گردهمایی استادان و دانشجویان پژوهشکده زبان‌شناسی برگزار شد

۱۶ آبان ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۸ کد : ۱۲۱۵۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۶۰

«گردهمایی استادان و دانشجویان پژوهشکده زبانشناسی» مورخ 94/8/6 ، ساعت 14-16:30 در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. هدف از این گردهمایی، نشست صمیمانهٔ استادان و دانشجویان بود که به این وسیله دانشجویان بخصوص دانشجویان ورودی جدید با پژوهشکده، گروههای آن و طرحهای در دست کار گروهها و در نهایت با موضوع پژوهشورزی آشنا شوند. در این جلسه، علاوه بر استادان حاضر در پژوهشکده از استادان بازنشسته نیز دعوت شد. این گردهمایی با دو برنامه کلی تشکیل شد: 1- معرفی پژوهشکده، گروهها و طرحهای آنها؛ 2- رونمایی از دو کتاب

1- معرفی پژوهشکده، گروهها و طرحهای آنها

دکتر مصطفی عاصی، رئیس پژوهشکده زبانشناسی، اولین سخنران این نشست بودند که در طی آن پژوهشکده زبان شناسی، پیشینه تشکیل آن، سه گروه پژوهشکده (نظری، فرهنگ و زبانهای باستانی و کاربردی) و مدیران هر گروه را معرفی کردند. ایشان همچنین اشارهای به تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی، از بدو ورود تا کنون کردند.

دکتر آزیتا افراشی، مدیر گروه نظری (زبانشناسی همگانی)، دومین سخنران بودند که در طی آن اعضای گروه اعم از هیئت علمی و کارشناسان آن را معرفی کردند. ایشان همچنین به طرح «پایگاه دادگان زبان فارسی» که یک طرح گروهی است و طرحهای انفرادی اعضای هیئت علمی اشاره کردند و راهنماییهای لازم برای پژوهشورزی را برای دانشجویان انجام دادند.

دکتر فرزانه گشتاسب، مدیر گروه فرهنگ و زبان های باستانی، سومین سخنران این نشست بودند. ایشان نیز اعضای گروه اعم از هیئت علمی و کارشناسان را معرفی کردند و به طرح «فرهنگ جامع فارسی میانه فارسی نو» که یک طرح گروهی است و طرحهای انفرادی اعضای هیئت علمی اشاره کردند و راهنماییهای لازم برای پژوهشورزی را برای دانشجویان انجام دادند.

دکتر احمد صفارمقدم، مدیر گروه کاربردی، چهارمین سخنران بودند که در طی آن اعضای گروه اعم از هیئت علمی و کارشناسان آن را معرفی کردند. ایشان نیز به طرح گروهی و طرحهای انفرادی اعضای هیئت علمی اشاره کردند و راهنماییهای لازم برای پژوهشورزی را برای دانشجویان انجام دادند. در این قسمت از برنامه کتابهای چاپ شده پژوهشکده زبانشناسی از آغاز تاکنون که در پژوهشگاه و خارج از آن چاپ شده بود به نمایش گذاشته شد.

2- رونمایی از دو کتاب

در ادامه مراسم دکتر نجومیان از برنامه کتاب زبان و مهاجرت دکتر یحیی مدرسی به ارائه سخنرانی پرداختند و در ادامه دکتر سیروس نصرالهزاده نیز کتاب فروردگ که شامل مقالههای آقای دکتر محمدتقی راشدمحصل است را معرفی کرد. پایان این بخش جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان و سپس پذیرایی انجام شد.


نظر شما :