ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتمشخصات فردي
نام سيد آيت‌الله
نام خانوادگی ميرزايی
سال تولد 1354
پست الکترونيک ayatmir@Ihcs.ac.ir , ayatmir@Yahoo.com
مدارک تحصيلي
 • دكتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبايی، تهران، 1390
 • فوق لیسانس مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبايی، تهران، 1384
 • لیسانس، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، 1381
 • ديپلم الكتروتكنيك، هنرستان اشرفی، اصفهان، 1373
 • راهنمايی، مدرسه راهنمايی رضوی، اصفهان، 1369
 • ابتدايی، دبستان رضوی، اصفهان، 1366
افتخارات علمی
 • جایزه استادیاران جوان، بنیاد ملی نخبگان ایران، 1394
 • جایزه فوق دکتری (پسا دکتری) بنیاد ملی نخبگان ایران، 1390
 • جایزه بنیاد ملی نخبگان ایران، 1387
 • پژوهشگر برتر دكتری دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبايي، 1385
 • دانشجوی ممتاز و عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبايی در دوره دكتری، 1385
 • رتبه اول فارغ التحصيلان رشته مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبايی، 1384
 • رتبه اول فارغ التحصيلان پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، 1381
مهارت‌ها
 • آشنايی با نرم‌افزار SPSS
 • آشنايی با نرم‌افزار Word و نرم افزارهای جانبی آن نظير Power Point و ... .
مسئوليت‌ها و فعالیتهای علمی
 • سرپرست گروه جامعه شناسی نظری، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393
 • مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران، 1392
 • طراحی و راه اندازی دوره فوق لیسانس "پژوهشگری علوم اجتماعی" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392-1391
 • طراحی و برگزاری سلسله نشست های علمی پیرامون جامعه شناسی تاریخی در ایران با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی، 1391
 • سرپرست بخش جامعه شناسی پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از آبان ماه 1391 تا تیرماه 1392
 • ویراستار نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1389-1387
 • پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 1389-1386
 • ويراستار مجله مطالعات اجتماعی ايران شماره دوم (يك شماره)، 1384
 • ويراستار علمی و همكار اعضای تحريريه فصلنامه مطالعات جوانان (يك شماره)، 1384
 • مسوول گردآوری، تنظیم و ویرایش گزارش عملکرد دوسالانه انجمن جامعه‌شناسی ایران، 1384
 • مسوول گردآوری، تنظيم و ويرايش گزارش عملكرد دوسالانه انجمن جامعه‌شناسی ايران، 1383
 • ویراستار مجله جامعه‌شناسی ایران (17 شماره)، 1386-1381
 • مدیر داخلی مجله جامعه‌شناسی ایران، 1386-1381
عضويت‌ ها
انجمن های علمی
 • عضو انجمن مدیریت اطلاعات ایران، 1389
 • عضو انجمن اخلاق در علم و فناوری، 1388
 • عضو بنياد ملی نخبگان ايران، 1387
 • عضو انجمن جامعه‌شناسی ايران، 1381
کمیته ها و شوراهای علمی
 • عضو شورای انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، 1393
 • عضو شورای اجتماعی فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران، 1392
 • کمیته علمی همایش سبک زندگی در ایران، 1392
 • عضو شورای ارزیابی علمی پژوهش های اجتماعی فرهنگی، 1390
 • کمیته علمی همایش شهرداری به منزله یک نهاد اجتماعی، 1390

همكاري های علمی
 • انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری، 1389
 • پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)، 1389-1386
 • انجمن جامعه‌شناسی ايران، 1381
همکاری با نشریات علمی
 • مجله جامعه شناسی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران
 • مجله مطالعات جامعه شناختی، دانشگاه تهران
 • فصلنامه علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • مجله جامعه شناسی تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس
 • فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری اطلاعات، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
 • فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • مجله پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ
انتشارات
مقالات فارسی 
مقالات در فرایند همتراز خوانی
 • میرزایی، سید آیت الله «باستانگرایی و نافرجامی مدرنیته سیاسی در ایران دوره پهلوی اول»
 • میرزایی، سید آیت الله و معصومه قاراخانی «فضای هنجاری پژوهش علوم اجتماعی در ایران»
مقالات پذیرفته شده و منتشر شده در نشریات علمی دارای فرآیند همترازخوانی
مقالات انگلیسی
 • کتاب، گزارش پژوهش و کتابچه
  پايان‌نامه‌ها
  • پايان نامه دوره دكتری زير عنوان «گرايش به ناسيوناليسم ايراني در بين دانشجويان (با تاكيد بر خاستگاه قومي آنها)» گروه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبايی، 1390 با درجه عالی
  • پايان‌نامه دوره كارشناسی ارشد زير عنوان « بررسی گرايش جوانان پسر به ارزش‌های مردانگي» گروه مطالعات فرهنگی (جامعه‌شناسی فرهنگی) دانشگاه علامه طباطبايی، 1384 با درجه عالی
  پروژه ها
  • «نقش و کارکرد انجمن های علمی در ارتقای اخلاق حرفه ای علم در ایران»، 1394 (همکار اصلی)
  • «ناسیونالیسم و مدرنیته سیاسی در مشروطه ایرانی»پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394 (مجری)
  • «شناسایی و تدوین شاخص های سنجش دگرگونی خانواده در ایران»، شورای پژوهش های اجتماعی فرهنگی، تیرماه 1393 (همکار اصلی) 
  • «تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایران»، شورای پژوهش های اجتماعی فرهنگی، آبان ماه 1393 (همکار اصلی)
  • «اخلاق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران»، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (مشترک)، بهمن ماه 1392 (همکار اصلی)
  • «شناسایی و تدوین شاخص های سنجش فرهنگ سیاسی در ایران»، شورای پژوهش های اجتماعی فرهنگی، آبان ماه 1392 (مجری)
  • «اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392 (مجری)
  • «بررسی و ارزیابی وضعیت اخلاق علمی در ایران»، شورای پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، آبان ماه 1391 (مجری)
  • «بررسی وضعيت فرايند داوری مقالات در مجلات علمی معتبر ايران»، پژوهشگاه ملی اطلاعات و مدارك علمی ايران (ایرانداک)، گروه فناوری اطلاعات. بهمن ماه 1387 (همکار اصلی)
  • «تحلیل موضوعی نامه علوم اجتماعی»، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پاییز 1387 (همکار اصلی)
  همایش ها
  • «تحلیل فضای موضوعی جامعه شناسی ایران»، همایش ملی کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، اردیبهشت 1392
  • «اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران»، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، دی 1391
  • «تحلیل اسناد داوری مقالات مجله جامعه‌شناسی ایران»، همایش بررسی مسائل علوم اجتماعی ایران، تهران، اردیبهشت 1385
  سخنرانی ها و نشست های علمی
  • «دعوت به جامعه شناسی: مروری بر کتاب «ساخت اجتماعی واقعیت » اثر پیتربرگر و لاکمن به مناسبت پنجاهمین سال نگارش کتاب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 28 بهمن 1393
  • «آسیب شناسی نشریات دانشگاهی»، سرای اهل قلم، 16 اردیبهشت 1393
  • «پژوهش علوم انسانی و اجتماعی»، سرای اهل قلم، 16 اردیبهشت 1393
  • «اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1392
  • «جامعه شناسی تاریخی چارلز تیلی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 16 مهر ماه 1392
  • «ناسیونالیسم ایرانی در دوره مشروطه»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 19 مهر ماه 1391
  • «اخلاق پژوهش در علوم اجتماعی ایران»، همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، 5 دی ماه 1391
  • «دروازه بانان دانش در ایران» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30 آبان ماه 1391
  • «ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم»، انجمن جامعه شناسی ایران، 9 آبان ماه 1391
  • «ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 22 مهرماه 1391
  • «فرایند همترازخوانی در مجله جامعه‌شناسی ایران»، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 15 بهمن ماه 1386
  • «وضعیت داوری در مجلات علمی معتبر ایران» همکاران: دکتر محمد ابویی اردکان و سرکار خانم فاطمه شیخ شعاعی، کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، مرداد 1386
  یادداشت ها و مصاحبه های علمی
  تدريس‌ها
  کارشناسی ارشد
  • جامعه شناسی تاریخی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393
  • نظریه های جامعه شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393
  • نظریه های جامعه شناسی، دانشگاه شاهد، 1392
  کارشناسی
  • جامعه‌شناسی شهری و توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی، 1391-1390
  • جامعه‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388 تا کنون
  علایق پژوهشی
  • جامعه شناسی تاریخی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی علم و معرفت
  علایق آموزشی
  • جامعه شناسی تاریخی، نظریه های جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، روش تحقیق، جامعه شناسی علم، مبانی جامعه شناسی
 • 0


  loading