پایان نامه ها


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنوان فارسی پایان نامه عنوان انگلیسی پایان نامه زمان دفاعدانشکدهمقطع
بررسی مقایسه ای مدل های انتخاب سبد بهینه در بورس اوراق بهادار تهران تحت استراتزی های فعال و منفعلA Comparative surrey of the models of optimal portfolio selection in Tehran Stock Exchange under active and passive strategiesزمستان 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی فقهی - اقتصادی کارکرد بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی(صکوک) در نظام مالی اسلامA Juridical - economic study of the functioning of secondary market of Islamic securities (sukuk) in the Islamic financial systemبهمن 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر رشد چهارده کشور عمده ی صادر کننده نفتA Survey on Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Economic Growwth of 14 Major Oil Exportersبهمن 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی خنثایی پول با در نظر گرفتن تعاریف گسترده تر پول(مطالعه موردی: کشور های منتخب عضو OECD)A Survey on money Neutrality With broader definition of money (Case Study:OECD member )بهمن 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اقتصادی از دیدگاه رابرت نوزیک و شهید محمد باقر صدرA comparative study in economic justice Concept Robert Nozick and Sadrبهمن 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی عوامل موثر بر حاشیه سود بانک ها در ایرانA study on Determinants of bank profitability in Iranتیر 1394پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
تحلیل ارتباط عملکرد بازار سرمایه و متغیر های کلان اقتصادی در ایرانAnalysing relationship between capital market performance and economic variables in Iranتیر 1393پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایرانAssessing the effect of Privatization on economic performance and financial companies vested in Iranاسفند 1390پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی تأثیر مولفه های اقتصاد دانش محور بر رشد بهره وری کل عوامل تولید(مطالعه موردی کشور های منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)Assessment of the impact of components of the knowledge economy based on total factor productivity growth(A case study OF selected countries Organization of islamic Conference)تیر 1391پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد
بررسی جهت گیری سیاست های بازرگانی خارجی ایرانAsurvey on the Direction of Iran s Foreingn Trade Policyدی 1392پژوهشکده مطالعات اقتصاد و مدیریتکارشناسی ارشد