ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردي
نام مریم
نام خانوادگي قبادی
سال تولد 1337
آشنايي با زبان‌هاي فارسی، عربی
مرتبه علمي استادیار پایه 15
پست الکترونيک ghobadi @ihcs.ac.ir  , ghobadim@yahoo.com

آشنایی با زبانهای: عربی و انگلیسی

مدیر گروه پژوهشی مطالعات قرآنی و حدیث پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدارک تحصيلي
 • 1386 دکتری: علوم قرآن و حدیث، از دانشگاه تربیت مدرس تهران (رتبه اول در امتحان ورودی و در پایان دوره دکتری) با معدل94/ 18
 • 1373 کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، از دانشگاه تربیت مدرس تهران با معدل 18/86
 • 1363 کارشناسی: زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران با معدل 19/98
طرح های انجام یافته
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث"، دانشگاه تربیت مدرس، تیر ماه 1373، با نمره 20
 • سلسله بحث های حقوق زن در اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1375
 • بررسی چند شاخصه علمی، فرهنگی و اجتماعی درشناسایی بانوان هیئت علمی دانشگاه ها و... (شاخه علوم انسانی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1375
 • ارزیابی مسایل زنان در جریان توسعه نظام اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1378
 • اندیشه سیاسی معاصر درجهان عرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1379
 • همکاری با طرح "تدوین فرهنگ نام آوران ایرانی در عرصه حدیث و علوم حددیثی از قرن 10-5"، دانشگاه الزهرا، 1381
 • پایان نامه دکتری با عنوان "نقد و تحلیل تفسیر فرات کوفی"، دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1386، با نمره 19/87 (رتبه چهارم پایان نامه برتر قرآنی در سال 1387)
 • نقد و بررسی آراء خاورشناسان درباره جمع و تدوین قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تابستان 1388
 • "فرهنگ تخصصی-توصیفی واژگان و اصطلاحات حدیث و علوم حدیثی" پژوهشگاه علوم انسانی
 • مطالعه تاویل گرایی در تفاسیر متقدم شیعه و اهل سنت (سده های سوم و چهارم) در مرحله تدوین نهایی

طرح های در دست اجرا
 • مطالعه تاویل گرایی در تفاسیر متقدم شیعه و اهل سنت (سده های ینجم و ششم) 
 • همکاری در طرح "فرهنگ نام آوران ایرانی در عرصه حدیث و علوم حدیثی از قرن 10-5"، دانشگاه الزهرا

کارگاه‌ها
 • آشنایی با مبانی ویرایش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382ه. ش ، 48 ساعت
 • کارگاه یک روزه مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشم انداز آینده، خرداد 93
 • کارگاه آشنایی با مبانی معناشناسی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی آبان و آذر 93
آثار تألیفی
کتاب
 • "کتاب تفسیر فرات کوفی بازشناسی میراث کهن شیعه"، چاپ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1389
مقالات علمی-پژوهشی
 • "روایات تاویلی در تفسیر فرات کوفه"، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، مجله علمی-پژوهشی، دانشگاه الزهراء (س). شماره 7، 1386 ه.ش.
 • "بازشناسی اندیشه غلو "، مجله مطالعات اسلامی، مجله علمی-پژوهشی، دانشگاه الهیات دانشگاه مشهد، سال 1385 ه.ش.
 • "رفق و مدارا در کلام و مرام علی (ع)"، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، مجله علمی-پژوهشی، دانشگاه الزهراء (س). شماره 5، 1385 ه.ش.
 • "روش شناسي التفسير الحديث"، مجله مقالات و بررسيها، مجله علمی- پژوهشی، دانشگاه تهران، شماره75، سال 1383ه.ش.
 • "جايگاه مذهب راوي در توثيقات رجالي شيعه"، مجله مقالات و بررسيها، مجله علمی- پژوهشی، دانشگاه تهران، شماره 72، 1381ه.ش.
 • "A Survey of an Ancient Shi̒ite Legacy: The Commentary of Furat al- Kufi, Al-Mustafa Journal of Islamic Studies, 2012, V1,N2,
 • نشوز؛ مصادیق و شیوه های برخورد با آن در قرآن کریم، پذیرفته شده از سوی مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، برای چاپ در شماره 24
 • مجوز چاپ مدخل "روم، السوره"، دانشنامه جهان اسلام
 • مجوز چاپ مدخل " ق، السوره" دانشنامه جهان اسلام
مقالات علمی ترویجی
 • ترجمه و نقد مقاله "تحريم خمر در قرآن كريم"، مجله مشكوة، مجله علمي- ترويجي، شماره 74 و 75، سال 1381 ه.ش.
 • روایات تحریف در تفسیر فرات کوفی، مجله بیّنات، شماره 2، سال هفدهم، پیاپی 66، آبان 1389
مقالات ارائه شده در كنفرانس ها
 • سير تحول مفهوم اصطلاحي امر به معروف و نهي از منكر، كنفرانس امر به معروف و نهي از منكر، دانشگاه تهران، 1373- 1374
 • الحیاة، تفسیر زندگی بر پایه قرآن، عشق، و خرد؛ همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه؛ آبان 1389؛ برگزار کنندگان: جهاد دانشگاهی، خبر گزاری قرآنی ایران؛ سازمان فرهنگ و ارتباطات؛ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ شهرداری تهران؛ معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) مرکز فرهنگی بانوان قرآن پژوه. [چاپ شده در کتاب "مرزبان توحید"، سعد حسینی با همکاری مرتضی کیا و... ، تهران، انتشارات علمی- فرهنگی الحیاة، 1391]
سخنرانی ها
 • آراء مسلمانان درباره جمع و تدوین قرآن کریم، فروردین 1389، پژوهشگاه علوم انسانی
 • معجم نگاری های حدیثی، قوتها و کاستی ها، 23 اسفند 1389، پژوهشگاه علوم انسانی
 • روش تفسیری محمد عزّة دروزة در التفسیر الحدیث، 5 اردیبهشت 1390، پژوهشگاه علوم انسانی
 • نشوز، مصادیق و شیوه های برخورد با آن در قرآن کریم، 25 تیرماه 1392، پژوهشگاه علوم انسانی
امور اجرایی
 • مشاور معاونت فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده حکمت معاصر
راهنمایی و مشاوره
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان "تجلی آیات قرآن کریم در زیارت جامعه کبیره" زینب کسمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دفاع شده در تاریخ 16 شهریور 1393
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان" تدبير و عاقبت انديشي و مؤلفه هاي آن در قرآن كريم"، زهرا شریفی، دانشگاه الزّهراء(س)، دفاع شده در تاریخ 23/ 06/ 92
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان "اخلاص ازمنظر قرآن و سنت و پیامد های فردی و اجتماعی آن" بی بی حکیمه آل ایوب، دانشگاه آزاد اسلامی، دفاع شده در تاریخ 15/ 06/ 92
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "معناشناسی تواضع و قنوت در قرآن" هانیه میرزاعلی، دانشگاه آزاد اسلامی، دفاع شده در تاریخ 30 /11/ 92
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان "ساختار هندسی و تحلیل محتوای سوره احزاب"، مریم نجف قلیخان، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال، در دست پژوهش
داوری ها
 • ارزیابی و داوری چند کتاب برای انتشارات پژوهشگاه
 • ارزیابی و داوری چندین کتاب برای مرکز تحقیقات امام علی (ع)
 • داوری دهها پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهراء (س)، دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه آزاد اسلامی
تقدیرنامه ها
 • رتبه چهارم پایان نامه برتر قرآنی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1387
 • پژوهشگر و مدرس برگزیده معارف قرآنی، بخش بانوان قرآن پژوه وابسته به مؤسسه امام رضا (ع)، 1389
عضویت در مجامع علمی داخلی
 • عضو مؤسس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، از سال 1379 تاکنون
 • عضو حلقه علمی کرسی های نظریه پردازی علوم قرآنی از آغاز تا پایان سال 1389
 • عضو شورای علمی مرکز تحقیقات امام علی(ع) پژوهشگاه علوم انسانی فروردین 1391
 • عضو هیئت داوران مجلات علمی پژوهشی:
 •     - پژوهش نامه علوی (پژوهشگاه علوم انسانی)

      - تحقیقات علوم قرآن و حدیث (دانشگاه الزهراء س)

     - پژوهش نامه زنان (پژوهشگاه علوم انسانی)

     - آفاق الحضارة الإسلامیة (پژوهشگاه علوم انسانی)

     - علم و دین (پژوهشگاه علوم انسانی)
فعالیت های آموزشی
 • تدریس افتخاری دروس مختلف علوم قرآنی و عربی به مدت سه سال 1376 تا 1379 در حوزه حضرت سجاد (ع)
 • تدریس دروس : "قرائت و درک مفاهیم متون فقهی"، "تاریخ قرآن (1)"، "تاریخ قرآن (2)" و "تفسیر موضوعی با محوریت حقوق زن و خانواده" طی 5  نیمسال تحصیلی در دانشگاه الزهراء (س)
 • تدریس دروس : "تاریخ قرآن تخصصی"، "تاریخ تخصصی حدیث (مباحث درایه و ...)" و "مفردات قرآن کریم" طی 4 نیمسال تحصیلی در دانشگاه مذاهب اسلامی
 • تدریس درس "مفردات قرآن کریم"، دوره کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیمسال اول 94-93

0


loading