ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مدیر تحصیلات تکمیلی: 

دکتر عبدالرحمن حسنی فر         آدرس پست الکترونیکی: a.hasanifar@ihcs.ac.ir


مدیریت، سرپرستی و اداره کلیه امور آموزشی، امور آزمون، پذیرش دانشجو، امور پژوهشی دانشجویان، امور مدرسین، امورخدمات دانشجویی و امور فرهنگی دانشجویان، امور دانش آموختگان و امور اسناد و مدارک دانشجویی و آموزشی، وظیفه اصلـی مدیریت تحصیلات تکمیلی پژوهشگــاه می باشد.


وظایف و اختیارات مدیریت تحصیلات تکمیلی:

  • ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی و پژوهشی دوره ها
  • رشد کمی دوره های تحصیلات تکمیلی
  • بستر سازی برای ایجاد دوره های دکتری به ویژه دکتری پژوهش محور در کلیه رشته های علوم انسانی
  • اهتمام به شناخت دوره های تحصیلات تکمیلی تعریف نشده و مورد نیاز مانند: تأسیس دوره های بین الملل، دوره های آموزش مجازی، دوره فوق دکتری و دوره های پژوهش محور
  • زمینه سازی برای توسعه تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور
  • ایجاد بانک های اطلاعاتی، نرم افزارهای مورد نیاز و استفاده از شبکه های اطلاع رسانی در زمینه خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
  • جلب همکاری وسیع تر از استادان و متخصصان توانمند در خارج از پژوهشگاه در دوره های تحصیلات تکمیلی
  • اداره کلیه امور آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه خدمات آموزشی
  • ارزیابی پیشرفت علمی و عملی تحصیلی دانشجویان و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی آنان
  • انجام امور مربوط به پایان نامه ها و رساله ها و جهت دهی پایان نامه ها در راستای اولویت های پژوهشی
  • امور مربوط به تدوین و تنظیم سیاست های اجرایی
  • تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه ها و آیین نامه ای آموزشی و نظارت بر اجرای آن
  • نظارت بر پذیرش و گزینش دانشجو
  • اجرای مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
  • برنامه ریزی برای گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه
  • ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزیابی بر کلیه ی فعالیت های تحصیلات تکمیلی


1


loading