ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردی
نام تقی
نام خانوادگی پورنامداریان
تاریخ تولد 1320
مرتبه علمی استاد پایه 34
پست الکترونیک namdarian@ihcs.ac.ir

آشنایی با زبانهای: انگلیسی، عربی
مدارک تحصیلی
 • 1358- دکتری ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • 1352- کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، پژوهشکده فرهنگ
 • 1349- کارشناسی ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
سوابق اجرایی
 • رئیس پژوهشکده ادبیات 1370 - 1372
 • عضو شورای پژوهشکده ادبیات در سالهای اخیر که ادامه دارد.
تخصص
 • نقد ادبی
 • ادبیات غنایی
 • عرفان
 • حافظ
 • مولوی
 • عطار
مهارت
 • تصحیح نسخه خطی
 • فرهنگ نویسی
 • نقد شعر
سوابق آموزشی
 • درسهای مکتب های ادبی ، معانی ادبیات غنایی و تحقیق در متون عرفانی و تحقیق در نظم فارسی از درسهایی هستند که اینجانب در دوره دکتری تدریس می کنم در بعضی از این درس ها دانشجویان پژوهشگاه ، دانشگاه تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه خوارزمی شرکت می کنند .در دوره کارشناسی ارشد پژوهشگاه درس نظامی - خاقانی را نیز تدریس می کنم.
 • کارشناسی: حافظ، غزلیات شمس، مقاله نویسی، نقد ادبی، سنایی، ناصرخسرو
 • کارشناسی ارشد: نظامی- خاقانی، سنایی، ناصر خسرو، مثنوی، روش تحقیق
 • دکتری: مکتب های ادبی و نقد ادبی، ادبیات غنایی، تحقیق در متون نظم، تحقیق در متون نثر، تحقیق در متون عرفانی
کتابهای منتشر شده
 • جلد دوم داستان پیامبران در کلیات شمس، پژوهشگاه علوم انسانی 1393
 • عقل سرخ شرح داستان های رمزی سهروردی، انتشارات سخن، چاپ اول بهار 1390، چاپ دوم زمستان 1390، چاپ سوم 1392
 • در سایه ی آفتاب (ساختار شکنی در شعر مولوی)، انتشارات سخن، چاپ چهارم 1392
 • گمشده ی لب دریا (صورت ومعنی در شهر حافظ)، انتشارات سخن، چاپ چهارم 1392
 • خانه ام ابری است ، انتشارات سروش، چاپ چهارم با اضافات 1391 انتشارات مروارید
 • تصحیح و شرح منطق الطیر با شرکت دکتر محمود عابدی، انتشارات سمت 1390
 • درس فارسی برای دانشجویان خارجی، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ اول 1373، چاپ هفتم 1387، چاپ هشتم 1390
 • گزیده و شرح مخزن الاسرار با همکاری دکتر موسوی، انتشارات علمی و فرهنگی 1389، چاپ دوم، انتشارات رامک
 • رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول 1364، چاپ ششم 1386، چاپ هفتم 1389
 • سفر در مه {چاپ اول با نام تاملی در شعر شاملو 1357 انتشارات فرزان} چاپ دوم، با نام: سفر در مه، انتشارات چشم و چراغ، چاپ سوم: انتشارات نگاه، چاپ چهارم: انتشارات سخن 1386
 • دیدار با سیمرغ (تحلیل اندیشه و هنر عطار)، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ اول 1374، چاپ چهارم با اضافات 1386
 • داستان پیامبران در کلیات شمس، پژوهشگاه علوم انسانی، چاپ چهارم 1386
 • رهروان بی برگ (مجموعه شعر)، انتشارات سخن، 1381
 • جلد دوم، داستان پيامبران در كليات شمس ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • جلد اول و دوم داستان پيامران در كليات شمس ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، انتشارات سخن
 • ديدار با سيمرغ (زندگي و انديشه و عرفان عطار) چاپ ششم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • درس فارسي بر دانشجويان خارجي ، چاپ نهم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • فرهنگ تاريخي زبان فارسي ، چاپ آزمايشي دو جلد، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مقالات
مقالات علمی پژوهشی
 • کلیات شمس ،غزل های مولوی ،در جلد پنجم دانشنامه زبان وادب
 • ادبیت و گزاره های ادبی ، مجله نقد ادبی شماره 27 سال 1393
 • بررسی وتحلیل کاربرد آیات و احادیث در شرح شطحیات ، متن پژوهی ادبی ، شماره 58 آذز 93 چاپ شده با همکاری الهام رستا ک
 • هرمنوتیک جدید و بعضی معیارهای تاویل ، ادبیات پارسی معاصر ، 1392 ، شماره 8، با همکاری سیاوش جعفری
 • زبان ومعنی در شعر نیمایوشیج ، جشن نامه استاد دکتر محمد تقی راشد محصل ، پژوهشگاه علوم انسانی 1394 ، ص 27- 39
 • سلوک اجتماعی حافظ در کتاب قافله نور، ارج نامه محمد علی موحد 1393
 • حافظ و خلاف عادت در صورت و معنی غزل (دانشگاه خوارزمی)، 1392
 • فرهنگ، زبان، معیار و ادبیات فارسی، نامگانه دکتر احمد علی رجایی سال 91 ، تجدید چاپ در بخارا ،شماره 86
 • نگاهی دیگر به جناس با خانم ناهید تهرانی، مجله فنون ادبی، بهار وتابستان 1390
 • اقتضای حال، زبان رمزی و تاویل شعر عرفانی، گوهر گویا، سال پنجم، شماره سوم پیاپی 19، پاییز 90
 • بازتاب رئالیسم جادویی در داستان های غلامحسین ساعدی با مریم سیدان، مجله تربیت معلم، بهار 1388 (در 89 به جاپ رسیده است).
 • مقاله انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با خانم طاهره ایشانی، مجله تربیت معلم بهمن 1390، بهار و تابستان 1389
 • تفسیر غزلی از مولوی، مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، شماره 11، بهار و تابستان 89
 • تداعی وفنون بدیعی، با ناهید تهرانی، مجله فنون ادبی (سال اول شماره اول 1388)
 • بازتاب رئالیسم جادویی در داستان های غلامحسین ساعدی، دانشگاه تربیت مدرس، ش 64، بهار 1388
 • عالم مثال افلاطون، ناخودآگاه جمعی یونگ و عالم دل مولوی، پژوهش نامه شماره 9، پاییز 1388
 • پژوهشی ناب، نگاه نو، ش 82، تابستان 1388
 • تا در زمانه باقی تسن آواز باد و باران، اعتماد ملی، شهریور 1387
 • دگردیسی نمادها در شعر معاصر، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 11، پاییز و زمستان 1387 (محمد خسروی شکیب)
 • بررسی وجه شبه در کلیات شمس، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش186، تابستان 1387
 • روشنایی فضای سایه روشن، ضمیمه اعتماد، شماره 1897، اسفند 1387
 • عقل و فلسفه از نظرگاه عطار، اطلاعات، بهمن 1385
 • متن باز- متن بسته، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 148، بهار 1384 (مهیار عوی مقدم)
 • بررسی جنبه های زیبا شناختی معارف از دیدگاه صورتگرایی (فرمالیسم)، پژوهش های ادبی، سال1، ش4، تابستان 1383
 • رهروان بی برگ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 79، اردیبهشت 1383
 • اخوان در برزخ شعر گذشته و امروز، اطلاعات، شهریور 1383
 • باد صبا در ادبیات و عرفان، اطلاعات، شهریور 1382
 • نکاتی پیرامون مقاله عرفان سعدی، آینه میراث، شماره 18 و 19، پاییز و زمستان 1381
 • نقد و بررسی ساحل های شناور (نقد شعر)، همشهری 1380
 • طبع روان و آشنا با شعر کهن و نو، همشهری، شهریور 1380
 • حرفی بزن رمزی بگو از راویان رازها، همشهری، شهریور 1380
 • نگاهی به ویژگی های شعر احمد شاملو، همشهری، مرداد 1379
 • رودی که به دریا پیوست، اطلاعات، شهریور 1379
 • آخرین دیدار در واپسین لحظات، دنیای سخن، ش 87، شهریور و مهر 1378
 • ابوسعید ابوالخیر در آثار عطار، مجله دانشکده تربیت معلم زمستان 1378
 • سیری در هزاره دوم آهوی کوهی، گلستان سال 2، شماره 3، پاییز 1377
 • جلوگاه سویه آشنای زندگی، زنان، شماره 50، دی و بهمن 1377
 • عرفان و مدارا، کیان، شماره 45، بهمن و اسفند 1377
 • عشق و غزل در ادب فارسی، زنان، سال 7، ش 43، خرداد 1377
 • غزلهای فارسی فضولی، ایران شناخت، شماره 5، تابستان 1376
 • عطار و رساله های عرفانی ابن سینا، کیهان هوایی، شماره 1227، اردیبهشت 1376
 • نگاهی به داستان پردازی عطار، ادبیات داستانی، سال 5، ش 44، پاییز 1376
 • مساله معنی در شعر کلاسیک، کیان، شهریور و مهر 1375
 • سیری در هزاره دوم آهوی کوهی (نقد شعر)، کیان، خرداد و تیر 1374
 • داستان پیامبران در کلیات شمس، ادبیات داستانی سال 3، شماره 26 و 27، آذر و دی 1373
 • احمد شاملو (در دانشنامه زبا ن وادب)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • ادبیات عرفانی (در دانشنامه زبان وادبیات)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • اسباب و صور ابهام در غزل های مولوی، نامه فرهنگستان
 • انسان در جهان بینی حافظ، سخن عشق، شماره 39
 • باد صبا: به بوی نافه ای ...، فصلنامه هنر، شماره 54
 • بررسی وتاویل چند نماد در شعر معاصر، با ابواقاسم رادفر – خلیل شاکری، مجله ادبیات معاصر (پژوهشگاه علوم انسانی)
 • بلاغت مخاطب، نقد ادبی، مرکز تحقیقات، شماره 1
 • پایان بی قراری ماهان، کیان
 • پایگاه جنون در اندیشه عطار، یشت فرزانگی، جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی
 • تاویل غزلی از مولوی (جشن نامه اسماعیل سعادت)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • تحلیل داستان ملکوت باتکیه برساختارگرایی، مجله ادبی دانشگاه تهران
 • تخیل هنری و نمود آن در آثار عطار، گوهر گویا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، شماره 2
 • تصویر آفرینی در مرزبان نامه، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی
 • تفسیری دیگراز داستان شیخ صنعان، نامه فرهنگستان
 • حی بن یقظان (در دانشنامه زبان وادبیات)، انتشار فرهنگستان زبان
 • خیام از نگاهی دیگر، مجله دانشکده تربیت معلم
 • در آمدی برانواع ادبی، مجله دانشکده علوم انسانی قم
 • در برزخ شعر دیروز وامروز، باغ بی برگی (یادنامه اخوان)
 • رودی که به دریا پیوست، کیهان فرهنگی
 • روزگار حافظ (در دانشنامه زبان وادبیات)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • سرچشمه های فکری و رمز و تصوف در معارف بهاء ولد، با مهدی پرهام، مجله دانشگاه فردوسی مشهد
 • سیمرغ و جبرئیل، دانشکده ادبیات مشهد
 • شهود زیبایی و عشق الهی، نامه فرهنگستان
 • عالم مثالی شعر حافظ (درخت معرفت، جشن نامه دکتر زرین کوب)
 • عطار و رساله های عرفانی ابن سینا، در مجموعه در سایه خورشید ج 2
 • عطار (در دانشنامه زبان وادب)، انتشارات فرهنگستان زبان
 • غزل های فارسی فضولی، ایران شناخت
 • کره جنوبی و زبان فارسی، فرهنگ، شماره 14
 • گفتگوی بامتن در تفسیر شعری از مولوی، مجله مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان
 • گمشده لب دریا، انسان از نظرگاه حافظ (جشن نامه دکر شهیدی)
 • مثنوی و خلاف عادت های معنایی و بیانی، مجله معارف دوره بیست وسوم، شماره 1
 • معرفت روحانی و رمزهای هندسی با فاطمه اکبری، گوهر گویا (مجله دانشگاه اصفهان)
 • مقاله ای درباره عطار و اندیشه های او در کتاب آشنایان ره عشق
 • مقاله تاملی در زبان قصا ید اخوان، با حجت اله بهمنی، مجله ادبیات معاصر، (پژوهشگاه علوم انسانی)
 • مولوی، افلاطون، یونگ ...، پژوهش نامه فرهنگ و ادب ویژه نامه بزرگداشت مولوی
 • نگاهی اجمالی به شعر و اندیشه مولوی، مجله فرهنگ
 • سلوك اجتماعي حافظ، در كتاب قافلة شوق (ارج نامه محمدعلي موحد)
 • كليات شمس در دانشنامه زبان و ادبيات
 • ادبيات و گزاره هاي ادبي، مجله نقد ادبي سال هفتم شمارة 27
 • بررسي و تحليل كاربرد آيات و احاديث در شرح شطحيات روزبهان بقلي ، با همكاري الهام رستاد در مجلة متن پژوهي ادبي ، سال هفدهم ، شماره 85
 • هرمنوتيك جديد و تعيين معيارهاي تأويل در شعر معاصر ، مجلة ادبيات پارسي معاصر ، سال سوم ، شمارة 4
 • عطار و عقايد گنوسي ، سمينار عطار، دانشگاه اصفهان و توكيو، (مقاله در شماره آينده گوهر گويا) چاپ مي شود
 • تحليل گفتماني غزلي از حافظ در سمينار بين المللي حافظ (مقاله در مجموعه مقاله ها چاپ مي شود)
 • نكته هايي چند پيرامون نقد. سخنراني در همايش ملي نقد ادبي ايران ( در نامة نقد چاپ شده است)
 • و ...
مقاله هایی که در سمینار ها عرضه شده و زیر چاپ است
 • انواع گزاره های ادبی ، در هشتمین همایش بین المللی ترویج زبان در زنجان
 • عطار وعقاید گنوسی ، سمینار عطار ، اصفهان – توکیو
 • تحلیل گفتمانی غزلی از حافظ ، سمینار بین المللی حافظ در دانشگاه آزادتهران
 • نکته ای بدیع و پنهان در عرفان فارسی ، در سمینار عرفان ایرانی در ادبیات فارسی ،دانشگاه شانگهای
 • سبک شناسی بلاغت بازنمایی گفتار شخصیت ها در داستان خادم ومحتسب در مثنوی همراه حسن علی نژاد، در مقالات برگزیده هشتمین همایش ملی ، بهمن 1394
مقالات علمی ترویجی
 • دیگر به خانه برنمی گردد (نقد شعر قیصر امین پور) مجله تجربه، دوره جدید شماره 1
 • مقدمه ای بر ادبیات رمزی، مجله بخارا، آذر و دی 1390، شماره 84
 • غزلیات شمس، دکتر شفیعی کدکنی / نگاه نو
اجرا و همكاری در طرح‌های پژوهشی
 • مجری فرهنگ تاریخی زبان فارسی، پزوهشگاه علوم انسانی 1363 تا کنون
 • همکار فرهنگ تاریخی اصطلاحات عرفانی ،فطب عرفان دانشگاه اصفهان
 • همکار دایره المعارف داستان های فارسی ، با آقایان دکتر پارسا نسب ،دکتر ذوالفقاری ،وزارت ارشاد
راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
 • توکلی، لفظ ومعنی در آثار قدما، پژوهشگاه علوم انسانی
 • منیر آفتاب ، جلو ه های ماورا الطبیعه در شاهنامه، پژوهشگاه علوم انسانی
 • سلمان رحیمی، بایزید در متون عرفانی تا قرن هفتم ، پژوهشگاه علوم انسانی
 • محمد مهدی مقیمی زاده ،تر جمه کتاب استعاره پانتر و مقایسه آن با استعاره در بلاغت اسلامی ، پژوهشگاه علوم انسانی
 • حنیف افخمی ، جمال شناسی علم معانی ، پژوهشگاه علوم انسانی
 • علی نژاد، سبک شناسی داستان های مولوی براساس سبک شناسی سیمپسون ، دانشگاه خوارزمی
 • مریم محمدی ، روح در ادب عرفانی تا قرن ششم ، دانشگاه پیام نور
 • میلاد عظیمی ، پور بهاء جامی ، دانشگاه تهران
 • جواد بشیری ، تاریخ شعرشیعی، دانشگاه تهران
 • امیرخانلو، ساختارهای نحوی منادا در غزل حافظ، دانشگاه تهران
 • معین کاظمی ، سیر واقعه و مکاشفات ، دانشگاه تربیت مدرس
 • رياضت در تصوف از آغاز تا مولوي ، زينب افضلي، تقي پورنامداريان و دكتر محمد عابدي( استادان ان مشاور )،1393 دانشگاه تهران
 • تصحيح شرح شطحيات روزبهان بقلي، الهام رستاد دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي‎۱۳۹۲.
 • بلاغت در اشعار نو اخوان به انضمام فرهنگ تصاوير شعري اخوان ثالث، گل آرا داورپناه دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‎۱۳۹۲
 • بررسي و تحليل تطبيقي استعاره در بلاغت اسلامي و نظريه استعاره بر اساس ترجمه کتاب پانتر، محمد مهدي مقيمي‌زاده دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۹۲.
 • بايزيد بسطامي در متون عرفاني تا قرن هشتم و تدوين فرهنگ اقوال بايزيد، سلمان رحيمي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‎۱۳۹۲.
 • بازتاب صورت و معنای معارف بهاءولد در سه جزو از دیوان کبیر مولانا، دانشجو مهدی پرهام، دکتری، 1391، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
 • بررسي انتقادي سبک‌شناسي در ايران و پيشنهاد اصول بررسي سبکي (با تاکيد بر کتاب سبک‌شناسي اثر پاول سيمپسون)، فاطمه کرد چگيني. دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۹۱.
 • توصيف ساختار دستوري زبان فارسي در مثنوي معنوي مولانا، محمد پاک نهاد دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي‎۱۳۹۱.
 • نقد و تحليل تأويل‌هاي شعر نو، سياوش جعفري دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۹۱.
 • جلوه های فرهنگ و ادب کلاسیک در شعر شفیعی کدکنی، دانشجو: یوسف عزیزیان، 1391، کارشناسی ارشد
 • جلوه‌هاي فرهنگ و ادب کلاسيک در شعر شفيعي کدکني، يوسف عزيزيان کارشناسي ارشد دانشگاه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۹۱.
 • بررسي سبک اشعار به همراه فرهنگ واژگان، اصطلاحات و کنايات ديوان کمال‌الدين اسماعيل اصفهاني، نرگس منصوري حسن‌آبادي دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۹۱.
 • بررسی تطبیقی بلاغت یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی تا قرن پنجم هجری،داود عمارتی‌مقدم، دکتری، دانشگاه مشهد ،1391.
 • سير آفاق و انفس در تصوف و عرفان از ابتدا تا قرن نهم، آزاده مولايي دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي‎۱۳۹۱.
 • بررسی و تحلیل شعر سبک هندی بر اساس نظریه ترامتنیت (با تأکید بر غزل‌های صایب تبریزی، غنی کشمیری و بیدل دهلوی)، دانشجو: سعید رحیمی، 1391
 • تحليل گفتمان در چند داستان شاهنامه با تاکيد بر انسجام متن زهرا مهربان اجائي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۹۰
 • سبک‌شناسي شعر سه دهه بعد از انقلاب با تأکيد بر سه شاعر (قيصر امين‌پور، محمد رضا عبدالملکيان، سلمان هراتي)، مهدي صادقي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۹۰.
 • بررسي و تحليل صور خيال در شعر نيما، اخوان، شاملو به انضمام فرهنگ تصويري اين سه شاعر، جليل شاکري. دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‎۱۳۹۰.
 • بررسي و تحليل قصايد شاعران نوپرداز (۱۳۰۰-‎۱۳۸۶)حجت‌الله بهمني مطلق دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۹۰.
 • بازتاب مثنوي در ديوان شمس تبريزي، محمد هاني ملازاده دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۹۰.
 • بازتاب انديشه و کلام مشايخ صوفي در مثنوي معنوي، امير داورپناه کارشناس ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۹۰.
 • بررسی تطبیقی مفهوم عدم در مثنوی مولوی و متون بودایی (پراجنیاپارمیتا و مادیامیکاکاریکا (Madhyamakakarika))،دانشجو زیانگ نگوین تی هین ، کارشناسی ارشد 1390
 • فرهنگ موضوعی الانسان الکامل، دانشجو: بهاره فرخ آشتیانی، 1389، کارشناسی ارشد
 • بررسي نظام حکومتي غزنويان و تاثير آن بر زبان و شيوه‌ي بيان مطالب در تاريخ بيهقي، راحله لاهوتي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‎۱۳۸۹.
 • بررسي غزليات بهاريه در ديوان شمس/ سحر مهرابي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي‎۱۳۸۹.
 • نظرگاه‌های آشکار و پنهان سعدی درباره‌ی خدا، جهان و انسان در بوستان و گلستان، دانشجو: زهرا ابطحی، 1389، کارشناسی ارشد
 • مقایسه داستان های مثنوی معنوی با منابع آن در دفترهای اول و دوم، دانشجو: امید نقوی،1389، کارشناسی ارشد
 • نظرگاه‌هاي آشکار و پنهان سعدي درباره‌ي خدا، جهان و انسان در بوستان و گلستان، زهرا ابطحي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۸۹.
 • تحليل داستان ملکوت با تکيه بر جنبه‌هاي ساختاري، روان‌شناختي و فمينيستي، رقيه هاشمي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۸۹
 • تحلیل کیفیت انعکاس روایت های اسطوره ای ایرانی در رمانهای برجسته فارسی (از1367 تا1387)، دانشجو: سید علی قاسم زاده، 1389، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • ابهام در شعر معاصر (نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد)، دانشجو احمد سنچولی، دکتری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، 1389
 • فرهنگ اصطلاحات، ترکیبات و لغات دشوار دیوان فارسی اقبال لاهوری، نگارش عون ساجد نقوی، دکتری زبان و ادبیات فارسی، تهران 1388
 • تحليل ساختار و مضمون داستانک‌هاي معاصر فارسي، سميه دولتيان کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۸.
 • تداعي و انگيزه‌هاي آن در مثنوي مولوي (دفتر اول و دوم)، محمد رضا ضياء کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۸۷.
 • نمودهاي پسامدرنسيم در آثار سيمين دانشور: نوآوري‌هاي سيمين دانشور در ادبيات داستاني معاصر، محيا سادات اصغري کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۸۷.
 • تحليل ساختاري و مضموني نمايشنامه‌هاي اکبر رادي (دهه چهل و پنجاه)، پژوهشگر مهسا رون .کار شناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۸۶.
 • بررسی نقش ارجاع و انسجام واژگانی در محور عمودی شعر (با تاکید بر قصاید خاقانی)، دانشجو: حامد نوروزی، 1386، کارشناسی ارشد
 • بررسي و تحليل ساختارگرايانه‌ي داستان‌هاي مشترک مثنوي مولوي با مصيبت‌نامه منطق‌الطير عطار نيشابوري، حنيف افخمي ستوده کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‎۱۳۸۶.
 • بررسی تطبیقی اندیشه های مولانا در مثنوی با آثار افلاطون، دانشجو عاتکه رسمی، دکتری، 1386، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • نوستالژی (دلتنگی برای گذشته) در شعر کلاسیک عرفانی (براساس غزلیات، قصاید و حدیقه سنایی، مخزن الاسرار نظامی، غزلیات و منطق الطیر عطار، غزلیات و مثنوی مولوی)، دانشجو: فاطمه کلاهچیان، 1386، دکترا، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • بررسي جلوه‌هاي فرهنگ مردم در آثار صادق هدايت و صادق چوبک ،زهرا ملاکريمي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۶.
 • تحليل و بررسي شازده احتجاب (ساختار، عناصر، جنبه‌هاي روانشناختي و فمنيستي)، مريم سيدان. کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي‎۱۳۸۶.
 • معرفت در نوبت سوم کشف الاسرار، ويدا علي عسگري کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۶.
 • مفهوم ايمان و کفر در مثنوي هاي عرفاني منطق الطير، حديقة الحقيقه و مثنوي معنوي، فرزاد جعفري کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۶.
 • معرفی، تحلیل و طبقه بندی مقالات حافظ پژوهی از سال 1375تا 1370، دانشجو: خدیجه حاجیان، 1385، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • مقایسه حماسه سرایی در ایران و هند با تاکید بر شاهنامه و مهابهاراتا، دانشجو: علیرضا صدیقی، 1385، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی و تحلیل زبانشناختی شعر نیما با تاکید بر نظریه مکتب فرمالیسم، دانشجو: محمد بیرانوندی، 1385، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • جلوه‌هاي شعر تغزلي در مثنوي‌هاي تعليمي عطار نيشابوري، فرزانه خليل‌پور کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۵.
 • تصاوير زماني در رمان جاي خالي سلوچ، نگارش عبدالرسول شاکري .کار شناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۵.
 • بررسي آثار يدالله رويايي با تکيه بر بيانيه شعر حجم، آزاده ميرشکاک کارشناسي ارشد دانشگاه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۵.
 • مقایسه‌ی حدیقه الحقیقه‌ی سنایی و مثنوی مولانا به لحاظ فرم و محتوا و سبک، دانشجو: حسینعلی بیات،1385، دکترا، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • تصحیح و تحقیق محک خسروی، تالیف میرزا خسرو بیگ گرجی، دکتری، تهران 1385
 • رويکرد جامعه‌شناختي و فمنيستي در تحليل رمان سووشون، نگارش فاطمه سرمشقي.کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‎۱۳۸۵.
 • آشنايي‌زدايي در مثنوي، مريم گودرزي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،‎۱۳۸۵.
 • نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی (با تاکید بر ده رمان برگزیده)، دانشجو: عسگر عسگری حسنکلو،1385، دانشگاه تربیت مدرس، دکترا
 • گفتگو در داستان‌های مثنوی، دانشجو: فاطمه شفیعی، 1385، کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء
 • ماخذ اندیشه‌های عرفانی امام محمد غزالی در کیمیای سعادت، دانشجو: لیلا شریفی، 1385، دانشگاه الزهراء، کارشناسی ارشد
 • اقليم و مسائل اقليمي در آثار دولت آبادي، دانشجو فاطمه داوودي مازندراني کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۸۴.
 • فنا و ارتباط با سعادت آدمي در مثنويهاي عطار،عباس باقري کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۴.
 • انعکاس مضامين و انديشه‌هاي مطرح در معارف بهاءولد بر سه دفتر از مثنوي معنوي، دانشجو مهدي تبسمي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۸۴.
 • ترجمه و شرح اعلام کتاب مباني تصوف نوشته مارک سدويک، نعيمه دوستدار کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۸۴.
 • نقد و تحلیل و بررسی مقاله های فارسی درباره مثنوی معنوی از آغاز تا سال 1380 ه.ش، دانشجو: مصطفی گرجی، 1384، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • نقد و بررسی شیوه جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی ایران، دانشجو: حسین بیات، 1383، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • سر و بيان: بررسي مفهوم سر و بيان‌پذيري يا بيان ناپذيري آن در متون نثر فارسي عرفاني تا قرن هفتم، علي قيدي کار شناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۳.
 • بررسی سیر تحول نثر شاعرانه متصوفه تا قرن هفتم، دانشجو: محسن حسینی موخر،1383، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسي شخصيت حلاج در ادبيات فارسي از مولوي تا جامي، فيروز ولي زاده کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و ادبيات فارسي؛ ‎۱۳۸۳.
 • تحلیل و نقد تشبیه در شعر معاصر فارسی بر اساس آثار سه تن از شاعران نوپرداز: نیما، سهراب شپهری، اخوان ثالث، دانشجو: احمد رضایی جمکرانی، 1383، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • مقایسه نیایش و گفتگوی انسان و خدا در شاهنامه و مثنوی، دانشجو: معصومه خدادادی مهاباد،1383، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • ابزار بيان انديشه در مثنوي شريف (دفتر اول و دوم)، محسن يارمحمدي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۳.
 • تحلیل و بررسی انتقادی کتاب (بیاض و سواد سیرجانی)، دانشجو: محسن پورمختار، 1383، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • انسان کامل در مثنوي‌هاي عطار، دانشجو ليلا عاطفه‌پورکارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۸۲
 • عقل و نقد آن در مثنوی‌های عطار، دانشجو: لیلا آذرنوا، 1382، دانشگاه تربیت معلم تهران، کارشناسی ارشد
 • روند معیارسازی زبان فارسی، دانشجو: ناصر قلی سارلی، 1382، دکتری
 • مثنوی و تأویل حکایات و داستانهای آن، دانشجو: جلیل شاکری، کارشناسی ارشد 1382پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • بررسي هفت وادي منطق‌الطير و مقايسه آن با مثنوي معنوي، تهيه کننده و تنظيم محمد طاير قدسيکارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۸۲.
 • نقد و مقایسه تحلیلی تعابیر و تصاویر دنیا در شعر فارسی (تا قرن هفتم)، 1381، دانشجو: محمدرضا یوسفی کوپایی، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی ساختاری روایت در حکایتهای جامع هزارویک شب، دانشجو: محبوبه خراسانی، کارشناسی ارشد، 1380 دانشگاه شهید بهشتی
 • خشونت و مدارا در مثنوي، محسن معيني ازغدي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۰.
 • تحليل ساختاري و معنايي الهي‌نامه، فاطمه اسماعيلي اردستاني کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۰.
 • شادي و اميد در مثنوي مولوي، نگارش مينا حجت کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۸۰.
 • شخصيت‌بخشي به مفاهيم انتزاعي در غزليات شمس، امير داورپناه کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۸۰.
 • بیان رمزی در غزلیات شمسی (پیوند معنایی میان محسوس و معقول در غزلهای مولانا)، دانشجو: رحمان مشتاق مهر،1379، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • سر آغاز و سير ادبيات داستاني کردي، محمد رحيميان. کار شناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۷۹.
 • تشخيص (Personification) در شعر سهراب سپهري، پژوهش محمدجواد زينلي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۷۹.
 • بررسي زباني و مفهومي بهگود گيتا ( همراه با مباحث تطبيقي در عرفان ايراني )، مهدي علايي. دکتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۸.
 • زندگي و مرگ در شاهنامه فردوسي، نگارش عليرضا صديقي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۸.
 • مقايسه و تحليل تمثيلهاي مشترک سنايي، عطار و مولانا/ دانشجو مريم بني‌عامريان .کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۸.
 • جلوه‌هاي وصف در شعر معاصر (نيما، اخوان، شاملو)، نسرين جابري‌پور کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۸.
 • سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از مرداد 1332 - بهمن 1357، دانشجو: فاطمه محمدی شکیبا،1378، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • نقد و بررسی طنز، هجو و عزل از مشروطه تا 1332، دانشجو: جهانگیر صفری، 1378، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • مواجهه نیما با طبیعت، دانشجو: علی محمدی آسیابادی،1378، دانشگاه تربیت معلم تهران،کارشناسی ارشد
 • هماهنگی "صورت و معنی" در اشعار سیاسی اجتماعی ملک‌الشعراء بهار، دانشجو: رکسانا حمیدی،1378، کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی
 • تاويل ساختاري هفت پيکر، نصرا... زيرک کارشناسي ار شد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۷
 • بررسی جلوه‌های موسیقی شعر در غزلیات شمس، دانشجو فریبا شکوری هشتجین، کارشناسی ارشد 1377، دانشگاه تربیت مدرس
 • ترجمه بخشی از کتاب مطالعاتی در عرفان اولیه در شرق نزدیک و شرق میانه، دانشجو: مریم محمدی، 1377،کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
 • آزمون و گونه‌هاي آن در آثار حماسي فارسي، ولي‌اله قائدي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۷.
 • اسلام و کمدي الهي، نويسنده ميگوئل آسين پلاسيوس/ مترجم محمد دست‌پيشه. کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي‎۱۳۷۷.
 • ترکيبات تأويلي تصويري قرآن و حديث در شعر فارسي تا پايان قرن هفتم هجري – قمري، حمزه خليلي واوسري .کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، [‎۱۳۷۷].
 • مثنوي انتهانامه (سلطان ولد)/ تصحيح و تعليق اسماعيل گنجه‌اي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۷.
 • سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات‌فارسی (از مشروطه تا شهریور 1320)، دانشجو: محمدصادق بصیری، 1376، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • تحلیل سیر نقد داستان در ایران (از مشروطه تا انقلاب اسلامی)، دانشجو: محسن ذوالفقاری، 1376، دکترا، دانشگاه تربیت مدرس
 • تصيحيح سه اصل نخست از فصل دوم تذکره خيرالبيان تاليف ملک‌شاه حسين کياني سيستاني(‎۱۰۱۹هجري قمري)، تصحيح و تعليقات عبدالعلي اويسي کهخا کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ‎۱۳۷۶.
 • تصحيح مثنوي محمود واياز، تصحيح و تعليقات محمد مجوزي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۶.
 • آينه و کاربردهاي آن در تصويرهاي مثنوي، دانشجو عباس لايق کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۶.
 • بررسي آثار اسدي طوسي و ارتباط آنها با فرهنگ و زبانهاي باستاني، ابوالفضل خطيبي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۵.
 • تاريخ و تطور علوم بلاغت تا اوايل قرن ششم هجري (ترجمه فصل هاي اول، دوم و سوم از کتاب: البلاغة، تطور و تاريخ نوشته دکتر شوقي ضيف)،محمد رضا ترکي کارشناسي ارشد موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ؛ ‎۱۳۷۵
 • تلميح در سه اثر عطار (منطق‌الطير، مصيبت‌نامه و الهي‌نامه)، دانشجو فرزاد بختياري مرکيه. ارشد کارشناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ ‎۱۳۷۵.
 • جلوه‌هاي قرآن در انواع شعر فارسي از رودکي تا عطار، سکينه رسمي دکتري دانشگاه تربيت مدرس ؛ ‎۱۳۷۵.
 • عناصر حماسي و اسطوره‌اي شاهنامه در شعر فارسي از ابتدا تا قرن پنجم، مهين نادري کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ؛ ‎۱۳۷۵.
 • وندهاي فارسي ميانه براساس گزيده هاي زادسپرم و مقايسه آن با فارسي نو، خسرو قليزاده قلعه کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ‎۱۳۷۵.
 • نقد و بررسي شخصيت ها و مکان هاي عرفاني در غزليات سعدي با توجه به آثار ديگر سعدي،ليلا ولي زاده پاشا پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي‎۱۳۷۵.
 • نقد شعر در آثار اخوان، بهرام پروين. کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۷۴.
 • تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم، دانشجو: محمدعلی محمدی،1374، دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
 • تعيين داستانهاي جامع الهي‌نامه، منطق‌الطير، مصيبت‌نامه و بررسي شخصيتهاي داستاني در مثنويهاي داستاني فريدالدين عطار نيشابوري ، پژوهش شمس‌الدين مظلومي کارشناسي ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ؛ ‎۱۳۷۴.
 • جنبه‌های ادبی در تاریخ بیهقی، دانشجو: حمید عبدالهیان، 1374، کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی
 • حکایتهای فارسی از زبان حیوانات (فابلهای فارسی) تاقرن دهم، دانشجو: محمد تقوی، 1374،دکترا دانشگاه تربیت مدرس
 • بررسی تعبیرات و اصطلاحات عرفانی نوبت سوم کشف الاسرار میبدی ،فاطمه گردینی ،کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،زبان و ادبیات فارسی تهران۱۳۷۴.
 • اخلاق متصوفه از خلال متون عرفانی (از آغاز تا اوایل قرن هفتم)، مهین پناهی،کارشناسی ارشد، 1362، دانشگاه علامه طباطبایی
 • تضرع، سوز و ابتهال در مثنوی معنوی (دفتر اول و دوم) و نگاهی به پیشینه آن، دانشجو: حسن رضایی خیرآبادی، دانشجو: حسن رضایی خیرآبادی، دانشگاه شهید بهشتی
 • سیاست و اجتماع در اشعار مهدی اخوان‌ثالث (م - امید)، دانشجو: کاظم رحیمی نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
 • و ...

0


loading