ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معاونت فرهنگی و اجتماعی:خانم دکتر اشرف بروجردی

مدیر برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی: بشیر معتمدی

معاون مدیریت برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی:منوچهر صابر

کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اجتماعی: مهناز روح اللهی

مسئول دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی:رضا اسماعیلی

مسئول دفتر مدیر برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی:سهیلا کاظمی

مسئول دبیر خانه نشست های علمی –تخصصی معاونت فرهنگی اجتماعی:رکسانا شاکری
0


loading