ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام فاطمه
نام خانوادگي بدوی
سال تولد 1359
مرتبه علمی کارشناس ارشد پژوهشی
 رشته تحصیلی
 مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام)
پست الکترونيک f.badvi@yahoo.com
مدارک تحصيلي
 • ديپلم رشته رياضي و فيزيك در سال 1378 از شهرستان اهواز
 • كارشناس رشته علوم اجتماعي گرايش خدمات اجتماعي از دانشگاه تربيت معلم تهران در سال 1383
 • كسب رتبه 12 در آزمون كارشناسي ارشد رشته مطالعات زنان در سال 1386
 • كارشناس ارشد رشته مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسلام از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1389
 • دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران
 • دوره آموزشی کوتاه مدت « خانواده، امنيت و اخلاق در فضاي مجازي»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفندماه 1390.
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «زنان، اشتغال و سلامت روان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه 1390.
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «زنان، تعدد نقش ها و مدیریت زمان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تابستان 1390
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «موانع تحکیم خانواده»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1391
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «آسیب شناسی رسانه و خانواده»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال 1392
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «شیوه های فرزندپروری در خانواده»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال 1391
 • دروه آموزشی ویراستاری (زبانی ـ صوری)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 1390
 • مجموعه کارگاه های آموزش تحلیل های پیشرفته آماری به کمک نرم افزارهایSPSS و AMOS دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1391
 • مجموعه کارگاه های آموزشی روش تحقیق کمی پیشرفته و تکنیک های آن (با کاربرد نرم افزار SPSS)، به مدت 28 ساعت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1391
 • شركت در دوره كارگاه اخلاق حرفه اي به مدت 32 ساعت در پژوهشگاه علوم علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال 1390
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی: نشانه شناسی (مفاهیم، رویکردهای نظری و رویه های عملی)، به مدت 7 ساعت در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1391
 • دوره آموزشی تحلیل های پیشرفته آماری به کمک نرم افزارهایSPSS ، موسسه فرهنگی هنری قلم، به مدت 32 ساعت در سال 1391
 • دروه آموزشی فتوشاپ به مدت 52 ساعت در موسسه فرهنگی هنری قلم، سال 1388
 • دوره آموزشی رایانه کار مقدماتی به مدت 60 ساعت در موسسه فرهنگی هنری قلم، سال 1388
 • دوره آموزشی کوتاه مدت «روانشناسی زنان و مردان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال 1392
 • دوره آموزشی آشنایی با شیوه های پردازش نشریات در پایگاه های استنادی بانگاه ویژه به ISC در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مدت 8 ساعت در سال 1393
 • دوره آموزش اینترنت در سال 1395 به مدت 12 ساعت و با کسب 85 امتیاز مجتمع فنی تهران
 • دوره مهارت اول ICDL (مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات) در سال 1393 و کسب 85 امتیاز مجتمع فنی تهران
 • دوره مهارت دوم ICDL (استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها)، مجتمع فنی تهران به مدت 12 ساعت و با کسب امتیاز 80 در سال 1395
 • دوره مهارت سوم (IDCL) (واژه پردازی)، مجتمع فنی تهران به مدت 26 ساعت و با امتیاز 80 در سال 1393
 • دوره مهارت چهارم ICDL (EXCEL صفحه گسترده)، مجتمع فنی تهران به مدت 26 ساعت و کسب 85 امتیاز در سال 1393
 • مهارت پنجم ICDL (استفاده از پایگاه داده ها)، مجتمع فنی تهران به مدت 26 ساعت و با کسب 65 امتیاز در سال 1393
 • مهارت ششم ICDL (ارائه مطلب)، مجتمع فنی تهران به مدت 20 ساعت با کسب 75 امتیاز در سال 1394
 • دوره آموزشی «بازي هاي رواني در روابط ميان فردي»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی مطالعات زنان، خرداد 1395
 • دوره آموزشی درآمدي به كاربردي سازي علوم انساني (چيستي، چرايي، چگونگي) »، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی مطالعات زنان، اردیبهشت 1395
پايان نامه
 • ارائه پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، "بررسي روابط همسران در سينمای ايران و سنجش آن بر اساس اصول و معيارهای اسلامی(دهه 1387ـ 1388)" با رتبه الف
تألیف
 • کتاب مناسبات جنسیتی در سینمای ایران، تهران: اندیشه عصر، چاپ اول، 1395
سخنرانی
 • مقاله "آسيب شناسي سيماي خانواده در سينماي ايران دهه 1380 " ـ در همايش نوانديشي ديني ـ دانشگاه شهيد بهشتي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ـ چاپ در مجموعه مقالات همايش نوانديشي ديني
 • مقاله "ضرورت ها و رویکردهای پرورش تفکر انتقادی" دومین کنفرانس ملی آموزش مطلوب در عصر جدید، 10 و 11 دیماه 1393 شهر اصفهان
مقالات ارائه شده در همايش هاي ملي و بين المللی
 • مقاله "جهاني شدن رسانه و تأثير بر تصوير خانواده" – كنگره بين المللي خانواده و جهاني شدن– دانشگاه شهيد بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده
 • مقاله "اينترنت و خانواده" – كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده – دانشگاه شهيد بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده
 • مقاله "جهاني شدن و هويت زن در خانواده" ـ كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي جهاني شدن و خانواده
 • مقاله "رنگ، موسيقي و سوژه در فيلم هاي سينمايي، تأثير بر سلامت روان خانواده ها" ـ كنگره بين المللي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ـ دانشگاه الزهرا ـ چاپ در مجموعه مقالات كنگره بين المللي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
 • مقاله "عدالت جنسیتی از منظر قرآن کریم" ـ كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه ـ پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همكاری دانشگاه ملی مالزی (یو.كی.ام)ـ آذر 1391
 • مقاله "فراتحليل مقالات علمي ـ پژوهشي عدالت اسلامي" ـ كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه ـ پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همكاری دانشگاه ملی مالزی (یو.كی.ام)ـ آذر 1391
 • مقاله "بررسي تطبيقي عدالت اسلامي (اجتماعي) در آرا و انديشه هاي دكتر علي شريعتي و استاد شهيد مطهري" ـ كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه ـ پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همكاری دانشگاه ملی مالزی (یو.كی.ام)ـ آذر 1391
 • مقاله "فراتحليل مقالات علمي ـ پژوهشي در خصوص آسيب هاي رسانه اي در خانواده (مهارت هاي حل مسئله با رويكردي بر سواد رسانه اي)" ـ دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني ـ همايش رسانه ها و مسائل اجتماعي ايران
 • مقاله "شيوه هاي نوين ارتباطي و چالش امنيت و پايداري در خانواده" ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت
 • مقاله "دستورالعمل دين مبين اسلام جهت بقاي نهاد خانواده و تأمين امنيت رواني زوجين (ارائه مدل جهان شمول اسلام)" ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت
 • مقاله "معضلات امنيتي و اجتماعي پيامدهاي استفاده نادرست از تلفن همراه بر خانواده" ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت
 • مقاله "خانواده، امنيت، سرمايه اجتماعي" ـ دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت
 • مقاله Effects of media literacy in the preservation of family ، اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه ای در ایران، سالن همایش های برج میلاد تهران، اکتبر 2014
 • مقاله Media literacy education in Canada، اولین کنفرانس بین المللی سواد رسانه ای در ایران، سالن همایش های برج میلاد تهران، اکتبر 2014 • مقاله "ضرورت و رویکردهای پرورش تفکر انتقادی"، دومین کنفرانس ملی آموزش مطلوب در عصر جدید، 10 و 11 دی ماه مرکز توسعه آموزش های نوین ایران شهر اصفهان با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و...
 • مقاله "چالش امنیت اجتماعی در فضای مجازی" ، سومین کنفرانس ملی علوم اجتماعی و جامعه شناسی سالن همایش های تلاش، دانشگاه های تربیت مدرس، چمران اهواز، الزهرا ، دانشگاه علمی کاربردی و .. خرداد 1394
 • مقاله "فرزندان در حصار موبایل و شبکه های اجتماعی"، دومین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی، تبریز – اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، اردیبهشت 1395
 • مقاله "نشانه شناسی پوسترهای اطلاع رسانی با موضوع اثرات فضای مجازی"، دومین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی، تبریز – اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، اردیبهشت 1395
 • مقاله "سواد اخلاقی به عنوان یکی از رهیافت های سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی"، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش شورای فرهنگ عمومی کشور و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی، آبان 1395
 • مقاله "فراتحلیل مقالات حوزه امنیت اجتماعی زنان در فضای شهری"، نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، مرکز امور زنان شهرداری تهران، آذر 1395
مقالات علمی ـ پژوهشي
 • مقاله "بررسي روابط همسران در سينماي ايران" ـ چاپ در شماره 3 فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان
 • مقاله "امید و رضایت از زندگی و سلامت روان در میان زنان در جمهوری ترکیه"، چاپ در شماره چهارم فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان
 • مقاله "سيماي زنان در رسانه هاي كشور تركيه"، فصل نامه علمي ـ پژوهشي مطالعات رسانه اي، سال هشتم، شماره 20 بهار 1392، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
 • مقاله "بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی ـ اسلامی در مثنوی معنوی مولانا"، مطالعات راهبردي جهاني شدن، دوره 4، شماره 12، پاييز 1392 ، مركز مطالعات جهاني شدن رياست جمهوري
 • مقاله "تحلیل محتوای موضوعی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه زنان و خانواده ازفصلنامه های علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری"، چاپ در شماره 10 فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسی مسائل زنان
 • مقاله "روش شناسی مقالات علمی پژوهشی حوزه زن و خانواده"، چاپ در فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، سال 6 ، شماره 12، تابستان 1394
طرح هاي پژوهشي
 • همكاري در طرح تحقيقاتي "تحليل محتواي مقالات علمي ـ پژوهشي حوزه زنان و خانواده از فصلنامه هاي علمي ـ پژوهشي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري" ـ در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ گروه بررسي مسائل زنان
 • همكاري در طرح تحقيقاتي "زبان و ادبيات فارسي، هویت ملی و جهانی شدن"، ریاست جمهوری (مركز ملی جهاني شدن) و پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مجري آقاي دكتر يوسف محمد نژاد عالي زمينی
 • مسئول امور پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 از آبان ماه 1394 تا پایان اسفند 1394
برگزاري كارگاه هاي علمي
 • كارگاه "خانواده و رسانه" در خانه فرهنگ حورا ـ بهشت مادران در سال 1391
 • كارگاه "سواد رسانه اي بانوان ـ سواد هنري" مركز امور بانوان شهرداري ـ ديماه 1392
 • کارگاه "کودک، تئاتر و رسانه" در مرکز استیژ کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در تاریخ 12 تیر ماه 1392
 • کارگاه "وبلاگ نویسی"، مدرس و داور سی و یکمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان در سال تحصیلی 91 -92، برگزار شده در اصفهان ـ وزارت آموزش و پرورش کشور
 • داور سی و سومین جشنواره مسابقات فرهنگی هنری رشته نشریات الکترونیک مرحله غیر حضوری ، وزارت آموزش و پرورش کشور
 • داور مسابقات طرح فراخوان پرسش مهر ریاست جمهوری 15 رشته، مسابقه وبلاگ نویسی مرحله کشوری، وزارت آموزش و پرورش کشور
 • دبیر تخصصی جشنواره تجسمی دانشجویی "سُها" پوسترها و تصویرسازی انقلاب اسلامی در دانشگاه علمی کابردی واحد 20
تدريس ها در دانشگاه های علمی کاربردی
 • تدريس 4 واحد درس حقوق فرهنگي و رسانه‌اي در دانشگاه علمي و كاربردي واحد 26 نيمسال اول 1391 ـ 1392
 • تدریس 2 واحد درس اقدام پژوهی در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 26 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 4 واحد درس سواد هنري در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 31 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 2 واحد درس سرپرستي مراكز فرهنگي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 14 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 2 واحد درس افكار عمومي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 14 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 2 واحد درس نظريه هاي فرهنگي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 14 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 4 واحد درس سواد هنري در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال دوم 1391 ـ 1392
 • تدریس 4 واحد درس حقوق ارتباطات جمعي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 تابستان 1392
 • تدریس 4 واحد درس اقدام پژوهي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 3 واحد درس شبكه هاي اجتماعي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس نظريه هاي ارتباط جمعي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس نظريه هاي فرهنگي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 20 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس فرهنگ و قوميت ايراني در دانشگاه علمی و کاربردی واحد آيين زندگي نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس مردم شناسي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد آيين زندگي نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 3 واحد درس رسانه شناسي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 49 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد درس حقوق فرهنگي و رسانه اي در دانشگاه علمی و کاربردی واحد 49 نیمسال اول 1392 ـ 1393
 • تدريس 8 واحد وبلاگ نويسي در دانشگاه علمي كاربردي واحد 20 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدريس 2 واحد درس امور فرهنگي بانوان در دانشگاه علمي كاربردي واحد 20 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدريس 2 واحد درس سرپرستي مراكز فرهنگي در دانشگاه علمي كاربردي واحد 20 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدريس 4 واحد درس اقوام و فرهنگ هاي ايراني در دانشگاه علمي كاربردي واحد آيين زندگي، نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدريس 2 واحد درس جامعه شناسي فرهنگي در دانشگاه علمي ـ كاربردي واحد آيين زندگي، نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدريس 4 واحد درس امور فرهنگي بانوان در دانشگاه علمي كاربردي واحد 31 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدريس 2 واحد درس سازمان هاي مردم نهاد در دانشگاه علمي كاربردي واحد 31 نيمسال دوم 1392 ـ 1393
 • تدریس 2 واحد اقدام پژوهی در دانشگاه علمی کاربردی خبرگزاری فارس نیمسال اول 1393 ـ 1394
 • تدریس دو واحد پژوهش های اینترنتی دانشگاه علمی کاربردی واحد 49 نیمسال 1393 ـ 1394
 • تدریس دو واحد جمع آوری الکترونیکی اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی واحد 49 نیمسال 1393 ـ 1394
 • تدریس دو واحد درس مدیریت نمایشگاه دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 نیمسال دوم 1393 – 1394
 • تدریس دو واحد درس قیمت گذاری کالاهای فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 نیمسال دوم 1393 – 1394
 • تدریس 4 واحد درس اقدام پژوهی دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 نیمسال اول 1394 – 1395
 • تدریس 2 واحد درس تحولات اجتماعی ایران معاصر در دانشگاه علمی کاربردی واحد 31 نیمسال اول 1394 – 1395
 • تدریس دو واحد درس تحلیل پیام های ارتباطی در دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 نیمسال دوم 1394-1395
 • تدریس 2 واحد درس شیوه های اقناع و تبلیغ در دانشگاه علمی کاربردی واحد 20 نیمسال دوم 1394 – 1395
 • تدریس 2 واحد درس جامعه شناسی فرهنگی در دانشگاه علمی کاربردی واحد 33 نیمسال دوم 1394 – 1395
 • تدریس 4 واحد درس وبلاگ نویسی در دانشگاه علمی کاربردی واحد 49 نمیسال دوم 1395- 1396
 • تدریس 2 واحد درس سواد هنری در دانشگاه علمی کاربردی واحد 49 نمیسال دوم 1395- 1396
 • تدریس 2 واحد درس هنر و رسانه در دانشگاه علمی کاربردی واحد 49 نمیسال دوم 1395- 1396
سوابق تدریس در دیگر مراکز
 • تدريس مبحث اثرات رسانه بر خانواده در حوزه دانشگاهيان علوم اسلامي در خصوص مناسبات خانوادگي در رسانه ها در تاريخ 20/11/1390
 • تدريس مبحث رسانه و خانواده در فرهنگسراي هنر (خانه فرهنگ حورا) ـ سال 1390 الی 1391
 • تدريس درس كارآفريني در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايلام در سال هاي 1386 الي 1389
 • تدريس درس مهارت های کسب و کار در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايلام در سال هاي 1387 الي 1388
 • تدريس درس تفکر خلاق و خلاقیت در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايلام در سال هاي 1387 الي 1388
 • تدريس کاربرد نرم افزار spss در آموزشگاه سبزينه شهرستان دره شهر استان ايلام در سال هاي 1387 الي 1388
داوری مقالات
 • داوری مقاله با عنوان " تحلیل نشانه شناختی دو فیلم‌ «برف روی کاج‌ها» و «یه حبه قند»" پژوهشنامه زنان، 1395
 • داوری مقاله با عنوان" راهکارهای مناسب برای رفع تعارض در ایفای نقش های خانوادگی زنان شاغل در نگرش دینی"، پژوهشنامه زنان، 1395
 • داوری مقاله با عنوان " تحلیل غلبه تبلیغاتی گفتمان حاکم بر مدیریت بدن زنان " پژوهشنامه زنان، 1395
سوابق اجرایی
 • سردبير نشريه علمي ـ دانشجويي جامعه در دانشگاه تربيت معلم در سال 1379 الي 1380
 • هيئت رئسيه انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان در سال 1380
 • فعاليت خبرنگاري در خبرنامه حوزه رياست دانشگاه تربيت معلم
 • سردبير نشريه فارغ التحصيلي دانشگاه تربيت معلم سال 1382
 • همكاري در تهيه منتخب مقالات حوزه زن و خانواده براي چاپ در مجموعه اي جهت مخاطبين ملي و بين المللي ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • همكاري در تهيه چكيده مقالات علمي ـ پژوهشي جهت صفحه گروه بررسي مسائل زنان ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • فعالیت مددکاری در سازمان بهزیستی شهرستان کرج در دوره کارورزی، 1382
 • فعالیت مددکاری در دبستان و راهنمایی «انقلاب»، دوره کارورزی، 1382
 • همكاري در طرح تحقيقاتي جمع آوري مقالات علمي ـ پژوهشي حوزه زنان و خانواده از فصلنامه هاي علمي ـ پژوهشي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ـ گروه بررسي مسائل زنان
 • تهيه بانك اطلاعاتي از مقالات علمي ـ پژوهشي حوزه زن و خانواده و نصب برنامه در كتابخانه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • راهنمايي و مشاوره پژوهشگران استفاده كننده از بانك اطلاعاتي مقالات علمي ـ پژوهشي حوزه زن و خانواده
 • همكاري با سازمان صدا و سيما به عنوان كارشناس جامعه شناس خانواده در برنامه زنده باد زندگي در مهرماه و آبان ماه 1391
 • همکاری با رادیو خانواده به عنوان كارشناس جامعه شناس خانواده در برنامه ای با موضوع چشم و همچشمی
 • مسول دفتر گروه پژوهشي مطالعات زنان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • مدير اجرايي دوفصلنامه «پژوهشنامه زنان» در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • مسول بروز رسانی و راه اندازی صفحه گروه پژوهشی مطالعات زنان بر سایت پژوهشگاه
 • کارشناس مقالات گروه علوم اجتماعی، ارتباطات و زنان در پورتال جامع علوم انسانی
سایر فعالیت ها
 • كسب رتبه اول در نمايشگاه پوسترهاي اطلاع رساني در دانشگاه تربيت معلم تهران ـ گروه روانشناسي
 • شركت در نمايشگاه قرآن مصور در دانشگاه تربيت معلم
 • انتخاب به عنوان بانوی موفق ایرانی از سوی رادیو برون مرزی صدای آشنا و ایراد سخن در این رسانه
0


loading