ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردی
نام آمنه
نام خانوادگي بختیاری
سال تولد 1354
مرتبه علمی كارشناس مسئول پژوهشي رسمي- قطعي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گروه پژوهشي مطالعات زنان( وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري)
پست الکترونيک Ameneh_b2000@yahoo.co.uk

آشنایی با زبانهای : انگلیسی

مجوز تدریس در دانشگاه علمی - کاربردی
مدارک تحصيلی
 • 1379 ـ کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • 1376 ـ کارشناسی روانشناسی، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، 1376
سوابق خدمت اجرایی - آموزشی
 • کارشناس ارشد پژوهشی گروه بررسی مسائل زنان از 1379 تاکنون
 • مشاور رياست پژوهشگاه در امور كارشناسان و كارمندان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • تدريس در دانشگاه جامع علمی- کاربردی از مهرماه 1391 «درس روانشناسی شخصیت» در واحد 4 فرهنگ و هنر، 4 واحد درسی در نيمسال دوم 1391- 1392
 • مدیر اجرایی سلسله‌كارگاه‌های آموزشي، سخنرانی ها، نشست های علمي ویژه زنان و خانواده اجرا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سال 1389 تاکنون در حال اجرا می باشد. در راستاي جلسات متعدد سخنراني و كارگاه ها از جمله زنان، اشتغال و تعدد نقش ها- زنان، اشتغال و سلامت روان- موانع تحكيم خانواده-خانواده و اخلاق در فضاي مجازي- شيوه هاي فرزند پروري در خانواده – تاثر شبكه هاي اجتماعي بر شكاف بين نسلي در خانواده – واكاوي آسيب هاي شناسي رسانه و خانواده (دوره مقدماتي آموزش سواد خانواده) كه قرار است در سال آينده برگزار گردد، كه با مديريت اينجانب برگزار گرديده است. اين سلسله كارگاه ها و سخنراني و نشست هاي تخصصي همچنان در حال انجام در پژوهشگاه مي باشد.
 • کارشناس مسئول پژوهشی طرح جمع‌آوری اولویت‌های پژوهشی از کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی زنان، تهیه جداول آماری از وضعیت تحقیقات زنان در سال1389، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • همکاری در اجرای دوره آموزشی مبينا (حضور زن مسلمان در مجامع بین‌المللی)، گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1383
 • امور اجرایی کارگاه زنان در عرصه رسانه‌های غربی، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، 1379
 • امور اجرایی اولین کارگاه مشارکتی بین‌المللی زنان، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375
 • مدیر اجرایی سلسله‌ کارگاه‌های آموزشی ویژه زنان و خانواده، در حال اجرا، 1390
 • مسئول دفتر گروه بررسی مسائل زنان، 79-1375
 • برگزار کننده جشن‌های روز زن (تولد حضرت صدیقه زهرا«س») سال 78-1375در پژوهشگاه علوم انسانی
 • مدير اجرايی فصلنامه فرهنگ و يژه مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، سال بيست و دوم، شماره دوم تابستان 1388
 • جلسات سخنرانی روانشناسی كودك، نوجوان و جوان (مبحث خانواده) در خانه فرهنگ حوراء ارديبهشت 1391
 • مدير اجرايی سه دوره آموزش ضمن خدمت تحت عنوان خلاقيت و حل مسئله، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مهرماه 1391
کتاب‌های منتشرشده
 • كتاب بلوغ دختران، انتشارات واژه آرا، سال 1392
 • كتاب مهارتهاي زندگي (در حال چاپ)، نشر پورشاد، 1393
 • کتابچه «بحران خانواده در عصر مدرنیته» به زبان‌انگلیسی، به سفارش مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، 1387
 • چاپ مجدد مقاله در مجموعه مقالات (فمینیسم و خانواده)، تهران: شورای فرهنگی‌اجتماعی زنان، روابط عمومی‏‫، ۱۳۸۶
 • تحلیل روانشناختی بلوغ دختران، تهران:واژه آرا، 1392
 • ترجمه كتاب اقتصاد رسانه اي،، چاپ، نشرسايه نيما، 1394
 • ترجمه كتاب مرور كلي و جهت گيري راهنماي آموزش سواد رسانه اي، تفكر انتقادي/ ارتياطات خلاق، 1393
 • تاليف كتاب خانواده، رضايت يا نارضايتي، نشر پورشاد،1394
 • ترجمه كتاب سواد براي قرن بيست و يكم، اسفند ماه 1393، نشر بادبادك
 • بالانشين شيوه هاي مديريت رسانه در خانواده، سفارش موسسه مهرستان، انتشارات قبسات
 • دلم جاي ديگر است(شيوه هاي مديريت فضاي مجازي در خانواده) انتشارات قبسات
 • بختك هاي دست ساز(مهارت هاي مواجه با سنتهاي غلط و خرافات در ازدواج و خانواده)، انتشارات قبسات
 • معشوقه هاي مجازي(مهارت هاي مواجه با سنتهاي غلط و خرافات در ازدواج و خانواده )، انتشارات قبسات
 • کتاب( hand book)، مهارتهای ارتباطی، وزارت آموزش و پرورش، در حال تدوین1396
 • کتاب(hand book)، انتشارات پشتیبان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیف 1396
  • مهارت زندگی، تهران: پورشاد‏‫، ۱۳۹۲.


همكاری ( همكار پژوهشي و مجري)در طرح‌های پژوهشی
 • نیازسنجی اجتماعی زنان شهر تهران» 1383، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گروه بررسي مسائل زنان، اتمام يافته
 • «طرح‌گونه‌شناسی كودك آزاری»، 1385-1384، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشكده علوم اجتماعي، اتمام يافته
 • «طرح وضعیت اجتماعی،اقتصادی معلمان شهر تهران»،1376، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشكده علوم اجتماعي، اتمام يافته
 • «بررسی وضعیت تحقیقات در مورد زنان در بیست‌سال اخیر در ایران»، 84-1381. ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گروه بررسي مسائل زنان، اتمام يافته
 • «طرح شناسایی بانوان هیئت علمی شاخه علوم انسانی»، 1375 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گروه بررسي مسائل زنان، اتمام يافته
 • "طرح تحليل محتواي كمي مقالات علمي پژوهشي مندرج در فصلنامه هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري گروه علوم انساني طي سال هاي 1379-1389"، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گروه بررسي مسائل زنان، 1392، اتمام يافته،
 • فاز دوم طرح سواد رسانه اي: جايگاه سواد رسانه اي در صيانت از كانون خانواده در برابر تهاجم رسانه اي شبكه هاي ماهواره اي( با بررسي ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، 1392-، اتمام يافته1393
 • طرح پژوهشي بررسي آسيب های فردی و اجتماعي استفاده از تلفن همراه،- 1394 1393، اتمام يافته( مجري)
 • طرح پژوهشي توجه به ضرورت سواد رسانه اي در مديريت فضاي مجازي براي خانواده ها(آگاهي بخشي والدين به فرزندان در شبكه هاي اجتماعي)، 1395، در حال انجام
مقالات در مجلات معتبر علمی پژوهشی
 • «نگرش روانشناختی به بلوغ دختران»، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی زنان، شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، سال یازدهم، شماره 41، پاییز 1387
 • «رضایتمندی از زندگی زناشویی در چهار مرحله تحول خانواده»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات زنان، سال دوم، شماره اول، بهار 1387
 • مقاله ی اشتراکی تحت عنوان « وضعیت سلامت زنان در ترکیه»، ، فصلنامه علمی پژوهش پژوهشنامه زنان، 1391
 • مقاله علمی پژوهشی اخلاق در فضای مجازی پذيرش چاپ در فصلنامه عامی پژوهشی مطالعات ملی رسانه ای، زمستان 1391، شماره 19
 • مقاله « بررسی روند تحولات خانواده در عصر جديد» چاپ در مجله الكترونيكی علمي پژوهشی   SSRN، 1391
 • مقاله فراتحليل مقالات علمي- پژوهشي حوزه زن و خانواده، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،چاپ در فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشنامه زنان، پاييز و زمستان 1393، شماره10، سال 5
 • مقاله بررسی روش شناسی مقالات علمی ـ پژوهشی حوزه زن و خانواده 1379-1390 فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی زنان ـ شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان (در دست بررسی )
 • صورت بندی نظری فمنیسم در مطالعات رسانه ای) با ارائه مدل (فصلنامه مطالعات رسانه ای، سال هشتم، شماره 23، زمستان 1392
 • نقش و کاربرد شبکه های اجتماعی ـ مطالعه موردی شبکه اجتماعی کف مام، شبکه ای برای مادران و کودکان ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه زنان، شماره 8، پاییز و زمستان 1392 (در دست چاپ )
 • مقاله آسیب شناسی کارکرد تلفن همراه در خانواده در دو بعد امنیتی ـ اجتماعی ، فصلنامه علمی پژوهشی رسانه و فرهنگ، (در دست بررسی) 
 • سوابق تدریس
  • تدريس در دانشگاه جامع علمي- كاربردي از مهرماه 1391 «درس روانشناسي شخصيت» در واحد 4 فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمي كاربردي، 4 واحد درسي در نيمسال دوم 1391- 1392
  • تدريس درس روانشناسي اجتماعي 4 واحد نظري و عملي، نيمسال اول 1392- 1393، واحد 20 دانشگاه جامع علمي- كاربردي
  • تدريس درس امور فرهنگي، 2 واحد نظري و عملي، نيمسال دوم 1392- 1393، دانشگاه جامع علمي- كاربردي، واحد 20
  • تدريس درس رسانه شناسي، 2 واحد درسي ، دانشگاه علمي كاربردي واحد41، سال تحصيلي 1393- 1394
  • تدريس درس روانشناسي اجتماعي به دو گروه كارداني و كارشناسي، دانشگاه علمي- كاربردي واحد فرهنگي هنري شهرداري تهران، 4 واحد در سال تحصيلي 1394- 1395
  • تدريس درس روانشناسي يادگيري، مقطع كارشناسي، نيمسال دوم 1394- 1395، دانشگاه علمي – كاربردي واحد شهرداري
  • تدریس درس ارائه تصویری، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، 4 واحد دوره کارشناسی، نیمسال اول 96-97، واحد20
  • تدریس درس اخلاق حرفه ای ، 4 واحد، نیمسال دوم 95-96، دوره کارشناسی، واحد 20
  • تدریس درس فناوری نوین اطلاعاتی، نیمسال دوم 95-96، 4 واحد، واحد 20
  • تدریس درس اصول خبرنویسی، نیمسال دوم 95-96، 2 واحد، واحد 20
  مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس ها و کنگره های ملی و بین المللی
  • «تفکر انتقادی و خلاق»، مجموعه مقالات «کنگره ملی علوم انسانی (وضعیت امروز، چشم‌انداز فردا)»، تهران، 24-22 اسفند 1385
  • «جهانی شدن و تأثیر آن بر وضعیت زنان»، مجموعه مقالات همایش ملّی «چالش‌های حقوق زن و خانواده در جامعه ایران»، دانشگاه آزاد اسلامی، اردیبهشت 1387. (مقاله برگزیده ـ اخذ لوح تقدیر)
  • «معنویت در خانواده با گذری به منابع اسلامی، ارائه بصورت سخنرانی»، اولین «همایش بین‌المللی زنان اندیشمند مسلمان»، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ـ سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی ـ وزارت امور خارجه، دفتر امور زنان، سالن اجلاس سران، تهران، 1386. (مقاله برگزیده ـ لوح تقدیر)
  • «فقر زنان و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن» همایش «زن ایرانی و پژوهش»، مشهد، اسفندماه 1384. (اخذ لوح تقدیر)
  • «زن در اسلام، ارائه بصورت سخنرانی»، همایش «نقش زن در توسعه»، یزد، بهمن ماه 1383. (اخذ لوح تقدیر)
  • ترجمه مقاله «مشکلات روش‌شناسی در تحقیقات مذهب، روح و روان پزشکی»، مجموعه مقالات نخستین همایش «گفتگوی علم و دین مفهوم حیات، انسان و مباحث کاربردی»، 15-12 اردیبهشت 1384. (اخذ لوح تقدیر)
  • «اعتیاد و جوانان، به شکل بروشور»، چهارمین نمایشگاه نیروی انتظامی، 1383
  • «بررسی الگوهای مؤثر در رویکرد افراد به اعتیاد»، همایش «جوانان و توسعه»، اردکان، 1381
  • «خشونت علیه زنان، ارائه بصورت سخنرانی»، اردکان، همایش «جوانان و توسعه»، 1380
  • پذیرش مقاله «بررسی ارکان خانواده در دین» در همایش بین المللی خانواده و دین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، 1390
  • «مقاله خانواده و اينترنت» ارائه در كنگره خانواده و جهاني شدن، دانشگاه شهيد بهشتی 34-23 ارديبهشت سال 1391
  • «مقاله اشتراكی جهاني شدن و هويت زن در خانواده» ارائه در كنگره خانواده و جهانی شدن، دانشگاه شهيد بهشتی، 24-23 ارديبهشت سال 1391
  • «مقاله اشتراكی جهانی شدن رسانه، تاثير بر تصوير خانواده» ارائه در كنگره خانواده و جهانی شدن، دانشگاه شهيد بهشتی، 24-23 ارديبهشت سال 1391
  • «مقاله اشتراكی رنگ، موسيقی و سوژه فيلم های خانوادگی، تاثی بر سلامت روان خانواده ها» ارائه در كنگره بين المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، 22-20 ارديبهشت سال 1391
  • مقاله اشتراكی «فراتحليل مقالات علمی پژوهشی در حوزه عدالت اسلامی «در كنفرانس بين المللی اسلام و جامعه (عدالت در اسلام) پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه UKM مالزی، 1391
  • مقاله اشتراكی «عدالت جنسی از منظر قران كريم» در كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه (عدالت در اسلام) پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعی و دانشگاه UKM مالزی، 25 آذر ماه 1391
  • مقاله اشتراكی «نقش و جايگاه رسانه های اجتماعی در بازنمايی عدالت اسلامی» در كنفرانس بين المللی اسلام و جامعه (عدالت در اسلام) پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه UKM مالزی، 1391
  • مقاله اشتراكی «رهيافتی بر عدالت اسلامي در آرا و نظريات شهيد مطهری و دكتر شريعتی» در كنفرانس بين المللي اسلام و جامعه (عدالت در اسلام) پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه UKM مالزی، 1391
  • مقاله «بررسی تاثير اشتغال مادران بر سلامت خانواده» ارائه در همايش بين المللي نقش زنان مسلمان دانشمند در پيشبرد علوم و فناوری، 11 اذر ماه 1391، چاپ در مجموعه مقالات همايش، چاپ در فصلنامه علمی- ترويجی رويش نو
  • مقاله اشتراكی «فراتحليل مقالات علمي- پژوهشی در خصوص آسيب هاي رسانه ای در خانواده (مهارت های حل مسئله با رويكردی بر سواد رسانه ای) دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انسانی، همايش ملی رسانه ها و مسائل اجتماعی ايران، 7 اسفند ماه 1391
  • مقاله اشتراكی «شيوه هاي نوين ارتباطی و چالش امنيت و پايداری در خانواده» دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت، 9و10 ارديبهشت 1392
  • مقاله اشتراكی «معضلات امنيتی و اجتماعی استفاده نادرست از تلفن همراه بر خانواده» دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت، 9و10 ارديبهشت 1392
  • مقاله اشتراكی «خانواده، امنيت و سرمايه اجتماعی» دانشگاه يزد، همايش خانواده و امنيت، 9و10 ارديبهشت 1392
  • مقاله اشتراكی «هويت انساني در فضای مجازی» همايش تخصصی هويت ايرانيان و شبكه های اجتماعی، 1391
  • ارائه چكده مقاله اشتراكي در هشتمين همايش علمي دفتر همكاريهاي حوزه هاي علميه و اموزش و پرورش با عنوان تربيت اسلامي و فضاي مجازي: چالش ها و راهكارها تحت عنوان« بررسي تلفن همراه بر جوانان» چاپ در مجموعه چكيده مقالات همايش
  • ارائه مقاله اشتراكي تحت عنوان: ضرورت آموزش تفكر انتقادي در آموزش» به همايش بين المللي آموزش مطلوب در عصر جديد، در دست بررسي
  • ارائه مقاله تحت عنوان:« آموزش سواد رسانه اي در كشور كانادا» ارائه در اولين كنفرانس بين المللي سواد رسانه اي در ايران، تابستان 1394، تهران
  • ارائه مقاله تحت عنوان« جايگاه سواد رسانه اي در صيانت از كانون خانواده» ارائه در اولين كنفرانس بين المللي سواد رسانه اي در ايران، 30 مهر ماه 1393، تهران
  • ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي علوم انساني و هزاره سوم تحت عنوان واكاوي اثرات ديدگاه هاي فمينيسم و سايبر فمينيسم در فناوري هاي نوين ارتباطي، مالزي، 1395
  • ارائه مقاله در كنفرانس ملي مخاطرات و رسانه تحت عنوان واكاوي تاثيرات شبكه هاي اجتماعي بر سبك زندگي خانواده ايراني- با تاكيد بر مخاطرات و آسيب هاي شبكه هاي اجتماعي، ارائه سخنراني، ارديبهشت 1395
  • ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي فضاي سايبري و تحولات فرهنگي، تبريز، تحت عنوان نشانه شناسي پوسترهاي اطلاع رساني با موضوع اثرات فضاي مجازي، 30 ارديبهشت1395
  • ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي فضاي سايبري و تحولات فرهنگي، تبريز، تحت عنوان: فرزندان در حصار موبايل و شبكه هاي اجتماعي، 1395
  • ارائه مقاله در كنفرانس بين المللي زنان و زندگي شهري، تهران، برج ميلاد، حوزه مشاور شهردار تهران در امور بانوان، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، با عنوان فراتحليل مقالات حوزه امنيت زنان در فضاي شهري، آذرماه 1395
  • ارائه مقاله در كنفراني ملي سواد رسانه اي و مسئوليت اجتماعي، ، با عنوان سواد اخلاقي به عنوان يكي از رهيافت هاي سواد رسانه اي و مسئوليت اجتماعي، آبان ماه 95
  • ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت، شیوه های مدیریت رسانه در خانواده( با تاکید بر ماهواره)، 4 خرداد 96، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،
  سایر مقالات علمی منتشر شده در مجلات
  • «نقش اشتغال مادران در دلبستگی ایمن کودکان (سنین پیش از دبستان)»، فصلنامه آموزشی ـ پژوهشی نواندیش سبز، سازمان بهزیستی استان تهران، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1388
  • «تأثیر اشتغال زنان بر خانواده»، کتاب اشتغال زنان، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم، تابستان 1388
  • «حکومت و زنان سرپرست خانوار»، کتاب زنان، فصلنامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، سال نهم، زمستان 1385، شماره 34
  • «واگردهای فمینیستی در ازدواج»، کتاب زنان، بهار 1385، شماره 31
  • «خشونت علیه زنان در رسانه‌های غربی»، فصلنامه سنجش و پژوهش صداوسیما، سال یازدهم، شماره 38، تابستان 1383
  • «جهانی شدن فرهنگ و تأثیر آن بر وضعیت زنان»، فصلنامه فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان، 1382
  • تهیه و تنظیم مقاله ی کوتاه روانشناسی در نشریه فرهنگی، اجتماعی فرهنگسرای بانو، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، شماره 8 اسفند ماه 1385
  • تهیه و تنظیم مقاله ی کوتاه روانشناسی در نشریه فرهنگی، اجتماعی فرهنگسرای بانو، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شماره 7 بهمن ماه، اول اسفندماه 1391
  • ارائه مقاله تحت عنوان: شاخص هاي اخلاقي در روابط عمومي، درماهنامه روابط عمومي، مهرماه 1392 شماره 89
  دوره‏ ها و کارگاه‌های آموزشی
  • کارگاه آموزشی «تفکر انتقادی»، گروه فبک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1389
  • دوره آموزشی «پروژه‌نویسی»، مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان (دارای مقام مشورتی خاص از شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل)، 28-27 مهر1389
  • كارگاه آموزشي «مقدمه اي بر روش تحقيق در حوزه ميان رشته اي روانشناسي بهداشت روان و دين، مركز تحقیقات بهداشت روان انستیتو روانپزشكی تهران و گروه علم و دين مركز پژوهش اديان جهان و انجمن روانشناسي بالينی ايران، 1386/04/24
  • كارگاه اول «معرفي تحقيقات ميان رشته اي علم و دين: ديدگاه دانشمندان معاصر غربی»، گروه تخصصي پژوهشي علم و دين مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور، 21 مرداد 1383
  • كارگاه اول «معرفي تحقيقات ميان رشته اي علم و دين: ديدگاه دانشمندان معاصر غربی»، گروه تخصصي پژوهشی علم و دين مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور، 2 دي ماه 1383
  • شركت كارگاه آموزشي «ویراستاری( زباني- صوري)» ، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی15/11/1390 االي 19/11/1390
  • شركت کارگاه آموزشی امور مالی ویژه مدیران و کارشناسان غیر مالی،29/4/1390 الي 5/5/1390 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • شركت کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین اداری و استخدامی 1390پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • شركت کارگاه آموزشی آشنایی باآيين نگارش و مكاتبات اداري، 19/7/1390پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • شركت کارگاه آموزشی نظریه زمينه اي: اصول نظري و رويه هاي عملي 1390، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • شركت دوره آموزش مقاله نويس ، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
  • شركت دوره آموزشي ارتقا سلامت اداري، بهمن ماه 1392، 6 ساعت
  • شركت دوره آموزشي بلند مدت رساله نويسي، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
  • شركت دوره آموزشي آزمون توجيهي (1) ويژه خواهران استان تهران ، مركز آموزش مديريت دولتي، 25/8/1380
  • شركت دوره آموزشي قانون مديريت خدمات كشوري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 9/7/1390
  • شركت در كارگاه آموزشي روش تحقيق كيفي: تحليل روايت( مفاهيم، رويكردهاي نظري و رويدادهاي عملي)، 1392، 8 ساعت
  • شركت در دوره مربي گري فلسفه براي كودكان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گروه فلسفه براي كودكان، 22/7/1391 الي 25/7/1391 ، دريافت مدرك مربي گري
  • شركت در دوره اموزشي مهارتهاي زندگي( مديريت استرس)، اسفند و فروردين ماه 1392- 1393، 16 ساعت
  مدیر اجرایی کارگاه ها ، سخنرانی ها و نشست های گروه پژوهشی مطالعات زنان
  • مجري و همكاري در برگزاري «دوره آموزشی مبینا حضور زن مسلمان در مجامع بین‌المللی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ انجمن زنان مسلمان پژوهشگر ـ شورای شهر تهران، 28/8/1383 الي 15/11/1383
  • مجري و همكاري در برگزاري كارگاه «زنان در عرصه رسانه‌های غربی»، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگیگروه بررسي مسائل زنان، 1379
  • مجري و همكاري در برگزاري اولین «كارگاه مشاركتی بین‌المللی زنان»، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه بررسي مسائل زنان،1375
  • مجري ( همراه با خانم قاضي ميرسعيد) دوره آموزشي ضمن خدمت خلاقيت و حل مسئله، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سه جلسه ، مهرماه 1391
  • مجري شامل كارگاه آموزشي زنان تعدد نقش ها و مديريت زمان 4/4/1390
  • مجري «كارگاه آموزشي زنان اشتغال و مديريت زمان» ، مهرماه ، مدير و پيشنهاد دهنده1390
  • مجري سلسله كارگاه هاي آموزشي ويژه زنان و خانواده «كارگاه آموزشي اخلاق، امنيت در فضاي مجازي» 2/12/1391، مدير اجرايي و پيشنهاد دهنده
  • مجري سلسله كارگاه هاي آموزشي ويژه زنان و خانواده «كارگاه آموزشي موانع تحكيم خانواده با تاكيد بر مهارتهاي ارتباطي»، 24/4/1391، مدير اجرايي و پيشنهاد دهنده
  • مجري سلسله كارگاه هاي آموزشي ويژه زنان و خانواده «كارگاه آموزشي شيوه هاي فرزند پروري در خانواده،»، 1391/8/23 ، مدير اجرايي و پيشنهاد دهنده
  • مجري سلسله كارگاه هاي آموزشي راهكارهاي پايداري كانون خانواده: اولين كارگاه تحت عنوان: روانشناسي زنان و مردان در خانواده، 27 آبانماه 1392
  • مجري دومين كارگاه از سلسله كارگاه هاي پايداري كانون خانواده تحت عنوان بررسي روابط عاطفي- جنسي همسران در خانواده، 29 بهمن ماه 1392
  • مجري سلسله كارگاه هاي آموزشي ويژه زنان و خانواده كارگاه آموزشي « تاثير شبكه هاي اجتماعي بر شكاف بين نسلي در خانواده»، 26 دي ماه ،1391 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي( مجري و برگزار كننده كارگاه آموزشي)، مدير اجرايي و پيشنهاد دهنده
  • مجري كارگاه آموزشي واكاوي آسيب شناسي رسانه و خانواده،(دوره مقدماتي اموزش سواد رسانه اي)،31/2/1392،، مدير اجرايي كارگاه
  • مجري كارگاه آموزشي آقاي دكتر مهريزي،تحت عنوان: زن در نگاه انديشمندان غرب جهان اسلام، 20/11/1393
  • مدير اجرايي دوره آموزشي ويرايش زباني، 16 جلسه، 32 ساعت مهرماه تا بهمن ماه 1394
  • همکاری در اجرای دوره آموزشی مبينا( حضور زن مسلمان در مجامع بین‌المللی)، گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1383
  • همكاري در برگزاري كارگاه زنان در عرصه رسانه‌های غربی،گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال 1379 .
  • همكاري دربرگزاري سه دوره آموزش ضمن خدمت تحت عنوان خلاقيت و حل مسئله، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، مهرماه 1391
  • همكاري در برگزاري اولین كارگاه مشاركتی بین‌المللی زنان، گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، در سال 1375.
  • دوره آموزشي صفحه گستر، 26 ساعت، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1394
  • دوره آموزشي مفاهيم فناوري اطلاعات و ارتباطات ، 8 ساعت، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1394
  • دوره آموزشي واژه پردازي، (word)، 26 ساعت، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1394
  • مدیر اجرایی كارگاه هاي آموزشي تحليل و بررسي رمان هاي عربي، خانم دكتر شكوه السادات حسيني،8 جلسه 3 ساعته،: 28 خرداد، 25 تيرماه، 29مردادماه، 26 شهريورماه، 30 مهر، 28 آبان، 19 آذر، 24دي،ساعت 9 الي 12،
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي بازي هاي رواني در روابط ميان فردي،3/3/1395
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي رفتار بالغانه در پرتو مديريت بازي هاي رواني( بازي هاي رواني در روابط ميان فردي(2)، 16/6/1395
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي بررسي طرحواره هاي قراني درباره خانواده و خويشاوندان،27/7/1395
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي رفتار بالغانه در پرتو مديريت بازي هاي رواني( بازي هاي رواني در روابط ميان فردي(2)، 16/6/1395
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي بررسي طرحواره هاي قراني درباره خانواده و خويشاوندان،27/7/1395
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي "بررسي امكان نظريه پردازي در حوزه مطالعاتي زنان،
  • مدیر اجرایی سخنرانی نگاهي به شعر و شخصيت دكتر طاهره صفارزاده،24/7/1395
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي مبانی سواد رسانه ای در خانواده،29/9/1395
  • مدیر اجرایی سخنراني جايگاه زن در متون دوره باستاني ايران (متون اوستايي و فارسي باستان)، 14 /9/1395
  • مدیر اجرایی سخنراني زنان و مهاجرت؛ از دیگری جنسیتی تا دیگری ملیتی،20/6/1395
  • مدیر اجرایی سخنراني نگاهي تحليل به ديدگاه امام فخر رازي،19/2/1395
  • مدیر اجرایی سخنراني تاريخچه عقل مذكر( پژوهشكده غرب شناسي با همكاري گروه پژوهشي مطالعات زنان،)8/8/1395
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي مبانی سواد رسانه ای در خانواده،آقاي دكتر سيد بشير حسيني،6 ساعت،يكشنبه 12 شهريور ماه،1396
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی،سيد جليل شاهري لنگرودي، 16 جلسه 2 ساعته، تاريخ شروع15/6/96،
  • مدیر اجرایی سخنراني فمينيسم اسلامي ، 1391
  • مدیر اجرایی سخنراني درآمدي بر سواد رسانه اي و آموزش ان، دكتر بهاره نصيري، 30/8/1391
  • مدیر اجرایی نقش پارادايم ها در فرايند موفقيت زنان، دكتر رجحان، 30/3/1391
  • مدیر اجرایی سخنراني بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي زنان جمهوري تركيه، دكتر بهاره 2/4/1391
  • مدیر اجرایی برنامه روز زن و میلاد حضرت زهرا(س) 10/2/1392،
  • مدیر اجرایی سخنرانی نزاع قدرت در خانواده سه شنبه 28/3/ 1392
  • مدير اجرايي سخنراني نشوز، مصاديق و شيوه هاي برخورد با آن در قران، 25/4/ 1392
  • مدير اجرايي سخنراني ، بازنمايي و كليشه سازي تبليغات بازرگاني زنان در تلويزيون ملي 1/7/ 1392
  • مدير اجرايي سخنراني تحليل نظري پاملا سو اندرسون در مورد فلسفه دين فمينيستي 2/8/ 1392
  • مدير اجرايي سخنراني گنجينه زن برتر در متون حماسي و غنايي 26/9/ 1392
  • مدير اجرايي سخنراني، تحت عنوان: تاملي در مطالعات زنان: چالش ها و راهكارها 19/3/1393،
  • مدير اجرايي سخنراني تحت عنوان: بررسي مقايسه اي مناسبات خانوادگي در رمان هاي دهه 70 و 80،23/4/1393،
  • مدير اجرايي سخنرانی تحت عنوان: زن و جنسيت مونث در سيره نبوي و مباني قراني آن، سالن ادب دوشنبه17 /6/1393،
  • مدير اجرايي سخنراني تحت عنوان: بررسي آسيب هاي پژوهش هاي دانشگاهي، سالن انديشه دوشنبه 26/7/1393
  • مدير اجرايي سخنراني « جنسيت و گفتار»، روز دوشنبه 17/9/1393، سالن ادب
  • مدير اجرايي سخنراني « اخلاق مراقبت زنانه»،روز دوشنبه 15/10/1393، سالن انديشه
  • مدير اجرايي سخنراني « نقش زنان در توسعه اقتصادي» ،روز سه شنبه 14/11/1393، سالن انديشه
  • مدير اجرايي سخنرانتي«خويشتن نوازي يا من شكوفا 5/» روز سه شنبه 5/12/1393، سالن انديشه
  • مدير اجرايي سخنراني اخلاق مراقبت از ديدگاه كارل گيليگان، 1394
  • مدير اجرايي سخنراني بررسي مشكلات خاص خانواده ها، 1394
  • مدير اجرايي سخنراني مادر برام قصه بگو(بررسي انديشه هاي زنانه نگر درباره جنگ و سياستهاي صلح)، 1394
  • مدير اجرايي برگزاري نشست تخصصي نمايش و نقد فيلم خانوم( دبير نشست)، 1394
  • مدير اجرايي برگزاري سخنراني تحت عنوان زنان كه مي نويسند" نقد تطبيقي دو رمان جنگ دا و مطر علي بغداد"، 1394
  • مدير اجرايي برگزاري نشست تخصصي زنان و فضاي شهري، 1394
  • مدير اجرايي برگزاري سخنراني اهميت نظريه پردازي بومي در حوزه مسائل زنان، 1394
  • مدير اجرايي برگزاري سخنراني راهكارهاي مقتدر سازي زنان، 1394
  • مديراجرايي سلسله ميزگردهاي تخصصي گروه پژوهشي مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اولين ميزگرد تحت عنوان: 1- خانواده و اشتغال، 1/11/1392،
  • دومين ميزگرد زن و مديريت سياسي، 10/12/1392،
  • مدیر اجرایی مراسم ميلاد حضرت زهرا(س) و روز زن،21/1/1395
  • مدیر اجرایی سخنراني نگاهي تحليل به ديدگاه امام فخر رازي،19/2/1395
  • مدير اجرايي نشست تخصصي بررسي مباني فقهي تبعيضات حقوقي ميان زن و مرد ، سخنران: جناب آقاي دكتر مهريزي، 31/6/1393، سالن حكمت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  • مدیر اجرایی نشست علمي نقد كتاب رازوري زنانه، خانم دكتر مریم نصر اصفهانی،، خانم دكتر ناهید موید حکمت وخانم دکتر ژاسنت صلیبی ، 19تیرماه 96،
  • مدیر اجرایی نشست علمي زنانه نويسي از تأليف تا ترجمه رونمايي دو ترجمه از نويسندۀ عرب غاده السمان:مجموعه داستاني "دانوب خاكستري" (ترجمه نرگس قنديل زاده) و رمان "بيروت 75" (ترجمه سميه آقاجاني)عنوان نشست: زنانه نويسي از تأليف تا ترجمه با حضور: نرگس قنديل زاده، سميه آقاجاني، موسي بيدج، شكوه حسيني تاريخ : سه شنبه 19 /2/95
  • مدیر اجرایی سخنراني خانم دكتر پارساپور، سالن ادب، چهارشنبه 27 ارديبهشت ، نگرش اکوفمینیسم بر اسطوره پری دریایی
  • مدیر اجرایی سخنراني خانم دكتر مريم نصر اصفهاني،شنبه 17تيرماه،زنان در فلسفۀ اخلاق چه مي‌جويند؟، ، سالن ادب
  • سلسله درسگفتارهای آقاي دكتر نيازي:
  • 1-8- جلسه اول با عنوان امنیت انسانی زنان از منظر قران یک روزه 23 مهرماه 1396 از ساعت 8 الی 13 سالن اندیشه
  • 2-8-جلسه دوم با عنوان مدیریت جنسیت دو جلسه دو روزه در تاریخ های 17 آبان ماه از ساعت 30/13 الی 30/17 و 30 آبان ماه از ساعت 8 الی 13 سالن اندیشه
  • جلسه سوم با عنوان حقوق انسانی زنان یک جلسه یک روزه در تاریخ 8 اذرماه از ساعت 30/13 الی 30/17 سالن اندیشه-3-8
  • 4-8-جلسه چهارم با عنوان فقه زنان دو جلسه دو روزه در تاریخ 13 دی ماه از ساعت 30/13 الی 30/17 و 26 دی ماه از ساعت 8 الی 13
  • مدیر اجرایی نشست علمي معرفي و نقد كتاب جنسيت و زبان قران، 26/10/1395
  • مدیر اجرایی درس گفتارهاي نظريه پردازي در حوزه مطالعات زنان، 11و18/10/ 1395
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي بررسی و تحلیل روایات منع حضور اجتماعی زنان در حکومت و قضاوت بر اساس روش نوین تاریخگذاری روایات
  • مدیر اجرایی كارگاه آموزشي بررسی و تحلیل روایات منع حضور اجتماعی زنان در حکومت و قضاوت بر اساس روش نوین تاریخگذاری روایات،9/11/1395
  • سخنراني خانم ميل شيپرارديبهشت
  • مدير اجرايي رونمايي از طرح موظف پايان يافته گروه پژوهشي مطالعات زنان تحت عنوان: تحليل محتواي مقالات علمي- پژوهشي حوزه زن و خانواده مندرج در فصلنامه هاي علمي- پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري طي سال هاي 1379 الي 1380، 7/8/1392
  • برگزاري رونمايي از بانك اطلاعاتي مقالات علمي- پژوهشي حوزه زن و خانواده و دعوت از مديران و فعالان حوزه زن و خانواده،7/8/1392
  • عضو كارگروه و مجري برگزاري روز زن و تولد حضرت زهرا، 31 فروردين ماه 1393
  • عضو كارگروه و مجري مراسم تجليل از خانواده هاي شهدا، اسفند ماه 1392
  • عضو كارگروه و مجري مراسم تكريم مقام شامخ حضرت زهرا(س)، اسفند ماه 139
  ساير فعاليت هاي علمي و اجرايي
  • مشاور ریاست پژؤوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در امور کارشناسان و کارمندان
  • دبير شوراي راهبردي مطالعات زنان،1392
  • كارشناس پژوهشي طرح جمع‌آوری اولویت‌های پژوهشی از كليه مراكز آموزشی و پژوهشی زنان، تهیه جداول آماری از وضعیت تحقیقات زنان در سال1389، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  • مدير اجرايي فصلنامه فرهنگ و يژه مطالعات زنان ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، سال بيست و دوم،شماره دوم تابستان 1388
  ارائه سخنراني در نشست هاي تخصصي
  • ارائه سخنراني با موضوع روانشناسي كودك، نوجوان و جوان( مبحث خانواده) در خانه فرهنگ حوراء ارديبهشت 1391
  • ارائه سخنراني در نشست تنخصصي كودك، تئاتر و سواد رسانه اي ، با عنوان روانشناسي تئاتر كودك، 8 الي 12 تيرماه 1392، مركز اسيتژ ايران كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
  • داور و مدرس مرحله كشوري- بخش خصوصي سي و دومين مسابقات فرهنگي و هنري در رشته الكترونيكي دانش اموزان برتر كشور، از تاريخ 12/5/1393 الي 17/5/1393، اصفهان
  • داوري جشنواره كشوري دانش آموزان برتر كشور در بخش نشريه الكترونيكي، ( دختران و پسران) در تيرماه سال 1394
  تقديرنامه ها
  • دريافت لوح تقدير از رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني جناب آقاي دكتر ايينه وند به سبب تدوين كتاب و مقاله و ساير عملكردهاي پژوهشي حوزه زن و خانواده در روز زن و تولد حضرت فاطمه (س)، 31/1/1393
  • دريافت تقديرنامه معاون پرورشي و فرهنگي وزير اموزش و پرورش به عنوان مدرس و داور سي و دومين دوره مسابقات فرهنگي و هنري در رشته نشريه الكترونيكي دانش آموزان سراسر كشور
  • لوح سپاس جهت حضور در مسابقات ورزشي بزرگداشت هفته دفاع مقدس، 1392
  • لوح تقدير به عنوان كارشناس برگزيده سال 1390 در مراسم هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  • لوح سپاس جهت شركت در مسابقات طرح سواالات قراني ويژه ماه مبارك رمضان سال 1392
  • دريافت لوح تقدير به عنوان كارشناس پژوهشي نمونه در سال 1393 در مراسم هفته پژوهش در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  • لوح سپاس و تقدير نامه جهت داوري جشنواره دانش آموزان برتر كشور در بخش نشريه الكترونيكي، ( دختران و پسران) در تيرماه سال 1394
  • لوح تقدير جهت كارشناس پژوهشي برتر در سال 1394 در هفته پژوهش
  • دريافت تشويق نامه در سال 1393 از رياست پژوهشكده مطالعات اجتماعي جهت تلاش هاي اجرايي و علمي
  • دریافت تشویق نامه در سال 1394 از ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی جهت تلاش هاي اجرايي و علمي
  • دریافت تشویق نامه در سال 1395 از ریاست پژوهشکده مطالعات اجتماعی جهت تلاش هاي اجرايي و علمي
  • دریافت تشویق نامه در سال 1395 از مدیریت مرکز آموزش های تخصصی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جهت تلاش هاي اجرايي و علمي و برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • دریافت تقدیر نامه به مناسبت کارشناس پژوهشی برتر در هفته پژوهش سال 1395
  داوري مقالات
  • داورمقالات پژوهشنامه علمي پژوهشي زنان در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از سال 1393 تاكنون
  • داوري جشنواره دانش آموزان برتر كشور در بخش نشريه الكترونيك(بخش دختران) اصفهان، مردادماه 1393 از سال 1394 تاکنون(1396)
  شرکت در همایش‌ها و سمینارها
  • همایش «جهانی‌شدن در آراء و اندیشه‌های استاد علامه حسینی‌الهاشمی»، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 1382
  • دوره آموزشي آزمون توجيهي (1) ويژه خواهران استان تهران ، مركز آموزش مديريت دولتی، 25/8/1380
  • دوره آموزشي قانون مديريت خدمات كشوري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، 9/7/1390
  • دوره آموزشي ضمن خدمت خلاقيت و حل مسئله، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی، سه جلسه، مهرماه 1391
  • دوره مربي گري فلسفه براي كودكان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي گروه فلسفه برای كودكان، 22/7/1391 الي 25/7/1391، دريافت مدرك مربي گري
  • سلسله كارگاه های آموزشی ويژه زنان و خانواده كارگاه آموزشي «تاثير شبكه هاي اجتماعي بر شكاف بين نسلي در خانواده»، 26 دي ماه ،1391 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی ( مجري و برگزار كننده كارگاه آموزشي)، مدير اجرايي و پيشنهاد دهنده
  • سلسله كارگاه هاي آموزشي ويژه زنان و خانواده كارگاه آموزشي « آسيب شناسي رسانه و خانواده» (دوره مقدماتي سواد رسانه ای) 31/2/1392، مدير اجرايي كارگاه آموزشي
  • ارائه سخنراني در نشست تخصصي كودك، تئاتر و سواد رسانه اي ، با عنوان روانشناسي تئاتر كودك، 8 الي 12 تيرماه 1392، مركز اسيتژ ايران كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
1


loading