پایان نامه ها

عنوان فارسی پایان نامه عنوان انگلیسی پایان نامه زمان دفاعدانشکدهمقطع استاد راهنما
بررسی جهت گیری سیاست های بازرگانی خارجی ایرانAsurvey on the Direction of Iran s Foreingn Trade Policyدی 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی مقایسه ای مدل های انتخاب سبد بهینه در بورس اوراق بهادار تهران تحت استراتزی های فعال و منفعلA Comparative surrey of the models of optimal portfolio selection in Tehran Stock Exchange under active and passive strategiesزمستان 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی میزان تأثیر پذیری بازدهی بورس اوراق بهادار تهران از نرخ تورم اقتصاد ایران و قیمت طلاDetermining Tehran Stock Market return effects due to change in gold Iran's economy and the price ofاردیبهشت 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر محمد خوشچهره
رابطه تغییرات نرخ ارز و تورم در ایرانPrice Inflation and exchange rate Pass Through In Iranبهار 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر کامران ندری
محاسبه هزینه های رفاهی تورم در ایرانCalculation of welfare costs of inflation in Iranزمستان 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر کامران ندری
بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اقتصادی از دیدگاه رابرت نوزیک و شهید محمد باقر صدرA comparative study in economic justice Concept Robert Nozick and Sadrبهمن 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر سید سجاد علم الهدی
تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری نیروی کار کشور های در حال توسعهThe impact of foreign direct investment on labor productivity in developing countriesبهمن 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابراهیم التجائی
بررسی نقش متغیر های کلان اقتصادی بر امنیت غذایی خانوار ایرانی (بررسی موردی محصولات زراعی کشاورزی)Investigating the role of the macro-economic variables on household food security in Iran (The case study of the Cultivating products)آبان 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر زهرا عابدی
بررسی تجربی نظریه چرخه های تجاری حقیقی در اقتصاد ایران با تأکید بر شوک مخارج دولتیExpirical Investigation of real business cycle theory in Iran s economy with an emphasis on government Purchase shocksشهریور 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر کامران ندری
بررسی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر رشد بهره وری کل عوامل تولید(مطالعه موردی کشور های منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)Assessment of the impact of components of the knowledge economy based on total factor productivity growth(A case study OF selected countries Organization of islamic Conference)تیر 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشددکتر ابوالفضل شاه آبادی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.