ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتمشخصات فردي
نام فروغ
نام خانوادگي پارسا
سال تولد 1338/1/1
مرتبه علمي دانشیار پایه 21
پست الکترونيک F.Parsa@ihcs.ac.ir , Phorough.parsa@gmail.com

آشنایی با زبانهای: عربی، انگلیسی

مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رئیس پژوهشکده حکمت معاصر

مدارک تحصيلي
 • دکترای الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه قم، 1387
 • کارشناسی ارشد الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه تربیت مدرس، 1372
 • کارشناسی الهیات، دانشگاه تهران، 1365
سوابق پژوهشی
عنوان طرح هاي تحقیقاتی انجام يافته
 • سلسله بحث های حقوق زن در اسلام،1375
 • شناسایی بانوان هیئت علمی (شاخه علوم انسانی)،1377
 • یررسی اندیشه های سیاسی معاصر در جهان غرب،1380
 • نقد و بررسی آرای خاورشناسان در باره جمع و تدوین قرآن کریم،1388
 • بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده 10-11 ،1390
 • بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده 12-13، 1391
 • بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده 14 (فاز اول)،1393
 • همکاری در تألیف جلد هفتم مجموعه ده جلدی «فرهنگنامه قرآن کریم» ، (دفتر انتشارات کمک آموزشی آموزش و پرورش)، 1389
طرح پژوهشي در دست اجرا
 • بررسي تحليلي تاريخي تفاسير شيعي سده 14 (فاز دوم)
شرکت در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی
 • آشنایی با مبانی ویرایش
 • همایش بین المللی مجمع جهانی زنان مسلمان
 • کارگاه آموزشی نسخ خطی در کتابخانه ملی فرانسه (پاریس)، موسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه ، 7 -4 نوامبر 2014
 • کارگاه آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم المصحف ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1393
 • روش قرائت و بازسازی دست نویسهای مانوی تورفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1390.
کتابها (تألیفی)
 • سیره پژوهی در غرب، چاپ به زبان فارسی، ناشر، محمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول و ویراشی اول، سال 1386
 • شناخت جریان علمی نگری به قرآن، چاپ به زبان فارسی، ناشر، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول و ویرایش اول، سال 1378
 • حدیث درنگاه خاورشناسان، چاپ به زبان فارسی، ناشر دانشگاه الزهرا، چاپ اول و ویرایش اول، سال 1388
 • خاورشناسان و جمع و تدوين قرآن كريم، فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اول و ویرایش اول، 1390
 • تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران (سده دهم و یازدهم هجری) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، ویرایش اول، 1392
مقالات پژوهشي
 • آسمانها در قرآن، مجله‌ی مقالات و بررسیها، سال 1382، دوره 36، شماره 73، چاپ در ایران
 • مباحثی در حقوق زوجه، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال 1381، شماره 41، ص 61 تا 88، چاپ در ایران
 • مؤلفه‌های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قراات هفتگانه، فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال 1385، شماره 5، ص 33 تا 52، چاپ در ایران
 • ترجمه جمع قرآن The collection of the Quran، علوم حدیث، سال 1386، شماره 44، ص 97 تا 126
 • خاورشناسان و رویکرد نوین در "جمع قرآن"، فصلنامه علوم قرآن و حدیث، سال 1383، شماره 1، ص 52 تا 71 چاپ در ایران
 • سنت‌های نقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاه‌های خاورشناسان، مقالات و بررسیها، سال 1387، شماره 88، ص 31 تا 51، چاپ در ایران
 • حجر (سوره)، فارسي، دانشنامه جهان اسلام، 1386
 • یس(سوره)، دانشنامه جهان اسلام
 • خاستگاه ها و مصادر فقه اسلامي از نگاه خاورشناسان، مقالات و بررسيها، 1389، شماره 2، ص 81 تا 102
 • مولفه های فرهنگی مذهبی موثر بر حیات سیاسی شاه اسماعیل و شاه طهماسب، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1390، شماره 1 و 2، ص 121-144
 • قرائت زنگرایانه از قرآن ، پژوهشنامه زنان ،ش 15 بهار 1395.
 • سید محمد باقر شفتی و نظریه نیابت فقیهان از امام غایب در دوران قاجار، جستارهای تاریخی، زمستان ، 1393
مقالات علمی- ترویجی چاپ شده
 • اعجاز علمی قرآن، مجله مشکوه، نشریه بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1380، شماره 71، ص 9 تا 20، چاپ در ایران
 • زمینه‌ها و انگیزه‌ةای تفسیر، بینات، 1374، شماره 8، ص 67 تا 73، چاپ در ایران
 • زن در اسلام، گزیده‌هایی از قرآن و حدیث، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره 73
 • معرفی کتاب التفسیر‌الجامع الاثری، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره 87، سال 1383
 • فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در آثار خاورشناسان، نشر دانش، شماره 1، سال 1385
 • سیره محمد (ص)، کتیبه، خبرنامه انجمن تاریخ پژوهان، شماره 6 سال 1386
 • درآمدی بر مطالعات حدیث شناختی هارالد موتسکی، ماهنامه کتاب ماه دین، سال 1387
 • درآمدی بر مطالعات حدیث شناختی غرب، فصلنامه پژوهشگران، 1388
 • روحانیت مسیحی و تداوم رویکرد جدلی نسبت به قرآن کریم،مجله بینات، ش66،1389
 • ميراث حديثي گمشده ماوراء النهر، فارسي، كتاب ماه دين، 1391، شماره 175
 • قرآن نخستين كتاب عربي، فارسي، كتاب ماه دين، 1391، شماره 177
سایر فعالیتهای پژوهشی
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان روش تفسیر علمی قرآن، استاد راهنما حجه الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1372
 • پایان‌نامه دکترا با عنوان نقد و بررسی پژوهش های حدیثی هارالد موتسکی، استاد راهنما: دکتر احمد پاکتچی، دانشگاه قم (مرکز تربیت مدرس)،1387
 • داوری کتاب در جشنواره فارابی سال 1389
 • داوری کتاب در نوزدهمین دوره جایزه کتاب فصل ، دی 1390
 • داوری مجموعه مقالات کنگره بین المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 92
 • داوری طرح های پژوهشی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 93
 • ارزیابی طرح کلان ملی ، شورای عالی عتف، 93
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهشنامه زنان
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهشنامه علوی
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهش های علم و دین
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم انساني
دبیری همایش ها
 • دبیر علمی همایش هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، اسفند 93.
 • دبیر علمی همایش گفتمان قدرت، زن و سیاست ، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، اسفند 87.
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (1)،93/02/08
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (2)، 93/02/29
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (3)،93/03/11
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (4)، 93/03/20
 • دبیر علمی کاربرد الگوهای انسان شناسی در قرآن کریم، شهریور 94
سخنرانی
 • تحلیل انتقادی دیدگاه های خاورشناسان درباره جمع و تدوين قرآن كريم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 89/1/25
 • سخنراني با عنوان: گرايش هاي تفسيري معاصر از قرآن كريم، روش تفسيري علامه طباطبايي، دكتر نصر حامد ابوزيد، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 89/2/29
 • "فيض كاشاني و روش شناسي الصافي في تفسير القرآن"، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 89/11/11
 • برگزاري و مشاركت در سخنراني "مشاركت اجتماعي زن از ديدگاه قرآن و حديث" با خانم دكتر جلالي كندري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 89/11/18
 • برگزاري سخنراني "هويت فرا عصري زبان قرآن"، دكتر سعيدي روشن، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 89/12/16
 • برگزاري نشست مطالعاتي گروه مطالعات قرآني: «انسان در قرآن»، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 89/11/27
 • برگزاري نشست مطالعاتي گروه مطالعات قرآني: «انسان در قرآن»، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 89/12/11
 • عقل گرایی در تفاسیر شیعی سده دهم و یازدهم، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 92/9/11
 • حدیث گرایی در تفاسیر شیعی سده دهم و یازدهم، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 92/9/26
 • جريان شناسي و طبقه بندي تفاسير شيعي سده 12 و 13، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 92/10/30
 • درآمدي بر تمايز جايگاه مادري در منابع فقهي و اخلاقي، گروه پژوهشي مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 92/10/17
 • فیض کاشانی و مکتب اخباریگری، گروه رجال و خاندان‌های اسلامی، پژوهشکدة تاریخ اسلام، 92/10/24
 • سيد جمال و نقش وي در پيدايي تفاسير عصري، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 92/11/28
 • نشست تخصصی طالقانی، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زندگی و روش قرآنی، 93/10/10
 • نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران (سده 10-11) گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 93/11/17
سوابق آموزشی
 • تدریس زبان تخصصی الهیات،دانشگاه الزهرا، سال 85 الی 91
 • تدریس "تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال سال 93،94
 • تدریس آراء و نظریات جدید در علوم قرآن و حدیث، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 94
 • تدریس آراء و نظریات جدید در علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی ، سال 94
 • تدریس "علوم حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 93
 • تدریس "تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران، سال 92
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 • استاد راهنما، ترجمه و تحقيق مدخل «زن و قرآن»در EQ،ساجده نبئي، دانشگاه الزهرا
 • استاد راهنما، معناشناسي "احصان"درقرآن وبررسي رابطه‌ي آن بااستحكام خانواده، اشرف السادات بشيري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
 • استاد مشاور، تجلّی آیات قرآن در زیارت جامعه ی کبیرة، زينب كسمايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی تواضع و قنوت در قرآن، هانيه ميرزا علي مازندراني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی بیت در قرآن، سارا احمدی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، بررسی و تحقیق روش تفسیری شیخ بهایی در عروه الوثقی، طیبه اشتری، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، بررسی و تحقیق مکتب حدیثی خراسان، زهرا نبئی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملّی
 • دیدگاه اسلام نسبت به علم و تکنولوژی و نقش زن، عنوان کنفرانس، زن، علم، صنعت و توسعه، تهران سال 1374
 • حقوق مالی زنان در مکاتب فقهی اسلام، عنوان کنفرانس، حقوق زن در اسلام، سنندج سال 1378
 • بررسی رویکردهای نوین خاورشناسان در قرآن پژوهی، همایش اسما، تهران سال 1384
مشخصات مقالات جدید ارائه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی داخل یا خارج از کشور
 • گونه شناسی آثار خاورشناسان درباره فاطمه (س) عنوان کنفرانس، تشیع از دیدگاه خاورشناسان، قم سال 1387
 • راهبردهای عملی برای حضور زنان در قدرت، عنوان کنفرانس، زن، گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی، تهران سال 1387
 • نقد نظريه عرفي بودن زبان قرآن، نمايشگاه قرآن، كرسي هاي نظريه پردازي، 13 مرداد 1390
 • Motzki’s Methodology on Hadith Studies»، دانشگاه گوتينگن آلمان، 90/8/24
سوابق اجرایی
 • عضو کمیته تدوین نخستین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1392 تا کنون
 • نماینده پژوهشگاه جهت فعالیت‌های پژوهشی مشترک با مؤسسه شیعه شناسی 1391 تا کنون
 • نماینده پژوهشگاه جهت فعالیت‌های پژوهشی مشترک با دانشگاه ادیان و مذاهب 1391 تا کنون
 • رئیس پژوهشکده حکمت معاصر ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، خرداد 93 تا کنون
 • دبیر کمیته منتخب دبیرخانه هیئت ممیزه ، 1393 تا کنون
 • رئیس شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1393 تا کنون
 • مدیریت فرهنگی-اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فروردین تا تیر ماه 93
 • مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اسفند 93 تاکنون
عضویت در انجمن علمی داخلی یا خارجی
 • انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی (هیئت مؤسس )، علمی –صنفی،1379
 • انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام (عضو رسمی)، علمی ،1387
 • حلقه علمی کرسی علوم قرآنی و حدیث، (عضو هیئت علمی)، 1388
 • انجمن علمی ایرانی تاریخ (عضو رسمی)، 1392 تا کنون
 • انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (عضو هیئت مؤسس)، 1393 تا کنون
 • رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ، خرداد 1394 تا کنون
تقدیر نامه ها
 • برگزيده هشتمين همايش بانوان قرآن پژوه، 1389، از طرف موسسه معارف امام رضا، بابت آثار قرآني
 • رتبه سوم پايان نامه دكتري، 1389، از طرف 25 جشنواره قرآني ملي دانشجويان كشور
 • رتبه قابل تقدير پايان نامه برتر قرآني، 1389، از طرف هيجدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم
0


loading