ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردي
نام سید سجاد
نام خانوادگي علم الهدی
سال تولد 1346
مدارک تحصيلي
  • دیپلم ریاضی فیزیک (تهران)
  • کارشناسی اقتصاد (دانشگاه شهید بهشتی)
  • کارشناسی ارشد اقتصاد (دانشگاه مفید)، عنوان پایان نامه: جایگاه بورس اوراق بهادار در فقه اسلامی
  • دکتری اقتصاد (Wirschafts Universitat Wien ) ناتمام
  • دکتری فقه (سطح چهار- حوزه علمیه قم)، عنوان پایان نامه: قانون احتکار در اقتصاد اسلامی (عربی)
سوابق آموزشی (تدریس)
کارشناسی
  • اقتصاد کلان (1) و (2): دانشکده اقتصاد و حسابداری-واحد تهران مرکز
  • اقتصاد بیمه: دانشکده اقتصاد-دانشگاه تهران
  • مبانی فقهی اقتصاد: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی-دانشگاه شهید بهشتی
  • مبانی فقهی اقتصاد: دانشکده اقتصاد-دانشگاه تهران
  • نظام اقتصادی صدر اسلام: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی-دانشگاه شهید بهشتی
  • دروس عمومی: دانشگاه علوم پزشکی ایران-دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم وتحقیقات-واحد تهران مرکز) [بیش از200واحد درسی شامل: معارف اسلامی1و2-متون اسلامی-تاریخ اسلام-اخلاق اسلامی]
کارشناسی ارشد
  • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی: واحد علوم و تحقیقات-دانشگاه آزاد اسلامی (11 نیمسال)
  • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی: واحد تهران مرکز-دانشگاه آزاد اسلامی (1نیمسال)
  • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی: دانشکده علوم اقتصادی-دانشگاه شهیدبهشتی (1نیمسال)
  • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی: پژوهشکده اقتصاد-پژوهشگاه علوم انسانی (3نیمسال)
دروس حوزوی
  • ادبیات عرب: جامع المقدّمات-سیوطی-مغنی-مختصر المعانی
  • منطق: المنطق-شرح النظام
  • فلسفه: بدایه الحکمه- نهایه الحکمه
  • اصول فقه: معالم الاصول-اصول الفقه (1و2) -رسائل-کفایه الاصول (1و2)
  • فقه: الّلمعه الدّمشقیه (الرّوضه البهیّه) -مکاسب
  • کلام: باب حادیعشر-شرح تجرید الاعتقاد
  • تفسیر: مجمع البیان-المیزان
مقاله ها
  • اقتصاد اسلامی، درآمد تخصیصی و رفتار مصرفی
  • چالش های فقهی لیزینگ
  • تحلیل تطبیقی دولت ها
  • بررسی تطبیقی راهکارهای مبارزه با فقر؛ اقتصاداسلامی و اقتصادسرمایه داری
  • احتکار و قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی
  • عدالت اقتصادی ازدیدگاه اندیشمندان اسلام و غرب
  • بررسی فقهی قرارداد استصناع
  • بررسی سود بانکی در بانکداری بدون ربا
  • بررسی فقهی و حقوقی معاملات بورس اوراق بهادار
  • اوراق بهادار استصناع؛ راهکاری نوین در بانکداری بدون ربا
  • ضرورت توسعه اوراق بهادار اسلامی
  • ابزار های مالی اسلامی جدید
  • بررسی فقهی اجراء قانون عملیات بانکداری بدون ربا
  • عدالت اقتصادی از منظر امام علی (ع)
  • التّسعیر فی الاقتصاد الاسلامی (عربی)
  • الاحتکار فی الفقه الاسلامی (عربی)
  • بررسی تطبیقی کارایی بانکداری اسلامی و متعارف در کشور اردن
  • آسیب شناسی سیستم مالیاتی کشورهای اسلامی (درتطبیق باآموزه ­های نظام مالیاتی اسلام)
طرح های پژوهشی
  • اوراق بهادار استصناع؛ راهکاری نوین در بانکداری بدون ربا (مجری)
  • جایگاه نیروی انتظامی در فقه اسلامی (مجری)
  • طرح مطالعه جامع اجتماعی و اقتصادی شهر آبادان (ناظر)
سوابق اجرائی
  • رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی (1382-1385)
  • مدیر کلّ پژوهش سیاسی-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (1378-1385)
  • مدیر گروه اقتصاد شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی (1378-1379)
  • رئیس مرکز تحقیقات اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران (1387-1388)
  • قائم مقام سردبیر مجلّه علمی-پژوهشی اقتصاد تطبیقی (از1389تاکنون)
  • دبیر انجمن دوستی ایران و عراق (از1387تاکنون)
  • رئیس پژوهشکده مطالعات تطبیقی اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانی (از1388 تا کنون)
1


loading