کارگاه ها

کارگاه های برجسته
پژوهشکده به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان و علاقه مندان به مباحث حوزه اقتصاد، کارگاه های آموزشی با موضوعات اقتصادی برگزار می کند و از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقمندان جهت شرکت در دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش های آزاد تخصصی پژوهشگاه ثبت نام به عمل می آید.
کارگاه های آموزشی حوزه اقتصاد که توسط پژوهشکده اقتصاد و مدیریت برگزار شده است عبارتند از:
-       کارگاه آموزشی«اقتصاد پولی،نقش و جایگاه پول در اقتصاد»: دکتر ابراهیم التجائی (۱۳۹۲)
-       کارگاه آموزشی «مبانی بازار سرمایه ایران»: دکتر ابراهیم التجائی و بهروز عباس زاده (۱۳۹۵)
-       کارگاه آموزشی « مکتب های اقتصاد کلان»: دکتر سید حسین میرجلیلی (۱۳۹۶)
-       کارگاه آموزشی « مکتب های اقتصاد کلان»: دکتر سید حسین میرجلیلی(۱۳۹۷)
-       کارگاه آموزشی «نرم افزار اقتصادسنجی Eviews»: دکتر مهدی حاج امینی نجف آبادی(۱۳۹۷)
-       کارگاه آموزشی «مبانی اقتصاد سنجی عمومی»: دکتر محمد علی ابوترابی(۱۳۹۷)