وظایف هیات ممیزه

تعداد بازدید:۵۵۳۷۹


وظایف و اختیارات «هیأت»

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست
 متقاضیان ارتقاء به مراتب استادیاری، دانشیاری، استادی؛
- ارزیابی کیفیت فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیأت علمی (شناسنامه علمی)
- تایید امتیازات لازم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
- بررسی وضعیت رکود علمی
- احتساب سابقه خدمت
 اعضای هیأت علمی.