ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

گروه مطالعات زبان شناختی و نشانه شناختی قرآن:

 

 در راستای راهبردهای پژوهشکده؛ محور مطالعات و پژوهش های  این گروه مباحث مختلف زبان‌شناسی [در سطوح آواشناسی، واج‌شناسی ( لحن و ویژگی‌های زبرزنجیره‌ای)، سازه‌شناسی (ساخت واژگان)، نحوشناسی (ساخت جمله)] و نیز مطالعات زبان‌شناختی با رویکردهای معناشناسی ،کاربردشناسی، ترجمه‌شناسی، ریشه‌شناسی، خط و نظام‌های نوشتاری و نشانه‌شناسی (نشانه‌شناسی ارتباطی، نشانه‌شناسی اجتماعی، گونه‌شناسی نشانگی و نشانه‌شناسی ادبی-هنری در قرآن کریم و...) است.

0


loading