پیش اجلاسیه کرسی تخصصی نظریه پردازی با عنوان «نخبه گرایی مشارکتی» برگزار می شود

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۴ کد : ۱۸۱۱۱ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۴۰۸
پیش اجلاسیه کرسی تخصصی نظریه پردازی با عنوان «نخبه گرایی مشارکتی» برگزار می شود

کرسی با عنوان «نخبه گرایی مشارکتی» برگزار می شود

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اوّلین پیش اجلاسیه کرسی تخصصی نظریه‏ پردازی
با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‏ های نظریه ‏پردازی، نقد و مناظره برگزار می ‏کند:
عنوان: نخبه گرایی مشارکتی
ارائه دهنده: دکتر پگاه مصلح
داوران     ناقدان
دکتر سید جلال درخشه    دکتر جهانگیر معینی علمداری
دکتر عباس منوچهری    دکتر محمد جواد نوروزی
دکتر عبدالرحمن عالم    دکتر داوود مهدوی زادگان
دکتر داود فیرحی    دکتر عباسعلی رهبر

مدیر علمی: دکتر محمد علی فتح اللّهی
مدیر اجرایی: دکتر طاهره ایشانی

زمان و مکان برگزاری:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

  ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

سالن اندیشه

دفتر کرسی‏ های نقد، نوآوری و نظریه‏ پردازی پژوهشگاه

 

 


( ۲ )

نظر شما :