دکتر محمود کریمی علوی

مشخصات فردی
نام محمود
نام خانوادگی کریمی علوی (علویجه)
سال تولد ۱۳۳۴/۳/۲۱
پست الکترونیک mkalavi@hotmail.com

مدارک تحصیلی

 • دکتری علوم ارتباطات با گرایش فرهنگ، رسانه و ارتباطات از دانشگاه شمال لندن – انگلیس (۱۳۷۲ – ۱۳۷۴)
  حوزه مطالعاتی: رسانه ها در خاورمیانه و دنیای عرب مشخصا بررسی ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سیستم ماهواره ای عربست
 • کارشناسی ارشد در رشته فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه متروپولیتن منچستر- انگلیس (۱۳۸۱- ۱۳۸۲)
  حوزه مطالعاتی: رسانه ها و جنگ خلیج فارس
 • کارشناسی ارشد و دانشنامه تدریس پس از لیسانس (پی جی سی ای) ، گواهینامه تدریس در سطوح دبیرستان و کالج
 • کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک (ناتمام) در مرکز مدیریت دولتی- تهران ۱۳۶۹- ۱۳۷۱
 • کارشناسی آمار و انفرماتیک از موسسه آموزش عالی آمار و انفرماتیک ( مدغم در شهید بهشتی) ۱۳۵۲ – ۱۳۵۷

دوره های تخصصی و دستاوردها ۱۳۵۸ - ۱۳۹۳

 • دوره های نویسندگی، گزارشگری و گویندگی در رادیو و تلویزیون
 • دوره مدیریت منابع انسانی
 • دوره مدریت استراتژیک
 • مهارتهای ارتباطات میان فردی
 • مهارتهای ارتباطات با وسائل ارتباط جمعی
 • مهارتهای سخنوری و ارائه مطلب در جمع
 • دوره مهارت و فنون نویسندگی موفق (رادیو و مطبوعات)
 • دوره آشنایی با زبان، شعر و ادبیات فارسی ( حافظ و مولانا)
 • دوره مدیریت رفتار، اداره کلاس درس

سوابق علمی و پژوهشی

 • رسانه ملی و رسانه های فراملی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۳)
 • سانه های توسعه یافته و رسانه های توسعه نیافته (دانشگاه سواس ۱۳۸۶)
 • محمد (ص) بزرگترین انسانی که قدم بر این سیاره نهاد (مرکز اسلامی منچستر ۱۳۸۵)
 • آینده رسانه های عربی: سیاستها، دیدگاهها و پیشنهادها (دانشگاه برادفورد ۱۳۸۱)
 • تعارضها در رسانه های عربی: مطالعه موردی ماهواره عربست
 • پروژه رساله دکتری (دانشگاه برادفورد)؛ پست مدرنیزم، رسانه ها و جنگ خلیج فارس.
 • پروژه رساله کارشناسی ارشد (دانشگاه شمال لندن)؛ کارایی تحقیق عمدتا یک مسئله سیاسی و اخلاقی است تا فنی و عملی (دانشگاه شمال لندن)

سوابق کاری

 • محقق و مدرس آزاد و پاره وقت در حوزه های ریاضیات، جهانی شدن، رسانه ها و اقلیتها (قومی مذهبی نژادی) و هویت در: مدرسه والی رنج، کالج شمال منچسترانگلیس ۱۳۸۰ - ۱۳۹۳
 • تدریس در مقطع کارشناسی ؛ رسانه ها، جهانی شدن و شرق شناسی ، رسانه ها، مدرنیزم و هویت در : دانشگاه برادفورد – انگلیس ۱۳۷۶-۱۳۸۰
 • بنیانگذار و مدیر عامل : شرکت بازرگانی پتروشیمی (پی سی سی- یو کی) – لندن ۱۳۷۲-۱۳۷۵
 • عضو هیئت مدیره و مدیر خدمات فنی : شرکت بازرگانی پتروشیمی (پی سی سی- تهران) ۱۳۷۰ -۱۳۷۲
 • معاون مدیر اداری مالی و آموزش و مشاور معاون وزیر در امور پتروشیمی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی - تهران ۱۳۶۸-۱۳۷۰
 • نویسنده، گوینده، و مدیر پخش صدای جمهوری اسلامی ایران؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – تهران ۱۳۶۰- ۱۳۶۸
 • سرپل ذهاب، باختران، همکاری با سپاه و صدا و سیمای باختران ۱۳۵۹ -۱۳۶۰؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • نویسنده، گوینده و گزارشگر جبهه های نبرد ؛ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – مرکز اصفهان ۱۳۵۸- ۱۳۵۹

علائق و فعالیتها

 • حوزه مطالعاتی علوم ارتباطات و رسانه ها
 • شعر و ادبیات فارسی، زبان عربی و زبان انگلیسی، ورزش .