ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردی
نام تقی
نام خانوادگی پورنامداریان
پست الکترونیک namian@ihcs.ac.ir

سوابق پژوهشی
 • از سال 1353 که از وزارت آموزش و پرورش به بنیاد فرهنگ ایران منتقل شدم با آن بنیاد و به خصوص پژوهشکده فرهنگ ایران که وابسته به بنیاد و دارای دوره های کارشناسی ارشد و بعدها دکتری شد، هم همکاری می کردم و هم درس می خواندم و هم بنابر تشخیص مسئولان وقت در دوره کارشناسی ارشد تدریس می‌کردم
 • مدرک کارشناسی ارشد را در سال 1353 از پژوهشکده فرهنگ ایران گرفتم و در همان سال در دوره دکتری دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در سال 1358 از رساله دکتری خود با عنوان رمز و داستان های رمزی در ادب فارسی دفاع کردم.
 • از سال 1358 ضمن پژوهش در مؤسسه تحقیقات و مطالعات فرهنگی (نام سابق پژوهشگاه علوم انسانی) ضمن اشتغال به پژوهش در اکثر دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه های زاهدان، رشت، اصفهان، کرمان، مشهد درس های مختلف را در دوره‌های کارشناسی و بیشتر در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تدریس کرده ام. در حال حاضر این تدریس‌هاادامه دارد.
 • پایان نامه های بسیاری را راهنمایی و گاهی مشاوره کرده ام که شاید تعداد آنها به صد مجلد برسد.
 • در طول این مدت در کشورهای ترکیه، انگلیس، یونان، فرانسه، آلمان، بوسنی هرزگوین، ترکمنستان، ازبکستان سخنرانی داشته ام و در بعضی از سیمنارها و کنگره هایی که در ایران در رابطه با ادبیات فارسی تشکیل شده است شرکت کرده ام و سخنرانی هایی نیز تا آنجا که وقت داشته ام در دانشگاه‌های کشور ایراد کرده‌ام. در حال حاضر کار تحقیقی فرهنگ تاریخی زبان فارسی را که همکاری تعدادی از همکاران ادامه می دهم که امیدوارم از اواخر سال آینده مجلدات آن به ترتیب چاپ شود.
 • از سال 1368 تا 1371 از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی مأموریت یافتم تا در دانشگاه هن کوک در کره جنوبی زبان فارسی تدریس کنم. پس از بازگشت از مأموریت تقریباً مدت دو سال ریاست پژوهشکده ادبیات را به عهده گرفتم تا کارهای پژوهشی را سر و سامان بدهم و بخش های مختلف پژوهشکده را با برنامه های آن تأسیس کنم که این کار را انجام و از مدیریت پژوهشکده به سبب گرفتاری شخصی استعفا دادم. درسال 1388دو ماه به دعوت بخش فارسی دانشگاه توکیو، به ژاپن رفتم و درآنجا به چهار سخنرانی، تحقیق و تدریس پرداختم.
فعالیت پژوهشی
 • نوشتن جلد دوم داستان پیامبران در کلیات شمس
 • آشنایی با ادبیات کلاسیک فارسی
 • درآمدی بر ادبیات غنایی
 • تصحیح و شرح منطق الطیر با همکاری دکتر عابدی
 • تصحیح و شرح مخزن الاسرار نظامی با همکاری دکتر موسوی
 • همکاری باطرح دایره المعارف داستان های فارسی با آقایان دکتر ذوالفقاری و دکتر پارسا نسب، استادان دانشکده تربیت معلم و مرکز تحقیقات
همکاری با قطب عرفان در دانشگاه اصفهان در تألیف کتاب های زیر
 • تفسیرهای کهن مثنوی
 • فرهنگ تاریخی اصطلاحات عرفانی
 • تعیین داستان های جامع الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه و بررسی شخصیت های داستانی در مثنوی های داستانی فریدالدین عطار نیشابوری
 • آینه و کاربردهای آن در تصویرهای مثنوی
 • بازتاب فرهنگ و آئین های ایرانیان در عرفان و تصوف اسلامی
 • زبان تصوف در آثار فارسی احمد غزالی
 • بررسی شخصیتهای داستانی در مثنویهای عطار
 • اصطلاحات و تعبیرات عرفانی آن در نوبت سوم کشف الاسرار میبدی
 • نقد شعردر آثار مهدی اخوان ثالث
 • عناصر حماسی و اسطوره ای شاهنامه در شعر فارسی از ابتدا تا قرن 5
 • بررسی شخصیتها و مکانهای عرفانی در غزلیات سعدی
 • آئینه و کاربرد آن در تصویرهای مثنوی سعدی
 • تصحیح سه اصل نخست از فصل دوم تذکره خیرالبیان
 • تصحیح مثنوی انتها نامه سلطان ولد
 • گونه های آزمایش در آثار حماسی
 • ترکیبات تاویلی و تصویری قرآن و حدیث در شعر فارسی
 • تمثیلهای مشترک در سنایی عطار و مولوی
 • جلوه های وصف در شعر 3 شاعر معاصر
 • سرآغاز و سیر ادبیات داستانی
 • بررسی ناهنجاریهای اجتماعی دورهء غزنویان
 • تحلیل ساختاری و معنای الهی نامه عطار
 • شادی و امید در مثنوی مولوی
 • سیمای جامعه در شعر شاعران آذری
 • خشونت و مدارا در مثنوی
 • شخصیت بخشی به مفاهیم التزاعی در غزلیات شمس
 • داستان های حیوانات درادب فارسی
 • بررسی و مقایسه ی هفت وادی منطق الطیر در مثنوی
 • انسان کامل در مثنویهای عطار
 • بررسی مفهوم سرو بیان پذیری و ناپذیری آن در متون نثر عرفانی فارسی تا سده ی هفتم
 • مثنوی و تاویل و داستانهای آن
 • بررسی شخصیت حلاج در ادبیات از مولوی تا جامی
 • ابزار بیان اندیشه در مثنوی دفتر اول و دوم
 • ترجمه و شرح و توصیف کتاب sufism
 • تلمیح در سه اثر عطار (منطق الطیر، مصیبت نامه و الهی نامه)
 • مثنوی طریق التحقیق وترجمه آراء بوتاس درباره آن
 • رئالیسم اجتماعی دررمان های فارسی
 • فنا و ارتباط آن با سعادت بشر درمثنوی های عطار
 • بررسی جلوه های فرهنگ مردم در آثار صادق هدایت و صادق چوبک
 • رویکرد جامعه شناختی وفمینستی درتحلیل رمان سووشون
 • تداعی و انگیزه های آن درمثنوی مولوی
 • بررسی و تحلیل شازده احتجاب (ساختار، عناصر، جنبه های روانشناسی و فمینستی)
 • تاریخ و تطور علوم بلاغت تا اوائل قرن 6 هجری
 • دیوان فدایی مازندرانی
 • تصحیح مثنوی محمود و ایاز
 • ترجمه و توضیح کتاب اسلام و کمدی الهی
 • زندگی و مرگ در شاهنامه فردوسی
 • تحلیل جنبه های سنت گرایی درشعر شاعران نوپرداز
 • بررسی صنایع بدیعی درشعرنو (نیما، اخوان، سپهری، شاملو)
 • انسجام و عوامل آن درغزل سعدی و حافظ
 • روایت شناسی درمثنوی مولوی
کتاب ها
 • رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی/ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی/ چاپ اول 1364 چاپ ششم 1386 چاپ هفتم 1389
 • سفر در مه، چاپ اول با نام تأملی در شعر شاملو 1357] انتشارات نگاه/ چاپ سوم
 • دیدار با سیمرغ (تحلیل اندیشه و هنر عطار) / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول 1374 چاپ چهارم بااضافات 1386
 • درس فارسی برای دانشجویان خارجی/ پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول 1373چاپ هفتم 1387
 • خانه ام ابری است/ انتشارات سروش/ چاپ سوم با اضافات 1389
 • داستان پیامبران در کلیات شمس/ پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ چهارم 1386
 • در سایه آفتاب (ساختار شکنی در شعر مولوی) / انتشارات سخن/ چاپ سوم 1388
 • گمشده لب دریا (صورت و معنی در شعر حافظ) / انتشارات سخن/ چاپ سوم 1388
 • رهروان بی‌ برگ (مجموعه شعر) / انتشارات سخن/1381
 • عقل سرخ شرح داستان های رمزی سهروردی
 • گزیده وشرح مخزن الاسرار با همکاری دکتر موسوی
مقاله‌ها
 • تصویر آفرینی در مرزبان نامه/ هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی
 • سیمرغ و جبرئیل/ دانشکده ادبیات مشهد
 • در برزخ شعر دیروز و امروز/ باغ بی‌برگی (یادنامه اخوان)
 • عشق و غزل در ادب فارسی/ مجله زنان شماره 43
 • جلوه گاه سویه آشنای زندگی (نقد شعر) / زنان شماره 50
 • مسأله معنی در شعر کلاسیک/ کیان شهریور و مهر 1375
 • سیری در هزاره دوم آهوی کوهی (نقد شعر) / کیان خرداد و تیر 1374
 • عطار و رساله‌های عرفانی ابن سینا/ در مجموعه سایه در خورشید ج2
 • تفسیری دیگر از داستان شیخ صنعان/ نامه فرهنگستان
 • اسباب و صور ابهام در غزل‌های مولوی/ نامه فرهنگستان
 • غزل‌های فارسی فضولی/ ایران شناخت
 • کره جنوبی و زبان فارسی/ فرهنگ شماره 14
 • باد صبا، به بوی نافه‌ای. . . / فصلنامه هنر شماره 54
 • رودی که به دریا پیوست/ کیهان فرهنگی
 • گمشده لب دریا، انسان از نظرگاه حافظ (جشن نامه دکتر شهیدی)
 • عالم مثالی شعر حافظ (درخت معرفت، جشن نامه دکتر زرین کوب)
 • خیام از نگاهی دیگر/ مجله دانشکده تربیت معلم
 • نقد و بررسی ساحل‌های شناور (نقد شعر) / همشهری 1380
 • شهود زیبایی و عشق الهی/ نامه فرهنگستان
 • پایگاه جنون در اندیشه عطار، یشت فرزانگی/ (جشن نامه دکتر محسن ابوالقاسمی)
 • ابوسعید ابوالخیر در آثار عطار/ مجله دانشکده تربیت معلم زمستان 1378
 • پایان بی قراری ماهان/ کیان
 • انسان در جهان بینی حافظ/ سخن عشق. شماره 39
 • درآمدی بر انواع ادبی/ مجله دانشکده علوم انسانی قم
 • گفتگوی با متن در تفسیر شعری از مولوی/ مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان
 • تخیل هنری و نمود آن در آثار عطار، گوهر گویا/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان شماره 2
 • بلاغت مخاطب، نقد ادبی/ مرکز تحقیقات. شماره 1
 • نگاهی اجمالی به شعر و اندیشه مولوی/ مجله فرهنگ
 • تأویل غزلی از مولوی (جشن نامه اسماعیل سعادت) / انتشارات فرهنگستان زبان
 • ادبیات عرفانی (در دانشنامه زبان و ادبیات) / انتشارات فرهنگستان زبان. . . .
 • روزگار حافظ (دردانشنامه زبان و ادبیات) / انتشار فرهنگستان زبان
 • حی بن یقظان (دردانشنامه زبان وادبیات) / انتشار فرهنگستان زبان
 • مقاله ای درباره عطار و اندیشه های او در کتاب آشنایان ره عشق
 • مثنوی و خلاف عادت های معنایی و بیانی، مجله معارف دوره بیست و سوم، شماره 1
 • مولوی، افلاطون، یونگ. . .، پژوهش نامه فرهنگ و ادب ویژه نامه بزرگداشت مولوی
0


loading