ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردي
نام محمد علی
نام خانوادگي فتح الهی
سال تولد 1341

مدارک تحصيلي
 • دکترای علوم سیاسی
سوابق شغلی
 • معاون سیاسی استانداری اردبیل 1372-1376
 • عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از تاریخ 1376
 • رییس مرکز اسناد فرهنگی آسیا 1381-1387
 • معاون سیاسی دفتر رییس جمهور 1384-1388
 • رییس پژوهشکده علوم سیاسی از 1387-1392
 • معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه 1388- 1390
عضویت ها
 • عضویت در انجمن ها و نشریات علمی:
 • "عضو هیئت مؤسس انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران"
 • "عضو هیئت تحریریه فصلنامه فرهنگ"
 • "عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر"
 • "عضو شورای علمی مرکز تحقیقات امام علی(ع)"
 • "عضو شورای سیاستگذاری اجلاس بین المللی ناشران جهان اسلام"
 • "عضو هیئت علمی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران"
آثار تالیفی
کتاب
مقاله
طرحهای تحقیقاتی
 • انجام طرح "رابطه حکومت و مذهب از سقوط اصفهان تا شروع حکومت قاجاریه"
 • نظارت بر طرح "امام علی(ع) و اهل کوفه"
سخنرانی ها
تدریس در دوره دکتری
 • درس "نظام سیاسی و دولت در اسلام"
 • درس "تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام"
تدریس در دوره کارشناسی ارشد
 • درس "مباحث عقلی اندیشه سیاسی"
 • درس "مباحث نقلی اندیشه سیاسی"
 • درس "تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام"
راهنمایی رساله های دکتری با عناوین
رساله های پایان یافته
 • "تأثیر مدرنیسم بر اندیشه سیاسی معاصر ایران از دهه چهل تا انقلاب اسلامی"
 • "بررسی اندیشه اصلاحات اصولی در ارتباط با نظام سازی شیعه(طی دو قرن اخیر)"
 • "نسبت فعل اخلاقی با فعل سیاسی در حکمت متعالیه"
 • "نگرشهای فلسفی ، سیاسی در اندیشه صدر المتالهین"
 • " گردش نخبگان در اندیشه سیاسی تشیع و تطبیق آن با جمهوری اسلامی ایران"
 • "مراتب روحانیت و نقش آنها در تحولات سیاسی_اجتماعی ایران معاصر"
 • "بررسی تطبیقی دو الگوی حکومت دینی: تئوکراسی و خلافت اسلامی"
راهنمایی رساله های کارشناسی ارشد با عناوین
 • "حکومت دینی فقها در عصر غیبت «در آرای آخوند خراسانی و علامه نائینی»"
 • "بیداری اسلامی در شبه قاره هند با تأکید بر اندیشه سیاسی علامه محمد اقبال لاهوری"
 • "بررسی مبانی اندیشه سیاسی غزالی در مواجهه با تفکر اسماعیلی"
 • "مبانی نظری شکل گیری قدرت در ایران با توجه به نهادهای مؤثر در تصمیم گیری (پس از انقلاب اسلامی)
 • "دین و دولت در نیم قرن حکومت شاه طهماسب صفوی با تأکید بر اندیشه سیاسی"
 • "مؤلفه های ثبات سیاسی جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)"
 • "تبیین ناکارآمدی علم سیاست غربی در تحلیل نهضت امام خمینی(س)"
 • "عنصر مقاومت و پایداری در اندیشه سیاسی امام خامنه ای(مد ظله)"
 • "تأثیر مهدویت در تکامل تاریخی نظریه سیاسی شیعه"
 • "نسبت معنویت به سیاست در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران"
 • "گستره تقیه در اندیشه سیاسی شیعه"


0


loading