سخنرانی دکتر عاصی؛تدوین و کاربرد پیکره های زبانی در آموزش زبان

۲۲ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۵:۰۱ کد : ۲۹۲۳ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۴۹
<p style="text-align: right;" dir="RTL"><span>دکتر مصطفی عاصی رئیس پژوهشکده زبان شناسی با موضوع &laquo;تدوین و کاربرد پیکره های زبانی در آموزش زبان و فرهنگ نگاری&raquo; سخنرانی می کند.این سخنرانی 23 خرداد از ساعت 14 تا 16 در سالن اندیشه برگزار خواهد شد.کلیه اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط به خصوص در رشته های زبان شناسی،فرهنگ و زبان های باستانی،ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه مخاطبان این سخنرانی هستند.حضور در این جلسه برای عموم علاقه مندان آزاد است. &nbsp;</span></p> <div style="text-align: right;"><br /> </div>

دکتر مصطفی عاصی رئیس پژوهشکده زبان شناسی با موضوع «تدوین و کاربرد پیکره های زبانی در آموزش زبان و فرهنگ نگاری» سخنرانی می کند.این سخنرانی 23 خرداد از ساعت 14 تا 16 در سالن اندیشه برگزار خواهد شد.کلیه اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط به خصوص در رشته های زبان شناسی،فرهنگ و زبان های باستانی،ادبیات فارسی و زبان های خارجی گروه مخاطبان این سخنرانی هستند.حضور در این جلسه برای عموم علاقه مندان آزاد است.  


نظر شما :