آشنایی با اعضای هیات ممیزه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۷ کد : ۷۵۵۱ اخبار هیات ممیزه
تعداد بازدید:۲۵۹۳
آشنایی با اعضای هیات ممیزه

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضویت

رشته تحصیلی

محل خدمت

1

حسینعلی قبادی

حقوقی

ادبیات

پژوهشگاه علوم انسانی

2

سجاد علم الهدی

حقوقی

اقتصاد

پژوهشگاه علوم انسانی

3

سیدمصطفی عاصی

حقیقی

زبانشناسی

پژوهشگاه علوم انسانی

4

شهرام یوسفی‌فر

حقیقی

تاریخ

پژوهشگاه علوم انسانی

5

تقی پورنامداریان

حقیقی

ادبیات

پژوهشگاه علوم انسانی

6

یحیی مدرسی تهرانی

حقیقی

زبانشناسی

پژوهشگاه علوم انسانی

7

آزیتا افراشی

حقیقی

زبانشناسی

پژوهشگاه علوم انسانی

8

زهرا پارساپور

حقیقی

ادبیات

پژوهشگاه علوم انسانی

9

نعمت‌الله فاضلی

حقیقی

علوم اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی

10

حمید تنکابنی

حقیقی

علوم اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی

11

عبدالحسین فرزاد

حقیقی

ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی

12

غلامحسین مقدم حیدری

حقیقی

فلسفه علم

پژوهشگاه علوم انسانی

13

حسین میرزایی

حقیقی

جامعه‌شناسی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

14

محمدجعفر حبیب‌زاده

حقیقی

حقوق

دانشگاه تربیت مدرس

15

سید منصور خلیلی عراقی

حقیقی

اقتصاد

دانشگاه تهران

16

سید محمد رضا حسینی بهشتی

حقیقی

فلسفه

دانشگاه تهران

17

حکیمه دبیران

حقیقی

ادبیات

دانشگاه خوارزمی

18

قدیر نصری

حقیقی

علوم سیاسی

دانشگاه خوارزمی

19

سیدمصطفی محقق‌داماد

حقیقی

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

20

یدالله دادگر

حقیقی

حقوق اقتصادی

دانشگاه شهید بهشتی

21

کوروش صفوی

حقیقی

زبانشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

22

علی‌اصغر مصلح

حقیقی

فلسفه

دانشگاه علامه طباطبائی

23

محمدامین قانعی راد

حقیقی

جامعه شناسی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

24

عبدالحسین خسروپناه

حقیقی

فلسفه اسلامی

موسسه حکمت و فلسفه


فایل های ضمیمه


نظر شما :