ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

رئیس پژوهشکده :

دکتر مهرنوش هدایتی

مدیر گروه فلسفه برای کودکان:

دکتر سعید ناجی

اعضای هیات علمی:

دکتر مهرنوش هدایتی

دکتر سید روح الله شهابی
دکتر سید علی اصغری
دکتر روح الله کریمی
دکتر اسماعیل ناصری
کارشناسان:
محسن بنی اسدی 

0


loading