ظرفیت ها و برنامه های پژوهشگاه در تولید فکر، راهبرد و راهکار به مناسبت سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

۰۷ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۳ کد : ۱۵۰۳۹ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۱۲
ظرفیت ها و برنامه های پژوهشگاه در تولید فکر، راهبرد و راهکار به مناسبت سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغالپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در فرایند سه سال اخیر ورود به برنامه ریزی راهبردی و اجرای آن، اکنون از ظرفیت ها، توانمندی ها، زیرساخت ها، تشکل ها و شبکه های متنوعی برخوردار است که می تواند در برابر نیازهای ملی و کشوری از خود عکس العمل درخوری نشان دهد.
رفتار این سازمان نسبت به سال اقتصاد مقاومتی در خلال دو سال اخیر به ویژه "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" نشانگر حساسیت این نهاد بزرگ پژوهشی و فرهنگی در برابر صلای عام نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری است و در این ارتباط در سال گذشته پژوهشگاه چندین نشست تخصصی، همایش ملی و گفت و گوهای علمی را برگزار کرده که نتایج آن به زودی در قالب کتاب منتشر خواهد شد و به همراه آن اقدامات و هماهنگی های اثربخشی را انجام داده است که گزارش مشروح آن در سال 1395 به وزارت متبوع اعلام شده است.
پژوهشگاه در سال اقتصاد اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل با استفاده از توانایی ها، تشکل ها و شبکه های گسترده در متن فعالیت های علمی-پژوهشی سازمان، همایش پردامنه ای از صاحب نظران درون و برون سازمان با همکاری سایر سازمان ها از جمله مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری، صدا و سیما و چند سازمان دیگر سامان داده که در تولید فکر و اندیشه و تفکر، راهبرد و راهکار؛ بروز و ظهور نوعی فرهنگ جدید متناسب اقتصاد مقاومتی مؤثر بوده است.
بدون شک ظرفیت های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ارتباط با سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" می تواند مؤثر باشد، از این روی رئیس پژوهشگاه طی نامه ای در تاریخ 5/1/96به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بخشی از ظرفیت های پژوهشگاه را در این خصوص منعکس ساخته است.
پژوهشگاه با استفاده از شرایط ممتاز اخیر همزمان با اجرای برنامه پنج ساله راهبردی، کلان طرح و اعتلا و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور را نیز به عنوان «طرح هادی» برنامه راهبردی پنج ساله، در برنامه خود قرار داده است.
در طرح اعتلاء که متشکل از سه حوزه کاری: حوزه مبانی، حوزه تاریخ و تحول علوم انسانی و حوزه کاربست است؛ حوزه کاربست دقیقا همان چیزی است که اکنون در آستانه سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال می تواند پشتوانه فکری و نرم افزاری این شعار سال باشد. هم مقوله تولید و هم مقوله اشتغال از حوزه هایی هستند که رابطه تنگاتنگی با سه حوزه اصلی فرهنگ، آموزش و پژوهش دارند.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در کلان طرح اعتلاء و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، در حوزه کاربست علوم انسانی در یک هم اندیشی شبکه ای صاحب نظران علوم انسانی، موفق شده است اهم مسائل مبتلابه کشور را در ارتباط با حوزه هایی مثل آموزش، اشتغال و وضعیت نهادهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مدیریتی، سیاستگذاری، اجرایی و ... را در چارچوب  طرح های پژوهشی احصا کند.
ان شاءالله شاهد تجمیع توانایی های پژوهشکده علوم انسانی کاربردی پژوهشکده اقتصاد و سایر پژوهشکده های مرتبط پژوهشگاه و کارگروه "کاربست" طرح اعتلاء و برنامه اقدام مشترک آنان با جلب همکاری نهادهای ذیربط کشور در این زمینه باشیم.
و من الله توفیق
روابط عمومی پژوهشگاه

فایل های ضمیمه


نظر شما :