ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتمشخصات فردی
نام
اشرف
نام خانوادگی
بروجردی
سال تولد
1336

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدارک تحصیلی
 • رشته تحصیلی کارشناسی: روانشناسی، دانشگاه تهران، 1365
 • رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: الهیات ، دانشگاه آزاد اسلامی، 1370، عنوان پایان نامه ارشد: - بررسی آیاتی از قرآن که صرفاً بر محمد (ص) نازل شده و آیات مشترک با سایرانبیاء
 • رشته تحصیلی دکترا: فقه سیاسی ، دانشگاه بیروت، عنوان پایان نامه دکترا:(بین الجهاد والإرهاب- محاوله تأصیل فقهی و تاریخی)

سوابق شغلی- اجرائی و علمی-پژوهشی
الف - شغلی-اجرایی
 • دبیر وزارت آموزش و پرورش ، دبیرستان دوشیزگان و دبیرستان امامی از 1358_ 1367
 • مربی(هیأت علمی)، وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری ، دانشگاه الزهرا از 1370_1372
 • عضو هیأت علمی، وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1373 تاکنون
 • مشاور وزیر کشور و مدیر کل امور بانوان، وزارت کشور، اداره کل امور بانوان، از سال 1376 به مدت 4 سال
 • عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان از 1376 لغایت 1380
 • مشاور و عضو کمیته زنان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام از 1376 تا کنون
 • عضو هیأت امنای بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان، از 1378 تا کنون
 • معاون وزیر کشور در امور اجتماعی و شوراها، وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی وزارت کشور، از 1380 تا سال 1384
 • دبیر هیأت مرکزی حل اختلاف شوراها، از سال 1380 تا 1384
 • دبیر شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور، از سال 1381 تا 1384
 • نماینده وزارت کشور در کمیته ملی میراث طبیعی و فرهنگی یونسکو از 1382 به مدت 2 سال
 • عضو کمیته شوراهای کمیسیون سیاسی- دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصحلت نظام از سال 1382 تا کنون
 • عضو هیأت مرکزی بازرسی انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی
 • عضو کمیته امور داخلی تدوین سند برنامه سوم توسعه
 • عضو کمیته مشارکت و تشکلهای سند برنامه سوم توسعه
 • ریاست کمیسیون شوراها و تحول اداری در پنجمین جشنواره شهید رجائی
 • عضو هیأت مرکزی بازرسی انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی
 • عضو هیأت مرکزی بازرسی انتخابات دومین دوره شوراهای اسلامی
 • عضو کمیته شوراها و مدیریت محلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از 1390 لغایت 1392
 • عضو شورای تخصصی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1392
 • معاونت فرهنگی،‌ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1392 تا کنون
 • عضو کمیته تدوین نخستین برنامه راهبردی پژوهشگاه از 1392 تا کنون
 • عضو شورای انضباطی دانشجویی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1393
 • عضو شورای راهبردی امور جوانان از 1393
 • عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1393 تا کنون
 • عضو کمیته ورزش کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1393 تا کنون
 • عضو علی البدل هیات بدوی انتظامی اعضاء هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1392 تا کنون
 • مشاورت کارگروه تدوین برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1393 تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،1392 تا کنون
 • عضو شورای انضباطی دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1393 تا کنون
 • عضو کارگاه علمی کمیته شوراها و مدیریت محلی ،از تاریخ91/9/9 تا تاریخ 92/9/9
 • مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • عضو هیأت امنای بنیاد ایرانشناسی شعبه لرستان،78/7/15، تا تاریخ 80/7/15
 • عضویت کمیته امور داخلی 77/8/23 در دوره تدوین برنامه قانون سوم
 • عضویت کمیته و تشکلها ،از تاریخ 77/10/14 در دوره تدوین برنامه قانون سوم
 • ریاست کمیسیون شوراهای اسلامی شهر و روستا و تحول اداری پنجمین جشنواره شهید رجائی ،81/4/29 ، تا پایان برگزاری جشنواره
 • عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی همایش ملی اعتدال، از تاریخ 93/1/27 تا کنون

  علمی – پژوهشی
  مقالات چاپ شده
  • جنسیت از نگاه دولتمردان در جمهوری اسلامی ایران، چاپ مجموعه مقالات کنگره بین المللی زن در جهان اسلام، 1392
  • التوحید نثوء و ارتقاء مجله آقاف الحضاره، مجری طرح: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391
  • موقعیت و جایگاه سازمان های غیردولتی در ایران، مقاله علمی-مروری-علمی ترویجی، مجموعه مقالات پژوهش نامه، 1389
  • مهاجرت دختران دانش آموخته دانشگاهی، مجله پژوهش نامه، اسفند 1391
  • شوراهای فرادست آسیب ها، تهدیدها و فرصت ها، مجله شوراها و مدیریت محلی، 1391
  • حقوق شهروندی در آینه شوراها، مجله ارجنامه خانم دکتر زرشناس، تابستان 1392
  • یادداشتهایی در روزنامه شرق، روزگار و اعتماد، تابستان 1392
  • یکتاپرستی چگونه شکل گرفت. یادنامه دکتر بروجردی، اسفند 1390
  • آینده تشکلهای غیردولتی در ایران، مجموعه مقالات، اسفند 1389
  • در دستیابی به منزلت اجتماعی زنان به کجا رسیده ایم، چاپ در مجله ندا، زمستان 1376
  • بررسی تطبیقی روشهای تربیتی در مکتب رفتار گرائی و مکتب اسلام، چاپ فصلنامه علمی و پژوهشی فرهنگ، پائیز 1376
  • شهادت در نگاه زن مسلمان، ارائه به دفتر نشر آثار دفاع مقدس
  • سیاست خارجی و نگرانی از افراط و تفریط‌ها، چاپ در مجله ندا، زمستان 1369
  • انسان در آیات قرآن ، چاپ در مجله ندا ، بهار 1376
  • فتنه های پس از انقلاب از دیدگاه حضرت علی(ع) ، چاپ در مجله ندا، پائیز 1371
  • عید فطر ذخیره جاودانه آل محمد ، چاپ در مجله ندا، زمستان 1374
  • بررسی مواضع جمهوری اسلامی ایران در اهم مسائل سیاسی جهان اسلام ، چاپ در مجله ندا، پائیز 1376
  • علی (ع) نشانه جاودانگی انسانیت ، چاپ در مجله ندا ، بهار 1372
  • فاطمه زهرا مقتدای زنان مسلمان ، نشریه جَدَّت دیلی، 1372، چاپ اسلام آباد –پاکستان
  • المشارکه السیاسیة للمرأة فی تعالیم الدین الاسلام ، نشریه الوطن- چاپ قطر، 1378 مطابق با 6 مارس 2000
  • زن در اسلام، نشریه آساهی ژاپن، 1999
  • بررسی جایگاه مسائل اجتماعی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، 1385
  • رابطة سیاست و اخلاق از دیدگاه امام خمینی(ره)، 1388
  • کارکرد نهادهای دینی و سازمانهای مردم نهاد در ایجاد صلح پایدار، ارائه بر پنجمین همایش بین المللی حقوق بشر و صلح، حقوق بشر و دین، 1387
  • بازخوانی نقش و ویژه‌گی‌های جمهوری اسلامی در دیدگاه امام خمینی(ره)، 1387
  • چالشهای سیاسی _ اجتماعی _ فرهنگی و تشکیلاتی شوراهای فرادست، 1388
  مقالات ارائه شده به سمینارهای علمی _ تخصصی
  • همایش بزرگداشت بانوی بزرگ انقلاب اسلامی ، عنوان سخنرانی : بررسی تطبیقی نقش حضرت زهرا (س) در توسعه اسلام و خدیجه ثقفی در توسعه انقلاب اسلامی و ارائه مقاله : بررسی تطبیقی نقش فاطمه زهرا (س) در رسالت پیامبر اسلام و خدیجه ثقفی، دفتر نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) ، 1394
  • همایش اعتدال در اندیشه اسلامی و ایرانی – عنوان سخنرانی :اعتدال از دیدگاه قرآن و حدیث و ارائه مقاله : رویکرد قرآن به اعتدال گرایی در مناسبات اجتماعی 1393
  • همایش نفت و توسعه و دموکراسی ، 6/9/87 ، عنوان مقاله: تأثیر صنعت نفت به ساختار اجتماعی در مناطق نفت خیز و ضرورت مدیریت اجتماعی (مطالعه موردی استان بوشهر _ شهرستان کنگان) ، بنیاد فرهنگی باران
  • ایراد سخنرانی در کارگاه مشورتی سازمانهای غیر دولتی ، 1378
  • ایراد سخنرانی در کارگاه آموزشی زنان، مشارکت، برنامه ریزی برای توسعه پایدار(6دوره) ، 1376- 1377
  • همایشِ هم اندیشی در بحث زنان، ارائه سخنرانی ، دانشگاه امام خمینی قم 1380
  • سخنرانی و ارائه مقاله بررسی سیره نظری و عملی امام خمینی (9 دوره) ، 1368 – 1376
  • زن - دانشگاه - فردای بهتر، شرکت در میزگرد_ دانشگاه تهران 1382
  • کنفرانس آشنائی با مبانی اسلام (‌ارائه سخنرانی با موضوع جایگاه زن در اسلام) ، دانشگاه میجی- توکیو، 20/02/78
  • شرکت در اجلاس بزرگداشت مقام فـاطـمـه زهـرا (س) و روز زن همراه با ایراد سخنرانی، 10/07/1374، تایلند - بانکوک
  • اجلاس بین‌الملی زن خلیجی و مشارکت سیاسی، برگزار کننده مرکز مطالعات آینده نگر قطر، با عنوان الدور السیاسی و الاجتماعی للمرأة المسلمة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ، همراه با ارائه مقاله و سخنرانی. از 14/12/78 الی 16/12/78
  • اجلاس بین‌المللی جنگ و صلح در ادیان،همراه با ارائه مقاله و سخنرانی،دانشگاه دوشیشا- کیوتو – ژاپن، 20–21 فبریه 2004
  • بزرگداشت مقام فاطمه زهرا، 1993 ، پاکستان – پیشاور
  • جوان و فلسفه زندگی ، 1377 ، دانشگاه کرمانشاه
  • نقش زنان در پیشبرد نهضت کربلا و انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی ،‌1374، دانشگاه تهران - سالن علامه امینی
  • مسائل و مشکلات زنان ؛ اولویتها و رویکردها، 1380، قم دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
  • مشارکت زنان در شوراها ، سخنرانی، 1377، دانشگاه تهران
  • جایگاه زن در قانون اساسی، ارائه سخنرانی در گردهمائی کمیسیون‌های امور بانوان سراسر کشور 1378، تبریز – خانه معلم
  • بحران مشارکت زنان، 1377، دانشگاه شهید چمران- اهواز
  • نقش مشارکت زنان در توسعه اجتماعی، 1376 ، کرج - گردهمائی رابطین بهداشت
  • ارتباط فعالیتهای اجتماعی و خانوادگی زنان و تأثیر مثبت این‌دو نقش بر یکدیگر، 1377، یزد- دانشگاه یزد
  • زن و حکومت داری، 1378، دانشگاه تهران
  • نقش فاطمه زهرا (س) در فعالیتهای سیاسی- اجتماعی زنان، 26 دسامبر 1993، دانشگاه پیشاور پاکستان
  • مقالةMuslim women’s Participation in the Political Arena ، ارائه به مرکز مطالعات اسلامی لندن، 9 سپتامبر 2001
  • زنان و ربع قرن تحولات در جمهوری اسلامی ایران، شهریور 83، هوان - چین
  • جوان و فلسفه زندگی، ارائه به سمینار جوان بیمها و امیدها
  • نقد و بررسی جایگاه سازمانهای غیردولتی در ایران بعنوان یکی از ساز و کارهای افزایش سرمایه اجتماعی جهت ارائه به همایش: «سرمایه اجتماعی و توسعه درایران» _ 1386
  • خشونت و جنسیت در خانواده ، 29/8/87
  • ارائه مقاله جایگاه زنان در قدرت و سیاست ؛ همایش زنان، قدرت و سیاست ؛ ‌اسفند 88
  • شوراهای فرا دست،آسیب ها ،تهد ید ها و فرصت ها :اردیبهشت 91 ارائه شده به همایش شورا ها و مدیریت محلی
  • سهم رضایت مندی اجتماعی اقوام در پیش برد سند چشم انداز ایران اسفند 1390-همایش جایگاه اقوام در سند چشم انداز 1400

  پژوهش های انجام شده
  • بررسی مقایسه‌ای وضعیت زنان در 5 کشور اسلامی،‌ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پژوهشی، 1373- 1376
  • بررسی حدود شرعی روابط زن و مرد در اجتماع ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1375
  • شناسنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی زنان کشور به تفکیک استان ؛ وزارت کشور – دفتر امور بانوان ؛ 1378- 1380
  • بررسی تأثیر اشتغال زنان معلم در زندگی خانوادگی آنان (شهر تهران)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376_1377
  • سلسله بحثهای حقوق زن در اسلام (با موضوعات حجاب و تعدد زوجات)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375
  • بررسی گونه‌شناسی کودک‌آزاری در ایران در سال 1384 و 1385 به استناد گزارش‌های بهزیستی، پزشکی و رسانه‌های خبری، 1386
  • بررسی شیوع مصرف مواد مخدر، الکل و داروهای روانگردان در نوجوانان و جوانان 35-15 ساله شهر تهران، 1384
  • رفتار شناسی، دعوت و رسالت ابراهیم(ع) از دید گاه قرآن و روایات
  • بررسی رویکردهای مرتبط با جهاد و ترور در اسلام (شیعه و اهل سنت )،1393
  همایش ها
  • همایش بین المللی زن در تاریخ اسلام،‌ عنوان سخنرانی: جنسیت از نگاه دولتمردان در جمهوری اسلامی ایران 27 و 28 آذر 92. برگزار کنندگان: انجمن زنان پژوهشکده تاریخ کتابخانه ملی، محل برگزاری: مرکز اسناد کتابخانه ملی
  • همایش بین المللی زن در جهان اسلام، عنوان سخنرانی: جایگاه زن در نگاه سیدمحمد حسین فضل الله، تاریخ 22 و 21 جولای 2012 ،‌ برگزارکنندگان: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ - محل برگزاری: پژوهشکده امام خمینی ، سال 91
  • همایش چالش های شوراهای فرادست، نام همایش: شوراها و مدیریت محلی، برگزارکننده: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران: محل برگزاری: تالار حرکت، تیر 91
  تألیف و تدوین کتاب (چاپ شده و در دست چاپ)
  • جزوه اخلاق اسلامی(تدوین) ، دانشگاه الزهرا- جزوه درسی ، دو بار در سالهای 71 و 72
  • کتاب سیری در زندگی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص)(همسران آن حضرت) ،ناشر : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،1386
  • روابط و مناسبات بین فردی در اجتماع از دیدگاه قرآن،انتشارات کویر ،1390
  • گونه‌شناسی آزارکودکان در ایران ،ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1390
  • رفتار شناسی ابراهیم (ع) در نصوص یهودی ، مسیحی و اسلامی ، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،1393
0


loading