ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردی
نام شهرام
نام خانوادگی یوسفی فر
  متولد 1348/10/20 بروجرد
سمت عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ
مرتبه علمی استادیار، پایه 20
پست الکترونیک shyousefifar@yahoo.com
آدرس محل کار تهران، بزرگراه كردستان، نبش 64 غربي،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، کد پستي: 1437776481؛ صندوق پستي: 6419 – 14155
تلفن و دورنگار 88066051
مدارک تحصیلی
 • 1382(شهریور) دكتري تاريخ ايران، دوره اسلامي،از دانشگاه شهيد بهشتي / عنوان پايان نامه : ساختار اقتصاد شهري ايران در دوره سلجوقيان
 • 1375(مهر)، كارشناسي ارشد،تاريخ ايران،دوره اسلامي،از دانشگاه تربيت مدرس.تهران / عنوان پايان نامه : پيدايش نهاد اتابكي در دوره سلجوقيان
 • 1371(خرداد)، كارشناسي،تاريخ ايران،دانشگاه فردوسي،مشهد.
تخصص
 • شهر و شهرنشيني در سده هاي ميانه ايران
 • تاريخ اجتماعي ایران
سوابق علمی در پژوهشگاه
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تاریخ، از بهمن 1393.
 • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از بهمن 1392
 • عضو هیات رئیسه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از بهمن 1392.
 • مشاور رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از بهمن 1392
 • معاون پژوهشی و روابط علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از بهمن 1388- بهمن 1392
 • سرپرست مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1389- 1391.
 • رئیس بخش پژوهشی تاریخ اجتماعی ایران، از 1387.
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی تحصيلات تكميلي پژوهشكده تاريخ، از ارديبهشت 1387.
 • عضو هيئت علمي پژوهشكده تاريخ ايران، از 1387.
 • استاد مشاور پژوهشي پژوهشكده تاريخ، از 1384
 • عضو هيئت علمي رسمی- قطعی پژوهشكده تاريخ ايران،از 1387.
 • عضو هيات علمي پیمانی و رسمی آزمایشی، پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، از اسفند 1382 - 1387
 • عضو هيات علمي پیمانی ، پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اسفند 1382 -1384
سوابق علمی در سایر مراکز
 • مشاور معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان، از فروردین 1394.
 • رئیس هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ، از آذر 1393
 • رئیس گروه تاریخ و باستان شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی، از مهر 1392.
 • عضو کمیسیون دانش آموختگان برتر حوزه علوم انسانی، بنیاد ملی نخبگان، از مهر 1392
 • عضو شورای فرهنگی بنیاد ملی نخبگان، از بهمن 1392
 • رئیس بنیاد نخبگان استان تهران، بنیاد ملی نخبگان، از بهمن 1392
 • عضو کمیسیون علوم انسانی، بنیاد ملی نخبگان، از آذر 1392
 • عضو شورای علمی گروه تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس،1391 - 1392
 • عضو گروه تاریخ و باستان شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی، از 1391 .
 • محقق همکار بنیاد ایرانشناسی، از 1384-1388
 • استاد مدعو گروه تاریخ دانشگاه تهران، از 1377- 1382
 • استاد مدعو گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، از 1382 الی 1387.
احراز موفقیت های علمی
 • عضو بنیاد ملی نخبگان، از 1393
 • برگزیده جشنواره بین المللی فارابی، بخش تاریخ و باستان شناسی، دوره هفتم، 1393.
 • مدیر پژوهشی برگزیده دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آذر 1390
 • برنده جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران (زمستان 1389)،‌ کتاب بازار بزرگ تهران و بازار ها و بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر، ‌تهران، بنیاد ایران شناسی، 1389.
 • پ‍ژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1388.
 • پ‍ژوهشگر نمونه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1387.
 • موسس بخش تاريخ اجتماعي ايران، پژوهشکده تاریخ، از ارديبهشت 1387.
 • مؤلف شایسته تقدیر، کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، 1384
 • احراز رتبه اول فارغ التحصيلي دوره دکتری رشته تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی (1382).
 • دانشجوي نمونه مقطع دكتري کشور، سال تحصيلي 1381 – 1380 (مرداد 1381).
 • احراز رتبه اول پذيرش دوره دکتری رشته تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی (1375).
 • احراز "صلاحیت تدریس در دوره آموزش عالی"، دانشگاه تربیت مدرس، 1375
فعالیت های علمی و اجرایی
همایش ها
دبیر علمی
 • دبیر علمی نسشت های تخصصی تاریخ پژوهی، خانه اندیشمندان علوم انسانی، 1393.
 • دبیر علمی همایش سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، 1392
 • دبیر علمی نخستین کنگره تاریخ دانان ایران، همدان، شهریور 1391
 • دبير علمي همايش یکصد و بیست و هفتمین سالگرد تاسیس اتاق تجارت تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی- اتاق بازگانی تهران، دی 1389.
 • دبیر علمی همایش بین المللی راه ابریشم؛ انجمن ایرانی تاریخ با مشارکت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی نو و خانه فرهنگ ایران دردهلی، دهلی نو، 1389
 • دبير علمي همايش بررسي تاريخ تطبيقي تمدن ايران و اسلام،دانشگاه بندر عباس،1382.
عضویت در کمیته علمی همایش ها
 • عضو شورای علمی همایش تاریخ آموزش و پرورش، انجمن ایرانی تاریخ، 1394-1395
 • عضو شورای علمی همایش مهرشناسی ، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1394
 • عضو شورای علمی همایش بین المللی ایران و چین: مناسبات تمدنی و فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ، 1392-1393
 • عضو کمیته علمی همایش الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی، 1392
 • عضو کمیته علمی چهارمین همایش تاریخ مجلس،مجلس شورای اسلامی، 1391-1392
 • عضو کمیته علمی همایش جنبش های اسلامی در جهان معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1391-1392
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی آموزش و جهانی شدن؛ مرکز ملی جهانی شدن؛تهران، مهر 1391
 • عضو کمیته داوران همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر؛ سازمان زیبا سازی شهر تهرانٰ،‌تهران، 1390
 • عضو کمیته علمی همایش زن در تاریخ اسلام،انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، 1390
 • عضو شورای علمي دومین کنگره علوم انسانی کشور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1389.
 • عضو شوراي علمي همايش تاریخ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان، انجمن ایرانی تاریخ، 1389.
 • عضو شوراي علمي همايش بین المللی "آسیب شناسی آموزش و پژوهش رشته تاریخ در ایران، انجمن ایرانی تاریخ، 1389
 • عضو هيات علمي دومین همايش بين المللي خليج فارس،بنياد ايرانشناسي،ارديبهشت 1388.
 • عضو شوراي علمي" جامعه و امنيت"، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1388.
 • عضو هيات علمي دومين همايش بين المللي ايران شناسي، بنياد ايرانشناسي، 1384.
 • عضو كميته علمي همايش "گسست نسلي در ايران"، پژوهشكده علوم انساني جهاد دانشگاهي و ساير مراكز همكار، 1383.
 • عضو شورای علمي همايش "تاریخ تطبيقي تمدن ايران و اسلام"، دانشگاه بندرعباس، 1382.
 • عضو كميته علمي همايش "خود آگاهي و تاريخ پژوهي"، دانشگاه تهران، 1379.
دبیر اجرایی همایش ها
 • دبير اجرايي سلسله نشست هاي "عرفان و انسان مدرن"؛ انجمن حكمت و فلسفه ايران، 1384.
 • دبير اجرايي همايش "هويت ملي و جهاني شدن"، تالار علامه اميني، دانشگاه تهران، بهار3 138.
 • دبير اجرائي همايش "عرفان، پلي ميان فرهنگها"،تالار علامه اميني دانشگاه تهران،مهر 1381.
 • دبير اجرائي همايش" سنت گرائي در جهان معاصر"، دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران،اسفند 1380.
 • دبير اجرائي همايش "خود آگاهي و تاريخ پژوهي"، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،1379.
عضویت در مجامع علمی
 • عضو هیات مدیره انجمن بین المللی ایران شناسان اوراسیا، از اکتبر 2016
 • عضو شورای پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از مرداد 1394
 • عضو شورای انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از مرداد 1394
 • دبیر مجمع هماهنگی مراکز اسنادی کشور(مهتاب)، از مهر ماه 1394
 • دبیر شورای اسناد ملی ایران، از شهریور 1394.
 • عضو شورای راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از مرداد 1393
 • عضو هیات موسس شورای انجمن های علمی کشور، 1392.
 • نماینده انجمن ایرانی تاریخ در شورای انجمن های علمی کشور، از 1392.
 • عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ،از 1392
 • عضو کارگروه ویژه رشته تاریخ؛ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، از اسفند 1389 تا کنون.
 • نایب رئیس انجمن ایرانی تاریخ، 1389-1392.
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از 1390
 • عضو هیات علمی دانشنامه تاریخ ایران، پاریس، از 1390.
 • عضو شورای انتشارات انجمن ایرانی تاریخ، از 1389 تا کنون.
 • عضو شورای پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ، از 1389 .
 • عضو کمیته داوران گروه علمی تاریخ و باستانشناسی، دومین جشنواره فارابی، 1388.
 • عضو کمیته داوران گروه علمی تاریخ و باستانشناسی، چهارمین دوره جشنواره فارابی، 1390.
 • بازرس هيات مدیره انجمن ايراني تاريخ، 1387- 1389.
 • عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی، (عتف)،شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری کشور، 1388- 1389.
دیگر مسئولیت های علمی
 • رئیس اولین جشنواره شکوفایی اختراعات و نوآوری استان های تهران و البرز، بنیاد ملی نخبگان، 7- 9 بهمن 1393
 • عضو ستاد سیاست گذاری جشنواره های اختراعات و نوآوری کشور،بنیاد ملی نخبگان، 1393.
 • رئیس جشنواره های ملی اختراعات و نوآوری کشور، بنیاد ملی نخبگان، 1393.
 • عضو کمیته منتخب ارتقاءاعضای هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از دی 1392
 • عضو کمیته منتخب ارتقاءاعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور، از 1392
 • عضو هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1392
 • عضو گروه تاریخ و باستانشناسی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت 1392.
 • عضو کمیته داوری دومین دوره جشنواره کتاب خلیج فارس؛اسفند 1392.
 • دبیر هیات ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1390 - 1392
 • عضو کارگروه تخصصی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، از 1390
 • سرپرست مركز اسناد فرهنگي آسيا، از آبان 1389-1390
 • عضو کمیته ارتقاء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388- 1389.
 • عضو کمیته ترفیع پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از اسفند سال 1388-1392
 • مسئول طرح تاسیس و راه اندازی پرتال جامع علوم انسانی کشور،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388-1389.
 • معاون پژوهشی و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از بهمن 1388 بهمن 1392.
 • مسئول تدوین طرح پنج ساله پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388-1389.
 • مسئول ستاد هفته پژوهش، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، از 1384 الی1388
داوری پرونده های علمی
 • داور مدعو در حدود 10 کمیته ارتقاء و کمیسیون تخصصی ارتقاء از استادیاری به دانشیاری و استادی همکاران محترم گروه تاریخ کشور
طرح های پژوهشی
اجرای طرح های پژوهشی
 • مجری طرح مستقل "تاریخ ربع رشیدی"، پژوهشکده علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی، 1394
 • مجری طرح "پایگاه دیجیتالی داده شناسی تاریخ اجتماعی ایران"،(مرحله سوم)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1391-1392
 • مجری طرح پژوهشی" بازتاب تاریخ اجتماعی ایر ان در اسناد شرعی دوره قاجاریه، نمونه موردی کتابچه(اول و دوم) شرعیات محمد طباطبایی(1314 و 1321ق)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391- 1394 .
 • مجری طرح "پایگاه دیجیتالی داده شناسی تاریخ اجتماعی ایران"،(مرحله دوم)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1391-1392
 • مجری طرح پژوهشی" بازتاب تاریخ اجتماعی ایر ان در اسناد شرعی دوره قاجاریه، نمونه موردی کتابچه اول شرعیات محمد صادق طباطبایی(1289ق)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388- 1391.
 • مجری طرح طراحی و تاسیس "پایگاه دیجیتالی داده شناسی تاریخ اجتماعی ایران"،(مرحله اول)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388-1390
 • مجری طرح پژوهشی " تدوین اسناد بازرگانی و پیشه وری در کمیسیون عرایض مجالس ششم تا دوازدهم تقنینیه"، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1388- 1390.
 • مجری طرح پژوهشی "تدوین مدارک و اسناد اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور"، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1386-1388.
 • مجری طرح پژوهشي "ديروز و امروز بازار حضرت شاه عبدالعظیم(ع)"، ‌بنياد ايرانشناسي، 1388.
 • مجری طرح پژوهشي "سرگذشت بازار تجریش "، ‌بنياد ايرانشناسي،از1387.
 • مجری طرح پژوهشي "تاریخ شفاهی بازار بزرگ تهران"، ‌بنياد ايرانشناسي،1386.
 • مجری طرح پژوهشي "ديروز و امروز بازار بزرگ تهران"، ‌بنياد ايرانشناسي،از 1385 تا 1388.
 • مجری طرح پژوهشی " مطالعه ای در باب روابط شهر و روستا در سده هاي ميانه تاریخ ايران؛ پروژه تحقيقي در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،تاريخ اتمام مرداد 1385
 • مجری طرح پژوهشی “ نظام بازار در قرون ميانه ايران“؛معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي؛ تاريخ اتمام آبان 1384.
 • مجري طرح پژوهشي "زوال حكومت سلجوقيان"،معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي،1379.
همکاری در اجرا ی طرح
 • همکار طرح پژوهشی "تاریخ شفاهی اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان خارج از كشور"، کارفرما: دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1386-1388.
نظارت بر طرح های پژوهشی
 • دانشنامه اسناد، پژوهشکده اسناد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 1394.
 • تاریخ قاجاران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392-1393
 • جامعه شناسی تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390-1391
 • تاریخ شفاهی رایزنی و رایزنی های ایران در خارج از کشور؛ طرح پژوهشی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ‌از1390
 • نظارت بر حدود بیست طرح پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،‌1388-1390
 • تصحیح دیوان سلاطین ماضی(منشات سلاطین سلجوقی- مغول)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1388-1390
داوری کتاب
 • Peacock.: the history of saljukid، دیبرخانه کتاب سال ج. ا.ا. 1394
 • تاریخ موزه در ایران، سازمان اسنادو کتابخانه ملی ایران، 1394
 • داوری کتاب نخبه کیست؟، دانشگاه علامه طباطبایی، 1394
 • داوری کتاب واژه نامه فرانسه- فارسی دوره قاجار؛ معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان، تیر 1389
 • داوری کتاب سلسله والیان لرستان؛ معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان، تیر1387.
 • داوری کتاب نظام وزارت در عصر آل بویه و سلجوقی؛ انتشارات امیرکبیر، 1387.
داوری طرح های پژوهشی
 • داوری طرح پژوهشی تاریخ آرامستان های شهر تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران، آذر 1393. و شماری طرح های دیگر.
داوری مقالات مجلات علمی
 • داوری مقالات مجلات علمی- پژوهشی مختلف مانند : مجله تاریخ ایران و اسلام، گروه تاریخ دانشگاه لرستان؛ مجله پژوهش های تاریخی، گروه تاریخ دانشگاه مشهد؛ مجله تاریخ ایران و اسلام، گروه تاریخ دانشگاه تبریز؛ مجله تاریخ فرهنگی، انجمن ایرانی تاریخ؛ مجله تاریخ اسلام و ایران،دانشگاه الزهراء؛ مجله جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تاریخی؛ مجله تاریخ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران؛ مجله تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام، مجله تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام؛ مجله پژوهش های علوم تاریخی، گروه تاریخ دانشگاه تهران، و مواردی دیگر
تالیف کتاب
 • مناسبات شهر و روستا در سده های میانه ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،0 139.
 • جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی دوره سلجوقیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390.
 • سرگذشت بازار بزرگ تهران و بازارهای پیرامونی آن در دویست سال اخیر، بنیاد ایران شناسی، 1389.
 • تاريخ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايران در دوره سلجوقيان،دانشگاه پيام نور، مقطع كارشناسي،1386.
 • حزب مليون( 1340 -ـ 1336 ش)‌؛ تاريخ انتشار،1384.
تدوین کتاب
 • مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی سلجوقیان، تهران، زیر چاپ.
 • مجموعه چکیده مقالات همایش سلجوقیان، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – انجمن ایرانی تاریخ، اسفند 1392.
 • مجموعه مقالات نخستین کنگره تاریخدانان ایران، انجمن ایرانی تاریخ، زیر چاپ.
 • ” خود آگاهي و تاريخ پژوهي“،دانشگاه تهران،1379.
 • ياد ملك الشعراء بهار( مجموعه مقالات همايش )،دانشگاه تهران،1384.
 • عرفان پلي ميان فرهنگها،(يادنامه پروفسور شيمل)،2ج،دانشگاه تهران،1383.
 • درباره ترجمة(يادنامه استاد احمد آرام)،دانشگاه تهران،1382.
 • سخنگوي شرق و غرب( يادنامه استاد توشيهيكو ايزوتسو)،دانشگاه تهران،1382.
 • خرد جاويدان،مجموعه مقالات همايش سنت گرائي در ايران،دانشگاه تهران،1382.
 • تعاملات فرهنگي و تمدني ايران واسلام،(ويراستاري علمي مجموعه)،دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس.
مقالات در مجلات علمی - پژوهشی
 • بازتاب شخصیت معلم روستایی در آثار داستانی معاصر، مجله تاریخ فرهنگی، انجمن ا یرانی تاریخ، در دست انتشار. 1395
 • Shahram Yousefifar -Behzad Asghari: War and the Power in the middle ages Iran (5-7 AH) (sent for publish-under survey)
 • Shahram Yousefifar-Azam Riahi : A Historical Study of Immigration Phenomenon in Undeveloped Societies.(Study of Economic Reasons of Immigration in Zahedan in Pahlavi I period) ) (sent for publish- under survey)
 • بررسی رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی،مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران(علمی- پژوهشی)،(با همکاری زهره شیرین بخش)، 1395 بهار و تابستان 1396
 • مناسبات بین مالک و مستأجر در اراضی و املاک وقفی عصر صفوی، گنجینه اسناد(علمی- پژوهشی)،(با همکاری الهه محبوب) در دست انتشار، 1395
 • علل اجتماعی فرهنگی و مذهبی بلوچ ها از زاهدان در دوره پهلوی اول، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران(علمی- پژوهشی)،(با همکاری اعظم ریاحی)،ش 12، پاییز و زمستان 1395
 • برررسی مفهوم جنگ در دوره سلجوقیان، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران(علمی-پژوهشی)،(با هکاری بهزاد اصغری)، ش 11، بهار و تابستان 1395
 • علل روند نام گذاری اسامی ایرانیان در دوره اسلامی؛ مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران(علمی-پژوهشی)،(با همکاری عباس احمدوند)،ش 10، پاییز و زمستان 1394
 • جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران از مشروطه تا پایان پهلوی اول، مجله پژوهش های تاریخی،(علمی-پژوهشی)،س50، دوره جدید، پیاپی 21، شماره3، پاییز 1393 ، (با همکاری ش.جنگجو).
 • مقایسه سبک معماری و تزیینات بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی در منطقه لواسانات و رودبار قصران با آثار هم عصر ناحیه دماوند؛ جامعه شناسی تاریخی، دوره 6، ش 1، بهار و تابستان 1393،(با همکاری میثم علیی)، صص: 163-192
 • منصب داروغه در دوره قاجار (1212-1313ق)، مجله پژوهش های تاریخی،(علمی-پژوهشی)،س50، دوره جدید، پیاپی 21، شماره 1، بهار 1393، (با همکاری ح. شکرزاده)، صص: 38- 17.
 • مقایسه سبک معماری و تزیینات بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی در منطقه لواسانات و رودبار قصران با آثار هم عصر ناحیه دماوند؛ جامعه شناسی تاریخی، دوره 6، ش 1، بهار و تابستان 1393،(با همکاری میثم علیی)، صص: 163-192
 • منصب داروغه در دوره قاجار (1212-1313ق)، مجله پژوهش های تاریخی،(علمی-پژوهشی)،س50، دوره جدید، پیاپی 21، شماره 1، بهار 1393، (با همکاری ح. شکرزاده)، صص: 38- 17.
 • نوسازی شهری و اعتراضات مردمی دردوره پهلوی اول،تحقیقات تاریخ اجتماعی،(علمی -پژوهشی)،س 4،ش 7،بهار و تابستان 1393،(با همکاری س. صفری)، صص: 60- 29.
 • کشاورزی و امور زراعی تبریز در دوره غازان خان، مجله تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات (علمی-پژوهشی)، (با همکاری پ.علی اصل)، ش 20،
 • پایگاه اجتماعی امرای سلجوقی،پژوهشنامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران،(علمی-ترویجی)، (با همکاری ب. اصغری)، بهار و تابستان 1392، ش 5
 • منصب عمید در دوره سلجوقیان، گنجينه اسناد،(علمي- پژوهشی )،فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشیوی،دوره 23،ش2، 1392،(با همکاری ص.آزاده)، صص: 67 -42.
 • مبارزات اتحادیه های انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و آمریکا، تاریخ نامه ایران بعد از اسلام(علمی- پژوهشی)، سال2، ش 4، بهار و تابستان 1391،(با همکاری ح.کرمی پور)، صص:189-211.
 • تعامل دیوانیان و نظامیان در دوره اول خلافت فاطمیان در مصر، مجله تاریخ اسلام و ایران(علمی-پژوهشی)،سال 22، شماره 15، پیاپی 103، پاییز 1391، صص: 121-153.
 • منصب داروغه در دوره صفویه، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران، (علمی- ترویجی )،س اول،ش اول، بهار-تابستان، 1391،صص: 97-119.
 • بررسی تحولات کارکردی بازار آمل از گذشته تا کنون؛ پژوهش های انسان شناسی ایران(نامه علوم اجتماعی سابق) (علمی- پژوهشی)، س 1، ش 2، پاییز و زمستان 1390 ،(با همکاری :م. یدالله پدر)،صص: 29-56.
 • نمایندگی تجاری خارجی در ایران دوره قاجاریه؛ مجله تاریخ روابط خارج ی(علمی- ترویجی)،، ش 47، پاییز 1390، ص
 • ریشه های پیدایش شهر و شهرنشینی در تاریخ ایران؛ تاریخ ایران(علمی- پژوهشی)، دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1390، صص 145- 169.
 • مجمع الصنایع؛ گنجينه اسناد،(علمي- پژوهشی )،فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشیوی، 1390،
 • جیره بندی مواد غذایی در سال های جنگ جهانی دوم در ایران(1321-1324ش)، مجله تاریخ روابط خارجی(علمی- ترویجی)، بهار1390،(با همکاری ف. شیرین کام)،
 • غازانیه تبریز، نماد تحول فرهنگ مغولان؛ مجله تاریخ و تمدن اسلامی (علمی -پژوهشی)،س 7، ش 13، بهار و تابستان1390، (با همکاری پ.علی اصل)،صص: 65-82.
 • بررسی چگونگی تاثیرگذاری باورهای مذهبی بر زندگی اجتماعی شهر ری در عصر سلجوقی؛ جستارهای تاریخی(علمی- پژوهشی)؛دوره اول شماره اول بهار- تابستان 1389؛(با همکاری م. محمدی)،صص: 105-125.
 • تاثيرات مناسبات اجتماعي در شكل بندي كالبدي شهر ايراني- اسلامي بر اساس مطالعه نمونه وارشهر ري،در: پژوهشنامه تاريخ(علمي-پژوهشي)،انجمن ايراني تاريخ،سال اول، شماره اول،پاييز 1388،؛(با همکاری م. محمدی)،، صص: 143-167.
 • مسجد-مدرسه هاي وقفي"جامع" و "آقا عباس" در بافت مركزي شهر آمل؛ گنجينه اسناد،(علمي- ترويجي)،فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشیوی، سال 19،دفتر سوم،شماره 75،پاييز 1388، (با همکاری م. یدالله پور)،صص : 25-52.
 • الگوهاي گسترش و تكامل شكلي- كالبدي شهر در سده هاي ميانه تاريخ ايران؛ در:پژوهشنامه(علمي-پژوهشي)،دانشكده ادبيات و علوم انساني،دانشگاه شهيد بهشتي،تابستان 1386،
 • ملاحظاتي در باب برخي از ويژگي هاي تاريخي شهرنشيني در دوره سلجوقيان(ويژگي ها و مولفه هاي تاريخي مفهوم شهر)؛ در : مجله فرهنگ، ویِژه تاریخ(علمي-پژوهشي)،ويژه تاريخ،،1385،
 • تاملاتي در مقوله شكل شهر ايراني در سده هاي ميانه تاريخ ايران؛در : مجله فرهنگ،ويژه تاريخ (علمی- پژوهشی)،زمستان 1384،
مقالات در مجلات علمی - ترویجی
 • تحولات نظام قضائی و نهاد زندان در عصر سپهسالار (1287-1297ه.ق.)، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی اقتصادی، (با همکاری فاطمه عباسی)ش 7 مسلسل، بهار و تابستان 1394
 • کشاورزی و امور زراعی تبریز در دوره غازان خان، مجله تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد محلات (علمی-پژوهشی)، (با همکاری پرویزعلی اصل)، ش 20،
 • پایگاه اجتماعی امرای سلجوقی،پژوهشنامه تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران،(علمی-ترویجی)، (با همکاری بهزاد اصغری)، بهار و تابستان 1392، ش 5
 • منصب داروغه در دوره صفویه، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران،(علمی- ترویجی )،س اول،ش اول، بهار-تابستان، 1391 ،صص: 97-119.
 • نمایندگی تجاری خارجی در ایران دوره قاجاریه؛ مجله تاریخ روابط خارجی(علمی- ترویجی)، ، ش 47، پاییز 1390،
 • جیره بندی مواد غذایی در سال های جنگ جهانی دوم در ایران(1321-1324ش)، مجله تاریخ روابط خارجی(علمی- ترویجی)، بهار1390،(با همکاری ف. شیرین کام)،
 • مسجد-مدرسه هاي وقفي"جامع" و "آقا عباس" در بافت مركزي شهر آمل؛ گنجينه اسناد،(علمي- ترويجي)،فصلنامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشیوی، سال 19،دفتر سوم،شماره 75 ،پاييز 1388، (با همکاری م. یدالله پور)،صص : 25-52.
 • وضعيت رشته ها و فراورد هاي توليدي در شهرهاي ايران عهد سلاجقه؛در: مجله : بررسي هاي نوين تاريخي ، س1، ش1، 1384،صص: 38-25.
مقالات در مجلات علمی و تخصصی
 • The Model of Supporting Subordinates in the Ilkhanate Era in Iran .(Case Study: Rab Rashidi) . Eighth European Conference of Iranian Studies.september. 2016. Sent petersbourg.
 • راه ادویه و مبادلات تمدنی ایران و هند،( چکیده مقاله و سخنرانی) در کنفرانس بین المللی مبادلات تمدنی ایران و هند، با همکاری موزه باستان شناسی دهلی نو- دانشگاه جامع جواهر لعل نهرو، انجمن ایرانی تاریخ، دهلی نو، بهمن 1391
 • آیینه به عنوان فرهنگ – ابزار در تاریخ فرهنگی ایران؛( چکیده، مقاله و سخنرانی)، سی و یکیمین کنگره شرق شناسی ،آلمان، ماربورگ ،شهریور،1389.
 • نقش و تاثیر وقف در پایداری فضاهای شهری ایران؛ ویژ نامه وقف، آستان قدس رضوی، 1390،صص:29-33. (با همکاری: م. یدالله پور)
 • حمام های تاریخی آمل، وقف میراث جاویدان، س 19، زمستان 1390، ش 76، صص: 47- 68. (با همکاری: م.یدالله پور)
 • بازتاب فضای کسب و کار بازار آمل در ادبیات عامه شهر آمل؛ فرهنگ مردم ایران، ش 25، تابستان 1390، صص: 53- 68 .(با همکاری:معصوم یدالله پور)
 • نقش موقوفات در احیای کالبد شهری آمل پس از آتش سوزی بازار (1335ق)، مجله وقف میراث جاویدان، شماره 73،‌بهار 1390، صص: 55-84
 • مروری بر منظرهای مطالعه ی تاریخ اقتصادی شهرهای ایران؛ مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 156، اردیبهشت 1390، صص:2-9.
 • درآمدی بر سنخ شناسی منابع و ماخذ مطالعات تایرخ شهر در سده های میانه تاریخ ایران؛ مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 156، اردیبهشت 1390، صص:28- 36.
 • شرايط تداوم موقوفات در موقعيت بحران جامعه شهري ايران،بررسي موردي مسجد حاج علي كوچك و تكيه مشايي در شهرآمل،در: ميراث جاويدان،سال هفدهم،شماره 68،زمستان 1388، صص: 36-.
 • برگ زريني از ميراث مكتوب روستانشيني و تاريخ كشاورزي ايران،در: كتاب ماه تاريخ و جغرافيا،مرداد 1387، صص: 69-
 • تاملاتی در زندگی شهری و روستايي ايران در سده هاي ميانه، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا،شماره126،آبان 1387، صص25-8.
 • تاملي در وضعيت كنوني رشته تاريخ در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور؛در: مجله پژوهشگران،زمستان 1385،
 • وضعيت رشته ها و فراورد هاي توليدي در شهرهاي ايران عهد سلاجقه؛در: مجله : بررسي هاي نوين تاريخي، س1، ش1، 1384،صص: 38-25.
 • شهرنشيني در جهان اسلام؛در : كتاب ماه تاريخ و جغرافيا, 1382.
 • شرح احوال و آثار استاد ابوالقاسم قرباني؛ در: كتاب ماه, علوم و فنون,1381, صص15- 4.
 • تاريخ ملازاده يا مزارات بخارا؛ در : كتاب ماه تاريخ و جغرافيا،ش45– 44،س4،شماره9– 8،خرداد و تير1380،صص 129- 121.
 • لرستان در عهد فرمانروائي واليان علوي؛ در: مجله لرستان پژوهشي،س1،ش3و4، پائيز و زمستان 1377،صص362 ـ 360.
 • سفرنامه لرستان و خوزستان حسنعلي خان افشار؛ در: لرستان پژوهشي،س1،ش1و 2،بهار و تابستان1377،صص‌:213 ـ 209.
 • تاريخ نوشته هاي جغرافيائي درجهان اسلامي؛ در: كتاب ماه ـ تاريخ وجغرافيا،س5،ش7- 6،فروردين ـ ارديبهشت1381،صص:33 ـ 24.
 • سنت،سنت گرائي و سنت گرايان معاصر؛در: نامه فرهنگ،س12،دوره3،بهار1381،ش مسلسل43،صص:183 – 178.
 • گفته ها ي اندك, ناگفته هاي بسيار؛در:گفتگو،(فصلنامه فرهنگي واجتماعي)،ش31،مهرماه1380،صص: 213 ـ 196.
 • ارسنجاني از نگاه برادر؛در: گفتگو،( فصلنامه فرهنگي و اجتماعي)،ش28،تابستان1379،ويژه نامه اقتصاد و سياسي،صص: 237 – 215.
 • تاريخ تركها آسياي ميانه؛ در:فصلنامه تاريخ روابط خارجي, نشريه مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران،س2،ش2،بهار1379،صص254 ـ 237.
 • بررسي يك رويداد, ماجراي قتل ماژورايمبري كنسوليار سفارت امريكا در ايران (1303 ش ـ)؛در : پانزده خرداد، س 6، ش 28، زمستان 1376، صص: 73 ـ 25.
مقالات دایره المعارفی
 • ربع رشیدی، دایره المعارف برزگ اسلامی (ارایه: اردیبهشت 1394)
 • راوندي، محمد ابن ابي بكر؛ دانشنامه جهان اسلام(ارایه: 1394).
 • خالصه، دايره المعارف بزرگ اسلامي،(ارایه: مهر 1391).
 • چغري بك داوود سلجوقي، دايره المعارف بزرگ اسلامي،(ارایه: مهر 1391).
 • دهلران، دانشنامه جهان اسلام،(1391)
 • اشترینان؛ دایره المعارف شهرهای ایران شهر؛ زیر نظر حسن حبیبی، تهران، بنیاد ایرانشناسی،ج1، 1389، صص: 354-347.
 • تربت جام؛ دایره المعارف شهرهای ایران شهر؛ زیر نظر حسن حبیبی،تهران، بنیاد ایرانشناسی،ج1، 1389،
 • تاریخ آل جلایر؛در: تاریخ بزرگ ایران؛ دايره المعارف بزرگ اسلامي،(ارایه: 1389).
 • اتابکان لر کوچک؛ در: تاریخ بزرگ ایران؛ دايره المعارف بزرگ اسلامي،(ارایه: 1389).
 • اتابکان لربزرگ؛ در: تاریخ بزرگ ایران؛ دايره المعارف بزرگ اسلامي،(ارایه: 1389).
 • علا الملك ترمذي؛دائره المعارف تشيع( ارایه: 1385).
 • تربت جام؛دايرة المعارف بزرگ اسلامي، 1385.
 • برسق؛دائرة المعارف بزرگ اسلامي،ج11،1381،صص: 713 – 712.
 • سلجوقيان؛دائرة المعارف تشيع، ج 9،1381، صص 245 – 234.
 • حسن ارسنجاني؛فرهنگ نام آوران معاصر ايران،حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي،
سخنرانی ها و مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها و میزگردهای تخصصی
 • ساختار کالبدی شهر ایرانی – اسلامی، مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ و محیط در معماری و شهر اسلامی(چکیده و مقاله)، 1394.
 • تاثیر موقعیت جغرافیایی بر ساختارهای سیاسی و مذهبی لاریجان؛ (با همکاری اعظم ریاحی)، مجموعه مقالات نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران؛ مرداد 1393،ج1، صص80- 107.
 • سه نکته روش شناختی جهت پژوهش درباره مسایل لاریجان (سخنرانی)، مجموعه مقالات نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران؛ مرداد 1393،ج1، صص 214-220.
 • سرگذشت بازارتهران، پوست اندازی بازار؛ در مجله تجارت، س 2، ش 79، خرداد 1393، صص 36-39.
 • تاملی در روایت تاریخ شاهی از حکومت ترکان خاتون قراختایی کرمان؛ همایش زن در تاریخ اسلام؛ مجموعه مقالات سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام؛ به کوشش نزهت احمدی، تهران، کویر، 1392، صص: 498-520.
 • نسشت تخصصی تاریخ نگاری و تاریخ نگاران ایران معاصر، خانه اندیشمندان علوم انسانی، آبان 1392
 • دبیر علمی پنل معماری و شهر پایدار، سازمان زیبا سازی شهر تهران، آبان 1391
 • نشست تخصصی نقد کتاب شهر و روستا در سده های میانه تاریخ ایران؛ خانه کتاب ایران، 16 مرداد 1391
 • شناخت جامعه تاریخی شهری ایران در گرو فهم مناسبات تاریخی روستایی ایران است، گفتگو با هفته نامه کتاب هفتهٰ، شهریور 1391،‌
 • انعکاس تاثیرات جنگ جهانی دوم در بروز بحران مواد غذایی در ایران(سال های 1324-1 132ق) در اسناد کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی؛سومین همایش تخصصی تاریخ مجلس، اردبهشت 1391.‌
 • نقش بازار در آفرینش فضاهای شهری تهران؛(سخنرانی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 18 مهر 1390.
 • ارزیابی عملکرد مجلس شورای ملی در تنظیم روابط اصناف با دولت در دوره پهلوی اول، دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس، خرداد 1390.
 • ارايه مقاله با عنوان : الگوی نظام ترددی پیاده رو در شهرهای ایران؛ همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر، تهران، اسفند 1390
 • چشم اندازهای تاریخی شهر در ایران؛(میزگرد تخصصی ) مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 156، اردیبهشت 1390، صص:10-17.
 • نقد و بررسی متون و تحقیقات جغرافیای تاریخی ماوراء النهر؛سخنرانی، پژوهشکده تاریخ اسلام، تهران، آبان 1390
 • موضع گيري هاي اقتصادي- سياسي اتاق تهران در دوره پهلوي اول؛تهران؛ (ارايه مقاله و ايراد سخنراني)، اتاق بازرگاني تهران- كتابخانه مجلس شوراي اسلامي،25 دي 1389.
 • نقدي تاريخي بر آسيب پذيري هاي دانش تاريخ از حوزه سياست در ايران؛ (ارايه مقاله و ايراد سخنراني)، در: همايش آسيب شناسي آموزش و پژوهش رشته تاریخ در ایران، انجمن ايراني تاريخ-سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، آذر 1389.
 • آیینه به عنوان فرهنگ – ابزار در تاریخ فرهنگی ایران؛( مقاله و سخنرانی)، سی و یکیمین کنگره شرق شناسی،آلمان، ماربورگ،شهریور،1389.
 • تاملی در بهره برداری از اسناد کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی در مطالعات تاریخ اجتماعی ایران؛ (مقاله و ايراد سخنراني)، در: همايش تاریخ مجلس در ایران، مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، خرداد 1389.
 • دگرديسي نهاد شهرداري از سنت‌محوري به الگوهای مدرن‌ مدیریت شهری؛(گفت و گو )، ماهنامه شهرداریها،موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شماره 89،
 • جامعه روستايي ايران با تكيه بر تاريخ ميانه(گفتگو)، در: كتاب ماه تاريخ و جغرافيا،مرداد 1387، صص: 34
 • تحليلي بر بازتاب چهره آرماني تركان خاتون در تاريخ هاي محلي كرمان؛ (مقاله و ايراد سخنراني)، در: همايش قبه سبز، كرمان،دانشگاه شهيد باهنر- سازمان ميراث فرهنگي،ارديبهشت1385
 • تشكيل حكومت اتابكان لرستان(الگوي ادغام اجتماعي و تشكيل حكومتهاي محلي در ايران)؛ (مقاله و ايراد سخنراني)، دومين همايش بين المللي ايران شناسي، تهران، آذر1383 .
 • راوندي : مورخ يا ايده پرداز اجتماعي؟؛(سخنراني)،در : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، آذر 1383.
 • تاثيرسازمان سپاه در انحطاط ساختار سياسي سلجوقيان و ظهور حكومتهاي محلي؛(مقاله و ايراد سخنراني) اولين همايش ايران شناسي،تهران،بنياد ايران شناسي،خرداد1381.
 • تاثير سنن تركان صحرا گرد در توليد بحران سياسي در قرون ميانه ايران؛ سمينار : نمونه هايي از تبادل فرهنگي، مقالات انسان شناسي؛انجمن جامعه شناسي ايران،مركز بين المللي گفتگوي تمدنها و دانشگاه شهيد بهشتي, (مقاله و ايراد سخنراني)، دانشگاه شهيد بهشتي،اسفند1379.
سمت ها در مجلات علمی
مدیر مسئولی مجلات علمی
 • مدیر مسئول مجله (علمی-پژوهشی ) تحقیقات تاریخ اجتماعی ایران، از1393
 • مدیر مسئول مجله (علمی- ترویجی) تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران، از 1393
سردبیری مجلات علمی
 • سردبیر مجله (علمی- ترویجی) تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن ایرانی تاریخ،از 1391
 • سردبیر مجله(علمی- ترویجی) تاریخ روابط خارجی ایران،وزارت امور خارجه، از بهمن 1388 - شهریور1392.
 • سردبیر مجله(علمی- پژوهشی) تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از اسفند 1388 تا کنون.
عضويت در هيات تحريريه مجلات علمي
 • عضو هیات تحریریه مجله(علمی- پژوهشی) مطالعات تاریخ ایران اسلامی، گروه تاریخ، دانشگاه قزوین، از1393تا کنون.
 • عضو هیات تحریریه مجله(علمی- پژوهشی) جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1388 تا کنون.
 • عضو هیات تحریریه مجله (علمی- پژوهشی)آفاق الحضاره الاسلامیه؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،از بهار 1389 تا کنون.
 • عضو هیات تحریریه مجله(علمی- ترویجی) کتاب ماه تاریخ و جغرافیا؛ از بهار 1389 تا کنون .
 • عضو هیات تحریریه مجله(علمی- پژوهشی) پژوهشنامه امام علی(ع)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از اسفند 1388تا پاییز 1392.
 • عضو هیات تحریریه مجله (علمی- پژوهشی) تاريخ تمدن اسلامي، دانشكده الهيات دانشگاه تهران، از 1388 تا کنون.
 • عضو هیات تحریریه مجله (علمی- پژوهشی) پژوهشنامه تاریخ(تاریخ فرهنگی)، انجمن ایرانی تاریخ، از 1388 تا کنون.
 • عضو هيات تحريريه مجله(علمي- پژوهشي)تاريخ اسلام و ايران،دانشگاه الزهراء،از1387 تا کنون.
 • عضوهيات تحريريه مجله (علمي- ترويجي) تاريخ روابط خارجي؛وزارت امور خارجه؛ از1386 .
 • عضو هيات تحريريه مجله(علمی- تخصصی) تاريخ ایران و اسلام،گروه تاريخ دانشگاه لرستان،از 1384 تا کنون
 • عضو هیات تحریریه مجله(علمی- تخصصی) بررسي هاي نوين تاريخي، از1386تا کنون.
داوری پرونده های علمی
 • داور مدعو در حدود 10 کمیته ارتقاء و کمیسیون تخصصی ارتقاء از استادیاری به دانشیاری و استادی همکاران محترم گروه تاریخ کشور
فعالیت های آموزشی
کارشناسی
 • تاریخ ایران در دوره سلجوقیان، گروه تاريخ دانشگاه تهران، نیم سال دوم 94-95
 • تاریخ جهان اسلام در قرن 7 تا 10 هجری قمری، گروه تاريخ دانشگاه تهران، نیم سال اول 94-95
 • تاریخ ایران در دوره سامانیان، دیلمیان، غزنویان، گروه تاريخ دانشگاه تهران، نیم سال اول 94-95
 • فر تاریخ ایران از ورود اسلام تا پایان علویان طبرستان، گروه تاريخ دانشگاه تهران، نیم سال اول 94-95
 • فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، نیم سال اول 1390-1391.
 • تاریخ خلفای مصرو حمدانیان(از نيم سال دوم سال تحصيلي 1386-1387)،گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ تشيع در ايران(1)(نيم سال اول سال تحصيلي 1386-1387)،گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ تشيع در ايران(2)(نيم سال دوم سال تحصيلي 1386-1385)،گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي ايران در دوره آل بويه،سامانيان،غزنويان(نيم سال اول سال تحصيلي1385- 1384)؛گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • روش تحقيق در تاريخ، مقطع كارشناسي تاريخ(ترم اول سال تحصيلي 1383- 1384)؛گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ سياسي و اجتماعي جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم ه.ق(ازترم دوم سال تحصيلي 1385- 1384 تا 1386)؛گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ سياسي و اجتماعي جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد(ازترم دوم سال تحصيلي 1385- 1384 تا 1387)؛گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ سياسي و اجتماعي جهان اسلام از سال 61 تا 227ق.،(از سال تحصيلي 1384تا 1387)گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ سياسي و فرهنگي ايران در دوره غوريان و خواررمشاهيان(ترم دوم1383ـ1382)،گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ سياسي و اجتماعي و فرهنگي ايران در دوره سلجوقيان(ازترم دوم1383 ـ1382)،گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ ايران از ورود اسلام تا پايان علويان طبرستان(ترم اول سال تحصيلي3 ـ1382وترم اول 1385-1386)،گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي.
 • تاريخ سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايران در دوره سلجوقيان؛گروه تاريخ دانشگاه تهران، از 1378 تا 1382.
 • تاريخ اروپا در قرون وسطي گروه تاريخ دانشگاه تهران، ازسال حدود 1378 تا 1380
 • تاريخ اروپا در قرون جديد گروه تاريخ دانشگاه تهران، ازسال 1377 تا 1381
 • تاريخ انقلاب كبير فرانسه گروه تاريخ دانشگاه تهران، ازسال 1377 تا 1380
 • تاريخ اروپا انقلاب كبير فرانسه تا جنگ جهاني اول گروه تاريخ دانشگاه تهران، ازسال 1378 تا 1381
 • تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا پايان جنگ سرد گروه تاريخ دانشگاه تهران، ازسال 1378 تا 1381
کارشناسی ارشد
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، (نیم سال دوم1395-1394)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ اسلام از آغاز تا پایان خلافت عباسیان، مقطع کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی، گروه تاريخ دانشگاه تهران، نیم سال دوم 94-95
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، (نیم سال اول1395-1394)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد؛ (نیم سال دوم 1393-1394)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • نقد و بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد؛ (نیم سال اول 1393-1394)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران بعد از اسلام؛(نیم سال اول 1393-1394)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • فرهنگ و تمدن اسلامی (نیم سال دوم 1392-1393)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا مغول(نیم سال اول 1392-1393)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ ایران در دوره صفویه(نیم سال اول 1392-1393)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا مغول(نیم سال دوم 1391-1392)؛ مقطع کارشناسی ارشد،ایران اسلامی، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • مباتی تاریخ تمدن (نیم سال دوم 1391-1392)؛ مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ جهان، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاریخ ایران بر اساس روایات ملی(نیم سال اول 1391-1392)؛ مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ ایران باستان، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • شناسایی اسناد و مدارک آرشیوی، ( نیم سال اول تحصيلي 1391-1392 )؛مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
 • تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي،(از نیم سال اول تحصيلي 1389-1388)؛مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • تاريخ ايران از دوره مغولان تا تيموريان(از نیم سال دوم تحصيلي 1388-1387)؛مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • تاريخ جنبش هاي سياسي– اجتماعي ايران در سده سيزدهم ه.ق(نیم سال اول تحصيلي 1388-1387)،مقطع کارشناسی ارشد،گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • قرائت متون تاريخي به زبان فارسي(نیم سال اول تحصيلي 1388-1387)؛ مقطع کارشناسی ارشد، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • تاريخ سیاسی و اجتماعی ایران در دوره قاجاريه(سال تحصيلي 1386-1387) مقطع کارشناسی ارشد، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه علوم وتحقیقات.
 • تاریخ ایران در دوره صفویه(از نيم سال دوم سال تحصيلي 1386 تا1387)؛ مقطع کارشناسی ارشد، گروه تاريخ واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
 • روش هاي تحقيق در تاريخ(از ترم اول سال تحصيلي 1384-1383)،دوره كارشناسي ارشد تاريخ، پژوهشكده تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 • زن در ايران؛ هنر ها(از سال تحصيلي 1383-1387)، مقطع كارشناسي ارشد، مطالعات زنان،دانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقيقات.
دکتری
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ، گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال اول 95-94.
 • مبانی تاریخ اجتماعی ایران،گرایش تاریخ ا یران دوره اسلامی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران،نیم سال اول 1395-1394؛
 • جغرافیای تاریخی ایران؛ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نیم سال اول 1395-1394.
 • مبانی تاریخ اجتماعی ایران؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال دوم 93-94.
 • تاریخنگاری در ایران؛ گرایش ایران شناسی، بنیاد ایران شناسی، نیم سال دوم سال 1393-1394.
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال دوم 93-94.
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال اول 93-94
 • هنر ها و صنایع ایران بعد از اسلام؛ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نیم سال اول 1393-1394.
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نیم سال اول 93-94.
 • تاریخ اجتماعی ایران، گرایش تاریخ ا یران دوره اسلامی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، نیم سال دوم 1392-1393؛ نیم سال اول 93-94؛
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ؛ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران، دانشگاه تهران، نیم سال اول 1392-1393.
 • جامعه شناسی تاریخی ایران؛ گرایش تاریخ اسلام، گروه تاریخ، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم، نیم سال اول 1392-1393.؛ نیم سال اول 93-94؛
 • جغرافیای تاریخی ایران؛گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم، نیم سال اول 1392-1393؛ نیم سال اول 93-94؛
 • تاریخ دوره امویان و عباسیان؛ دوره دکتری مدرسی تاریخ تمدن اسلامی، گروه مدرسی معارف اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی، ترم دوم 1391-1392.
 • جغرافیای تاریخی ایران؛ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، گروه تاریخ ایران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نیم سال دوم 1391-1392.
 • تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و هند؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم، از نیم سال اول 1391-1392 .
 • تاریخ اجتماعی ایران، گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1390 تا کنون.
 • روش های پیشرفته تحقیق در تاریخ؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از نیم سال اول 1390 تا کنون.
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره اسلامی؛ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم، نیم سال دوم 1390 الی 1391
 • تاریخ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره اسلامی؛ گرایش تاریخ ا یران دوره اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، نیم سال دوم 1390- 1391.
 • جامعه شناسی تاریخی ایران؛ گرایش تاریخ یران دوره اسلامی، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور، قشم، از نیم سال اول 1390-1391 تا کنون.
 • تاریخ اجتماعی ایران؛ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه قزوین، نیم سال اول 1389-1390
دوره های آموزشی تخصصی آزاد
 • دوره تخصصی ایرانشناسی، دوره میراث معنوی، ویژه نخبگان کشور، معاونت فرهنگی بنیاد نخبگان، سال 1393
 • دوره تخصصی ایرانشناسی، دوره میراث معنوی، ویژه نخبگان کشور،معاونت فرهنگی بنیاد نخبگان، سال 1392
پایان نامه ها
راهنمایی پایان نامه های دکتری
 • آذر جلیلیان:نظام قضایی دوره سلجوقیان، گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، واحد بین المللی قشم، تاریخ تصویب خرداد 1392.
 • علی بیگی، وضعیت اهل ذمه در جامعه اسلامی در سده های نخستین اسلامی؛ گروه تاریخ، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور قشم، تاریخ تصویب خرداد 1393.
 • عباس بحری : نظام محله در شهرهای ایران، نمونه موردی شهر یزد در سده های میانه، دوره دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تاریخ دفاع شهریور 1392 .
 • منصور حیدری :ساختار و کارکرد دیوانسالاری مصر در دوره فاطمیان؛دوره دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ دفاع بهمن 1391.
 • پرویز علی اصل : شهر و جامعه شهری تبریز در دوره مغول؛دوره دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تاریخ دفاع 1391.
مشاوره پایان نامه های دکتری
 • عزیز گل افشان: دگرگونی های قومی و ساختار حیات اجتماعی و اقتصادی خوزستان از آغاز ورود اسلام تا قرن 5 هجری قمری؛ گروه تاریخ، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور قشم، تاریخ تصویب دی 1392
 • فروغی، زمینه ها و پیامدهای سقوط اصفهان از آغاز دوران اسلامی تا پایان ایلخانان؛ گروه تاریخ، واحد بین الملل دانشگاه پیام نور قشم، تاریخ تصویب دی 1392
 • محمد بختیاری: جامعه روستایی ایران در دوره قاجار، دوره دکتری تاریخ ایران، دانشگاه قزوین،، تصویب 1391.
 • فاطمه تقوایی: نقش اهل ثروت و دولت در حفظ و توسعه فرهنگ ایرانی در دوران مغول- الخانی با تکیه بر نهادهای وقفی؛ دكتري رشته تاريخ ايران دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي، تاريخ دفاع 1391
 • دل آرا مردوخی: تداوم و تغییر در نظام مالیاتی ایران در دورۀ میانه (قرن 4 تا 6 قمری)،دانشگاه الزهراء،، تصویب 1391.
 • منصوری : رقابت امرا و وزراء در دوره ایلخانان، دوره دکتری رشته تاریخ ایران، دانشگاه خوارزمی، تصویب 1392.
 • سهیلا صفری، امنیت و ناامنی در دوره پهلوی اول،‌ دكتري رشته تاريخ ايران دوره اسلامي، دانشگاه الزهرا،‌تاریخ دفاع 1392.
 • حسن شادپور، : ارزيابي و نقد علمي نزهه القلوب؛دكتري رشته تاريخ ايران دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي، تاريخ دفاع شهریور 1392.
 • عزیز طالعی: آذربایجان در دوره سلجوقیان؛ دكتري رشته تاريخ ايران دوره اسلامي، دانشگاه شهید بهشتی، تاریخ دفاع تیر 1392.
 • یعقوب خزایی : زندان و زندانی در دوره پهلوی اول، دکتری رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تربیت معلم، تاریخ دفاع 1391
 • محمد مظفری: بررسی و تحلیل نوآوری های رصدخانه مراغه، دکتری تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1390
 • ایرج جلالی: بررسی روابط غزنویان با حکومت های هم جوار و خلافت؛ دكتري رشته تاريخ ايران دوره اسلامي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، تاریخ دفاع شهریور 1390.
 • قربانعلی كناررودي: شهرنشيني در دوره مغولان؛دكتري رشته تاريخ ايران دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، با عنوان: تاريخ دفاع: 1387.
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • امیر عزیزی : زندگی آیه الله روح الله کمالوند؛ رشته تاريخ دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي، تاریخ دفاع بهمن 1393
 • احسان اولادقبادی، وقف در دوره سلجوقیان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1392
 • ماریا مومنی: راههای تجاری خلیج فارس در سده میانه؛ گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکز، بهمن 1392
 • خدامرادی : داده شناسی تاریخ اجتماعی در سفرنامه های خارجی در دوره مظفرالدین شاه،پژزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 1392
 • بخشایی : داده شناسی تاریخ اجتماعی در سفرنامه های خارجی در دوره ناصرالدین شاه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 1392
 • فروغ موسوی: نذر در دوره قاجاریه بر اساس سفرنامه های خارجی، بنیاد ایرانشناسی، بممن 1392
 • فاطمه آرزومندی: تاریخ بازار اراک؛ مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی- بنیاد ایرانشناسی،مهر 1392
 • مهدی محمدی : د اده شناسی تاریخ اجتماعی در منابع منتخب تاریخی دوره سلجوقی- مغول؛پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر 1391
 • عزیزی، ملک: داده شناسی و مقوله بندی تاریخ اجتماعی کردستان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیر 1391
 • رضایی، امید: کارکرد و جایگاه خاندان تمامی امامی در منصب شیخ الاسلامی شیراز؛ رشته تاريخ دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي، تاریخ دفاع بهمن 1390
 • منصوره صالحی رفسنجانی : نقش بازار تهران در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی؛ رشته تاريخ دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي، تاریخ دفاع شهریور 1390
 • راضیه قادری : بررسی زمینه ها و روند ستیز های مذهبی در دوره سلجوقی؛ رشته تاريخ دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي، تاریخ دفاع شهریور 1390
 • رضا صفری: بررسی وضعیت اصناف و مشاغل بازار کرمانشاه در دوقرن اخیر؛ مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی- بنیاد ایرانشناسی،
 • فاطمه داودی: بررسی مقایسه ای بین آراء فوکوزایا و میرزا ملکم خان؛ رشته تاريخ دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي،تاریخ دفاع شهریور 1390
 • مژگان جمشیدیان : داده شناسی تاریخ اجتماعی در منابع منتخب دوره آل بویه،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 • صابره آزاده : مناصب شهری دوره سلجوقیان؛ پژوهشگاه علوم انسانی،1390.
 • دوله، علیرضا: اوضاع ایران در دوره حکومت سلطان آلپ ارسلان سلجوقی؛ رشته تاريخ ایران دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي، تاریخ
 • ناصر حسین زاده :تاریخچه صنف مسگر در بازار بزرگ تهران؛ رشته تاريخ ایران دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي، تاریخ دفاع 1389
 • اکرم هادیان: داده شناسی تاریخ اجتماعی در منابع منتخب سیاسی- دینی سده های میانه؛پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 • رسول رستمی: شناسایی داده های تاریخ اجتماعی در متون منتخب تاریخی دوره سلجوقی،بنیاد ایرانشناسی،دفاع آبان 1389.
 • فرهاد دشتكي نيا: مهاجرت تركان به ايران در دوره سلجوقيان، پژوهشكده تاريخ، دفاع بهمن 1388.
 • رومیانی، عباس: نقش طوایف طرهان و خاندان امرایی غضنفری در تحولات سیاسی، اجتماعی لرستان از عهد قاجار تا شکست قشون اسلامیه (اتحادیه طوایف) لرستان(1306ش)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 1391
 • نادعلی، : وضعیت اوقاف در شهرستان شاهرود، رشته تاریخ ایران، دانشگاه آزاد شاهرود، تاریخ شروع: خرداد 1389.
 • بهزاد اصغري:پايگاه سياسي- اجتماعي امراي سلجوقي، پژوهشكده تاريخ، دفاع شهريور 1388.
 • معصومه يدالله پور: ديروز و امروز بازار آمل؛ رشته تاريخ ايران، بنياد ايرانشناسي، تاريخ دفاع شهريور 1388.
 • سلام الله بابايي، تاريخ آموزش نوين در گيلان، پژوهشكده تاريخ، تاريخ دفاع بهمن 1387.
 • حسين شمسي پور: تاريخ سياسي- اجتماعي جلايريان؛ رشته تاريخ دوره اسلامي،كارشناسي ارشد،واحد علوم و تحقيقات، تاريخ دفاع بهمن 1387.
 • رقيه متاني: توصيف روستاهاي ايران دوره قاجاريه در سفرنامه هاي اروپاييان؛رشته تاريخ دوره اسلامي،واحد علوم و تحقيقات،دانشگاه آزاد اسلامي،تاريخ دفاع دي 1387.
 • اصغر نجفي: تاريخ اجتماعي بازار تبريز در دوره قاجاريه؛ رشته تاريخ ايران، بنياد ايرانشناسي، تاريخ دفاع دي 1387.
 • مهدي صديقي نيك: تاريخ بازار عباسي اصفهان؛ رشته ايران شناسی، بنياد ايرانشناسي، تاريخ دفاع شهریور1387.
 • محمد محمدي: تاريخ اجتماعي ري از ورود اسلام تا حمله مغول،پژوهشكده تاريخ، تاريخ دفاع1386.
 • رضا روحاني: شكست سنجر از غزها : مطالعه اي در روند تسلط صحراگردان غز بر خراسان و پيامد هاي آن،پژوهشگاه علوم انسانی، تاريخ دفاع 1386
 • علي هدايتي: مطالعه اي در نظام ديوانسالاري خوارزمشاهيان،پژوهشگاه علوم انسانی،تاريخ دفاع 1386 .
مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد
 • شوقی بابانظر ،ثریا: مطالعه و معرفی نقوش صخره ای مناطق شمال غرب، پیام نور، مرکز تهران شرق، خرداد 94
 • شیعتی فرد، نگار ، شناخت عکاسی پست مدرن ، پیام نور، مرکز تهران شرق، خرداد 94
 • سجادی ،انیس. بنیاد فرهنگ ایران و بنیاد شاهنامه فردوسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1394
 • نصری، مناصب شهری در دوره آل بویه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع بهمن 1392.
 • فاطمه محمد ظاهری: شهر تویسرکان؛ رشته ایران شناسی، بنیاد ایرانشناسی، تاریخ دفاع دی 1392.
 • بروغنی، فاطمه: تاریخ سبزوار؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع 1392
 • پهلوانی، ایرما: تاریخ اجتماعی ایران در دوره ناصری، (آداب، مراسم، سرگرمی )، رشته تاریخ ایران، دانشگاه پیام نور تهران، شهریور 1392
 • شاکرمی، یحیی، نقش سیاسی، تجاری و فرهنگی جاده ری ـ بغداد، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی. دفاع 1392
 • پهلوانی، ایرما: تاریخ اجتماعی ایران در دوره ناصری، (آداب، مراسم، سرگرمی )، رشته تاریخ ایران، دانشگاه پیام نور تهران،شهریور 1392
 • شاکرمی، یحیی، نقش سیاسی، تجاری و فرهنگی جاده ری ـ بغداد، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی،
 • فاطمه جلاپور، : بررسی کارکردهای اقتصادی اجتماعی نظام بازار در دوره شاه عباس صفوی، دانشگاه الزهراء، مهر 1391.
 • پورمنافی: نقد و بررسی نخبگان سیاسی ایران در دوره رضا شاه، نمونه موردی کریم آقا بوذرجمهری، رشته تاريخ ايران دوره اسلامي،دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد علوم و تحقيقات، تاريخ دفاع شهریور 1391
 • تقی محسنی هماگوانی: سازمان اداری و نظامی سامانیان؛ رشته تاریخ ایران دوره اسلامیٰ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران،تاریخ دفاع شهریور 1390
 • پریسا محمدی، بازار قدیم کرمانشاه در دویست سال اخیر؛بنیاد ایرانشناسی، بهمن 1390
 • نرگس صالح نژاد، مناصب شهری در دوره قاجاریه؛ بنیاد ایرانشاسی،بهمن 1390
 • محمد روشي: تاريخ ارتباطات در ايران، رشته تاريخ ايران دوره اسلامي،دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد علوم و تحقيقات، تاريخ دفاع خرداد1389 .
 • خالد دستپاک، شناسایی داده های تاریخ اجتماعی در جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی،بنیاد ایرانشناسی،دفاع آبان 1389.
 • علی حیدر دارایی نیا: کارکرد نهاد وقف در استان کرمانشاه در دوره قاجار؛ واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،شهریور 1389.
 • فاطمه علی پور: بررسی اقشار اجتماعی مردم کوفه در زمان خلفای راشدین،، رشته تاريخ ايران دوره اسلامي،دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد علوم و تحقيقات، تاريخ دفاع خرداد1389 .
 • پیام نیکپور: بررسی اوضاع اجتماعی ایران دوره صفوی بر اساس سفرنامه شاردن؛ پژوهشگاه علوم انسانی،آبان 1389.
 • وجیهه ارجمندی: وقف در دوره مغول؛رشته تاریخ ایران اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی،مهر 1389.
 • امین مهینی : تاریخ بازار شهر خوی،رشته ایران شناسی،بنياد ايران شناسي؛دفاع مهر 1389.
 • صغری بزرگی: نگاه به شرق نادر شاه افشار؛ رشته تاريخ ايران دوره اسلامي،دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد علوم و تحقيقات، تاريخ دفاع 1388.
 • مسعود سهيلي: ساختار و تحول ديوان هاي مالي د ر دوره اسلامي،رشته تاریخ ایران اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع 1388.
 • فاطمه حنیفه زاده: نقش خواجه نظام الملک در تدوین نظریه سلطنت در ایران دوره سلجوقی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1388.
 • محمد كشاورز: شناسايي اماكن وقفي در بازار بزرگ تهران، رشته ایران شناسی، بنياد ايران شناسي؛دفاع 1388.
 • صادق حجتی: تاریخ خاندان دنبلی؛رشته تاریخ ایران اسلامی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دفاع مهر 1388.
 • حسين روتن: حكمرانان تهران در دوره قاجاريه؛رشته ایران شناسی،بنياد ايران شناسي؛تاريخ دفاع بهمن 1387.
 • ليلا پرمهر : مشروعيت سياسي در دوره آل بويه،رشته تاریخ ایران اسلامی، پژوهشكده تاريخ،تاريخ دفاع بهمن 1387.
 • خانم ملك زاده:با عنوان: تقسيمات كشوري و سازمان هاي اداري كرمان از 1285ش تا انقلاب اسلامي؛رشته ایران شناسی،، بنياد ايرانشناسي، تاريخ دفاع آبان 1387.
 • ليلا علامير : تاريخ اجتماعي جوانمردان در ايران در سده هاي نخستين اسلامي،رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی،تاريخ دفاع مهر 1387.
 • مهدیه اخشابی، مبانی مشروعیت و ساختار قدرت آل بویه بغداد؛ رشته تاريخ ايران دوره اسلامي،دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد علوم و تحقيقات، تاريخ دفاع ...
 • علی نجفي: تبريز در دوره عباس ميرزا؛ رشته تاريخ ايران دوره اسلامي،دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران مركز، تاريخ دفاع مرداد 1386.
 • خانم جعفري: اقتصاد روستايي آذربايجان در دوره صفويه؛ رشته تاريخ ايران دوره اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران مركز، تاريخ دفاع،آبان1385.
 • ليدا ملكي:تجارت در دوره صفويه؛ رشته تاريخ ايران دوره اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران مركز، تاريخ دفاع،مهر1385.
 • خانم آرياراد: وضعيت عرفان و تصوف در دوران مغول؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران مركز، تاريخ دفاع،1385.
 • علي اكبر بايگي: وضعيت سياسي خراسان در دوره جانشينان نادر، پژوهشكده تاريخ،،تاريخ دفاع شهريور1385.
 • نفسيه زماني نژاد: سياست فرهنگي اتابكان سلغري، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی،تاريخ دفاع آبان 1384.
 • احمد بلند اختر: سياست و حكومت در دوره سلجوقيان، رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی، تاريخ دفاع مهر 1383 .
 • فردين عوض پور: الگوي مشروعيت سلجوقيان بر اساس سياست نامه نظام الملك طوسي، پژوهشگاه علوم انسانی، تاريخ دفاع مهر 1383.


0


loading