آگهی مزایده عمومی+ فرم ثبت نام

۱۰ خرداد ۱۳۹۱ | ۱۵:۳۷ کد : ۲۸۵۶ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۴۷۴

آگهی مزایده عمومی+ فرم ثبت نام

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درنظردارد 4 دستگاه ویلای متعلق به پژوهشگاه واقع در شهرستان بابلسر شهرک دریا کنار

به شرح منعکس در جدول ذیل را مطابق باآئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها ازطریق برگزاری مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله

واگذار نماید  .اطلاعات تکمیلی و فرم ثبت نام را از اینجا دانلود کنید...

نظر شما :