­برنامه تفصیلی همایش ملی «چالش ­های متون تخصصی علوم اجتماعی» در دانشگاه الزهرا

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۸:۰۲ کد : ۱۸۰۰۱ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۶۴
برنامه همایش ملی «چالش های متون تخصصی علوم اجتماعی» اعلام شد
گروه علوم اجتماعی شورای بررسی متون، برنامه برنامه همایش ملی «چالش های متون تخصصی علوم اجتماعی» را منتشر کرد.
­برنامه تفصیلی همایش ملی «چالش ­های متون تخصصی علوم اجتماعی»
 
  عنوان برنامه زمان
 
افتتاحیه:
قرائت قرآن و پخش سرود ملی ۸:۵۰ الی ۹:۰۰
خیر مقدم دکتر خدیجه سفیری، ریاست گروه علوم اجتماعی شورای نقد متون و کتب علوم انسانی ۹:۰۰ الی ۹:۱۰
سخنرانی دکتر حسینعلی قبادی، ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۹:۱۰ الی ۹:۳۰
سخنرانی دکتر رضا داوری اردکانی ۹:۳۰ الی ۱۰:۰۰
پذیرایی: صرف میان وعده ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰
 
پنل اول:
 
چالش­ های ترجمه متون تخصصی
دکتر فرهنگ ارشاد:
«هر ترجمه یک تفسیر است: بازنگری اهمیت و حساسیت ترجمه متون علوم اجتماعی به ­فارسی»

دکتر محمدحسین پناهی و آقای مرتضی خوش­آمدی:
« جایگاه علوم اجتماعی ایران و زبان فارسی در نظام جهانی ترجمه»

خانم بیتا مدنی:
« نقدی بر ترجمه متون نظری پارادایم تفسیری »
 
 
 
۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰
هیئت رئیسه: دکتر محمد عباس زاده، دکتر عبدالرضا نواح و دکتر غلامرضا آذری
 
پنل دوم:
 
علوم اجتماعی بومی
دکتر علی یعقوبی، دکتر حمید عباداللهی و آقای حسن قلی­پور:
« موانع و چالش­ های علوم اجتماعی در ایران: مورد مطالعه کنشگران علوم اجتماعی در دانشگاه گیلان »

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی:
« چالش های پیش روی تدوین متون درسی علوم انسانی اسلامی »

آقای محمد آقاسی:
« مروری انتقادی بر تالیفات حوزه افکار عمومی در ایران »
 
 
 
۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰
 
 
 
هیئت رئیسه: دکتر سوسن باستانی و دکتر محمد حسین پناهی و دکتر محمد زاهدی اصل
پذیرایی: صرف ناهار و اقامه نماز ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰
 
پنل سوم:
علوم اجتماعی و مطالعات
بین رشته ­ای:
دکتر علی یوسفی و خانم سعیده میرابی:
« مطالعات بین رشته ای و الزامات اجتماعی-نهادی آن با تاکید بر علوم اجتماعی »

دکتر محمد فاضلی­:
«علوم اجتماعی: مطالعات بین ­رشته ­ای و توسعه»

خانم مرضیه شهریاری، دکتر عبدالرضا نواح و آقای آرمان حیدری:
« جایگاه علوم اجتماعی در تحقیقات بین رشته ای با توجه به دگرگونی فرهنگی دانشگاه­ ها در حل مشکلات اجتماعی »

دکتر غلامرضا آذری:
« نگاهی فلسفی به جایگاه میان­ رشته ای نظریات ارتباطات در حوزه علوم اجتماعی و انسانی: با تاکید بر متون اصیل در پژوهش ­های رسانه ای »
 
 
 
 
۱۶:۳۰ الی ۱۴:۳۰
هیئت رئیسه: دکتر نادر امیری، دکتر فرهنگ ارشاد، دکتر مهدی حسین­ زاده و دکتر سید یعقوب موسوی
پذیرایی: صرف میان وعده ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 
پنل چهارم:
 
متون درسی در علوم اجتماعی
آقای علیرضا کریمی:
« وضعیت همگامی متون کتاب جامعه شناسی (۲) پایه یازدهم دوره دوم متوسطه: با تحولات اجتماعی جهان از بعد روش شناسی و نظریه پردازی ماکس وبر»

                                                     دکتر محمدرضا کلاهی:                                           
« برنامه درسی زمینه­ مند و پرورش ذهنیت بازاندیش »
 
 
۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
هیئت رئیسه: دکتر سید ضیاء هاشمی، دکتر مسعود گلچین و دکتر زاهد زاهدانی
اختتامیه: تقدیر و تشکر: توسط دبیر علمی همایش و اعطا گواهی­ های مشارکت­ کنندگان ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰
 
 
زمان و مکان:

 ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

 

 


نظر شما :