ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتمسئول دفتر مدیریت تحصیلات  تکمیلی :
آقای سعید ساده  امور آموزشی و آزمون:


کارشناس: آقای محسن شیردل، آقای مجتبی جهانگردی و خانم افضلی


ارتقاء کیفیت تدریس و تحصیل، هدف اصلی واحد آموزش و آزمون مدیریت تحصیلات تکمیلی می باشد.
اجرای ضوابط و مقررات درباره  ثبت نام نیمسال، انتخاب واحد ، ترمیم واحد، تشکیل کلاس درس، هماهنگی با مدرسین، دانشجویان و گروهها برای اجرای برنامه های آموزشی و آزمون، تهیه کارنامه تحصیلی، مشاوره و راهنمایی دانشجویان و رسیدگی به مسائل و مشکلات آموزشی آنها از وظایف این واحد است.امور پژوهشی دانشجویان:

کارشناس مقطع دکتری: آقای مجید وثوقی
کارشناس مقطع کارشناسی ارشد: خانم سمیه اجلی 

افزایش کمیت و کیفیت خروجی علمی و پژوهشی دانشجویان ، هدف اصلی واحد پژوهشی مدیریت تحصیلات تکمیلی است.
راهنمایی و مشاوره دانشجویان درباره پژوهش و پایان نامه، هماهنگی اساتید، دانشجویان، گروه ها و سایر عوامل مرتبط برای هدایت روند پژوهش دانشجویان، ارایه فرم های مربوطه و پیگیری انجام امور ذیربط؛ هماهنگی انتخاب استاد راهنما، تعیین موضوع پایان نامه، تدوین پروپوزال، انتشار مقاله، برگزاری جلسات دفاع و پیش دفاع از جمله فعالیت های این امور می باشد. ارایه برنامه های کاربردی برای توانمندسازی دانشجویان در پژوهش و نگارش، اجرای مقررات مربوط و رسیدگی به مشکلات و مسایل پژوهشی دانشجویان از دیگر کارکردهای این واحد می باشد.امور دانشجویی و فرهنگی:

کارشناس: آقای امیر حسین کاظم زاده
کارشناس خدمات دانشجویی: آقای بهرام عزیزی

ارایه خدمات به دانشجویان، هدف اصلی امور دانشجویی و فرهنگی مدیریت تحصیلات تکمیلی است که در سه بخش، خدمات رفاهی، خدمات فوق برنامه، و خدمات فرهنگی و کمک آموزشی انجام می شود. ارایه تسهیلات رفاهی، تغذیه، وام، بیمه حوادث و درمان دانشجویان بخشی از وظایف این واحد است. ارایه خدمـات اینترنت و کامپیوتر برای دانشجویان، تکثیر و پرینت مقالات و کتب و نشریات ، صدور گواهی اشتغال به تحصیل و صدور معرفی نامه مورد نیاز، ارایه خدمات بهداشتی برای دانشجویان وبرگزاری سفرهای علمی - سیاحتی از دیگر وظایف این واحد است.
امور دانش آموختگان:

کارشناس: آقای امير خرّم

ارایه خدمات به فارغ التحصیلان، هدف اصلی امور دانش¬آموختگان مدیریت تحصیلات تکمیلی می باشد. تنظیم و صدور گواهینامه موقت و دانشنامه دانش آموختگان، ارایه معرفی نامه و تهیه تأییدیه مدارک صادر شده  تحصیلی و ارایه کارنامه دانش آموختگان از وظایف این واحد می باشد. ایجاد ارتباط مستمر با دانش آموختگان، رصـد فعـالیت  آنها و بسترسـازی مشـارکت آنها در طرح های پژوهش های پژوهشگاه از دیگر فعالیت های این واحد است.
امور اسناد و اطلاعات:

کارشناس: آقای بهرام عزیزی

ذخیره  اصولی و علمی اسناد و مدارک برای بهره برداری اداری از آنها و ارایه آمار و اطلاعات هدف اصلی امور اسناد و اطلاعات مدیریت تحصیلات تکمیلی می باشد.

تشکیل پرونده، تکمیل، نگهداری و ساماندهی اسناد و مدارک دانشجویان و دانش آموختگان و همچنین اسناد و مدارک اداری مدیریت، تهیه و ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت، پژوهشگاه، مدیریت و همکاران مدیریت تحصیلات تکمیلی از وظایف این واحد می باشد.

استعلام مدارک تحصیلی و اخذ تاییدیه آن، اخذ معافیت برای دانشجویان مشمول و معرفی مشمولان به سازمان وظیفه عمومی ناجا از دیگر وظایف این واحد است. تحویل گواهی موقت ودانشنامه دانش آموختگان پژوهشگاه نیز به عهده این امور می باشد.


1


loading