آشنایی با اعضای هیات ممیزه

۲۴ آبان ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۹ کد : ۱۶۰۰۰ اخبار چندرسانه ای
تعداد بازدید:۱۷۳۳

 

اعضاء هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی (دوره هفتم)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عضویت

رشته تحصیلی

محل خدمت

۱

حسینعلی قبادی

حقوقی

ادبیات

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۲

علیرضا ملائی توانی

حقوقی

تاریخ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۳

آزیتا افراشی

حقیقی

زبانشناسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۴

زهرا پارساپور

حقیقی

ادبیات

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۵

تقی پورنامداریان

حقیقی

ادبیات

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۶

محمدسعید تسلیمی

حقیقی

مدیریت

دانشگاه تهران

۷

حمید تنکابنی

حقیقی

علوم اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۸

محمدجعفر حبیب‌زاده

حقیقی

حقوق

دانشگاه تربیت مدرس

۹

هادی خانیکی

حقیقی

ارتباطات

دانشگاه علامه طباطبائی

۱۰

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی

حقیقی

فلسفه

دانشگاه تهران

۱۱

عبدالحسین خسروپناه

حقیقی

فلسفه اسلامی

موسسه حکمت و فلسفه

۱۲

یدالله دادگر

حقیقی

حقوق اقتصادی

دانشگاه شهید بهشتی

۱۳

حکیمه دبیران

حقیقی

ادبیات

دانشگاه خوارزمی

۱۴

کوروش صفوی

حقیقی

زبانشناسی

دانشگاه علامه طباطبائی

۱۵

سیدمصطفی عاصی

حقیقی

زبانشناسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۶

نعمت‌الله فاضلی

حقیقی

علوم اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۷

عبدالحسین فرزاد

حقیقی

ادبیات فارسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۸

سیدمصطفی محقق‌داماد

حقیقی

حقوق

دانشگاه شهید بهشتی

۱۹

یحیی مدرسی تهرانی

حقیقی

زبانشناسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۲۰

علی‌اصغر مصلح

حقیقی

فلسفه

دانشگاه علامه طباطبائی

۲۱

ناهیدمویدحکمت

حقیقی

جامعه‌شناسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۲۲

حسین میرزایی

حقیقی

 جامعه‌شناسی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

۲۳

مهشید میرفخرائی

حقیقی

زبانهای باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۲۴

قدیر نصری

حقیقی

علوم سیاسی

دانشگاه خوارزمی

۲۵

شهرام یوسفی‌فر

حقیقی

تاریخ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 


نظر شما :