ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مشخصات فردی
نام سید محسن
نام خانوادگی علوی‌پور
متولد 1360
پست الکترونیک m.alavipour@gmail.com
آدرس محل کار تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایران‌شناسی (64 غربی)، کد پستی 1437774681، صندوق پستی 6419-14155
تلفن تماس 88048037
دورنگار 88036319
مدارک تحصیلی
 • کارشناس مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز (1383-1378).
 • کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس (1386-1383) رتبه اول دوره کارشناسی ارشد با معدل 18.60.
 • دکترای علوم سیاسی (گرایش اندیشه سیاسی)، دانشگاه تربیت مدرس (1386-1391) رتبه اول دوره دکتری با معدل 19.40.
مرتبه علمی
 • استادیار
مهارت‌های زبان
 • زبان انگلیسی (مسلط)
 • زبان آلمانی (خوب)
 • زبان عربی (خوب)
فعالیت های علمی و آموزشی
سوابق تدریس
 • جامعه‌شناسی سیاسی، مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد قم (1388).
 • جامعه‌شناسی سیاسی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قم (1388).
سخنرانی ها
 • مبانی نظری جهانی‌شدن، مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن، خرداد 1387.
 • فلسفه و سیاست، دانشگاه آزاد واحد قم، آذر 1387.
 • سیری در تاریخ 250 سال شرق‌شناسی دانمارکی، دانشگاه آزاد شیراز، تیرماه 1390.
 • دیدگاه و روش در مطالعات میان‌رشته‌ای، پژوهشکده تاریخ اسلام، مهرماه 1390.
 • سایر فعالیت‌های علمی
 • ویراستار دفتر ترجمه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (1387-1386).
 • مشاور علمی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) (1392-1391).
 • فعالیت های اجرایی
 • مدیر دفتر ترجمه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (1390-1387).
 • مدیر بخش آثار علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور (1392-1391).
 • عضو بنیاد ملی نخبگان.
 • مشاور و رئیس حوزه ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از ابتدای سال 1393 تاکنون).
 • مقالات علمی - پژوهشی
 • مطالعه میان‌رشته‌ای بحران جامعه مدرن، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای، شماره 3، تابستان 1388.
 • نقد دریدا بر روایت‌های دوستی در تاریخ اندیشه سیاسی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، (در دست چاپ).
 • دوستی در اندیشه سیاسی و روان‌درمانی، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظری، شماره 5، زمستان 1387 و بهار 1388.
 • دوستی کلاسیک و همبستگی معاصر، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، بهار 1390.
 • چارچوب نظری در مطالعه میان‌رشته‌ای: مطالعه موردی: کاربرد نظری اندیشه سیاسی در مطالعه سینما، فصلنامه مطالعات میان‌ رشته‌ای، شماره 19، تابستان 1392.
 • فراز و فرود حزب جماعت اسلامی پاکستان،‌ فصلنامه مطالعات شبه‌قاره، پاییز 1393.
 • پارادایم‌شناسی تعامل اندیشه سیاسی و فرهنگ، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، پاییز 1391.
 • همبستگی، پیوند صلح و دوستی، مجله حقوق بشر دانشگاه مفید قم، پاییز و زمستان 1388.
 • بحران اخلاق مدرن و چرخش ارسطویی مک‌اینتایر، فصلنامه معرفت اخلاقی، شماره 1، زمستان 1388.
 • عدالت و التزام سیاسی: تحلیلی محتوایی بر گفتگو سقراطی «کریتو»، فصلنامه تاملات فلسفی، شماره 2، تابستان 1388.
 • تاثیرات ژئوپلیتیک عراق بر سیاست خارجی این کشور، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، شماره 57، تابستان 1388.
 • موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز و امنیت ملی ایران، فصلنامه یاد، شماره 80، تابستان 1385.
 • جایگاه بحران جزایر سه گانه در سیاست خارجی ایران و امارات متحده عربی، فصلنامه یاد، شماره 80، تابستان 1385.
 • سیره سیاسی پیامبر (ص) و فلسفه معاصر، در: سیاست نبوی: مبانی، اصول، راهبردها؛ به کوشش علی اکبر علیخانی و همکاران؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386.
 • جماعت اسلامی پاکستان، در: دایره‌المعارف جنبش‌های اسلامی، به کوشش محمدرضا حاتمی و مرتضی بحرانی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1392.
 • سید قطب و مودودی، در: دایره‌المعارف جنبش‌های اسلامی، به کوشش محمدرضا حاتمی و مرتضی بحرانی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1392.
 • تاریخ فکری سینمای ایران (32-1300)، در: مجموعه مقالات تاریخ فکری ایران، به‌اهتمام عباس منوچهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، در دست انتشار.
 • تاریخ فکری سینمای ایران (57-1332)، در: مجموعه مقالات تاریخ فکری ایران، به‌اهتمام عباس منوچهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، در دست انتشار.
 • مقالات کنفرانس
 • سرمایه اجتماعی، اینترنت و ارزش‌های خانواده، کنفرانس نقش اینترنت در گسترش فرهنگ اسلامی، تهران، زمستان 1385.
 • سرمایه اجتماعی، رویکردی نوین در آموزش و پرورش، کنفرانس سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران، بهار 1386.
 • جایگاه تاریخ در سینمای اندیشه‌ورز سیاسی ایران، همایش تاریخ و علوم سیاسی، تهران، خرداد 1393؛.
 • دوستی معرفتی، دوستی مدنی: به‌حاشیه رفتن دوستی در اندیشه سیاسی مدرن، هفتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، 1392.
 • Iraq’s geopolitics and its effects on foreign policy-making, in “Conflict, Conflict Resolution and Natural Resources” Conference, Qom, 2006.
 • Dispute between Iran and the United Arab Emirates (UAE) over the Three Islands in Persian Gulf, in “Conflict, Conflict Resolution and Natural Resources” Conference, Qom, 2006.
 • Hizbollah Movement and the Problem of Power, 5th International Conference on: Hierarchy and Power in the History of Civilizations, Moscow, 2009.
 • Solidarity; the Juncture of Friendship and Peace Conference on: The World Without Violence: Dialogue for Peace, Security, and Human Right, Tehran, 2014.
 • ترجمه ها
 • مبانی نظری و روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1387.
 • چشم‌اندازها و چالش‌های مطالعات میان‌رشته‌ای، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1387.
 • تاریخ و همکاری‌های میان‌رشته‌ای، پژوهشکده تاریخ اسلام (در دست چاپ).
 • آموزش تاریخ در دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، (در دست چاپ).
 • روایت‌های دوستی در تاریخ اندیشه سیاسی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری (در دست چاپ).
 • آموختار، رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1389.
 • ورای همیشه و هرگز: نقدی بر تفاسیر روان‌شناختی اجتماعی جامعه و فرهنگ عرب، در سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی؛ نویسنده: هشام شرابی و دیگران؛ ترجمه: مرتضی بحرانی و همکاران؛ پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1386.
 • ادوارد سعید و روایت رهایی‌بخش، در ادوارد سعید، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1386.
 • فلسفه به مثابه خرد ژرف و سطحی، در فلسفه به‌مثابه روش، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 1389.
 • مارشال هاچسون و مخاطرات اسلام، در اسلام در اندیشه اروپایی، به اهتمام حمید نساج، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 1387.
 • مشاور و رئیس حوزه ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از ابتدای سال 1393 تاکنون).
 • بعدازظهرهای خاطره‌انگیز چهارشنبه، در اسلام در اندیشه اروپایی، به اهتمام حمید نساج، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 1387.
 • هرمنوتیک استعلایی و کاربردشناسی عام، در زبان و سیاست، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 1389.
 • قاعده استعاره، در زبان و سیاست، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 1389.
 • چه شگفتی: تناهی و افق‌های آن، در شگفتی؟ قدرت جهانی و ناخرسندی از آن، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 1389.
 • امپراتوری یا کیهان‌شهر: تمدن در گذرگاهان، در شگفتی؟ قدرت جهانی و ناخرسندی از آن، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 1389.
 • روشنفکران انتقادی در عصر جهانی، در شگفتی؟ قدرت جهانی و ناخرسندی از آن، به اهتمام عباس منوچهری، پژوهشکده فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 1389.
 • 0


  loading