معرفی پژوهشکده

با توجه به ضرورت توسعه وجوه مطالعات پژوهشگاه در زمینه علوم انسانی و اجتماعی و مبانی کاربردی آنها، «پژوهشکده اقتصاد و  مدیریت» در سال 1376 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تأسیس شد. هدف این پژوهشکده جامعیت بخشیدن به تحقیقات اقتصادی و به کارگیری و پرورش پژوهشگران و اندیشمندانی است که علاوه بر مطالعات نظری و تجربی در گرایش­های مختلف علم اقتصاد با استفاده از روش­های تحقیق کمّی و غیر کمّی، بتوانند با مطالعه و تحقیق در نهادها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی جامعه افق مطالعات اقتصادی را گسترش داده و تأثیر فرهنگ و تمدن بومی را در شکل‌گیری و تحول زندگی اقتصادی مطالعه و بررسی نمایند.

در سال 1387، با هدف استفاده از سرمایهٔ انسانی و علمی موجود در پژوهشکده در جهت پرورش دانشجویان پژوهشگر، دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی در پژوهشکده راه­ اندازی شد و تاکنون هرساله شمار محدودی دانشجو از طریق آزمون سراسری در این مقطع و رشته پذیرفته و دانش ­آموخته شده ­اند.

این پژوهشکده دارای شش گروه پژوهشی به شرح زیر است:

  • گروه اندیشه­ های اقتصادی
  • گروه اقتصاد تطبیقی
  • گروه نظام­های اقتصادی
  • گروه مدیریت راهبردی
  • گروه مدیریت دانش و پژوهش
  • گروه مدیریت فرهنگی