امنیت و توسعه: ویژگی ملکداری زنان در ایران(دوره میانه)

۲۳ دی ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۰ کد : ۱۲۶۴۱ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۶۷
امنیت و توسعه: ویژگی ملکداری زنان در ایران(دوره میانه)

گروه پژوهشی مطالعات زنان سخنرانی امنیت و توسعه: ویژگی ملکداری زنان در ایران(دوره میانه) برگزار می‌کند. سخنران دکتر پروین ترکمنی آذر می باشند.

هر چند در ایران شاهد حضور معدود زنانی در عرصه سیاست بوده ایم، ولی تجربه تاریخی از هوشمندی سیاسی آنان در ملکداری خبر می دهد. مورخان و سیرالملوک نویسان در توصیف ویژگیهای ملکداری زنان، تعریف دومی از دلیری و شهامت ارائه می دهند که متناسب با روحیه زنان می باشد، از جمله مصلحت جویی، صواب اندیشی، ثبات و استقامت رأی و راندن کارها در مسیر و جاده صلاح. نتیجه چنین تدابیری، حضور امنیت در جامعه و به تبع آن حصول پیشرفتهای فرهنگی و اقتصادی است.

زمان برگزاری: دوشنبه 28 دی ماه 1394 ساعت: 14 الی 16

محل برگزاری: بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (64)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  سالن اندیشه

 

فایل های ضمیمه


نظر شما :