ارسال پیام
محتوا
پیام دعوتمشخصات فردی
نام فروغ
نام خانوادگی پارسا
سال تولد 1338
مرتبه علمی دانشیار پایه 23
پست الکترونیک F.Parsa@ihcs.ac.ir , Phorough.parsa@gmail.com

آشنایی با زبانهای: عربی، انگلیسی

مسئول پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدارک تحصیلی
 • دکترای الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه قم، 1387
 • کارشناسی ارشد الهیات (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه تربیت مدرس، 1372
 • کارشناسی الهیات، دانشگاه تهران، 1365
سوابق پژوهشی
عنوان طرح های تحقیقاتی انجام یافته
 • سلسله بحث های حقوق زن در اسلام
 • شناسایی بانوان هیئت علمی (شاخه علوم انسانی)
 • یررسی اندیشه های سیاسی معاصر در جهان غرب
 • نقد و بررسی آرای خاورشناسان در باره جمع و تدوین قرآن کریم
 • بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده 10-11 ،1390
 • بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده 12-13، 1391
 • بررسی تحلیلی تفاسیر شیعی سده 14 (فاز اول)،1393
 • همکاری در تألیف جلد هفتم مجموعه ده جلدی «فرهنگنامه قرآن کریم» ، (دفتر انتشارات کمک آموزشی آموزش و پرورش)، 1389
طرح پژوهشی در دست اجرا
 • بررسی تحلیلی تاریخی تفاسیر شیعی سده 14 (فاز دوم)
 • گونه شناسی مطالعات قرآنی در ایران معاصر : به سفارش مرکز هماهنگی و توسعه و پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
شرکت در کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی
 • آشنایی با مبانی ویرایش
 • همایش بین المللی مجمع جهانی زنان مسلمان
 • کارگاه آموزشی نسخ خطی در کتابخانه ملی فرانسه (پاریس)، موسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه ، 7 -4 نوامبر 2014
 • کارگاه آشنایی با تاریخ خط عربی و رسم المصحف ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1393
 • روش قرائت و بازسازی دست نویسهای مانوی تورفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1390.
 • کارگاه آموزشی روش‌ها و چشم‌اندازهای نوین در مطالعات قرآنی ، 8 خرداد 93
 • درسگفتارمکالمه عربی در حوزه مباحث قرآنی،زمستان 93
 • کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تحلیلی(25 اردیبهشت 95)
 • کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تاریخی(13 شهریور 95)
 • کارگاه روش تحقیق تخصصی با رویکرد تطبیقی 7 دی 95
 • کارگاه آموزشی بین المللی تفسیر هرمنوتیک کتاب های مقدس 7 الی 9 اسفندماه 1395 مطابق با 25 الی27 فوریه 2017
کتابها (تألیفی)
 • سیره پژوهی در غرب، چاپ به زبان فارسی، ناشر، محمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول و ویراشی اول، سال 1386
 • شناخت جریان علمی نگری به قرآن، چاپ به زبان فارسی، ناشر، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول و ویرایش اول، سال 1378
 • حدیث درنگاه خاورشناسان، چاپ به زبان فارسی، ناشر دانشگاه الزهرا، چاپ اول و ویرایش اول، سال 1388
 • خاورشناسان و جمع و تدوین قرآن کریم، فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول و ویرایش اول، 1390
 • تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران (سده دهم و یازدهم هجری) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، ویرایش اول، 1392
مقالات پژوهشی
 • آسمانها در قرآن، مجله‌ی مقالات و بررسیها، سال 1382، دوره 36، شماره 73، چاپ در ایران
 • مباحثی در حقوق زوجه، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال 1381، شماره 41، ص 61 تا 88، چاپ در ایران
 • مؤلفه‌های سیاسی - اجتماعی مؤثر در رسمیت یافتن قراات هفتگانه، فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال 1385، شماره 5، ص 33 تا 52، چاپ در ایران
 • ترجمه جمع قرآن The collection of the Quran، علوم حدیث، سال 1386، شماره 44، ص 97 تا 126
 • خاورشناسان و رویکرد نوین در "جمع قرآن"، فصلنامه علوم قرآن و حدیث، سال 1383، شماره 1، ص 52 تا 71 چاپ در ایران
 • سنت‌های نقل حدیث در بررسی تطبیقی دیدگاه‌های خاورشناسان، مقالات و بررسیها، سال 1387، شماره 88، ص 31 تا 51، چاپ در ایران
 • حجر (سوره)، فارسی، دانشنامه جهان اسلام، 1386
 • خاستگاه ها و مصادر فقه اسلامی از نگاه خاورشناسان، مقالات و بررسیها، 1389، شماره 2، ص 81 تا 102
 • مولفه های فرهنگی مذهبی موثر بر حیات سیاسی شاه اسماعیل و شاه طهماسب، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1390، شماره 1 و 2، ص 121-144
 • قرائت زنگرایانه از قرآن ، پژوهشنامه زنان ،ش 15 بهار 1395.
 • سید محمد باقر شفتی و نظریه نیابت فقیهان از امام غایب در دوران قاجار، جستارهای تاریخی، زمستان ، 1393
مقالات علمی- ترویجی چاپ شده
 • اعجاز علمی قرآن، مجله مشکوه، نشریه بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 1380، شماره 71، ص 9 تا 20، چاپ در ایران
 • زمینه‌ها و انگیزه‌ةای تفسیر، بینات، 1374، شماره 8، ص 67 تا 73، چاپ در ایران
 • زن در اسلام، گزیده‌هایی از قرآن و حدیث، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره 73
 • معرفی کتاب التفسیر‌الجامع الاثری، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره 87، سال 1383
 • فاطمه زهرا سلام‌الله علیها در آثار خاورشناسان، نشر دانش، شماره 1، سال 1385
 • سیره محمد (ص)، کتیبه، خبرنامه انجمن تاریخ پژوهان، شماره 6 سال 1386
 • درآمدی بر مطالعات حدیث شناختی هارالد موتسکی، ماهنامه کتاب ماه دین، سال 1387
 • درآمدی بر مطالعات حدیث شناختی غرب، فصلنامه پژوهشگران، 1388
 • روحانیت مسیحی و تداوم رویکرد جدلی نسبت به قرآن کریم،مجله بینات، ش66،1389
 • میراث حدیثی گمشده ماوراء النهر، فارسی، کتاب ماه دین، 1391، شماره 175
 • قرآن نخستین کتاب عربی، فارسی، کتاب ماه دین، 1391، شماره 177
سایر فعالیتهای پژوهشی
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان روش تفسیر علمی قرآن، استاد راهنما حجه الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1372
 • پایان‌نامه دکترا با عنوان نقد و بررسی پژوهش های حدیثی هارالد موتسکی، استاد راهنما: دکتر احمد پاکتچی، دانشگاه قم (مرکز تربیت مدرس)،1387
 • داوری جوایز در جشنواره فارابی چند دوره
 • داوری کتاب کتاب سال جمهوری اسلامی در چند دوره
 • داوری مجموعه مقالات کنگره بین المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 92
 • داوری طرح های پژوهشی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 93
 • ارزیابی طرح کلان ملی ، شورای عالی عتف، 93
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهشنامه زنان
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهشنامه علوی
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی، پژوهش های علم و دین
 • داوری مقالات برای مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم انسانی
 • استاد راهنما، ترجمه و تحقیق مدخل «زن و قرآن» در EQ، ساجده نبئی، دانشگاه الزهرا
 • استاد راهنما، معناشناسی "احصان"در قرآن و بررسی رابطه‌ی آن با استحکام خانواده، اشرف السادات بشیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد مشاور، تجلّی آیات قرآن در زیارت جامعه ی کبیرة، زینب کسمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی تواضع و قنوت در قرآن، هانیه میرزا علی مازندرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی بیت در قرآن، سارا احمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، بررسی و تحقیق روش تفسیری شیخ بهایی در عروه الوثقی، طیبه اشتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (1)، 93/02/08
 • مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (2)، 93/02/29
 • مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (3)، 93/03/11
 • مدیریت و برنامه ریزی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (4)، 93/03/20
دبیری علمی همایش ها
 • دبیر علمی نخستین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، اسفند 93.
 • دبیر علمی همایش گفتمان قدرت، زن و سیاست ، انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی و مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، اسفند 87.
 • دبیر علمی دومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ، مبانی معرفتی پژوهش های میان رشته ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،24بهمن 94.
 • دبیر علمی سومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ،روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،25بهمن 95.
دبیر علمی نشست های تخصصی
 • دبیر علمی نشست تخصصی "گرایش های تفسیری معاصر از قرآن کریم"، روش تفسیری علامه طباطبایی، دکتر نصر حامد ابوزید، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 29/2/89
 • دبیر علمی نشست تخصصی " مشارکت اجتماعی زن از دیدگاه قرآن و حدیث" ، 18/11/89
 • دبیر علمی نشست تخصصی "هویت فرا عصری زبان قرآن"، دکتر سعیدی روشن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 16/12/89
 • دبیر علمی نشست مطالعاتی «انسان در قرآن» ، 27/11/89
 • دبیر علمی نشست مطالعاتی «انسان در قرآن»، 11/12/89
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (1)،93/02/08
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (2)، 93/02/29
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (3)،93/03/11
 • دبیر علمی نشست تخصصی مطالعات قرآنی وضعیت حال چشم انداز آینده (4)، 93/03/20
 • دبیر علمی کاربرد الگوهای انسان شناسی در قرآن کریم، شهریور 94
 • دبیر علمی نشست تخصصی "طرحواره ای برای تاریخ کاوی در سپهر قرآن(نشست تخصصی تاریخ در قرآن)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 7/7/95
 • دبیر علمی نشست تخصصی "تجلیل از شخصیت قرآنی آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره )و شناخت شناسی تفسیر راهنما)"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،18/11/95
سخنرانی
 • تحلیل انتقادی دیدگاه های خاورشناسان درباره جمع و تدوین قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 89/1/25
 • سخنرانی با عنوان: گرایش های تفسیری معاصر از قرآن کریم، روش تفسیری علامه طباطبایی، دکتر نصر حامد ابوزید، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 89/2/29
 • "فیض کاشانی و روش شناسی الصافی فی تفسیر القرآن"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 89/11/11
 • عقل گرایی در تفاسیر شیعی سده دهم و یازدهم، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 92/9/11
 • حدیث گرایی در تفاسیر شیعی سده دهم و یازدهم، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 92/9/26
 • جریان شناسی و طبقه بندی تفاسیر شیعی سده 12 و 13، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 92/10/30
 • درآمدی بر تمایز جایگاه مادری در منابع فقهی و اخلاقی، گروه پژوهشی مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 92/10/17
 • فیض کاشانی و مکتب اخباریگری، گروه رجال و خاندان‌های اسلامی، پژوهشکدة تاریخ اسلام، 92/10/24
 • سید جمال و نقش وی در پیدایی تفاسیر عصری، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 92/11/28
 • نشست تخصصی طالقانی، گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زندگی و روش قرآنی، 93/10/10
 • نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب تفاسیر شیعی و تحولات تاریخی ایران (سده 10-11) گروه مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 93/11/17
 • " گونه شناسی پژوهش های حدیثی در غرب و جهان اسلام،" 27/11/94، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • "بررسی مطالعات قرآنی در ایران و جهان عرب"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،10/11/94
 • " بررسی مطالعات قرآنی در غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی"، 19/11/94
 • "سیر تحول رویکردهای تفسیر در عصر صفویه"،13/2/95، خانه اندیشمندان علوم اسلامی
 • "گونه شناسی مطالعات قرآنی در جهان معاصر با تکیه بر اندیشه های قرآنی عابدالجابری"، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،16/3/95
 • درآمدی بر روش تفسیری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در تفسیر راهنما "، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،18/11/95
 • "درآمدی بر کارکرد نظریه دریافت در تحلیل تاریخ تفسیر شیعه" ، در سومین هم‌اندیشی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی ،روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،25/11/95
 • سخنرانی با عنوان " A Brief History of the Application of New Hermeneutical Approaches among the Iranian Scholars of the Qur'an " در اولین کارگاه آموزشی بین المللی : تفسیر هرمنوتیک کتابهای مقدس (قرآن – انجیل)، 7 و 8 و 9 اسفند 95
 • "مطالعات قرآنی و خاورشناسان" از سلسله نشست های پژوهشی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، 29/1/96
 • "گونه‌شناسی مطالعات قرآنی در ایران معاصر" ،دانشگاه الزهرا س،3/2/96
سوابق آموزشی
 • تدریس زبان تخصصی الهیات،دانشگاه الزهرا، سال 85 الی 91
 • تدریس آراء و نظریات جدید در علوم قرآن و حدیث، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 94
 • تدریس آراء و نظریات جدید در علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبایی ، سال 94
 • تدریس "علوم حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 93
 • تدریس "تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران، سال 92
 • تدریس "تاریخ حدیث" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 93 و 94
 • تدریس "علوم قرآنی 1" در مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 95
 • تدریس "درس گفتار مطالعات حدیثی در غرب" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، زمستان 95
راهنمایی و مشاوره پایان نامه
 • ستاد راهنما، ترجمه و تحقیق مدخل «زن و قرآن»در EQ،ساجده نبئی، دانشگاه الزهرا
 • استاد راهنما، معناشناسی "احصان"درقرآن وبررسی رابطه‌ی آن بااستحکام خانواده، اشرف السادات بشیری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد مشاور، تجلّی آیات قرآن در زیارت جامعه ی کبیرة، زینب کسمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی تواضع و قنوت در قرآن، هانیه میرزا علی مازندرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، معناشناسی بیت در قرآن، سارا احمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، بررسی و تحقیق روش تفسیری شیخ بهایی در عروه الوثقی، طیبه اشتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • استاد راهنما، بازشناسی مکاتب حدیثی خراسان از قرن 3 تا 5 هجری قمری، زهرا نبئی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های ملّی
 • دیدگاه اسلام نسبت به علم و تکنولوژی و نقش زن، عنوان کنفرانس، زن، علم، صنعت و توسعه، تهران سال 1374
 • حقوق مالی زنان در مکاتب فقهی اسلام، عنوان کنفرانس، حقوق زن در اسلام، سنندج سال 1378
 • بررسی رویکردهای نوین خاورشناسان در قرآن پژوهی، همایش اسما، تهران سال 1384
مشخصات مقالات جدید ارائه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی داخل یا خارج از کشور
 • گونه شناسی آثار خاورشناسان درباره فاطمه (س) عنوان کنفرانس، تشیع از دیدگاه خاورشناسان، قم سال 1387
 • راهبردهای عملی برای حضور زنان در قدرت، عنوان کنفرانس، زن، گفتمان قدرت و سیاست در کشورهای اسلامی، تهران سال 1387
 • نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن، نمایشگاه قرآن، کرسی های نظریه پردازی، 13 مرداد 1390
 • Motzki’s Methodology on Hadith Studies»، دانشگاه گوتینگن آلمان، 90/8/24
 • Quranic studies in Poland,
سوابق اجرایی
 • عضو کمیته تدوین نخستین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1392 تا کنون
 • نماینده پژوهشگاه جهت فعالیت‌های پژوهشی مشترک با مؤسسه شیعه شناسی 1391 تا کنون
 • نماینده پژوهشگاه جهت فعالیت‌های پژوهشی مشترک با دانشگاه ادیان و مذاهب 1391 تا کنون
 • رئیس پژوهشکده حکمت معاصر ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، خرداد 93 تا کنون
 • دبیر کمیته منتخب دبیرخانه هیئت ممیزه ، 1393 تا کنون
 • رئیس شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1393 تا کنون
 • مدیریت امور فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فروردین تا تیر ماه 93
 • مسئول راه اندازی پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اسفند 93 تاکنون
 • نماینده اجرای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دانشگاه فردوسی مشهد
 • نماینده اجرای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • نماینده اجرای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با دانشگاه پادربورن آلمان
عضویت در انجمن علمی داخلی یا خارجی
 • انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی (هیئت مؤسس )، علمی –صنفی،1379
 • انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام (عضو رسمی)، علمی ،1387
 • حلقه علمی کرسی علوم قرآنی و حدیث، (عضو هیئت علمی)، 1388
 • انجمن علمی ایرانی تاریخ (عضو رسمی)، 1392 تا کنون
 • انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (عضو هیئت مؤسس)، 1393 تا کنون
 • رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ، خرداد 1394 تا کنون
 • عضو انجمن روابط فرهنگی ایران و فرانسه
 • عضو انجمن روابط فرهنگی ایران و لهستان
تقدیر نامه ها
 • برگزیده هشتمین همایش بانوان قرآن پژوه، 1389، از طرف موسسه معارف امام رضا، بابت آثار قرآنی
 • رتبه سوم پایان نامه دکتری، 1389، از طرف 25 جشنواره قرآنی ملی دانشجویان کشور
 • رتبه قابل تقدیر پایان نامه برتر قرآنی، 1389، از طرف هیجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
0


loading