ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردی
نام عبداله
نام خانوادگی قنبرلو

دانشیار گروه روابط بين‌الملل در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
آدرس تهران، خ كردستان، بالاتر از تقاطع حکیم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشكده مطالعات سياسي و روابط بين‌الملل.
تلفن تماس 021-88046891-3
پست الکترونیک Ghanbarloo@ihcs.ac.ir ; Abgha1357@gmail.com
سوابق تحصیلی
 • از مهر 1382 تا بهمن 1386 - دوره دکتری روابط بین الملل (با گرایش تخصصی اقتصاد سیاسی بین الملل) در دانشگاه تهران، عنوان رساله: هژمونی جویی اقتصادی و توسعه مداخله گرایی آمریکا در دوره پس از جنگ سرد.
 • از مهر 1380 تا مرداد 1382 - دوره کارشناسی ارشد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، عنوان پایان نامه: دموکراسی و امنیت بین الملل: با بررسی وضعیت آمریکای لاتین در دوره پس از جنگ جهانی دوم.
 • از مهر 1376 تا بهمن 1379 - دوره کارشناسی علوم سیاسی در دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) - قزوین

موقعیت های دانشگاهی
 • از بهمن 1389 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- تهران، گروه روابط بین الملل
 • از خرداد 1383 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات راهبردی - تهران، گروه مطالعات بین المللی و منطقه ای
 • از تیر 1393 مدیر گروه پژوهشی روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • از فروردین 1390 تا فروردین 1392 مدیر دفتر همکاری های علمی و روابط بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سوابق پژوهشی انتشار یافته
کتاب ها
 • "1389 (تجديد چاپ:1390)، اقتصاد سیاسی مداخله‌گرايي در سیاست خارجی آمریکا، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.
 • "1394، دین و روابط بين‌الملل: پژوهشی درباره جايگاه دين در عرصه نظري روابط بين‌الملل، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 • "1394، مبانی سیاست خارجی تطبیقی: بررسی سه الگوی ایران، ترکیه، و چین، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.
 • 1395، اقتصاد سیاسی بین‌الملل: نظریه‌ها، مسائل، و تحولات، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.
مقالات
 • خرداد و تير 1383 «تحول مفهوم امنيت بين‌المللل» نگاه، ش. 44.
 • فروردین و اردیبهشت 1384 «نقش حقوق بشر در هژموني آمريكا» اطلاعات سياسي- اقتصادي، ش. 212-211.
 • خرداد و تیر 1384 «تحولات مفهوم اصل عدم مداخله در روابط بين‌الملل» نگاه، ش. 49.
 • مرداد و شهریور1384 «دوآلیسم عین و ذهن در شناخت پدیده‌های اجتماعی» کتاب ماه علوم اجتماعی، ش. 95-94.
 • پاییز 1385 «بررسی ملاحظات اقتصادی استراتژی امنیتی آمریکا در خلیج فارس» فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 33.
 • زمستان 1385 «ثبات هژمونیک در استراتژی اقتصادی-امنیتی آمریکا» فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 34.
 • بهار 1387 «اسرائیل و استمرار تنش‌ها میان ایران و آمریکا» فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 39.
 • بهار 1387 «جنگ برق آسا: گذشته و حال» نگین ایران، ش. 24.
 • تابستان 1387 «بررسی رويكردهاي سیاست خارجی ج. ا. ایران از منظر مسأله کارگزار-ساختار» فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 40.
 • تابستان 1387 «هژمونی‌جویی تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد» فصلنامه سیاست، دوره 38، ش. 2.
 • Summer 2008 “The Israeli Impact on the Standing Tensions between Iran and the United States” The Iranian Journal of International Affairs, Vol. XX, No. 3.
 • زمستان 1387 «آمریکا و بحران هسته ای ایران» فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 42.
 • بهار 1388 «سازمان جهانی تجارت و مسأله منطقه‌گرایی در اَپک»، فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 43.
 • پاییز 1388 «اقتصاد و جنگ: ارتباط نظری» نگین ایران، ش.30.
 • زمستان 1388 «مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‌ای» فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 46.
 • تابستان 1389 «مناسبات اقتصادی چین- آمریکا و امنیت ایران» فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 48.
 • پاييز و زمستان 1389 «حوادث 11 سپتامبر و رشد اسلام‌هراسي در غرب» جستارهاي سياسي معاصر، ش. 2.
 • زمستان 1389 «سرمايه اجتماعي و توسعه سياسي» فصلنامه پژوهشهاي سياسي و بين‌المللي، ش. 5.
 • 1390 «اقتصاد سیاسی خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان» کتاب مناسبات امنیتی ایران و پاکستان، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • بهار 1390 «الگوهاي بديل قدرت نرم در خاورميانه» قدرت نرم، شماره 1.
 • بهار و تابستان 1390 «اقتصاد ليبرال و مسأله جنگ و صلح در روابط بين‌الملل» اقتصاد تطبيقي، ش. 3.
 • بهار و تابستان 1390 «چشم‌اندازي بر تعامل علم و دين در علوم انساني مدرن» پژوهش‌هاي علم و دين، ش. 3.
 • تابستان 1390 «نقش كنش‌گران فرامنطقه‌اي در تحولات 2011 جهان عرب» فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 54.
 • بهار 1391 «صلح دموكراتيك در روابط بين‌الملل: با بررسی تهاجم عراق به ایران» پژوهشنامه دفاع مقدس، ش. 1.
 • بهار و تابستان 1391 «دين و تئوري روابط بين‌الملل» جستارهاي سياسي معاصر، ش. 5.
 • تابستان 1391 «چشم‌انداز امنيت ايران در سايه تحريم‌هاي بين‌المللي (با تأكيد بر عوارض امنيتي تحريم صنايع نفت و گاز)» ايران آينده، ش. 1.
 • تابستان 1391 «مدرنيته و نظريه روابط بين‌الملل» فصلنامه روابط خارجي، ش. 14.
 • Summer-Fall 2012 “The Role of the Economic Development Considerations in Turkey’s Foreign Policy” Discourse: An Iranian Quarterly, Vol. 10, Nos. 3-4.
 • پاييز 1391 «ريشه‌ها و مؤلفه‌هاي سكولاريسم و دين‌گرايي در روابط بين‌الملل» مطالعات انقلاب اسلامي، ش. 30.
 • پاييز 1391 «ريشه‌هاي اقتصادي تهاجم عراق به ايران» پژوهشنامه دفاع مقدس، ش. 3.
 • پاييز 1391 «فرهنگ راهبردي و دفاع ملي: مطالعه موردي جنگ تحميلي» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. 57.
 • زمستان 1391 «ملاحظات امنیت ملی و غرب‌گرایی در سیاست خارجی ترکیه» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. 58.
 • 1392 «جهانی شدن و مسائل زیست محیطی» کتاب مجموعه مقالات اکولوژي سیاسی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • بهار 1392 «بنیادهای اقتصادی پذیرش قطعنامه 598» پژوهشنامه دفاع مقدس، ش. 5.
 • تابستان 1392 «بنیادهای امنیتی سیاست خارجی چین» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. 60.
 • پاييز 1392 «تعامل استراتژي اقتصادي و سياست خارجي در ايران معاصر» جستارهاي سياسي معاصر، ش. 9.
 • پاييز 1392 «عدالت اقتصادي و امنيت ملي» فصلنامه مطالعات راهبردی، ش. 61.
 • پاييز 1392 «نقش ناسيوناليسم و اسلام‌گرايي در تعاملات فراملي ايران» جامعه‌پژوهي فرهنگي، ش. 9.
 • زمستان 1392 «بنيادهاي اقتصادي سياست خارجي تركيه» فصلنامه روابط خارجي، ش. 20.

ترجمه ها
 • 1383 و 1386، فرهنگ استراتژيك و سياست امنيت ملي، نوشته جفري اس. لانتيس، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي (به صورت گزارش پژوهشي).
 • خرداد و تیر1384 «پست مدرنيته ايراني: خطابه عقلانيت‌گريزي» نوشته افشين متين اصغري، كتاب ماه علوم اجتماعي، ش. 93-92.
 • 1387 « قاچاق‌چیان مواد مخدر، شبکه‌های تروریستی، و استراتژی‌های حکومتی بدفرجام» نوشته مایکل کنی، تهدیدات نوین و بازیگران نوین در امنیت بین‌الملل، به کوشش الک کراهمن، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.
نقد کتاب‌ها
 • پاييز 1383 «شهروندي و مهاجرت، جهاني شدن و سياست تعلق» نوشته استفن كاستلز و الستر ديويدسون، ترجمه فرامرز تقی‌لو، فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 25.
 • مهر 1383، «اخلاق، عدالت، و روابط بين‌الملل» نوشته پيتر ساچ، كتاب ماه علوم اجتماعي، ش. 84.
 • اسفند 1383، «نقش سرمايه اجتماعي در توسعه» به كوشش كريستين گروترت و تي‌يري فن باستلر، كتاب ماه علوم اجتماعي، ش. 89.
 • پاییز 1387 ، «چرا ملت ها اقدام به جنگ می کنند؟» نوشته جان جی. استوسینگر، نگین ایران، ش. 26.
 • بهار 1388 «رقابت‌های استراتژیک در سیاست جهانی: موقعیت، مکان، و فرایند تشدید نزاع» نوشته مایکل پی. کلارسی و دیگران، نگین ایران، ش. 28.
 • تابستان 1388 «اقتصاد سياسي جهاني: درك نظم اقتصاد بين‌الملل» نوشته رابرت گيلپين، ترجمه مهدي ميرمحمدي و ديگران، فصلنامه مطالعات راهبردي، ش. 44.
 • بهار 1389 «جاویدان: تاریخچه نظامی ایران و نیروهای مسلح آن» نوشته استیون آر. وارد، نگین ایران، ش. 32.
 • تابستان 1389 «اقتصاد عراق» نوشته عباس النصراوي، نگین ایران، ش. 33.
گزارش‌های پژوهشی
 • «اثرات همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی بر امنیت ملی کشورها؛ با نگاهی به وضعیت ایران»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، بهمن 1383
 • «دیپلماسی نوین فلسطین در قبال اسرائیل در دوره پس از عرفات»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، خرداد 1384
 • «بستر نوین چالش ها و فرصت های ایران در خلیج فارس»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، خرداد 1384
 • «چالش های اخیر در همگرایی شورای همکاری خلیج فارس و امنیت ایران»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، مرداد 1384
 • «سیاست پاکستان در افغانستان پس از طالبان»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، آبان 1384
 • «بحران قراباغ و بازی قدرت های خارجی در آن»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، اسفند 1384
 • «بررسی لوازم امنیتی تشکیل بورس نفت توسط ایران»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، اردیبهشت 1385
 • «پیامدهای احتمالی گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تیر 1385
 • «آمریکا و بحران هسته ای کره شمالی»، مرداد 1386
 • «امکان سنجی و آثار تحریم صدور بنزین به ایران»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، آبان 1388
 • «خط لوله نابوکو: موانع و فرصت‌های ایران»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، آذر 1388
 • «سیاست هسته ای جدید آمریکا و امنیت ملی ایران»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تیر 1389
 • «راهبرد امنیت ملی 2010 آمریکا: تداوم یا تغییر؟»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، مرداد 1389
 • «ایالات متحده و گروه 20: نشست 2010 سئول»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، آذر 1389
 • «چشم‌ا‌نداز سیاست خارجی مصر در دوره پس از مبارک»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، فروردین 1390
 • «نقش و رویکرد شبکه خبری الجزیره در تحولات اخیر جهان عرب» پژوهشکده مطالعات راهبردی، اردیبهشت 1390
 • «تحریم بانک مرکزی ایران: ریشه ها و پیامدها» پژوهشکده مطالعات راهبردی، دی 1390
 • «اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران: ضرورت ها و دستور کارها» پژوهشکده مطالعات راهبردی، تیر 1391
سوابق آموزشی (تدریس در دانشگاه)

  عنوان درس

  دوره

  محل تدریس

  اصول روابط بین‌الملل (1)

  کارشناسی

  دانشگاه مازندران

  اصول روابط بین‌الملل (2)

  کارشناسی

  دانشگاه مازندران

  سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ

  کارشناسی

  دانشگاه مازندران

  مسایل نظامی و استراتژیک معاصر

  کارشناسی

  دانشگاه مازندران

  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

  کارشناسی

  دانشگاه مازندران

  تاریخ روابط بین‌الملل

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  حقوق بین‌الملل عمومی (1)

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  حقوق بین‌الملل عمومی (2)

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  خلیج فارس و مسایل آن

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  ماهیت و عملکرد امپریالیسم

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  مسایل اقتصادی و سیاسی جهان سوم

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  مبانی علم اقتصاد

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  نظام‌های اقتصادی تطبیقی

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  جغرافیای اقتصادی ایران

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  اقتصاد بین‌الملل

  کارشناسی

  دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  اقتصاد بین‌الملل

  کارشناسی و کارشناسی ارشد

  دانشگاه امام صادق (ع)

  اقتصاد سیاسی بین‌الملل

  دکتری

  دانشگاه خوارزمی

  متون سیاسی تخصصی به زبان انگلیسی

  دکتری

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

0


loading