"برگزاری جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه"

۳۰ تیر ۱۳۹۴ | ۲۰:۲۰ کد : ۱۱۷۱۷ خبر و اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۰۲۰
اولین کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1394روز بیست و دوم تیر ماه از ساعت 18 الی 21 در دفتر ریاست محترم پژوهشگاه برگزار شد. در این نشست دکتر حسینعلی قبادی، سرپرست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در خصوص اجرا و پیاده سازی برنامه راهبردی پژوهشگاه توضیح دادند و پس از آن اعضای محترم کمیسیون دائمی، دستور کارهای جلسه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مصوبه های جاری پس از امضاء بر اساس زمان ابلاغی دفتر هیئت امناء وزارت متبوع در جلسه هیئت امنای مورخ 19/05/94 برای تصویب نهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

نظر شما :