دکتر امیری تهرانی در گفتگو با مهر:باید پل ارتباطی بین سازمانها و رشته های علوم انسانی ایجاد شود

۱۰ تیر ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۲ کد : ۱۰۸۴۷ اخبار اساتید پژوهشگاه
تعداد بازدید:۷۱۱
رئیس پژوهشکدهٔ علوم انسانی و اجتماعی گفت: باید پل ارتباطی بین سازمانها و نهادهای مختلف با دانشگاه ها و پژوهشگاه های علوم انسانی برقرار شود.

سید محمدرضا امیری تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازنگری رشته های علوم انسانی در شورای تحول، گفت: بازنگری در علوم انسانی جدی است و این علوم در کشور پویا و در حال شکل گیری اند، رویکرد جامعه ما به علوم انسانی نه مقلدانه بوده و نه از طرف دیگر همه مبانی علوم انسانی را رد کرده است.

وی افزود: طرح تحول علوم انسانی یک فرایند تاریخی است و این حرکت باید با مشارکت نخبگان و به ویژه خانواده ها و جامعه ایرانی انجام شود. باید بتوانیم آنچه که با فرهنگ و سابقه تمدنی ما سازگاری دارد را بپذیریم و هر جایی که هماهنگ نبود آن را تغییر دهیم.

رئیس پژوهشکدهٔ علوم انسانی و اجتماعی ادامه داد: روند کاری شورای تحول علوم انسانی باید روشمند باشد و با منطق، روش، فلسفه و معرفت شناسی علم همراه شود.

امیری تهرانی در پاسخ به این سوال که چقدر علوم انسانی فعلی ناظر بر نیازهای کشور است، گفت: اگر سابقه علوم انسانی را به لحاظ آکادمیک متعلق به سال ۱۳۱۰ بدانیم، مشاهده می کنیم که کارکردهای خودش را در جامعه داشته و تغییرات و تحولات مثبت و منفی در سبک زندگی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به عدم توجه بخشی از جامعه به مبانی علوم انسانی گفت: با دقت در شکل دهی و اداره سازمان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشاهده می کنیم که این سازمان ها به اندازه کافی مبتنی بر دانش انسانی و اجتماعی نیستند و طبقه مدیران و سیاست گذاران احساس نیاز به علوم انسانی و تحقیق و پژوهش ندارند، لذا نتایج علوم انسانی در سازمان ها ظاهر نمی شود.

رئیس پژوهشکدهٔ علوم انسانی و اجتماعی افزود: اگر پل ارتباطی بین سازمان ها و نهادهای مختلف با دانشگاه ها و پژوشگاه ها برقرار شود، مسائل و مشکلات سازمانها تعریف شوند و دانشگاهها و پژوهشگاه ها به کمک این سازمان ها بروند، آنها متقاعد خواهند شد که برای حل مشکلات به راهکارهای علوم انسانی نیاز دارند. آن وقت علوم انسانی و اجتماعی می تواند در مسیر صحیح یعنی ناظر بر نیازهای جامعه بودن حرکت کند، ولی مشکل اصلی این است که سازمان ها و نهادهایی که باید مبتنی بر علوم انسانی و اجتماعی باشند، اصلا احساس نیازی به این علوم ندارند.


نظر شما :