میزگرد صلح و نوروز دکتر بلوک باش، دکتر تکمیل همایون، دکتر زهره زرشناس، دکتر کتایون مزداپور، دکتر ترکمنی آذر، دکتر گشتاسب۲۰-۱۰-۹۴

۲۰ دی ۱۳۹۴ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۲۶۷۶ مرکز اسناد فرهنگی آسیا
تعداد بازدید:۶۰۵
میزگرد صلح و نوروز دکتر بلوک باش، دکتر تکمیل همایون، دکتر زهره زرشناس، دکتر کتایون مزداپور، دکتر ترکمنی آذر، دکتر گشتاسب۲۰-۱۰-۹۴


لینک دانلود فایل

نظر شما :