ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت



مشخصات فردي
نام و نام خانوادگی:
شکوه السادات حسینی
مرتبه علمی: استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ایمیل :
  shokooh_iran@yahoo.com
مدارک تحصيلي
 • دكتـــرى: ادبیات تطبیقی (فارسی - عربی) دانشگاه دمشق (1389-1384)
 • كارشناسى ارشد: زبان و ادبيات عربى دانشگاه آزاد تهران مركزى (1378-1376)
 • كارشناسى: زبان و ادبيات عربى دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1369-1365)
سوابق پيوهشی
 • رســـاله دكتــرى: تطور القصة القصيرة في سوريه و ايران (1920-1970) (نمره: 84 از 90)
 • پايان نامه كارشناسى ارشد: آراء نحوی شوقى ضيف در نحو و بلاغت (نمره:20)
مقالات مجلات
 • شوقى ضيف، نگاهى نو به ميراث ادب عربی (انجمن ايرانى زبان و ادبيات عربى (علمی – پژوهشی)، شماره 5، بهار و تابستان 1385)
 • القصة القصيرة السورية والمؤثرات الأجنبية (پژوهشنامه علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتى (علمی – پژوهشی )، موافقت نشر- 1385)
 • محمد على جمال زاده، رائد القصة القصيرة في ايران(مجله دانشگاه دمشق (علمی – پژوهشی)، موافقت نشر- 1388)
 • مابین المقامة والقصة القصیرة (مجله أمارابک) (الآکادیمیة العربیة الأمریکیة)
 • رواد القصة القصيرة في إيران (مجله علمی پژوهشی ثقافتنا- شماره 29- سال 2011)
 • مقارنة رواد القصة القصيرة في سورية وإيران (مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس- بهار 2012- شماره 19(2) – سال 19)
 • نقد آثار نقدی در حوزه ادبیات داستانى ایران و سوریه (پژوهشنامه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی- شماره اول- 1390)
 • جرجی شاهین عطیه (دانشنامه جهان اسلام- 1389) (علمی پژوهشی)
 • مصطفی صادق الرافعی (جلد 19 دانشنامه جهان اسلام –1391) (علمی پژوهشی)
 • أنسنة الحيوان في القصة الفارسية القصيرة (مجله علمی پژوهشی "اللغة والأدب" دانشگاه الجزایر- شماره 24-22-2015- ژوئن 2015، صص 245-284)
 • تحليل زمان روایی رمان النهایات عبدالرحمن منیف بر اساس دیدگاه زمانی ژرار ژنت (مؤلف همکار) (علمی پژوهشی) (مجله لسان مبین- سال چهارم- شماره 12- تابستان 92- صص 127-107)
 • نقد و بررسی کتاب ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنهٔ ملک الشعرای بهار و امیرالشعراء شوقی (علمی پژوهشی) (پژوهشنامه انتقادی) (پژوهشگاه علوم انسانی، دوره 14، شماره 33، زمستان 1393، صص 13-1) 
 • همایش ادبیات معاصر الجزایر، نامۀ فرهنگستان (علمی پژوهشی)، (دورۀ چهارم - شمارۀ اوّل- پاییز 1393- صص 163-157)
 • عناصر سمبولیک در آثار غلامحسین ساعدی و نجیب محفوظ، فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیات ملل، سال اول، شماره 3، بهار 1395، صص53-31.
 • زبان و جنسیت در رمان "ذاکره الجسد" نوشته احلام مستغانمی، پژوهشنامه زنان (علمی – پژوهشی) (پذیرش چاپ)
 • ادبیات مهاجرت؛ اغتراب یا بذر هویت؟، (مجله کتاب هفته خبر، مهر 1395)
 • نگاهی به رمان زنانۀ فلسطین، مجله دیگری، (در دست انتشار)
مقالات کنفرانس ها و سمینارها
 • صورة العرب في القصة الإيرانية القصيرة ( سمينار بين المللى "صورة العرب والمسلمين في الآداب العالمية"، دانشگاه دمشق- فروردين 1388)
 • الروایة الإیرانیة ماضیها وآفاقها المستقبلیة (جشنواره بین المللی "عبدالسلام العجیلي للروایة العربیة"، سوریه، الرقة، دی 1389)
 • الوطنية والقومية في شعر سليمان عبد التواب الزين (رونمايى مجموعه شعر "كاد الحزن ينفجر"، مرکز فرهنگی عربی سوریه در ایران، دی 1389)
 • جنگ ایران و عراق از نگاه دو رمان (همایش جشنواره عجیلی از دیدگاه ایرانیان، مرکز فرهنگی عربی سوریه در ایران، 26 بهمن 1389)
 • نقد رمان "دروب الطیش" نوشته دکتر آدم کمندان، مرکز فرهنگی عربی سوریه در ایران، 1390)
 • تأثیر دیدگاه‌های هستی گرایانه بر داستان نویسی ایران و سوریه (انتشار چکیده و موافقت نشر در مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی- دانشگاه یزد- شهریور1390)
 • مقایسه تطبیقی رسالة الغفران معری و صحرای محشر جمال زاده (ارائه در ششمین همایش ملی پژوهش‌های ادبی (چاپ در مجموعه مقالات)- 5 و 6 دی 1391- دانشگاه شهید بهشتی)
 • تأملی در آثار زکریا تامر (ارائه سخنرانی علمی در شهر کتاب- 9 مهر 1392)
 • نقد و بررسی جایگاه ادبیات معاصر در رشته زبان و ادبیات عربی(ارائه مقاله علمی نشست ادبیات معاصر عربی در نظام آموزش عالی، فرصت‌ها و چالش‌ها- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- 30 آبان 92)
 • نگاهی به شعر معاصر الجزایر (شهر کتاب- بهمن 92)
 • رابطه بینامتنی رمان «عائد الی حیفا» و فیلم‌های اقتباسی (همایش ادبیات تطبیقی- دانشگاه شهید بهشتی- اردیبهشت 93)
 • نقد فرمالیستی اشعار عبدالغنی خشه و سید حسن حسینی (همایش ادبیات معاصر الجزایر- دانشگاه شهید بهشتی- مهر 93)
 • تأثیر هزار و یکشب بر رمان‌نویسی واسینی الأعرج (سلسله نشست‌های تخصصی نقد ادبی و پژوهش‌های میان رشته‌ای ادبیات فارسی و ادبیات عرب- دانشگاه گنبد- آبان 93)
 • سه سفرنامه سه دیدگاه؛ ناصر خسرو، ابن بطوطه، برادران امیدوار (پیش نشست همایش حکیم ناصر خسرو قبادیانی –18 اسفند 1393- دانشگاه شهید بهشتی/ مراسم روز جهانی موزه – 31خرداد 94- کاخ موزه سعد آباد)
 • زبان، هویت، فرهنگ (نشست انجمن‌های حوزۀ زبان در دفتر مطالعات سازمان ملل متحد، 21 اسفند 1393)
 • نشست ادبیات عرب (نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سرای اهل قلم، اردیبهشت 94)
 • نشست تسامح دینی (نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سرای اهل قلم، اردیبهشت 94)
 • فراخوانی متنبی در شعر معاصر عربی (همایش "سعدی و متنبی"، شهر کتاب، 30 فروردین 1394)
 • نقد تطبیقی دو رمان "دا" و "مطر علی بغداد" (پژوهشگاه علوم انسانی، گروه مطالعات زنان- 14 شهریور 1394)
 • رمان امروز مصر، با نگاهی به آثار جمال الغیطانی (مؤسسه شهر کتاب- 27 بهمن 1394)
 • زنان و مهاجرت: از دیگری جنسیتی تا دیگری ملیتی (با نگاهی به ادبیات معاصر عربی)، (پژوهشگاه علوم انسانی 20شهریور 1395)
راهنمایی پایان نامه
 • مقایسه بین اشعار احمد شاملو و رفعت سلّام از دیدگاه اومانیستی با تکیه بر "مدایح بی صله"،"دشنه در دیس"، "حدیث بی قراری ماهان" و "هکذا تکلم الکرکدن" و "اشراقات"- آمنه نادری – دکتری – دانشگاه الزهرا – در دست پژوهش
مشاوره پایان نامه
 • تحلیل روایی رمان "النهایات" عبدالرحمن منیف- علی عدالتی نسب- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی- تاریخ دفاع (شهریور 91)
 • تحلیل داستان‌های عبدالسلام العجیلی- فاطمه سوری- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی -تاریخ دفاع (91)
 • نقد پسا استعماری رمان “ذاکرة الجسد” احلام مستغانمی- شهلا بدری- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی - تاریخ دفاع (بهمن 93)
 • جلوه‌های رمانتیسم در مجموعه داستانی قلم رصاص- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی- فاطمه ملاجعفر (بهمن 93)
 • نقد جامعه شناختی رمان الجزایر بر اساس نظریه باختین؛ نمونه موردی واسینی الأعرج- کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید بهشتی (بهمن 93)
 • بررسی جنبه‌های سوررئالیسم در آثار زکریا تامر- فائقه میرمحمد حسینی- کارشناسی ارشد – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- (شهریور94)
کتاب
 • چکیده مقالات و گزارش نشست‌های مقدماتی همایش ادبیات معاصر الجزایر (1393) (دبیر همایش)
ترجمه کتاب
 • ترجمه 5 جلد مجموعه داستان‌های ادبیات مقاومت لبنان (انتشارات پرستا- 1391)
         • بود و دیگر هرگز نخواهد بود 
         • شما نخواهید خواست
         • سیاه و سپید
         • بازگشت دوباره
         • زمانی برای کوچ به جایگاه سیمرغ
 • ترجمه مقالاتی در کتاب بیداری اسلامی 2 (مؤسسه ابرار معاصر تهران- 1391)
 • بولتن نمايه جهان عرب (ده جلد) (تلخيص و ترجمه) (مؤسسه ابرار معاصر تهران- 1381)
 • همکاری با دانشنامه فلسطين (ترجمه و تطبيق) (72-1371)
 • همکاری با دائرة المعارف يهود، يهوديت وصهيونيسم (ترجمه و تطبيق) (79-1381)
ویراستاری کتاب
 • العولمة رؤیة إیرانیة (تطبیق و ویراستاری)
 • نافذة علی الأدب الفارسي المعاصر (تطبیق و ویراستاری)
 • كتاب روابط ايران و آمريكا (ويراستارى)
 • كتاب روابط ايران و انگليس (ويراستارى)
 • كتاب دمكراسی، قانون وامنيت (ويراستارى)
 • كتاب حقوق وامنيت در فضای سايبر (ويراستارى)
 • كتاب امنيت بين الملل2و3 (ويراستارى)
 • كتاب زن و خانواده (3جلد) (تطبيق و ويراستارى)
 • كتاب خوشرفتاری با زنان (تطبيق و ويراستارى)
سوابق تدریس
 • دانشگاه شهيد بهشتى (90-1388 و 93-92)
 • دانشگاه علامه طباطبایی – کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی (1390و 1392)
 • دانشگاه الزهراء (81-1379و1383 و92- 1389)
 • دانشگاه تهران (دانشکده‌های ادبیات و مطالعات جهان) (92-91)
 • دانشکده الهیات دانشگاه تهران (91-1389)
 • دانشگاه دمشق (گروه زبان و ادبیات فارسی)(88-1386)
 • دانشگاه آزاد اسلامى – واحد تهران شمال (83-1381)
 • دانشكده اصول دين (81-1380)
 • دبيرستان‌هاى تهران و اصفهان (81-1367 و 1388)
سوابق فعالیت های دانشگاهی
 • عضو هیأت مدیرۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی (95-92)
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش ادبیات معاصر الجزایر (مهر 93)
 • عضو کمیتۀ اجرایی همایش بزرگداشت ناصر خسرو (آبان 93)
 • عضو کمیتۀ علمی و اجرایی همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی (اسفند 93)
تدریس در کارگاه های آموزشی
 • آزمایشگاه عربی (دانشگاه امام صادق (ع)، شهریور 1393)
 • آزمایشگاه عربی (دانشگاه امام صادق (ع)، شهریور 1394)
شرکت در کارگاه های آموزشی
 • كارگاه آموزشي بررسي امكان نظريه پردازي در حوزه زنان - پژوهشگاه علوم انسانی (17/8/95)
 • روش شناسی رویکرد علمی به نهج البلاغه- پژوهشگاه علوم انسانی (20-2 تا 28 -4 -1395)
 • از ادبیات تطبیقی به ادبیات جهان (نقش ترجمه در گذار) – پژوهشگاه علوم انسانی (19 و 20 خرداد 1395)
 • کارگاه مقاله نویسی به زبان انگلیسی – دانشگاه شهید بهشتی (23 آذر 92)
 • کارگاه بازاریابی پژوهشی: شیوه ارتباط با صنعت (رشته‌های علوم انسانی)- دانشگاه شهید بهشتی (25 آذر 92)
 • کارگاه تحلیل گفتمان- پژوهشگاه علوم انسانی (آبان 92)
 • هم اندیشی حلقه نشانه شناسی (دائرة المعارف بزرگ اسلامی- 19 اسفند 91)
 • کارگاه جامعه شناسی ادبیات (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- 15 اسفند 91)
 • کارگاه ساختارگرایی در داستان (پژوهشگاه علوم انسانی آذر 91)
 • کارگاه ترجمه با رویکرد ادبیات داستانی ( پژوهشگاه علوم انسانی- مهر91)
 • مهارات كتابة القصة القصيرة (دانشگاه دمشق، 1387)
 • الأخطاء الشائعة في اللغه والنحو والإملاء (دانشگاه دمشق، 1387)
 • تحليل النصوص الأدبية (دانشگاه دمشق، 1387)
 • الكتابة المسرحية والتلفزيونية (دانشگاه دمشق، 1387)
 • دوره‌های نقد داستان شهر کتاب (1385)
 • من النقد الأدبي الحديث إلى الأدب المقارن (دانشگاه الزهراء، 1385)
 • الدورة التدريبية في مهارات اللغة العربية (2 دوره 5/2 ماهه، دانشگاه تهران، 1384)
فعالیت های علمی فرهنگی
 • اجرا و اداره چهارمین همایش بین‌المللی امام علی پژوهان، پژوهشگاه علوم انسانی (29-6-95)
 • مدیریت امور داخلی سومین همایش میثاق علوی، پژوهشگاه علوم انسانی (اردیبهشت 95)
 • اجرای افتتاحیه همایش "زبان فارسی و چالش‌های پیش رو"، دفتر مطالعات وزارت امور خارجه (اسفند 94)
 • ترجمه سخنرانی دکتر احسان اللواتی، پژوهشگاه علوم انسانی (30-9-94)
 • اجرا و اداره پنل علمی سومین جشنواره امام علی پژوهان، پژوهشگاه علوم انسانی (8-7-94)
 • اجرای نشست روز عمان، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سرای اهل قلم (اردیبهشت 1394)
 • اجرای برنامه سپهر اندیشه، شبکه 4 (1391)
 • اجرای نخستین همایش بين‌المللي باران غدیر، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (1389)
 • مهمان برنامه‌های شبكه جام جم درباره ادبيات داستانی سوريه (1389)
 • کارشناس مجری سلسله برنامه‌های " ادبيات مقاومت فلسطين" شبكه 4 (1387)
 • نويسندگی سلسله برنامه‌های "بس للشباب" شبكه كوثر (87-1386)
 • همكارى با دانشگاه الزهرا در برگزارى سمينار بين الملى روابط متقابل عربى و فارسى (1380)
 • همكارى با مركز مطالعات زنان دانشگاه الزهرا در برگزارى برنامه هاى مربوط به ديدار رئيس مركز
 • مطالعات زنان اردن (1381) و دیدار نویسنده کویتی خوله القزوینی (1382)
 • كارشناسی برنامه هاى آموزشى زبان عربى شبكه 2 (1378)
0


loading