ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت
مشخصات فردي
نام سیروس
نام خانوادگي نصراله‌زاده
سمت دانشیار
مدارک تحصيلي
 • کارشناسی تاریخ از دانشگاه شیراز ۱۳۷۲
 • کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۷۶
 • دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران ۱۳۸۴
کتاب‌ ها
تالیف
 • نام ‌تبارشناسی ساسانی، از آغاز تا هرمز دوم، پژوهشکده زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ۱۳۸۴
 • کتیبه‌های پهلوی کازرون، نشر کازرونیه، ۱۳۸۵
 • راهنمای ادبیات کتیبه ایرانی وانیرانی، با همکاری حمید رضایی صدر، پژوهشگده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون: ۱۳۸۶
ترجمه
 • چهار سپاهبد ساسانی بر اساس شواهد مهرشناسی، نوشته: ریکا گیزلن، پژوهشکده زبان و گویش سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری، ۱۳۸۴
ویراستاری
 • گل‌مهرهای ساسانی تخت سلیمان، نوشته: رابرت گوبل، ترجمه: فرامرز نجد سمیعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، ۱۳۸۵
گردآوری
 • یشت فرزانگی، جشن‌نامه دکتر محسن ابوالقاسمی، به همراه عسگر بهرامی، انتشارات هرمس، ۱۳۸۴
مقالات
تالیف
 • شاهپور بابکان، نسب‌شناسی و حکومت»، فصل‌نامه‌ی مطالعات تاریخی، ضمیمه‌ی مجله‌ی مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۴
 • ساسان خودای و ساسان ایزد»، فصلنامه‌ی نامه‌ پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش۶، بهار۱۳۸۳
 • مستندسازی و قرائت مهرهای ساسانی موزه آذربایجان شرقی- تبریز»، فصلنامه‌ی نامه‌ پژوهشگاه میراث فرهنگی، ضمیمه‌ شماره‌ی۶، ویژه‌ی زبان و کتیبه،۱۳۸۳
 • کتیبه پهلوی سنگ مزار دهکده حسین‌آباد کازرون»، اثر، ش۳۳- ۳۴، ۱۳۸۱
 • «گزارشی از دخمه ساسانی و کتیبه‌ آن در شوشتر»، فصلنامه‌ی نامه‌ پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش۸، بهار۱۳۸۳
 • «کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۱»، نامه‌ پارسی، سال۶، ش۳، شماره پیاپی۲۲، ۱۳۸۰
 • «کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۲»، نامه‌ پارسی، سال۶، ش۶، ۱۳۸۰
 • «کتیبه‌ی نویافته پهلوی»، نامه‌ی پارسی، سال۶، ش۴، شماره پیاپی۲۳، ۱۳۸۰
 • «مزارنوشته نویافته به پهلوی ساسانی از چشمه‌ناز سمیرم» با محسن جاوری، نامه‌ ایران باستان، ش۴، سال دوم، شماره دوم، ۱۳۸۱
 • «کتیبه سنگ مزار تل اسپید»، در: سروش پیر مغان، یادنامه جمشید سروشیان، به کوشش کتایون مزداپور، ۱۳۸۱
 • «ستایش اهورانی‌ها، همسران اهوره‌مزدا و رمز قابلیت آب»، در: زن و فرهنگ، مقالاتی در بزرگداشت یکصدمین سال تولد مارگارت مید، به کوشش محمد میرشکرایی و علیرضا حسن‌زاده، ۱۳۸۲
 • «کتیبه‌های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی- ۳»، نامه‌ پارسی، سال۷، ش۱، ۱۳۸۱
 • «گزارشی از دخمه ساسانی و کتیبه آن در شوشتر»، با مهدی رهبر، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، شماره ۸، پاییز ۱۳۸۳، صص. ۹۱-۹۲
 • «خاموشی کتیبه‌ای دیگر: کتیبه پهلوی ساسانی مشکین‌شهر»، نامه پژوهشگاه، تابستان ۱۳۸۴، شماره ۱۱،(چاپ ۱۳۸۵) صص.۲۰-۲۵
 • «زنان درباری در کتیبه کعبه زردشت»، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، ۱۳۸۷
 • «شخصیت تنسر در دوره ساسانیان آغازین»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات تاریخی، تاریخی مشهد، شماره ۱۶، تابستان۱۳۸۶(چاپ ۱۳۸۸)، صص. ۱۴۳-۱۵۶
 • «کتیبه ابنون»، جشن‌نامه دکتر بدرالزمان قریب، طهوری، ۱۳۸۷
 • «بررسی ساختاری نام‌تبارشناسی و مقامات و مناصب در کتیبه شاهپور بر کعبه زردشت و کتیبه نرسی در پایکلی»، فصلنامه پازند سال ششم ش. ۲۰-۲۱ ۱۳۸۹ صص.۱۲۷-۱۳۸
 • «مواجهه ایران و روم بر اساس کتیبه شاهپور بر کعبه زردشت»، مجله زبان‌پژوهی، دانشگاه الزهرا (زیر چاپ)
 • «بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (زیر چاپ)
 • «استودان صخره ای دره کالک شوران شوشتر و کتیبه پهلوی آن»، با مهرداد حاتمی (زیر چاپ)
 • «نگاهی دیگر به کتیبه‌ی فارسی باستان خارک»، پژوهشنامه خلیج فارس، دفتر سوم، به کوشش عبدالرسول خیراندیش و مجتبی تبریز‌نیا، خانه کتاب، ۱۳۹۰، صص. ۱۱۷- ۱۲۸
 • کتیبه سنگ‌مزاری دیگر از کازرون، کتیبه بخنگ ( کازرون 15)، زبان‌شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی( زیر چاپ)
 • اهمیت کتیبه‌شناسی به مثابه سندشناسی، نونمه مود مطالعه: کتیبه شاهپور بر کعبه زردشت، اسناد بهارستان، سال اول، شماره 4، زمستان 1390،‌صص.307-314
ترجمه
 • «بی بی شهربانو، آب ناهید»، در: یاد بهار، یادنامه دکتر مهرداد بهار، ۱۳۷۶
 • «نام‌های خاص ساسانی بر کتیبه‌های پارسی میانه»، نوشته: پرادز اکتار شروو، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، س۳، ش۲، ۱۳۷۸
 • «کارکردهای اجتماعی میثره ایرانی باستان»، نوشته: ولفگانگ لنتس، در: مهر در ایران و هند باستان، مجموعه مقالات، ۱۳۸۴
 • «ادبیات کتیبه ای ایرانی»، فیلیپ هویسه، در کتاب ادبیات ایران باستان، زیر نظر دکتر ژاله آموزگار (زیر چاپ)
طرح‌ها و پروژه‌ها
 • نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب‌گیری از کتیبه‌های ایرانی میانه ساسانی در فارس و کرمانشاه (۴۵ کتیبه) با همکاری دانشگاه هاروارد به نمایندگی دکتر محمدرحیم شایگان، ۱۳۸۳
 • قالب‌گیری از کتیبه‌های عیلامی ایذه
 • قالب‌گیری از کتیبه‌های آنوبانی‌نی و گودرز در سر پل ذهاب کرمانشاه
ارائه‌ی مقالات در همایش‌ها و کنفرانس‌ها
 • نخستین همایش بنیاد ایران‌شناسی، ۲۷- ۳۰ خرداد ۱۳۸۱، با عنوان: معرفی دو کتیبه نویافته و منحصر بفرد به خط پهلوی ساسانی در سمیرم و قرائت یک نام خاص ساسانی بر روی یک مهر ساسانی
 • دومین همایش روابط ایران و هند در الله‌آباد هند، با عنوان: روابط ایران و هند در دو دوره تاریخی ، مشترک با آزیتا افراشی، ۱۳۸۴
 • نخستین همایش ملی پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون ۱۳۸۶با عنوان «بازنگری بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب: گودرز گیو یا گودرز اردوان.»
بررسی و نقد کتاب، گزارش علمی و یادبود
 • سرحدات شرقی روم و جنگ‌های پارسی، فصلنامه نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، ش۸، ۱۳۸۳
 • سکه مسی عرب- ساسانی، نگارش: ریکا گیزلن، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۶۳، ۱۳۸۱
 • پژوهش‌های فرهنگ و زبان ایرانی باستان:۱) داستان گرشاسب،تهمورس و جمشید گلشاه و متن‌های دیگر، کتایون مزداپور ۲) بازمانده‌های زندگی مانی ۳) جشن‌نامه دیوید نیل مکنزی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۳۳، تیر ۱۳۷۹
 • گاهان و طریقه مشرقی در تفسیر آن، دکتر بابک عالیخانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۵۰، آذر ۱۳۸۰
 • ۱) باستان‌شناسی غرب ایران، فرانک هول، ۲) سپیده دم امپراتوری هخامنشی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۶۰، ۱۳۸۱
 • راهی تازه در فهم گذشته، تفسیر تازه‌ای از متون گاهانی، کتاب ماه هنر، ش۵۱- ۵۲، ۱۳۸۱
گفتگو
 • یشت فرزانگی، گفتگو با دکتر محسن ابوالقاسمی، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، س۹، ش۱، ۱۳۸۴
 • گفتگو با تورج دریایی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۶۳، دی ۱۳۸۱
 • کوه خواجه، مهمترین پرستشگاه زردشتیان سیستان در گفتگو با سرور غنیمتی ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۶۶- ۶۷، ۱۳۸۲
 • تمدن شهر سوخته در گفتگو با سیدمنصور سیدسجادی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ش۸۵، دی ۱۳۸۳
پیشینه آموزشی
 • مدرس در دانشگاه آزاد مرودشت (کارشناسی باستان‌شناسی)
 • دانشگاه پیام نور، کارشناسی ارشد (ربان‌شناسی همگانی)
 • بنیاد ایرانشناسی، کارشناسی ارشد (رشته ایرانشناسی)
 • دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد (گرایش ایران باستان)
 • دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد (زبانشناسی همگانی)
تدریس
 • تاریخچه زبان های ایرانی، فرهنگ و تمدن ایران باستان، شناخت خطوط ایران باستان، ادیان ایران باستان، تاریخ ایران باستان بر اساس روایات ملی
پیشینه اجرایی
 • مدیر گروه زبانهای باستانی و متون کهن پژوهشکده ربان و گویش پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
 • عضو کمیته تدوین شناسنامه میراث معنوی
 • عضو کمیته تدوین دایره‌المعارف دفاع مقدس
جوائز و نشان‌ها
 • پژوهشگر برتر در استان تهران ۱۳۸۷
 • پژوهشگر نمونه سازمان میراث فرهنگی 1385
1


loading