ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردی
وبسایت
نام یحیی
نام خانوادگی فوزی
مرتبه علمی عضو هیأت علمی رسمی قطعی، استاد پایه 27
پست الکترونیک Yahyafozi@yahoo.com
وبسایت www.fouzi.ir
مدارک تحصیلی
 • دیپلم ریاضی فیزیک.
 • کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1367.
 • کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران در سال 1370.
 • دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال 1377.
سوابق آموزشی
  دارای 22 سال سابقه تدریس دردانشگاه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشدودکتری که برخی عناوین دروس مزکور به شرح زیر است:

 • سمینار روابط خارجی ایران
 •  سمینار جنبش های اسلامی معاصر
 •  سیاست خارجی ایران
 •  تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی در ایران
 •  انقلاب اسلامی ایران
 •  سمینار تحولات سیاسی ایران از 1324 تا 1357
 •  مبانی اندیشه سیاسی در اسلام و ایران
 •  انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن
 •  اسلام و ایران
 •  جنبشهای اسلامی معاصر
 •  افکار و اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران
 • مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم
 •  اندیشه سیاسی در اسلام معاصر
سوابق پژوهشی
مقالات مندرج در نشریات مصوب وزارت علوم(علمی-پژوهشی) و ISI
 • جریان شناسی فکری جنبش بیداری اسلامی،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 33، تابستان 1392.
 • وضعیت جریانات اسلام گرا در الجزایر و چشم انداز آینده ، فصلنامه روابط خارجی، شماره 20، زمستان 1392.
 • تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 9، زمستان 1391.
 • تاثیر ژئوپلتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف - فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 9، پائیز 1391 .
 • بررسی تطبیقی اندیشه سیاسی جنبش اخوان المسلمین و انقلاب اسلامی در ایران –فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی ش 36 ، زمستان 1390 .
 • سمت و سوی تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب در ایران-فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست –دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش 39 ،تابستان 1390.
 • ابعاد و روند تحولات سیاسی در ایران بعد از انقلاب - فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،ش 41 ،زمستان 1390.
 • گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر-فصلنامه علمی – پژوهشی مطالات راهبردی –شماره 50 زمستان 89.
 • برسی مقایسه ای جنبشهای سیاسی شیعی و اهل سنت ،رهیافت ،زمستان 89 .
 • تفاوت شناسی اهداف حکومت دینی با حکومت سکولار –فصلنامه علوم سیاسی –شماره 51 پائیز 89.
 • بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی در ایران – فصلنامه علمی – پژوهشی انتظام اجتماعی – سال سوم شماره دوم زمستان 1390
 • اصول تفکر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دهه اول انقلاب ، نشریه جستار های سیاسی معاصر، شماره 6، پاییز و زمستان 1391
 • بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اجتماعی در اسلام و غرب - فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش48 پائیز 1389.
 • مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی -فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 19، زمستان 1388 .
 • طبقه متوسط جدید و تاثیرات آن در تحولات سیاسی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 17، تابستان 1388.
 • جایگاه دین در عرصه علوم انسانی در ایران بعد از انقلاب: گفتمانها و راهبردها- فصلنامه علمی – پژوهشی متین-ش43 سال 1388.
 • مبانی نظری دو رویکرد سلبی و ایجابی به مهندسی فرهنگی فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 15، زمستان 1387 .
 • بررسی تطبیقی خرده گفتمان‌‌های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب وتاثیر آنها در شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب- فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 43، پاییز و زمستان 1387 .
 • زنان و حکومت دینی در ایران: بررسی پیامدهای گفتمان انقلاب اسلامی در مورد جایگاه سیاسی - اجتماعی زنان -فصلنامه علمی – پژوهشی متین- شماره سی و نهم1387.
 • پیامدهای بحث در مورد حد و حدود اختیار دولت بعد از انقلاب بر اندیشه سیاسی شیعه- فصلنامه علمی – پژوهشی متین سال دهم، شماره 38، بهار 1387.
 • امام خمینی و جهانی شدن، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره 36 سال 1386.
 • استراتژی و عملکرد سازمان مجاهدین خلق در مواجهه با جمهوری اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره 34، بهار 86.
 • مواضع مراجع تقلید شیعه در ایران در مواجهه با الگوی نوسازی پهلوی دوم، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی دانشگاه مشهید، زمستان 84.
 • توانایی گفتمان اصلاح‌طلبانه اسلامگرایان شیعی در ایران- مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران1384.
 • پیامدهای تغییرات جمعیتی در ایران بعد از انقلاب بر مشروعیت نظام سیاسی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران پاییز 83.
 • تحولات فقه سیاسی شیعه در مواجهه با روند نوسازی بعد از انقلاب در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 83.
 • مقاله ISI با عنوان : The concept of Justice in Islamic political Thought-Life Science Journal 2013:10(2s).
 • مقاله ISI با عنوان : Causes of the formation and nature of political movements in Bahrain -Life Science Journal -2012:9(4.
مقالات مندرج در دیگر نشریات معتبر
 • نقش حکومت در تربیت ؛ بررسی مقایسه ای دیدگاه افلاطون و امام خمینی (ره) دو فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی، شماره 5، بهار و تابستان 1390 .
 • ولایت فقیه در فقه سیاسی ما-زمانه-شماره 65-بهمن 86.
 • علل ساختاری رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه علوم سیاسی، تابستان 85.
 • چالشهای ایدئولوژیک در اسرائیل، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای.
 • مبانی اندیشه‌ای گروههای سیاسی اسلامگرا در ایران قبل از انقلاب، متین، پاییز 83.
 • علل ارادی رخداد انقلاب در ایران، فصلنامه متین، زمستان 83.
 • امام خمینی و هویت جمعی، فصلنامه متین، بهار 82.
 • امام خمینی و هویت ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی1380.
 • انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی، متین، تابستان 79.
 • جمهوری اسلامی و چالشهای نظری، متین 3 و4، پاییز 78.
 • مذهب و توسعه در ایران، متین، تابستان 78.
 • چالشهای فرهنگی انقلاب اسلامی، نامه پژوهش، شماره 7، زمستان 76.
 • وتعدادزیادی مقاله در روزنامه ها و نشریات .
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی خارجی
 • مالزی 1389-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : مقاله گونه شناسی جنبشهای اسلامی معاصر.
 • چین 1388-همایش علوم انسانی ، عنوان مقاله : تاثیر دین در عرصه علوم انسانی .
 • اندونزی 1387- عنوان مقاله : مردم سالاری دینی در ایران .
 • قازان ،جمهوری تاتارستان 1387- همایش انقلاب ایران در دهه چهارم ، عنوان مقاله : آینده انقلاب ایران در دهه چهارم .
 • مسکو 1386، عنوان مقاله : اسلام و جهانی شدن.
 • کرواسی، 1383- عنوان مقاله : اسلام و تروریسم.
 • فرانسه،1393-فراتحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در فرانسه.
مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی داخلی
 • تاثیر سیره سیاسی پیامبر بر اندیشه سیاسی در اسلام-تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی –زمستان 86.
 • پیامدهای نظری تعامل مذهب و نوسازی در ایران، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شهید بهشتی، 1380.
 • بررسی نقش امام خمینی در رفع مواضع نظری اقتصادی بعد از انقلاب، مجموعه مقالات همایش دانشگاه شیراز ، 1379.
 • کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی، امام خمینی و اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، خرداد 1379 .
تألیف کتاب
 • جنبشها وجریانات اسلامگرا در جهان اسلام : بررسی منطقه ای 1394.
 • مذهب و مدرنیزاسیون در ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.
 • سازمان کنفرانس اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379.
 • اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: نشر دانشگاه معارف، 1384(ویرایش اول ).
 • اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: نشر دانشگاه معارف، 1387(ویرایش دوم ).
 • اندیشه سیاسی بعد از انقلاب در ایران- انتشارات امام خمینی و انقلاب اسلامی 1387.
 • تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب، تهران: نشر عروج، 1385(دوجلد).
 • امام خمینی و هویت ملی در ایران، تهران: نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385.
 • اندیشه و سیره مدیریتی امام خمینی ،سازمان مدیریت ،1389.
 • روزشمار جنگ ایران و عراق، جلد 43، تهران: نشر مرکز مطالعات جنگ ، 1380.
 • روز شمار جنگ ایران و عراق، جلد 44، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 1381.
 • گفتمان اصلاحات در ایران، تهران: بسیج اساتید دانشگاه شهید بهشتی، 1381.
 • نظارت بر مجموعه مقالات مردم‌سالاری دینی (سه جلد)، تهران: نشر عروج،1385.
 • مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (در حال انتشار 1394 ).
 • تحول دولت و گفتمانهای سیاسی در ایران بعد از انقلاب –دانشگاه معارف قم (در حال انتشار 1394).
راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه
 • راهنمایی پایان‌نامه(حدود 40 پایان نامه ).
 • مشاوره پایان‌نامه(حدود 50 پایان نامه ).
سوابق همکاری های علمی
 • سردبیر و عضو هیأت تحریریه پژوهشنامه دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین ‏المللی امام خمینی.
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی-دانشگاه معارف قم.
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام-دانشگاه شاهد.
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه مطالعات جهان اسلام-دانشگاه بین المللی امام خمینی.
 • عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی.
 • عضو انجمن علمی علوم سیاسی ایران.
 • عضوهیات مدیره انجمن علمی انقلاب اسلامی.
 • عضو کمیته علمی همایش علمی درامدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی- دانشگاه تهران.
 • عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی.
 • رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی .
 • معاون پژوهشی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
وبسایت
0


loading