ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت
مشخصات فردي
نام بهاره
نام خانوادگي نصیری
سال تولد 1358
مرتبه علمی استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونيک bn.nasiri@gmail.com


سوابق تحصيلی
 • 1389ـ دکترای تخصصی رشته علوم‌ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد واحدعلوم‌وتحقیقات، (رتبه‌سوم ورودی سال 1386)، معدل 18/53
 • 1383ـ کارشناسی‌ارشدعلوم‌ارتباطات‌اجتماعی ـ گرایش‌روزنامه‌نگاری، دانشگاه آزاد واحدتهران‌مرکز، معدل18/56 - رتبه اول
 • 1380ـ کارشناسی علوم‌ارتباطات‌اجتماعی ـ گرایش روابط‌عمومی، دانشگاه آزاد واحد‌تهران‌مرکز، معدل 18/46 - رتبه سوم
سوابق تدریس
 • تدریس در رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دماوند از 1384 تا كنون (مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • تدریس در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 41 تهران

سوابق اجرایی
 • قائم مقام سردبیر دو فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
 • عضو شورای تخصصی و راهبردی گروه مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو هیات داوران و پنل تخصصی اولین همایش بین المللی سواد رسانه ای در ایران، مرکز همایش های برج میلاد، 30 مهرماه 1393.
 • نماینده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در برگزاری اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی دانشگاه سراسری شهید مدنی تبریز و عضو کمیته علمی این کنفرانس، 15 بهمن 1393

انتشار کتاب‌
 • تالیف کتاب «جهانی شدن رسانه ها و چالش های سیاست گذاری رسانه ملی»، انتشارات دانشگاه آزاد. سال انتشار 1389 
 • تالیف کتاب «بررسی نقش رسانه ملی در ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان»، انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1390
 • ترجمه بخشی از کتاب مدیریت و اقتصاد رسانه، انتشارات بادبادک، 1392
مقالات 
مقالات علمی- پژوهشی داخلی
 • «امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، شماره4، پاییز و زمستان 1390.
 • «بررسی مقایسه‌ای آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا و ژاپن»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات
 • «بررسی مقایسه‌ای آموزش سواد رسانه‌ای در کانادا وژاپن و ارائه مدلی مطلوب برای ایران»، سلسله نشست‌های تخصصی سازمان فرهنگ، هنر وارتباطات
 • «مطالعه تطبیقی آموزش سواد رسانه ای در کانادا و ژاپن و ارائه مدلی مطلوب برای ایران» فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات ميان فرهنگي، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، سال ششم، شماره 16، زمستان90
 • «وضعيت اقتصادي زنان در جمهوري تركيه (طي سال هاي 2010-2004)» فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهشنامه زنان، شماره ششم، پاييز و زمستان 91، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 • «اهميت آموزش سواد رسانه اي در قرن بيست و يكم» فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات رسانه، سال هفتم، شماره پياپي 18، پاييز 1391.
 • «سیمای زن در رسانه های ترکیه»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات رسانه، شماره پیاپی، بهار 1392.
 • نقش و کارکرد شبکه های اجتماعی(مطالعه موردی شبکه اجتماعی کفه مام(شبکه ای برای مادران و کودکان)، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، شماره8، سال چهارم، پاییز و زمستان 1392
 • صورت بندی نظری فمینیسم در مطالعات رسانه ای» فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات رسانه، سال هشتم، شماره پياپي23، زمستان 1392
 • تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی- پژوهشی حوزه زن و خانواده، فصلنامه علمي – پژوهشي پژوهشنامه زنان، شماره دهم، پاييز و زمستان 93، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

مقالات علمی- پژوهشی بین المللی

 • Technology and the need for media literacy education in the twenty-first century, In European Journal of Social Sciences, Volume 15 issue 3, Agust 2010
 • Media Literacy Education in Twenty-First Century” In Social Science Research Network, September 2010. (SSRN-id 1672086
 • ,The concept and necessity of media Literacy education in the age of communhcation, Social Science Research Network, Janivery 15/2011. (SSRN-id 1741142)
 • The Study of Family Developments in Modern Age In Social Science Research Network September 11, 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=214495
 • A Study on Attitudes of Cancer Patients about Bad News Awareness Methods Ashraf Karimi Rahjerdi1 and Bahareh Nasiri2 * MAGNT Research Report (ISSN. 1444-8939) Vol.2 (7): PP. 408-414www.bretj.com
 • The study of role and position of TV audiences' media literacy in Comparison to the presented life style by Persian language satellite networks (case study: Manoto and Gem TV networks(Marhamat Salmasi, BahareNasiri * MAGNT Research Report ISSN: 2249-1465 IJCLS –3894/2014www.bretj.com
مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها و نشست ها
 • تاثیر سواد رسانه ای بر صیانت از کانون خانواده، اولین همایش بین المللی سواد رسانه ای در ایران، مرکز همایش های برج میلاد، 30 مهرماه 1393.
 • بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه شده توسط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان ( مطالعه موردی: شبکه های من و تو و جم تی وی)، اولین همایش بین المللی سواد رسانه ای در ایران، مرکز همایش های برج میلاد،30 مهرماه 1393.
 • آموزش سواد رسانه ای در کانادا، اولین همایش بین المللی سواد رسانه ای در ایران، 3 مرکز همایش های برج میلاد،30 مهرماه 1393.
 • بررسی نقش تکنولوؤی وی چت بر روی هویت فرهنگی جوانان، همایش ملی هویت و فضای مجازی،5 اسفندماه 92، مرکز مطالعات ملی.
 • «نقش و ضرورت آموزش سواد رسانه ای به شهروندان در عصر جهانی شدن (ارائه مدل بومی از آموزش سواد رسانه ای برای ایران)»، کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن، دانشگاه شهید بهشتی، مهرماه 1391
 • ضرورت و رویکردهای پرورش تفکر انتقادی، دومین کنفرانس ملی آموزش مطلوب در عصر جدید، به صورت سخنرانی در تاریخ 10 و 11 دیماه 1393 در شهر اصفهان.
 • «نقش و كاركرد رسانه هاي اجتماعي در بازنمايي عدالت اسلامي» كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه، 25 آذرماه 1391، دانشگاه تهران و UKM مالزي
 • «عدالت جنسيتي از منظر قرآن كريم» كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه25 آذرماه 1391، دانشگاه تهران و UKM مالزي.
 • «فراتحليل مقالات علمي _ پژوهشي حوزه عدالت اسلامي» كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه، 25 آذرماه 1391، دانشگاه تهران و UKM مالزي.
 • «بررسي آرا و انديشه هاي استاد شهيد مطهري و دكتر شريعتي» كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه، 25 آذرماه 1391، دانشگاه تهران و UKM مالزي
 • «معضلات امنیتی و اجتماعی پیامدهای استفاده نادرست از تلفن همراه بر خانواده» همايش ملي خانواده و امنيت، 10 و 11 ارديبهشت ماه 1392، دانشگاه سراسري يزد.
 • «خانواده، امنيت و سرمايه اجتماعي» همايش ملي خانواده و امنيت، 10 و 11 ارديبهشت ماه 1392، دانشگاه سراسري يزد.
 • «شیوه‌های نوین ارتباطی و چالش امنیت و پایداری در خانواده» همايش ملي خانواده و امنيت، 10 و 11 ارديبهشت ماه 1392، دانشگاه سراسري يزد.
 • «شبکه های اجتماعی و معمای هویت»، نخستین همایش روز رسانه های اجتماعی شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها، تیرماه 1391.
 • «اینترنت و خانواده»، اولین کنگره خانواده و جهانی شدن، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1391.
 • «جهانی شدن و هویت زن در خانواده»، اولین کنگره خانواده و جهانی شدن، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1391.
 • «رنگ، موسیقی و سو‍ژه در فیلم های سینمایی، و تاثیر آن بر سلامت روان خانواده ها»، کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، دانشگاه الزهراء، اردیبهشت 1391.
 • «نقش و جایگاه زنان در جامعه اطلاعاتی»، همایش مدیریت و اقتصاد رسانه‌ای، دانشگاه آزاد واحد دماوند، آبان ماه 1388
 • «نقش زنان در تبلیغات رسانه‌ای»، همایش مدیریت و اقتصاد رسانه‌ای، دانشگاه آزاد واحد دماوند، آبان ماه 1388
 • «استفاده از قدرت نرم به مثابه یک گفتمان در عرصه سیاست خارجی»، نشست گفتمان‌سازی در رسانه‌های جهانی، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده علوم انسانی، آبان 1387
 • «سواد رسانه‌ای مهارتی حیاتی در قرن بیست و یکم برای دانش آموران»، همایش ملی نوآوری‌های آموزشی تهران، پژوهشکده آموزش و پرورش، دی‌ماه 1385
 • «چالش‌های روزنامه‌نگاری الکترونیک در برابر روزنامه‌نگاری مطبوعاتی»، همایش باشگاه پژوهشگران جوان آبادان دانشگاه آزاد اسلامی، آذرماه 1385
 • «جامعه اطلاعاتی و چشم اندازهای آینده»، همایش باشگاه پژوهشگران جوان آبادان دانشگه آزاد اسلامی، آذرماه 1385
 • «سواد رسانه‌ای و ارتباطات اجتماعی سالم با رسانه‌ها»، چهارمین همایش علوم انسانی و هنر، باشگاه پژوهشگران جوان اصفهان، بهمن ماه 1383
مقالات فصلنامه ها و پژوهشنامه های تخصصی
 • «بررسی نقش مشارکتی رسانه ها در انتخابات» پژوهشنامه رسانه و مشارکت سیاسی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهار1389
 • «کارکرد رسانه‌ها در مدیریت بحران»، پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمستان 1387
 • «جایگاه رسانه ها در عصر جهانی شدن»، فصلنامه تخصصی مدیریت و اقتصاد رسانه، تابستان 1387
 • «ضرورت سواد رسانه‌ای»، پژوهشنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تابستان 1387
 • «رسانه نوین، اقتصاد نوین و فضاهای جدید »، فصلنامه تخصصی مدیریت و اقتصاد رسانه، بهار 1387

مقالات علمی - مروری
 • "سواد رسانه ای در برابر جنگ نرم" ویژه نامه آموزشی کمیته پدافند غیرعامل، وزارت آموزش و پرورش، اسفندماه 1391
    پژوهش ها
  • ارزیابی اخبار و گزارش های خبری شبکه رادیویی جوان در سال 1384، به سفارش مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما
  • ارزیابی اخبار بخش صبحگاهی شبکه رادیویی پیام در خردادماه 1385، به سفارش مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما
  • ارزیابی اخبار شبکه رادیویی معارف در شهریور ماه 1385، به سفارش مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما
  • همکاری با پژوهشکده آموزش و پرورش در زمینه تحلیل و ارزیابی سایت رشد، 1386
  • بررسی مقوله خصوصی سازی در فیلم های سینمایی ایران طی سال های 83 تا 86، به سفارش دانشگاه آزاد واحد دماوند، 1387
  • همکاری با مرکز مطالعات و تحقیقات سازمان صدا و سیما
  • همکاری با پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات و ارائه سخنرانی در نشست علمی – تخصصی با عنوان"سواد رسانه ای و جایگاه آموزش در بهره مندی از رسانه ها" در آذرماه 1389
  • مديريت كارگاه هاي آموزشي سازمان زيبا سازي شهرداري تهران در جشنواره شهرداري ها در شهريورماه 90 سال.
  • انجام طرح پژوهشي درآمدي بر وضعيت سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي زنان در جمهوري تركيه در سال 90 براي سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي.
  • انجام فاز اول طرح سواد رسانه اي در گروه بررسي مسائل زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در سال 91.
  • انجام فاز دوم طرح سواد رسانه ای در گروه بررسي مسائل زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در سال 92.
  • پژوهشگر برگزيده سال 1391 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
  • همکاری ربا معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد و داور ی 4 طرح پژوهشی اتمام یافته.
    داوری مقالات
  • مقاله بررسي روابط همسران در فيلم هاي سينمايي ايران،پژوهشنامه زنان، شهريورماه سال 91
  • مقاله ارتباطات رسانه اي، فرهنگ و هويت در فرايند جهاني شدن، پژوهشنامه جامعه پژوهي، شهريورماه سال 91
  • نظام مطلوب راديو تلويزيوني در جمهوري اسلامي ايران، پژوهشنامه جامعه پژوهي، شهريورماه، سال 91.
  • بررسي اعتياد به اينترنت و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان، پژوهشنامه جامعه پژوهي، شهريورماه، سال 91
  • زمينه يابي تفسيري (دعا، استخاره، روياي صادقانه، لقمه حلال و چشم زخم) در اقشار مردم كاشان، پژوهشنامه جامعه پژوهي، دي ماه، سال 91
  • فرهنگ، فناوري اطلاعات و ارتباطات تاكيد بر آسيب هاي فرهنگي اينترنت، پژوهشنامه فرهنگ و رسانه، سال 91
  • مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه دانشجويان دختر معتاد به اينترنت و سالم، پژوهشنامه زنان، ارديبهشت سال 92
  • نشانه شناسی و بازنمایی «حجاب» در رسانه‌های غرب بر پایه رویکرد پسا استعماری، پژوهشنامه زنان، ارديبهشت سال 92
  • تاثير بازی های رایانه ای در پردازش اطلاعات نوجوانان، پژوهشنامه تفكر و كودك، ارديبهشت سال 92.
  • تحلیل سیاست‌های سواد رسانه‌ای در سه نهاد فرهنگی و ارتباطی ایران، پژوهشنامه فرهنگ و رسانه، فروردین سال 92
  • مصرف تلفن همراه توسط نوجوانان: آسيب شناسي و روش هاي فرهنگي و فني مقابله، دو فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات ميان رشته اي رسانه و فرهنگ، فروردين 1392
  • نگاهی به وضعیت رسانه های الکترونیک و روزنامه نگاری آنلاین در ایران و چشم انداز آتی، پژوهشنامه فرهنگ و رسانه،تیرماه سال 92.
  • موانع حضور و مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(مقایسه تطبیقی)، پژوهشنامه زنان، تیرماه سال 92.
  • شبکه اجتماعی فیس بوک و سبک زندگی جوانان شهر تبریز، پژوهشنامه جامعه پژوهي، تیرماه، سال 92
  • فناوری های نوین ارتباطی عامل پیدایش حلقه های آموزشی در مدارس دیجیتال(هوشمند)، پژوهشنامه تفكر و كودك، مردادماه سال 92
  • زنان و محیط زیست: از اسطوره های دیروز تا گام های امروز، پژوهشنامه زنان، مردادماه سال 92.

    داوری در سطح کشوری
  • داوری شش دوره مسابقات فرهنگی و هنری فراخوان های پرسش مهر مرحله کشوری در رشته های: وبلاگ نویسی، نشریه الکترونیکی و ساخت بازی های رایانه ای وزارت آموزش و پرورش.

    شرکت در کارگاه های آموزشی
  • کارگاه بین المللی آموزش سواد رسانه ای، با تدریس Dr. Cynthia Scheibe و Mr.Christopher Sperry در اولین همایش بین المللی سواد رسانه ای در ایران، مرکز همایش های برج میلاد، 30 مهرماه 1393.
  • روش تحقیق کیفی: نشانه شناسی (مفاهیم، رویکردهای نظری و رویه های عملی)، با تدریس جناب آقای دکتر مسعود کوثری، در مرکز آموزش های آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به مدت 7 ساعت، 1392
  • متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی، با تدریس جناب آقای دکتر سید حسین حسینی، در مرکز آموزش های آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به مدت 7 ساعت، 1392
  • دوره آموزشی موانع تحکیم در خانواده (مهارت های ارتیاطی)، با تدریس جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی، در مرکز آموزش های آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،به مدت 5 ساعت، 1391
  • دوره آموزشی مقاله نویسی، در مرکز آموزش های آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به مدت 12 ساعت، 1391
  • دوره آموزشی تاثیر شبکه های اجتماعی بر شکاف بین نسلی در خانواده، با تدریس جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی، در مرکز آموزش های آزاد تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به مدت4 ساعت،1391
  • دوره آموزش الکترونیکی رساله نویسی (آمال)، با تدریس سرکارخانم دکتر آزیتا سالاریان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز نشر دانشگاهی، به مدت 4 ماه، معادل 110 ساعت، 1391
    سخنرانی ها
  • سخنراني "درآمدي بر وضعيت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي زنان در جمهوري تركيه" در تاريخ 3 تيرماه 1391 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  • سخنراني "وضعيت زنان در تركيه" در تاريخ 4 مردادماه 1391 در اداره كل زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي.
  • سخنراني "درآمدي بر سواد رسانه اي و ضرورت هاي آموزش آن" در تاريخ 30 آبان ماه 1391 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  • سخنراني "ضرورت آموزش رسانه اي در جامعه ايراني" در تاريخ 26 دي ماه 1391 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  • سخنراني "ارتقاء سواد رسانه اي بانوان" در تاريخ 15 اسفندماه 1391 در اداره كل امور بانوان شهرداري تهران
  • سخنرانی "کودک، تئاتر و سواد رسانه ای" در تاریخ 12 تیرماه 1392 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
  • سخنرانی "بازنمایی و کلیشه سازی نقش زنان در تبلیغات تلویزیونی رسانه ملی" در تاریخ 1 مهرماه 1392 در انجمن روابط عمومی ایران
  • سخنرانی "بازنمایی و کلیشه سازی نقش زنان در تبلیغات تلویزیونی رسانه ملی" در تاریخ 3 مهرماه 1392 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • سخنرانی "بازنمایی و کلیشه سازی نقش زنان در تبلیغات تلویزیونی رسانه ملی" در تاریخ 3 مهرماه 1392 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • سخنرانی "زنان و تبلیغات"، انجمن جامعه شناسی ، در تاریخ 5 اسفندماه 1392 در دانشگاه تهران.
  • سخنرانی "آموزش سواد رسانه ای"، در پنجمین همایش کشوری رسانه و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1393
  • سخنرانی ضرورت های آموزش سواد رسانه ای در ایران، در تاریخ 2 مهرماه 1393 در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.
  • سخنرانی آسیب شناسی پژوهش های دانشگاهی، در تاریخ 26 مهرماه 1393، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  • سخنرانی بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه شده توسط شبکه های ماهواره ای فارسی زبان ( مطالعه موردی: شبکه های من و تو و جم تی وی)، اولین همایش بین المللی سواد رسانه ای در ایران، 3 مرکز همایش های برج میلاد،30 مهرماه 1393.
    برگزاری کارگاه های علمی-آموزشی
  • كارگاه آموزشي يك روزه آسيب شناسي رسانه و خانواده (دوره مقدماتي سواد رسانه اي) در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1392 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  • برگزاری کارگاه آموزش سواد تبلیغاتی، در تاریخ 14 دی ماه 1392 در اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
  • برگزاری کارگاه آموزشی نشریات الکترونیک، در تاریخ 12 لغایت 15 مردادماه 1393 برای برگزیدگان کشوری وزارت آموزش و پرورش
    راهنمايي و مشاوره پايان نامه دوره كارشناسي ارشد
  • بازنمایی تصویر زنان در تبلیغات مطالعه موردی، عاطفه خليلي، ارشد، راهنما، 93-1392، دكتر بهاره بخشي (مشاور)
  • بررسی نقش درآمدی بر استقلال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ابراهيم عسگري، ارشد، مشاور، 92-1391، دكتر حسيني دانا (راهنما)
  • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی در جذب مشتریان بانک رفاه، صاحبقراني، ارشد، مشاور، 93-1392، دكتر بهاره بخشي (راهنما)
  • نقش مطبوعات در گسترش فرهنگ کارآفرینی، امین بلند همت، ارشد، داور، 1392، دكتر حسيني دانا (راهنما)و دکتر بی بی سادات میراسماعیلی
  • تحلیل محتوای مطالب مربوط به سلامت زنان در هفته نامه های سلامت سال91، زهرا آریان پور،ارشد، مشاور 93-1392
  • عوامل موثر بر استفاده مخاطبان از نمایش های خانگی، شقایق آرمان، داور،ارشد 93-1392.
  • بررسی نگرش بیماران سرطانی نسبت به شیوه های آگاهی از اخبار ناگوار بیماری، اشرف کریمی راهجردی، استاد راهنما، ارشد، 93-1392.
  • بررسی سطح سواد رسانه ای کاربران شبکه اجتماعی در مواجهه با تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی
  • (مطالعه موردی شبکه تویئتر)، صدف قدیمی، استاد راهنما، ارشد، 93-1392.
  0


  loading