اولین نشست از سلسله نشست های "ارتباطات علم در ایران" با عنوان "ارتباطات علم: معرفت های متعامل"/ دکتر واددهیر- دکتر وصالی/۱۱-۸-۹۵

۱۱ آبان ۱۳۹۵ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۴۳۸۲ مطالعات فرهنگی و ارتباطات
تعداد بازدید:۱۰۷۸
اولین نشست از سلسله نشست های "ارتباطات علم در ایران" با عنوان "ارتباطات علم: معرفت های متعامل"/ دکتر واددهیر- دکتر وصالی/۱۱-۸-۹۵


لینک دانلود فایل

نظر شما :