کمیسیون های تخصصی

تعداد بازدید:۱۱۹۱۶


ترکیب «کمیسیون»های تخصصی

 

 

ترکیب اعضاء کمیسیون به شرح زیر است:

 

 

·        رئیس کمیسیون: یک تن از اعضای« هیأت» به پیشنهاد رئیس «پژوهشگاه» وتأیید «هیأت».

·        اعضای ثابت کمیسیون تخصصی: دو تن از اعضای هیأت علمی« پژوهشگاه» (با مرتبه دانشیاری یا استادی) به پیشنهاد رئیس «پژوهشگاه» و تأیید «هیأت».

·        دبیر «کمیته» پژوهشکده مربوطه یا موسسه ذی‌ربط، حسب مورد موضوع پرونده.

·        یک تن از اعضای «هیأت علمی» با معرفی رئیس «پژوهشگاه».

تبصره۱- اعضای هر «کمیسیون»، از حیث تخصص باید تناسب لازم با موضوع «کمیسیون» ذی ربط  را داشته باشند

تبصره ۲- اعضاء ثابت کمیسیون توسط رئیس «هیأت» به مدت 2 سال منصوب می‌شوند.

 

 


وظایف و عناوین کمیسیونهای تخصصی«پژوهشگاه»

 

 

 

«هیات» به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده اعضای هیأت علمی در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی، «کمیسیون»‌های ذیل را تشکیل می‌دهد.

 

 

کمیسیون تخصصی علوم انسانی شامل پژوهشکده‌های حکمت معاصر، غرب شناسی و علم‌پژوهی، اخلاق و تربیت، مطالعات تطبیقی حقوق، اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی، نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل، مطالعات قرآنی.

کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی شامل پژوهشکده‌های تاریخ ایران، مطالعات تطبیقی اقتصاد و مدیریت، مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات.

کمیسیون تخصصی زبان و ادبیات شامل پژوهشکده‌های زبان و ادبیات، زبان شناسی.

 

تبصره ۱- پژوهشکده‌ها، گروه‌ها و مراکز جدید التاسیس و دیگر مراکز و موسساتی که وزارت متبوع امور مربوط به ارتقاء اعضاء هیات علمی آنها را به پژوهشگاه واگذار نموده است، با توجه به نوع فعالیت و گرایش علمی، در یکی از کمیسیون‌های یاد شده قرار خواهند گرفت.

 


روسا و اعضاء کمیسیون های تخصصی

 

 

ردیف نام کمیسیون تخصصی رئیس کمیسیون اعضاء کمیسیون
۱ زبان و ادبیات دکتر سید مصطفی عاصی دکتر زهرا پارساپور، دکتر زهره زرشناس، دکتر یحیی مدرسی تهرانی
۲ علوم انسانی دکتر قدیر نصری دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر فروغ پارسا، دکتر احمد پاکتچی
۳ علوم اجتماعی دکتر ناهید موید حکمت دکتر شهرام یوسفی فر، دکتر یدالله دادگر، دکتر نعمت الله فاضلی