ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

شانزدهم آذر؛ نماد استبداد و استعمار ستیزی

دکتر صالح زمانی

شانزدهم آذر 1332 را به درستی سر آغاز جنبش دانشجویی در ایران قلمداد کرده اند. آن روز تاریخی چون ستاره ای درخشان همواره بر سپهر تاریخ و سیاست ایران زمین می درخشدو یادگاری است که  با قطره های خون سه آذر اهورایی، شهیدان احمدقندچی، مصطفی بزرگ نیا وشریعت رضوی تا به امروز زنده مانده است. حال امروز چه رسالتی بزرگ تر از حفظ این میراث برای دانشجو و دانشگاه متصور است؟  میراثی که هر ساله روح آزادی خواهی، استبداد و استعمار ستیزی و آرمان طلبی را در کالبد جنبش دانشجویی ایران می دمد و خون تازه ای را در پیکره آن به جریان می اندازد و این روز بزرگ را به  نمادی از آگاهی، هوشیاری و مقامت در برابر استبداد و سیاهی بدل کرده است.

اگر به روزهای سخت و دشوار آن روزگار بنگریم به نیکی در می یبابیم که با چه گنجینه عظیمی از رشادت، شجاعت و بیداری روبرو هستیم. اگرچه در آن سال سیاه، رژیم به مدد کودتایی ننگین توانست خود را از معرکه شکست و فروپاشی برهاند و با تکیه بر سرکوب و اختناق فرصت تاریخی استقرار مردم سالاری را از ایرانیان سلب کند اما در فاصله اندکی با خروش دانشحویان بیدار و آگاه مواجه شد. بنابراین شانزدهم آذر را می توان به یک واکنش تاریخی تعبیر کرد که  پاسخی در برابر استبداد دژخیمان داخلی و استعمار خارجی بود که راه برون رفت از سایه سنگین این سیاهی دامن گیر جز با مقاومت معنا نشد.

ضمن تبریک سالگرد شانزدهم آذر و روز دانشجو ، فرصت را مغتنم می شماریم و ضمن تجدید میثاق خود با آرمان های دانشجویان شهید و مبارزان راه آزادی و استقلال این ملت امیدواریم که جنبش دانشجویی به مسیر تاریخی خود در برابر استبداد و استعمار ادامه دهد و این آرمان ملی و مذهبی را  با ارزش های هیچ دسته و گروهی مورد معامله قرار ندهد. بر همه دست اندرکان حوزه علم و دانشگاه و نخبگان و فرهیختگان این مرز و بوم نیز لازم است تا برای نیل به این اهداف بلند، دانشجویان را هر چه بیشتر به آگاهی و بیداری و دانشگاه را به درایت و تدبیر دعوت کنند.

والسلام علی من اتبع الهدی

0


loading