۶

سخنرانی دکتر لسانی فشارکی با موضوع «مقایسه ترتیبی با تفسیر موضوعی» روز شنبه سوم تیر ماه از ساعت 10:30 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

تاریخ پر افتخار تفسیر قرآن و سیر تحول برازنده و چشمگیر تفسیر نگاری بر قرآن کریم تا پیش از سده حاضر ( با استثنای چند دهه پایانی شده پیشین) هموراه بر محور تفسیر ترتیبی و دوره ای قرآن کریم از باء بسم الله تا سین «و الناس» بوده است؛اما در عصر حاضر به سمت تفسیر موضوعی گرایش پیدا کرده است.از آنجائی که هنوز و همچنان آنگونه که باید و شاید جوانب مختلف و مزایای گوناگون این «تحول مبارک» شناخته نیست،سخنران بر آن است که در حد توان و گنجایش سخنرانی به این مهم بپردازد.


نظر شما :