ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام فاطمه
نام خانوادگي بدوی
سال تولد 1359
مرتبه علمی کارشناس ارشد پژوهشی
پست الکترونيک f.badvi@yahoo.com
مدارک تحصيلي
 • 1389 – کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان (گرایش حقوق زن در اسلام)، دانشگاه تربیت مدرس (با کسب رتبه 12 در آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان در سال 1386)
 • 1383 – کارشناسی رشته علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • 1378 - دیپلم رشته ریاضی و فیزیک، شهرستان اهواز
مقالات ارائه شده در همایش
 • مقاله «جهاني شدن رسانه و تأثير بر تصوير خانواده» – كنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن– دانشگاه شهيد بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده
 • مقاله «اينترنت و خانواده» – كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده – دانشگاه شهيد بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده
 • مقاله «رنگ، موسيقي و سوژه در فيلم هاي سينمايي، تأثير بر سلامت روان خانواده ها» ـ كنگره بين المللي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ـ دانشگاه الزهرا ـ چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
 • مقاله «جهاني شدن و هويت زن در خانواده» ـ كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده
 • مقاله «عدالت جنسیتی از منظر قرآن کریم» ـ كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه ـ پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همكاری دانشگاه ملی مالزی (یو.كی.ام)ـ آذر 1391
 • مقاله «فراتحليل مقالات علمي ـ پژوهشي در خصوص آسيب هاي رسانه اي در خانواده (مهارت هاي حل مسئله با رويكردي بر سواد رسانه اي)» ـ دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني ـ همايش رسانه ها و مسائل اجتماعي ايران
 • مقاله «شيوه هاي نوين ارتباطي و چالش امنيت و پايداري در خانواده»ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت
 • مقاله «دستورالعمل دين مبين اسلام جهت بقاي نهاد خانواده و تأمين امنيت رواني زوجين (ارائه مدل جهان شمول اسلام)» ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت
 • مقاله «معضلات امنيتي و اجتماعي پيامدهاي استفاده نادرست از تلفن همراه بر خانواده» ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت
 • مقاله «خانواده، امنيت، سرمايه اجتماعي» ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت
مقالات علمی ـ پژوهشي
 • مقاله تحليل محتواي موضوعي مقالات علمي پژوهشي حوزه زن و خانواده ، پژوهشنامه زنان، شماره 10، پاييز و زمستان 1393
 • مقاله «بررسي روابط همسران در سينماي ايران» ـ چاپ در شماره 3 فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان
 • مقاله «امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه»، چاپ در شماره چهارم فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان
 • مقاله «سيماي زنان در رسانه هاي كشور تركيه»، فصل نامه علمي ـ پژوهشي مطالعات رسانه اي، سال هشتم، شماره 20 بهار 1392، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
 • مقاله «بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا»، مطالعات راهبردي جهاني شدن، دوره 4، شماره 12، پاييز 1392، مركز مطالعات جهاني شدن رياست جمهوري
همکاری در طرح های پژوهشی
 • ارائه پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، «بررسي روابط همسران در سينمای ايران و سنجش آن بر اساس اصول و معيارهای اسلامی(دهه 1387ـ 1388)»
 • همكاري در طرح تحقيقاتي «تحليل محتواي مقالات علمي ـ پژوهشي حوزه زنان و خانواده از فصلنامه هاي علمي ـ پژوهشي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» ـ در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ گروه بررسي مسائل زنان
 • همكاري در طرح تحقيقاتي «زبان و ادبيات فارسي، هویت ملی و جهانی شدن»، ریاست جمهوری (مركز ملی جهاني شدن) و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مجري آقاي دكتر يوسف محمد نژاد عالي زمينی
دوره های آموزشی
 • دوره آموزشي كوتاه مدت «روانشناسي زنان و مردان»، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در سال 1392
 • مجموعه كارگاه هاي آموزشي روش تحقيق كمي پيشرفته و تكنيك هاي آن (با كاربرد نرم افزار SPSS)، به مدت 28 ساعت در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال 1391
 • كارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي: نشانه شناسي (مفاهيم، رويكردهاي نظري و رويه هاي عملي)، به مدت 7 ساعت در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال 1391
 • دوره آموزشي كوتاه مدت «آسيب شناسي رسانه و خانواده»، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در سال 1392
 • دوره آموزشي كوتاه مدت «كارگاه آموزشي رابطه عاطفي - جنسي همسران در خانواده»، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در سال 1392
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «اخلاق، امنيت و خانواده در فضاي مجازي»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفندماه 1390
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «زنان، اشتغال و سلامت روان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه 1390
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «زنان، تعدد نقش ها و مدیریت زمان »، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تابستان 1390
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «موانع تحکیم خانواده»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1391
 • دروه آموزشی ویراستاری (زبانی ـ صوری)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1390
 • مجموعه کارگاه های آموزش تحلیل های پیشرفته آماری به کمک نرم افزارهایSPSS و AMOS دانشگاه شهيد بهشتي
 • دوره آموزشی تحلیل های پیشرفته آماری به کمک نرم افزارهایSPSS ، موسسه فرهنگی هنری قلم
 • دوره كارگاه اخلاق حرفه اي در پژوهشگاه علوم علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • دوره آموزشی فتوشاپ به مدت 52 ساعت در موسسه فرهنگی هنری قلم
 • دوره آموزشی رایانه کار مقدماتی به مدت 60 ساعت در موسسه فرهنگی هنری قلم
سوابق آموزشی
 • مدرس «كارگاه ارتقاء سواد هنري بانوان»، اداره كل امور بانوان شهرداري تهران، 1392/12/12
 • مدرس و داور «كارگاه آموزشي وبلاگ نویسی؛ سي و دومين مسابقات فرهنگي ـ ادبي و پژوهشي ـ رسانه و فضاي مجازي»، محل برگزاري اصفهان، 12 –15 مرداد ماه 1393»
 • تدريس 2 واحد درس امور فرهنگي بانوان در دانشگاه علمي كاربردي واحد 31 تابستان 1393
 • تدريس 8 واحد وبلاگ نويسي در دانشگاه علمي كاربردي واحد 20 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدريس 2 واحد درس امور فرهنگي بانوان در دانشگاه علمي كاربردي واحد 20 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 •  تدريس 2 واحد درس سرپرستي مراكز فرهنگي در دانشگاه علمي كاربردي واحد 20 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 •  تدريس 4 واحد درس اقوام و فرهنگ هاي ايراني در دانشگاه علمي كاربردي واحد آيين زندگي، نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدريس 2 واحد درس جامعه شناسي فرهنگي در دانشگاه علمي ـ كاربردي واحد آيين زندگي، نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 •  تدريس 4 واحد درس امور فرهنگي بانوان در دانشگاه علمي كاربردي واحد 31 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدريس 2 واحد درس سازمان هاي مردم نهاد در دانشگاه علمي كاربردي واحد 31 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس حقوق فرهنگي و رسانه اي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 49 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 3 واحد درس رسانه شناسي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 49 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس مردم شناسي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد آيين زندگي نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس فرهنگ و قوميت ايراني در دانشگاه علمی و کاربردی واحد آيين زندگي نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس نظريه هاي فرهنگي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس نظريه هاي ارتباط جمعي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 3 واحد درس شبكه هاي اجتماعي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 4 واحد درس اقدام پژوهي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 4 واحد درس حقوق ارتباطات جمعي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 تابستان 1392
 • تدريس 4 واحد حقوق فرهنگي و رسانه‌اي در دانشگاه علمي و كاربردي واحد 26 نيمسال اول 1391 ـ 1392
 • تدریس 2 واحد اقدام پژوهی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 26 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 4 واحد سواد هنري در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 31 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 2 واحد سرپرستي مراكز فرهنگي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 14 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 2 واحد افكار عمومي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 14 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 2 واحد نظريه هاي فرهنگي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 14 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 4 واحد سواد هنري در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدريس مبحث اثرات رسانه بر خانواده در حوزه دانشگاهيان علوم اسلامي در خصوص مناسبات خانوادگي در رسانه ها در تاريخ 20/11/1390
 • تدريس مبحث رسانه و خانواده در فرهنگسراي هنر (خانه فرهنگ حورا) ـ سال 1390 الی 1391
 • تدريس درس كارآفريني در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايلام در سال هاي 1386 الي 1389
 • تدريس درس مهارت های کسب و کار در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايلام در سال هاي 1387 الي 1388
 • تدريس درس تفکر خلاق و خلاقیت در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايلام در سال هاي 1387 الي 1388
 • تدريس کاربرد نرم افزار spss در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايلام در سال هاي 1387 الي 1388
فعاليت هاي اجرایی
 • سردبير نشريه علمي ـ دانشجويي جامعه در دانشگاه تربيت معلم در سال 1379 الي 1380
 • هيئت رئسيه انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان در سال 1380
 • فعالیت خبرنگاری در خبرنامه حوزه ریاست دانشگاه تربیت معلم 82-1381
 • سر دبیر نشریه فارغ التحصیلی ، حوزه ریاست دانشگاه تربیت معلم، 1382
 • همكاري در تهيه منتخب مقالات حوزه زن و خانواده براي چاپ در مجموعه اي جهت مخاطبين ملي و بين المللي ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • همكاري در تهيه چكيده مقالات علمي ـ پژوهشي جهت صفحه گروه بررسي مسائل زنان ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • فعالیت مددکاری در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در دوره کارورزی، 1382
 • فعالیت مددکاری در دبستان و راهنمایی «انقلاب»، دوره کارورزی، 1382
 • همكاري در طرح تحقيقاتي جمع آوري مقالات علمي ـ پژوهشي حوزه زنان و خانواده از فصلنامه هاي علمي ـ پژوهشي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ گروه بررسي مسائل زنان
 • تهيه بانك اطلاعاتي از مقالات علمي ـ پژوهشي حوزه زن و خانواده و نصب برنامه در كتابخانه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • راهنمايي و مشاوره پژوهشگران استفاده كننده از بانك اطلاعاتي مقالات علمي ـ پژوهشي حوزه زن و خانواده
 • همكاري با سازمان صدا و سيما به عنوان كارشناس جامعه شناس خانواده در برنامه زنده باد زندگي در مهرماه و آبان ماه 1391
 • مسول دفتر گروه پژوهشي مطالعات زنان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • مدير اجرايي دوفصلنامه «پژوهشنامه زنان» در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • مسئول بروز رساني صفحه و سايت گروه پژوهشي مطالعات زنان
 • ارائه سخنرانی
  • مقاله «آسيب شناسي سيماي خانواده در سينماي ايران دهه 1380» ـ در همايش نوانديشي ديني ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقالات همايش نوانديشي ديني
  • سخنراني در نشست تخصصي «كودك، تئاتر و سواد رسانه اي» ـ در مركز ملي استيژ ايران كانون پرورش فكري كودكان 8 تا 12 تيرماه 1392
فعاليت هاي علمي ـ فرهنگی
 • شركت در همايش آسيب شناسي خانواده ـ دانشگاه شهيد بهشتي
 • شركت در جشنواره بين المللي فارابي
 • شركت در همايش نوانديشي ديني ـ دانشگاه شهيد بهشتي
 • شركت در كنگره بين المللي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ـ دانشگاه الزهرا
 • شرکت در همایش اندیشه راهبردی زنان و خانواده ـ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
 • شركت در كنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن ـ دانشگاه شهيد بهشتي
 • شركت در همايش زنان انديشمند مسلمان ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
 • شركت در كنگره ملي علوم انساني ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • شركت در همايش ملي خانواده و امنيت دانشگاه يزد
 • شركت در همايش ملي رسانه ها و مسائل اجتماعي ايران دانشگاه اصفهان
 • شركت در كنفرانس بين المللي عدالت در اسلام و جامعه پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همكاری دانشگاه ملی مالزی (یو.كی.ام)
 • كسب رتبه اول در نمايشگاه پوسترهاي اطلاع رساني در دانشگاه تربيت معلم تهران ـ گروه روانشناسي
 • شركت در نمايشگاه قرآن مصور در دانشگاه تربيت معلم
0


loading