ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتمعاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای حمایت از دانشجویان، در نظر دارد با برگزاری سلسله نشستهای دانشگاهی امکان ارائه محتوای پایان نامه یا رساله دانشجویان برتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای پژوهشگاه را برای رسانه ­ها و جامعه دانشگاهی فراهم نماید. لذا شیوه­نامه­ای برای این امر تدوین شد که به تصویب هیأت رئیسه پژوهشگاه رسید.


شیوه نامه ارائه پایان نامه های دانشجویی را اینجا ببینید.

اطلس شاخص ها فرهنگی و اجتماعی  را اینجا ببینید.
0


loading