ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام غلامحسین
نام خانوادگي مقدم حیدری
آشنايي با زبان‌هاي فارسی، انگلیسی
مرتبه علمي دانشیار پایه 20
محل کار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رئیس پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی
پست الکترونيک gmheidari@gmail.com و gmheidari@ihcs.ac.ir
مدارک تحصيلي
 • 1390- دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
 • 1376– فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
 • 1373– لیسانس (کارشناسی) ریاضی محض، دانشگاه تهران، تهران
تخصص
 • فلسفه علم، فلسفه ریاضی،جامعه شناسی علم، تاریخ علم
 • علاقه های جانبی: مردم شناسی، جامعه شناسی، فلسفه دین ویتگنشتاین، ریاضی، فیزیک
کتابهای تالیفی
 • كتاب تاليفي علم و عقلانيت در نزد فايرابند، (چاپ اول 1393،چاپ دوم 1395) نشر ني
 • کتاب تالیفی جامعه شناسی اثبات ریاضی (اسفند 1387) انتشارات سمت
 • کتاب تالیفی قیاس ناپذیری پارادایم های علمی (چاپ اول1385چاپ دوم 1387 چاپ سوم 1392) نشر نی
مقالات علمی پژوهشی
 • مقاله علمي پژوهشي «تاثير مردم‌شناسي بر هستي‌شناسي، معرفت‌شناسي و روش‌شناسي فايرابند»(1395)محسن دنيوي و غلامحسين مقدم حيدري،فصلنامه علمي پژوهشي فلسفه علم، سال 6، شماره اول
 • مقاله علمي پژوهشي «ارزيابي استعاره تكامل دارويني در نظريه پارادايمي كوهن»(1393) غلامحسين مقدم حيدري،فصلنامه علمي پژوهشي روش شناسي علوم انساني، سال20، شماره 81
 • مقاله علمی پژوهشی «از ساخت اجتماعی معرفت تا ساخت جمعی واقعیت:لاتور در مقابل بلور»(1394) رحمان شریف زاده و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال20، شماره 83
 • مقاله علمی پژوهشی « خروج از دوگانگي تكنولوژي خودمختار و تكنولوژي به مثابة وسيلة صرف؛ بر اساس ديدگاه برونو لاتور»(1394) رحمان شریف زاده و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم، سال 5، شماره اول
 • مقاله علمی پژوهشی «موازین انسانگرایانه: گرانیگاهِ نسبیگراییِ فایرابند»،(1393)محسن خادمی و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال 20،شماره 80
 • مقاله علمي پژوهشي «اعتبار عقلانيت آلن فرانكلين در برساخت گرايي معاصر»(1393) محمد مهدي صدر فراتي و غلامحسين مقدم حيدري، فصلنامه علمي پژوهشی فلسفه علم، سال 4، شماره اول
 • مقاله علمی پژوهشی « ارزيابي تطبيقيِ جامعه شناسي معرفت كارل مانهايم و نظريه پارادايمي تامس كوهن» (1392)فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن، شماره 55
 • مقاله علمی پژوهشی «لري لاودن و نگاه دوباره به مسئله ارتباط تاريخ و فلسفه علم»(1392) محمد مهدی صدر فراتی- غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن، شماره 53
 • مقاله علمی پژوهشی «پروژه منطق گرایی در ریاضیات: از بولتزانو تا راسل»(1392) فصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه علم سال سوم، شماره 1، تابستان 1392
 • مقاله علمی پژوهشی «مبانی فلسفی مردم شناسی علم» (1392) فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی حوزه و دانشگاه، سال 19، شماره 74-75
 • مقاله علمی پژوهشی «بازسازي و بررسي مقومات متافيزيكي نظريه عامل- شبكه برونو لاتور»(1391) شادی محمدی-غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن،شماره 52
 • مقاله علمی پژوهشی «نگرش ریاضیاتی در اندیشه هایدگر»،(1391) خشایار برومند و غلامحسین مقدم حیدری، فصلنامه علمی-پژوهشی فلسفه علم، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391
 • مقاله علمی پژوهشی «روش شناسی فایرابند» (1391) فصلنامه علمی – پژوهشی روش شناسی علوم انسانی، سال 18، شماره 70
 • مقاله علمی پژوهشی «عقلانیت به مثابه حفظ گزاره های ثابت و جایگزینی گزاره های سیال»(1390) مقدم حیدری- حمیدرضا آیت اللهی، فصلنامه علمی –پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره دوم، پژوهشگاه علوم انسانی
 • مقاله علمی-پژوهشی «بررسی مفاهیم، اصول و روش دکارت در بنیانگذاری علم جدید» (1390) مجله علمی -پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره اول، پژوهشگاه علوم انسانی
 • مقاله علمی - پژوهشی «مناقشه اثبات» (آبان 1386)نامه فلسفی مفید، سال سیزدهم شماره 62
 • مقاله علمی – پژوهشی «بررسی مبادی مابعدالطبیعی مکتب شهود گرایی ریاضی براور» (1386)مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، سال سیزدهم، شماره 59
 • مقاله علمی – پژوهشی «هندسه نا اقلیدسی، انقلابی پارادایمی در ریاضیات»(1383) مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، سال دهم، شماره 41
مقالات علمی ترویجی
 • مقاله «ریشه های واقع گرایی در نگرش غیر واقع گرایانه تامس کوهن»(1384) فصلنامه علمی-تخصصی حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره 43
 • مقاله «تاملی در نسبت گرایی معرفت شناختی کارل منهایم» (1384) در کتاب معرفت و جامعه، ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
 • مقاله «استدلال، اقناع و ایمان در مناقشات علمی» (1384) در کتاب درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی، ناشر: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
 • مقاله «از سر تفنن و سرگرمی! نقدی بر ترجمه کتاب ساختار انقلاب های علمی»(1379) فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال ششم، شماره 23
 • مقاله «چگونگی و علل پیدایی فیزیک کوانتومی» (1378) فصلنامه سیاست علمی- پژوهشی رهیافت، شماره 21
مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها
 • کارگاه «علم بدون تبیین» گروه پژوهشی فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 24 بهمن 1394
 • سخنرانی «استفاده ابزاری از فلسفه علم در ایران» در نشست وضعیت فلسفه در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 29 دی 1394
 • ارائه «مقاله مقایسه نگرش مکانیکی و اسطوره ای به عالم از منظر کاسیرر» در نشست تخصصی تاملی در نگرش مکانیکی به عالم، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15 اسفند 1392
 • ارائه مقاله «ارزیابی پیش فرض های مناقشه علم و دین و علم دینی» در چهارمین نشست بین المللی سالانه مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: گفتگوهاست در این راه ، دانشگاه الزهراء )س( تهران هفتم الی دهم اسفند، 1392
 • ارائه مقاله «باز خوانی نظریه پارادایمی از منظر فلسفه ویتگنشتاین» در نشست تخصصی نظریه پارادایمی در فلسفه علم: به مناسبت پنجاهمین سال انتشار کتاب ساختار انقلاب های علمی، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 12اسفند 1391
 • ارائه مقاله فلسفه علم و تاثیر آن بر مناقشه علم و دین در بنیاد پژوهش های قرانی، مشهد مرداد 1387
 • ارائه مقاله مشکله علم و دین از کجا نشات می گیرد؟ در اولین کنگره ملی علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1385)
 • ارائه مقاله ریشه های واقع گرایی در نگرش غیر واقع گرایانه تامس کوهن در نخستین همایش فلسفه علم در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (1384)
 • ارائه مقاله «تاملی در نسبت گرایی معرفت شناختی کارل منهایم» در همایش تخصصی جامعه شناسی معرفت، موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، قم، آذر (1381)
اجرا و همکاری در طرح‌های پژوهشی
 • طرح ارزيابي الگوهاي پيشرفت علم و سازگاري آن ها باآموزه هاي ديني ، مصوب 1393 در حال انجام
 • طرح بررسي مكاتب جامعه شناسي علم، پژوهشگاه علوم انساني، 1391 تا 1393
 • طرح نقد و بررسی عقلانیت علم، مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، 1391-1392
 • طرح بررسی مکاتب فلسفه ریاضی، پژوهشگاه علوم انسانی مصوب 1386
 • طرح مبانی مابعدالطبیعه ریاضیات، پژوهشگاه علوم انسانی 1385
 • طرح رگه های تفکر رئالیستی در ایده الیسم و نسبی گرایی تامس کوهن، پژوهشگاه علوم انسانی، 1384

سوابق خدمت علمی اجرایی
 • مدیر گروه تاریخ علم و تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1395 تا کنون
 • رئيس پژوهشكده غربشناسي و علم پژوهي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از سال 1393 تا1395
 • مدیر گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1392 تا 1393
 • مسئول راه اندازی گروه فلسفه علم و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1391 تا 1392
 • قرارداد طرح تحقیقاتی در پژوهشکده تاریخ و فلسفه علوم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (انجمن حکمت و فلسفه) از سال 1377 تا سال 1380
 • هیئت علمی پیمانی از سال 1380 تا 1381 در گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی رسمی آزمایشی از سال 1381 تا 1385 در گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • هیئت علمی رسمی قطعی از سال 1385 تا کنون در گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دبیر علمی نشست ها و همایش ها
 • دبیر علمی نشست تخصصی تاملی بر نگرش مکانیکی به عالم، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 15 اسفند 1392
 • دبیر علمی نشست تخصصی نظریه پارادایمی در فلسفه علم: به مناسبت پنجاهمین سال انتشار کتاب ساختار انقلاب های علمی، گروه فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 12اسفند 1391
پایان نامه ها
 • استاد راهنمای رساله دکترای نقد و ارزیابی مقومات هستی شناختی و روش شناختی نظریه کنشگر شبکه برونولاتور، گروه فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شهریور 1394
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد نسبت تاریخ علم با فلسفه علم، محمد مهدی صدر فراتی، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،شهریور 1392
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مقومات نظریه عامل شبکه لاتور، شادی محمدی، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، آبان 1392
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد نقد و بررسی نسبی گرایی نزد فایرابند، محسن خادمی، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفند 1392
 • استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه علم بسکر، فرناز بنازاده، گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی امیرکبیر،آبان 1391
دروس تدریس شده
 • تدریس درس مقولات ویژه (دیرینه شناسی معرفت علمی) - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 93-94 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم قاره ای - دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس جامعه شناسی علم - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 91-92 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی91-92 برای دانشجویان دکتری تاریخ علم دوره اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 91-92برای دانشجویان دکتری کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه تهران
 • تدریس درس تاریخ علم - سه واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 91-92 برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • تدریس درس علم و دین - دو واحد واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 91-92 برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین در دانشگاه علامه طباطبایی
 • تدریس درس فلسفه علوم طبیعی - دو واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 90-91 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس مقولات ویژه در فلسفه علم - دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-91 برای دانشجویان دکتری فلسفه علم و فناوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس درس فلسفه علم 2 - سه واحد از نیمسال دوم سال تحصیلی 89-90 تا کنون برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • تدریس درس فلسفه ریاضیات - سه واحد در نیمسال دوم 89 -90 برای کارشناسی ارشد رشته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 83- 1382برای دانشجویان رشته اقتصاد در دانشگاه امام صادق
 • تدریس درس فلسفه علم - دو واحد در تابستان سال 1383 برای دانشجویان رشته دین شناسی پژوهشگاه امام خمینی قم
 • تدریس ریاضی عمومی 1 و 2، ریاضیات کاربردی و ریاضی پایه برای دانشجویان مهندسی و مدیریت از سال 1378 تا 1387 در دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به جهاد دانشگاهی
0


loading