کتاب های در حال انتشار گروه

 باسمه تعالی


به‌زودی کتاب‌های جدید گروه پژوهشی جامعه و امنیت که حاصل نتایج تحقیق اساتید برجسته حوزه امنیت‌پژوهی است در قالب ۱۱ جلد کتاب به‌شرح زیر منتشر خواهد شد :


۱ - شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر شاخص‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

۲ - مفاهیم پایه و مولفه‌های مفهومی امنیت

۳ - بحران‌شناسی امنیت اجتماعی در ایران

۴ - پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (دفتر دوم )

۵ - نظریه امنیت جامعه‌ای: چهارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی

۶ - اصول و مبانی امنیت اجتماعی‌شده در اسلام با تاکید بر قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام

۷ - ابعاد موثر بر امنیت اجتماعی  در جامعه ایران (مؤلفه‌ها و شاخص‌ها )

۸ - بررسی فرصتها و تهدیدات شبکه‌های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها

۹ - سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

۱۰ - پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی

۱۱ - مبانی نظری امنیت انتظامی

 

تنظیم کننده : زهرا نوایی لواسانی