ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع با سه مدیریت زیر مجموعه با عنوان واحدهای تابعه زیر به انجام وظیفه می پردازد:

 

  • مدیریت امور اداری
  • مدیریت امور مالی
  • مدیریت بودجه تحول اداری و بهره‌وری

 

(اهداف و برنامه‌ها)

  • به کارگیری نیروی انسانی متخصص و معتقد به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران
  • بالا بردن سرعت، دقت و نظم، در ارائه خدمات اداری و مالی
  • به روز رسانی تشکیلات پژوهشگاه
  • دستیابی به نظام پویای بودجه مبتنی بر برنامه‌های مصوب
  • افزایش میزان رضایتمندی کارکنان و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه
  • ارتقاء سطح توانمندی حقوقی پژوهشگاه در جهت حفظ منافع آن در مراجع قانونی.
0


loading