ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردي
نام سید سجاد
نام خانوادگي علم الهدی
سال تولد 1346
مدارک تحصيلي
 • دیپلم ریاضی فیزیک (تهران)
 • کارشناسی اقتصاد (دانشگاه شهید بهشتی)
 • کارشناسی ارشد اقتصاد (دانشگاه مفید)، عنوان پایان نامه: جایگاه بورس اوراق بهادار در فقه اسلامی
 • دکتری اقتصاد (Wirschafts Universitat Wien ) ناتمام
 • دکتری فقه (سطح چهار- حوزه علمیه قم)، عنوان پایان نامه: قانون احتکار در اقتصاد اسلامی (عربی)
سوابق آموزشی (تدریس)
کارشناسی
 • اقتصاد کلان (1) و (2): دانشکده اقتصاد و حسابداری-واحد تهران مرکز
 • اقتصاد بیمه: دانشکده اقتصاد-دانشگاه تهران
 • مبانی فقهی اقتصاد: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی-دانشگاه شهید بهشتی
 • مبانی فقهی اقتصاد: دانشکده اقتصاد-دانشگاه تهران
 • نظام اقتصادی صدر اسلام: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی-دانشگاه شهید بهشتی
 • دروس عمومی: دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم وتحقیقات-واحد تهران مرکز) [بیش از200واحد درسی شامل: معارف اسلامی1و2-متون اسلامی-تاریخ اسلام-اخلاق اسلامی]
کارشناسی ارشد
 • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی: واحد علوم و تحقیقات-دانشگاه آزاد اسلامی (11 نیمسال)
 • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی: واحد تهران مرکز-دانشگاه آزاد اسلامی (1نیمسال)
 • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی: دانشکده علوم اقتصادی-دانشگاه شهیدبهشتی (1نیمسال)
 • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی: پژوهشکده اقتصاد-پژوهشگاه علوم انسانی (3نیمسال)
دروس حوزوی
 • ادبیات عرب: جامع المقدّمات-سیوطی-مغنی-مختصر المعانی
 • منطق: المنطق-شرح النظام
 • فلسفه: بدایه الحکمه- نهایه الحکمه
 • اصول فقه: معالم الاصول-اصول الفقه (1و2) -رسائل-کفایه الاصول (1و2)
 • فقه: الّلمعه الدّمشقیه (الرّوضه البهیّه) -مکاسب
 • کلام: باب حادیعشر-شرح تجرید الاعتقاد
 • تفسیر: مجمع البیان-المیزان
مقاله ها
 • اقتصاد اسلامی، درآمد تخصیصی و رفتار مصرفی
 • چالش های فقهی لیزینگ
 • تحلیل تطبیقی دولت ها
 • بررسی تطبیقی راهکارهای مبارزه با فقر؛ اقتصاداسلامی و اقتصادسرمایه داری
 • احتکار و قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی
 • عدالت اقتصادی ازدیدگاه اندیشمندان اسلام و غرب
 • بررسی فقهی قرارداد استصناع
 • بررسی سود بانکی در بانکداری بدون ربا
 • بررسی فقهی و حقوقی معاملات بورس اوراق بهادار
 • اوراق بهادار استصناع؛ راهکاری نوین در بانکداری بدون ربا
 • ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی
 • ابزار های مالی اسلامی جدید
 • بررسی فقهی اجراء قانون عملیات بانکداری بدون ربا
 • عدالت اقتصادی از منظر امام علی (ع)
 • التّسعیر فی الاقتصاد الاسلامی (عربی)
 • الاحتکار فی الفقه الاسلامی (عربی)
 • بررسی تطبیقی کارایی بانکداری اسلامی و متعارف در کشور اردن
 • آسیب شناسی سیستم مالیاتی کشورهای اسلامی (درتطبیق باآموزه ­های نظام مالیاتی اسلام)
طرح های پژوهشی
 • اوراق بهادار استصناع؛ راهکاری نوین در بانکداری بدون ربا (مجری)
 • جایگاه نیروی انتظامی در فقه اسلامی (مجری)
 • طرح مطالعه جامع اجتماعی و اقتصادی شهر آبادان (ناظر)
سوابق اجرائی
 • رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی (1382-1385)
 • مدیر کلّ پژوهش سیاسی-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (1378-1385)
 • مدیر گروه اقتصاد شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی (1378-1379)
 • رئیس مرکز تحقیقات اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران (1387-1388)
 • قائم مقام سردبیر مجلّه علمی-پژوهشی اقتصاد تطبیقی (از1389تاکنون)
 • دبیر انجمن دوستی ایران و عراق (از1387تاکنون)
 • رئیس پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانی (از1388 تا کنون)


1


loading