کمیته های منتخب

تشکیل کمیته

تشکیل کمیته مستقل، مستلزم عضویت ۱۰ نفر از اعضاء هیات علمی در هر پژوهشکده است و از آنجا که تعداد اعضای هیأت علمی برخی از پژوهشکده‌ها به حد نصاب تشکیل کمیته مستقل نمیرسد، برای  یک یا چند پژوهشکده، گروه و مرکز همگون یک کمیته منتخب به شرح ذیل تشکیل می‌شود.

۱.     «کمیته» منتخب پژوهشکده ادبیات.

۲.     «کمیته» منتخب پژوهشکده تاریخ و مرکز اسناد آسیا.

۳.     «کمیته» منتخب پژوهشکده‌ زبانشناسی.

۴.     «کمیته» منتخب پژوهشکده‌های مطالعات اجتماعی، اخلاق و تربیت، مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت و مطالعات فرهنگی و ارتباطات.

۵.     «کمیته» منتخب پژوهشکده‌های اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، حکمت معاصر، غرب شناسی و علم پژوهی، فرهنگ معاصر، مطالعات تطبیقی حقوق، مطالعات قرانی و نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل و مرکز تحقیقات امام علی(ع).

۶.     «کمیته»‌های هر یک از موسساتی که وزارت متبوع رسیدگی به ارتقاء اعضاء هیات علمی آنها را به پژوهشگاه واگذار کرده است، وفق ضوابط فوق در همان موسسات تشکیل جلسه خواهد شد.

 

 


 

ترکیب اعضای «کمیته»

هر یک از کمیته‌ها دارای ۵ نفر عضو خواهد بود که ۲ نفر از آنان ثابت و ۳ نفر بقیه متغیراند. اعضاء کمیته‌ها باید حداقل در مرتبه دانشیاری باشند.

اعضاء ثابت عبارتند از:

·        رئیس «کمیته»: رئیس پژوهشکده.

·        دبیر «کمیته»: به پیشنهاد رئیس کمیته و تائید رئیس «هیات».

·        سه تن از اعضای هیأت علمی متخصص در رشته تخصصی فرد متقاضی ارتقاء به پیشنهاد مدیر گروه پژوهشی ذی‌ربط یا رشته مشابه، در مرتبه علمی که حتی الامکان بالاتر از مرتبه علمی عضو متقاضی ارتقاء باشد که یک نفر از آنها از اعضاء هیات علمی داخلی و دو نفر از آنها از اعضاء هیات علمی خارج از پژوهشگاه با تأیید رئیس «کمیته» خواهند بود.

در صورت تأیید پرونده ذی‌نفع، دبیر «کمیته» موظف است ضمن شرکت در جلسه «کمیسیون» توضیحات لازم را در جهت دفاع از تصمیمات «کمیته» در جلسه مذکور ارائه نماید.

در مورد کمیتههای متشکل از چند پژوهشکده/ گروه / مرکز، رئیس «کمیته» ازسوی رئیس پژوهشگاه انتخاب خواهد شد.

 


 

شرایط اعضای کمیته‌های منتخب

اعضای کمیته منتخب پژوهشکده‌ها باید دارای شرایط زیر باشند.

الف: شرایط عمومی

۱) حسن شهرت به سابقه برجسته پژوهشی

۲) حسن شهرت به رعایت اصول اخلاق حرفه ای

۳) صرف وقت کافی برای شرکت مستمر و منظم در جلسات کمیته

بصلاحیت علمی هیات‌ علمی‌ هیات‌ رئیسه‌

داشتن‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ کار پژوهشی‌ و دارا بودن مرتبه‌ دانشیاری

 

درصورتی که رئیس یا معاون پژوهشکده شرایط علمی لازم را نداشته باشد، از اعضای دیگر همان پژوهشکده انتخاب خواهد شد که حداقل دارای مرتبه دانشیاری و ۵ سال سابقه کار پژوهشی در پژوهشگاه باشد.

  

وظایف و اختیارات کمیته

به منظور بررسی پرونده اعضاء هیأت علمی متقاضی ارتقاء، در هر پژوهشکده‌ای کمیتهای تشکیل می‌شود. کمیته با دریافت اطلاعات لازم از منابع ذیربط در پژوهشگاه و موسسات مرتبط و مستندات ارائه شده توسط متقاضی، پرونده متقاضی ارتقاء را بررسی و ارزیابی می‌کند و پس از تعیین امتیازهای مربوطه بر اساس آئین‌نامه ارتقاء پرونده را به دبیرخانه ارسال نماید.
 

 

روساء و دبیران کمیته های منتخب (دوره هفتم)

 

ردیف

نام کمیته منتخب

رئیس کمیته

دبیر کمیته

۱

کمیته منتخب پژوهشکده ادبیات دکتر یوسف محمدنژاد عالی زمینی دکتر مریم شریف نسب

۲

کمیته منتخب پژوهشکده تاریخ و مرکز اسناد آسیا دکتر عبدالرحمن حسنی‌فر دکتر سیدمحمدرحیم ربانی‌زاده

۳

کمیته منتخب پژوهشکده زبانشناسی دکتر مصطفی عاصی دکتر فرزانه گشتاسب

۴

کمیته منتخب پژوهشکده‌های مطالعات اجتماعی، اخلاق و تربیت، مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت و مطالعات فرهنگی و ارتباطات دکتر حمید تنکابنی دکتر محمدسالار کسرایی

۵

کمیته منتخب پژوهشکده‌های اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، حکمت معاصر، غرب شناسی و علم پژوهی، فرهنگ معاصر، مطالعات تطبیقی حقوق، مطالعات قرانی و نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل و مرکز تحقیقات امام علی(ع) دکتر علیرضا منصوری دکتر مهدی معین زاده